Châu Văn Liêm

Bài 2: Một Số Phương Pháp Biểu Hiện Các Đối Tượng Địa Lý Trên Bản Đồ

Một Số Phương Pháp Biểu Hiện Các Đối Tượng Địa Lý Trên Bản Đồ

Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu:

Bài 3: Sử Dụng Bản Đồ Trong Học Tập Và Đời Sống

1- Phương pháp ký hiệu:

a/ Đối tượng biểu hiện:

Biểu hiện các đối tượng được phân bố theo những điểm cụ thể. Ký hiệu được đặt chính xác vào vị trí phân bố của đối tượng.

b/ Các dạng ký hiệu:

 • Ký hiệu hình học.
 • Ký hiệu chữ.
 • Ký hiệu tượng hình.

c/ Khả năng biểu hiện

 • Vị trí phân bố của đối tượng.
 • Số lượng, quy mô, chất lượng.
 • Động lực phát triển của đối tượng.

2- Phương pháp ký hiệu đường chuyển động

a/ Đối tượng biểu hiện:

Biểu hiện sự di chuyển của các đối tượng, hiện tượng tự nhiên, KT-XH.

b/ Khả năng biểu hiện:

 • Tốc độ, khối lượng của đối tượng.
 • Hướng di chuyển.

3- Phương pháp chấm điểm:

a/ Đối tượng biểu hiện:

Biểu hiện các đối tượng phân bố không đồng đều bằng những điểm chấm có giá trị như nhau.

b/ Khả năng biểu hiện:

 • Sự phân bố của đối tượng.
 • Số lượng của đối tượng.

4- Phương pháp bản đồ, biểu đồ:

a/ Đối tượng biểu hiện:

Biểu hiện các đối tượng phân bố trong những đơn vị phân chia lãnh thổ bằng các biểu đồ đặt trong đơn vị lãnh thổ đó.

b/ Khả năng biểu hiện:

 • Số lượng, chất lượng của đối tượng.
 • Cơ cấu của đối tượng.

Nguồn bài viết: Bài 2: Một Số Phương Pháp Biểu Hiện Các Đối Tượng Địa Lý Trên Bản Đồ Tại Tieuhocchauvanliem.edu.vn

Chuyên Mục: Lịch Sử Địa Lý

Xem Thêm:   Bài 16: Đặc Điểm Dân Số Và Phân Bố Dân Cư Nước Ta

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *