CHÂU VĂN LIÊM

Đồng chí  Châu Văn Liêm còn có tên là Châu Văn Việt sinh ngày  29-06-1902 ở xóm Rạch Trà, xã Thới Thạnh, quận Ô Môn Tỉnh Cần Thơ.

Con nhà nghèo , chăm học, được cấp học bổng. Năm 20 tuổi tốt nghiệp sư phạm Sài Gòn, được bổ về dạy ở Long Xuyên. 

Sớm giác ngộ cách mạng, nhiệt thành yêu nước, 1926 ông vận động đồng bào địa phương và học sinh Long Xuyên làm lễ truy điệu Phan Chu Trinh. Rồi được kết nạp vào tổ chức Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí hội và được cử vào ban thường vụ kỳ bộ Việt Nam Cách mạng đồng chí hội Nam kỳ, ông thôi dạy học, dốc hết tâm lực phụng sự cách mạng.

Tháng 06/1929 ông được cử là địa biểu Kỳ bộ Nam kỳ đi dự đại hội ở Hương Cảng. Rồi trở về nước với nhiệm vụ cải tổ Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí hội, để thành lập Đảng Cộng Sản. Do đấy An Nam cộng sản được thành lập trong Nam.

Ngày 3-2-1930, ông cùng với Phạm Hữu Lầu và Hoàng Quốc Việt là đại biểu đảng bộ miền Nam, dự đại hội thống nhất Đảng dưới quyền chủ tọa của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tại Cửu Long (Trung Quốc).

Đến ngày 4-6-1930, ông trực tiếp lãnh đạo cuộc biểu tình có hàng nghìn quần chúng tham dự, kéo từ Đức Hòa lên Chợ Lớn, Ông đứng trên mô đất , hô hào đòi giải phóng dân tộc, đưa yêu sách của nhân dân, đòi giảm sưu thuế. Tên cò Pháp bắn ông và mấy người nữa. Ông mất lúc mới 28 tuổi. 

(Trích từ Từ Điển Nhân Vật Lịch Sử Việt Nam)