Bài tập trắc nghiệm về con lắc đơn – Trắc nghiệm Vật lý

Bạn đang xem:
Bài tập trắc nghiệm về con lắc đơn – Trắc nghiệm Vật lý
tại tieuhocchauvanliem.edu.vn

BÀI TẬP VỀ CUNG ĐƠN

A. Cần ghi nhớ

1. Cấu tạo: vật nhỏ (m) + sợi dây (λ) chuyển động được trong mặt phẳng thẳng đứng quanh trục quay nằm ngang.

2. Điều kiện: không có ma sát, không có lực cản của môi trường, dao động nhỏ Con lắc đơn dao động điều hòa với tần số góc ω2 = g/l; một = αtôi; s = al.

B. các dạng toán cơ bản

D1: Chu kì và tần số dao động theo cấu tạo của con lắc:

1.1. Tính chu kì, tần số dao động nhỏ của CLĐ dài l = 2,25m tại nơi có gia tốc g =2.
A. 3(s); 1/3(Hz) B. 2(s); 0,5(Hz) C. 4(s); 0,25(Hz) D. 1(s); 1(Hz)

1.2. Tính chu kỳ dao động nhỏ của con lắc CLĐ dài l = 36cm tại nơi có gia tốc g =2.
A. 1(s) B. 2(s); C. 1,2(s) D. 2,4(s)

1.3. Tính tần số dao động của con lắc đơn. Người ta đếm được trong 100(s) con lắc thực hiện được 500 dao động.
MỘT.10Hz B. 50Hz C. 5Hz D. 7,5Hz

D2: Tốc độ di chuyển của CLD và lực căng dây:

2.1. Một con lắc đơn gồm quả cầu khối lượng m = 200g, treo vào sợi dây dài 2m. Lấy g = 10m/s2. Bỏ qua mọi ma sát. Kéo con lắc khỏi vị trí cân bằng góc αo = 60o rồi buông không vận tốc ban đầu. Tìm lực căng cực đại của dây treo con lắc.
A. 0,4N B. 0,2N C. 2NỮ D. 4NỮ

2.2. Một con lắc đơn gồm quả cầu khối lượng m = 80g được treo vào sợi dây dài 2m. Lấy g = 10m/s2. Bỏ qua mọi ma sát. Kéo con lắc lệch khỏi VTCB một góc αo = 60o rồi buông không vận tốc ban đầu. Tính lực căng của dây treo con lắc tại vị trí biên.
A. 0,4N B. 0,2N C. 2NỮ D. 4NỮ

Xem thêm: Soạn bài Luyện nói: Thuyết minh về một đồ dùng

2.3. Xét một con lắc đơn dài 98 m và nặng 5 kg được đặt ở nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s.2. Trong quá trình dao động, góc lệch cực đại của dây treo con lắc là 0,02rad. Tính vận tốc cực đại và lực căng cực đại của dây.
A. 0,62m/s; 48Phụ nữ B. 0,62m/s; 49.01Phụ nữ C. 0,60m/s; 48Phụ nữ D. 0,62m/s; 49.02Nữ

2.4. Trong quá trình dao động của con lắc đơn, người ta đo được tỉ số giữa lực căng dây cực đại và cực tiểu là 4. Góc lệch cực đại của con lắc đơn là bao nhiêu?
A. 30 B. 45 C.60 D.90

2.5. Trong quá trình dao động của con lắc đơn, người ta đo được tỉ số giữa lực căng cực đại và cực tiểu của sợi dây là 5. Góc lệch cực đại của con lắc đơn là bao nhiêu?
A. 32,3 B. 45 C. 64,6 D.90

2.6. Trong quá trình dao động của con lắc đơn, người ta đo được tỉ số giữa lực căng cực đại và cực tiểu của sợi dây là 6. Góc lệch cực đại của con lắc đơn là bao nhiêu?
A.68 B. 34 C.45 D.90

2.7. DDA 2010. Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc nhỏ. Khi con lắc chuyển động gia tốc theo chiều dương đến vị trí mà động năng bằng thế năng thì độ dời góc là

2.8. Một con lắc đơn gồm quả cầu khối lượng m = 20g, treo vào sợi dây dài 2m. Lấy g = 10m/s2. Bỏ qua mọi ma sát. Kéo con lắc lệch khỏi VTCB một góc αo = 60o rồi buông không vận tốc ban đầu. Tính vận tốc của con lắc khi qua VTCB
Bài tập con lắc đơn - Trắc nghiệm Vật lý - Bai tap con lac don 2

D3: Chu kỳ CLĐ, số lần dao động

3.1. Hai con lắc đơn có chiều dàiĐầu tiên và tôi2. Tại cùng một nơi con lắc có chiều dài lĐầu tiên + tôi2 và tôiĐầu tiên – tôi2 dao động với chu kì lần lượt là 0,31s và 0,12s. Tính chu kì dao động của hai con lắc có chiều dài tôiĐầu tiên và tôi2 trong đó.
A. 0,24(s); 0,20(s) B. 0,12(s); 0,10(giây) C. 0,4(s); 0,20(giây) D. 0,2(s); 0,20(giây)

Xem thêm: Lịch Sử 12 Bài 22: Nhân dân hai miền trực tiếp chống đế quốc Mỹ xâm lược, nhân dân miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965 – 1973)

3.2. Hai con lắc đơn có chiều dàiĐầu tiên và tôi2. Tại cùng một nơi con lắc có chiều dài lĐầu tiên + tôi2 và tôiĐầu tiên – tôi2 dao động với chu kì lần lượt là 2,7s và 0,9s. Tính chu kì dao động của hai con lắc có chiều dài lĐầu tiên và tôi2 trong đó.
A. 1,0(s); 0,9(giây) B. 2,0(s); 1,8(giây) C. 2,5(s); 2.0(s) D. 1,5(s); 2.0(s)

3.3. Dada 2009. Tại một nơi trên mặt đất, một con lắc CLĐ dao động điều hòa, trong khoảng thời gian Δt con lắc thực hiện được 60 dao động. Thay đổi chiều dài con lắc 44cm thì trong cùng thời gian con lắc thực hiện được 50 dao động. Tính chiều dài ban đầu của con lắc.
MỘT.80cm B. 60cm C. 100cm D. 144cm

3.4. Trong cùng khoảng thời gian con lắc có chiều dài lĐầu tiên thực hiện 5 dao động thì con lắc có chiều dài l2 thực hiện được 9 dao động, biết hiệu số chiều dài của hai con lắc là 112 cm. Tìm chiều dài của mỗi con lắc.
A. tôiĐầu tiên = 162cm; tôi2 = 50cm B. tôiĐầu tiên = 50cm; tôi2 = 160cm
C. tôiĐầu tiên = 80cm; tôi2 = 100cm D. tôiĐầu tiên = 100cm; tôi2 = 80cm

3.5. Trong cùng một thời gian con lắc có chiều dài l1 thực hiện được 8 dao động, con lắc có chiều dài l2 thực hiện được 10 dao động, biết hiệu số chiều dài của hai con lắc là 9 cm. Tìm chiều dài của mỗi con lắc.
A. l1 = 16cm; l2 = 25cm B. l1 = 25cm; l2 = 16cm
C. l1 = 8cm; l2 = 10cm D. l1 = 10cm; l2 = 8cm

3.6. Trong thời gian Δt, một con lắc đơn có chiều dài l1 thực hiện được 40 dao động. Vẫn cho con lắc dao động tại vị trí đó nhưng tăng chiều dài của dây thêm 7,9 (cm) thì trong thời gian Δt nó thực hiện được 39 dao động. Chiều dài của con lắc đơn sau khi tăng là
A. 144,2cm B. 167,9cm C. 152,1cm D. 160cm

3.7. Một con lắc đơn có chiều dài l1 dao động điều hòa với chu kỳ T1 = 0,8s. Một con lắc đơn khác có chiều dài l2 dao động với chu kỳ T2 = 0,6s. Chu kì của con lắc có chiều dài l1 + l2 là
A.T= 0,7s B.T = 0,8s C.T = 1,0s D.T = 1,4s

Xem thêm: Giáo án Khoa học lớp 4 bài 15: Em cảm thấy thế nào khi bị ốm?

3.8. Một con lắc đơn có chu kỳ T = 4s, thời gian để con lắc đi từ VTCB đến vị trí vật có độ dời cực đại là
A.T = 0,5s B.T = 1,0s C.T = 1,5s D.T = 2,0s

3.9. DDA 2006. Một con lắc đơn gồm vật nhỏ khối lượng m và một sợi dây mảnh, dài được kích thích dao động điều hòa. Trong thời gian Δt con lắc thực hiện được 40 dao động, khi tăng chiều dài của con lắc lên 7,9cm thì trong thời gian trên con lắc thực hiện được 39 dao động. Tính T, T’. Cho g =2.
A. 2(s); 2.4(s) B. 2,47(s); 2,53(s) C. 2(s); 3(s) D. 1(s); 1,2(s)

3.10. Tại một nơi có hai con lắc đơn đang dao động điều hòa với biên độ nhỏ. Trong cùng khoảng thời gian đó con lắc thứ nhất thực hiện được 4 dao động, con lắc thứ hai thực hiện được 5 dao động. Tổng chiều dài của hai con lắc là 164cm. Tìm chiều dài của con lắc thứ nhất.
MỘT.64cm B. 36cm C. 100cm D. 28cm

3.11. Tính chu kỳ dao động của con lắc đơn có chiều dài l1 tại nơi có gia tốc trọng trường g. Biết rằng tại nơi này con lắc có chiều dài l1 + l2 + l3 có chu kỳ 2(s); con lắc có chiều dài l1 + l2 – l3 có chu kỳ 1,6(s); Một con lắc có chiều dài l1 – l2 – l3 có chu kỳ 0,8(s).
A. 1,40(giây) B. 0,56(s) C. 1,52(s) D. 2,32(s)

Tải về tài liệu để biết thêm chi tiết.

5/5 – (505 bình chọn)

xem thêm thông tin chi tiết về
Bài tập trắc nghiệm về con lắc đơn – Trắc nghiệm Vật lý

Bài tập trắc nghiệm về con lắc đơn – Trắc nghiệm Vật lý

Hình Ảnh về:
Bài tập trắc nghiệm về con lắc đơn – Trắc nghiệm Vật lý

Video về:
Bài tập trắc nghiệm về con lắc đơn – Trắc nghiệm Vật lý

Wiki về
Bài tập trắc nghiệm về con lắc đơn – Trắc nghiệm Vật lý


Bài tập trắc nghiệm về con lắc đơn – Trắc nghiệm Vật lý -

BÀI TẬP VỀ CUNG ĐƠN

A. Cần ghi nhớ

1. Cấu tạo: vật nhỏ (m) + sợi dây (λ) chuyển động được trong mặt phẳng thẳng đứng quanh trục quay nằm ngang.

2. Điều kiện: không có ma sát, không có lực cản của môi trường, dao động nhỏ Con lắc đơn dao động điều hòa với tần số góc ω2 = g/l; một = αtôi; s = al.

B. các dạng toán cơ bản

D1: Chu kì và tần số dao động theo cấu tạo của con lắc:

1.1. Tính chu kì, tần số dao động nhỏ của CLĐ dài l = 2,25m tại nơi có gia tốc g =2.
A. 3(s); 1/3(Hz) B. 2(s); 0,5(Hz) C. 4(s); 0,25(Hz) D. 1(s); 1(Hz)

1.2. Tính chu kỳ dao động nhỏ của con lắc CLĐ dài l = 36cm tại nơi có gia tốc g =2.
A. 1(s) B. 2(s); C. 1,2(s) D. 2,4(s)

1.3. Tính tần số dao động của con lắc đơn. Người ta đếm được trong 100(s) con lắc thực hiện được 500 dao động.
MỘT.10Hz B. 50Hz C. 5Hz D. 7,5Hz

D2: Tốc độ di chuyển của CLD và lực căng dây:

2.1. Một con lắc đơn gồm quả cầu khối lượng m = 200g, treo vào sợi dây dài 2m. Lấy g = 10m/s2. Bỏ qua mọi ma sát. Kéo con lắc khỏi vị trí cân bằng góc αo = 60o rồi buông không vận tốc ban đầu. Tìm lực căng cực đại của dây treo con lắc.
A. 0,4N B. 0,2N C. 2NỮ D. 4NỮ

2.2. Một con lắc đơn gồm quả cầu khối lượng m = 80g được treo vào sợi dây dài 2m. Lấy g = 10m/s2. Bỏ qua mọi ma sát. Kéo con lắc lệch khỏi VTCB một góc αo = 60o rồi buông không vận tốc ban đầu. Tính lực căng của dây treo con lắc tại vị trí biên.
A. 0,4N B. 0,2N C. 2NỮ D. 4NỮ

Xem thêm: Soạn bài Luyện nói: Thuyết minh về một đồ dùng

2.3. Xét một con lắc đơn dài 98 m và nặng 5 kg được đặt ở nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s.2. Trong quá trình dao động, góc lệch cực đại của dây treo con lắc là 0,02rad. Tính vận tốc cực đại và lực căng cực đại của dây.
A. 0,62m/s; 48Phụ nữ B. 0,62m/s; 49.01Phụ nữ C. 0,60m/s; 48Phụ nữ D. 0,62m/s; 49.02Nữ

2.4. Trong quá trình dao động của con lắc đơn, người ta đo được tỉ số giữa lực căng dây cực đại và cực tiểu là 4. Góc lệch cực đại của con lắc đơn là bao nhiêu?
A. 30 B. 45 C.60 D.90

2.5. Trong quá trình dao động của con lắc đơn, người ta đo được tỉ số giữa lực căng cực đại và cực tiểu của sợi dây là 5. Góc lệch cực đại của con lắc đơn là bao nhiêu?
A. 32,3 B. 45 C. 64,6 D.90

2.6. Trong quá trình dao động của con lắc đơn, người ta đo được tỉ số giữa lực căng cực đại và cực tiểu của sợi dây là 6. Góc lệch cực đại của con lắc đơn là bao nhiêu?
A.68 B. 34 C.45 D.90

2.7. DDA 2010. Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc nhỏ. Khi con lắc chuyển động gia tốc theo chiều dương đến vị trí mà động năng bằng thế năng thì độ dời góc là
Bài tập con lắc đơn - Trắc nghiệm Vật lý - Bai tap con lac don 1

2.8. Một con lắc đơn gồm quả cầu khối lượng m = 20g, treo vào sợi dây dài 2m. Lấy g = 10m/s2. Bỏ qua mọi ma sát. Kéo con lắc lệch khỏi VTCB một góc αo = 60o rồi buông không vận tốc ban đầu. Tính vận tốc của con lắc khi qua VTCB
Bài tập con lắc đơn - Trắc nghiệm Vật lý - Bai tap con lac don 2

D3: Chu kỳ CLĐ, số lần dao động

3.1. Hai con lắc đơn có chiều dàiĐầu tiên và tôi2. Tại cùng một nơi con lắc có chiều dài lĐầu tiên + tôi2 và tôiĐầu tiên - tôi2 dao động với chu kì lần lượt là 0,31s và 0,12s. Tính chu kì dao động của hai con lắc có chiều dài tôiĐầu tiên và tôi2 trong đó.
A. 0,24(s); 0,20(s) B. 0,12(s); 0,10(giây) C. 0,4(s); 0,20(giây) D. 0,2(s); 0,20(giây)

Xem thêm: Lịch Sử 12 Bài 22: Nhân dân hai miền trực tiếp chống đế quốc Mỹ xâm lược, nhân dân miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965 - 1973)

3.2. Hai con lắc đơn có chiều dàiĐầu tiên và tôi2. Tại cùng một nơi con lắc có chiều dài lĐầu tiên + tôi2 và tôiĐầu tiên - tôi2 dao động với chu kì lần lượt là 2,7s và 0,9s. Tính chu kì dao động của hai con lắc có chiều dài lĐầu tiên và tôi2 trong đó.
A. 1,0(s); 0,9(giây) B. 2,0(s); 1,8(giây) C. 2,5(s); 2.0(s) D. 1,5(s); 2.0(s)

3.3. Dada 2009. Tại một nơi trên mặt đất, một con lắc CLĐ dao động điều hòa, trong khoảng thời gian Δt con lắc thực hiện được 60 dao động. Thay đổi chiều dài con lắc 44cm thì trong cùng thời gian con lắc thực hiện được 50 dao động. Tính chiều dài ban đầu của con lắc.
MỘT.80cm B. 60cm C. 100cm D. 144cm

3.4. Trong cùng khoảng thời gian con lắc có chiều dài lĐầu tiên thực hiện 5 dao động thì con lắc có chiều dài l2 thực hiện được 9 dao động, biết hiệu số chiều dài của hai con lắc là 112 cm. Tìm chiều dài của mỗi con lắc.
A. tôiĐầu tiên = 162cm; tôi2 = 50cm B. tôiĐầu tiên = 50cm; tôi2 = 160cm
C. tôiĐầu tiên = 80cm; tôi2 = 100cm D. tôiĐầu tiên = 100cm; tôi2 = 80cm

3.5. Trong cùng một thời gian con lắc có chiều dài l1 thực hiện được 8 dao động, con lắc có chiều dài l2 thực hiện được 10 dao động, biết hiệu số chiều dài của hai con lắc là 9 cm. Tìm chiều dài của mỗi con lắc.
A. l1 = 16cm; l2 = 25cm B. l1 = 25cm; l2 = 16cm
C. l1 = 8cm; l2 = 10cm D. l1 = 10cm; l2 = 8cm

3.6. Trong thời gian Δt, một con lắc đơn có chiều dài l1 thực hiện được 40 dao động. Vẫn cho con lắc dao động tại vị trí đó nhưng tăng chiều dài của dây thêm 7,9 (cm) thì trong thời gian Δt nó thực hiện được 39 dao động. Chiều dài của con lắc đơn sau khi tăng là
A. 144,2cm B. 167,9cm C. 152,1cm D. 160cm

3.7. Một con lắc đơn có chiều dài l1 dao động điều hòa với chu kỳ T1 = 0,8s. Một con lắc đơn khác có chiều dài l2 dao động với chu kỳ T2 = 0,6s. Chu kì của con lắc có chiều dài l1 + l2 là
A.T= 0,7s B.T = 0,8s C.T = 1,0s D.T = 1,4s

Xem thêm: Giáo án Khoa học lớp 4 bài 15: Em cảm thấy thế nào khi bị ốm?

3.8. Một con lắc đơn có chu kỳ T = 4s, thời gian để con lắc đi từ VTCB đến vị trí vật có độ dời cực đại là
A.T = 0,5s B.T = 1,0s C.T = 1,5s D.T = 2,0s

3.9. DDA 2006. Một con lắc đơn gồm vật nhỏ khối lượng m và một sợi dây mảnh, dài được kích thích dao động điều hòa. Trong thời gian Δt con lắc thực hiện được 40 dao động, khi tăng chiều dài của con lắc lên 7,9cm thì trong thời gian trên con lắc thực hiện được 39 dao động. Tính T, T'. Cho g =2.
A. 2(s); 2.4(s) B. 2,47(s); 2,53(s) C. 2(s); 3(s) D. 1(s); 1,2(s)

3.10. Tại một nơi có hai con lắc đơn đang dao động điều hòa với biên độ nhỏ. Trong cùng khoảng thời gian đó con lắc thứ nhất thực hiện được 4 dao động, con lắc thứ hai thực hiện được 5 dao động. Tổng chiều dài của hai con lắc là 164cm. Tìm chiều dài của con lắc thứ nhất.
MỘT.64cm B. 36cm C. 100cm D. 28cm

3.11. Tính chu kỳ dao động của con lắc đơn có chiều dài l1 tại nơi có gia tốc trọng trường g. Biết rằng tại nơi này con lắc có chiều dài l1 + l2 + l3 có chu kỳ 2(s); con lắc có chiều dài l1 + l2 - l3 có chu kỳ 1,6(s); Một con lắc có chiều dài l1 - l2 - l3 có chu kỳ 0,8(s).
A. 1,40(giây) B. 0,56(s) C. 1,52(s) D. 2,32(s)

Tải về tài liệu để biết thêm chi tiết.

5/5 - (505 bình chọn)

[rule_{ruleNumber}]

#Bài #tập #trắc #nghiệm #về #con #lắc #đơn #Trắc #nghiệm #Vật #lý

[rule_3_plain]

#Bài #tập #trắc #nghiệm #về #con #lắc #đơn #Trắc #nghiệm #Vật #lý

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

4 tuần ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

4 tuần ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

4 tuần ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

4 tuần ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

4 tuần ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

4 tuần ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

1 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

1 tháng ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

1 tháng ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

1 tháng ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

1 tháng ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

1 tháng ago

Danh mục bài viết

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ CON LẮC ĐƠND1: Chu kì, tần số dao động theo cấu tạo của con lắc:D2: Tốc độ chuyển động của CLĐ và Lực căng dây:D3: Chu kì của CLĐ theo chiều dài, số dao độngRelated posts:

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ CON LẮC ĐƠN
A. Cần nhớ
1. Cấu tạo: vật nhỏ (m) + sợi dây (λ) có thể chuyển động trong mặt phẳng thẳng đứng quanh trục quay nằm ngang.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2. Điều kiện: không ma sát, không sức cản môi trường, góc lệch nhỏ Con lắc đơn giao động điều hòa với tần số góc ω2 = g/l; A = αm; s = αl.
B. các dạng toán cơ bản
D1: Chu kì, tần số dao động theo cấu tạo của con lắc:
1.1. Tính chu kì, tần số dao động nhỏ của CLĐ có chiều dài l = 2,25m tại nơi có gia tốc g = π2.A. 3(s); 1/3(Hz) B. 2(s); 0,5(Hz) C. 4(s); 0,25(Hz) D. 1(s); 1(Hz)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

1.2. Tính chu kì dao động nhỏ của CLĐ có chiều dài l = 36cm tại nơi có gia tốc g = π2.A. 1(s) B. 2(s); C. 1,2(s) D. 2,4(s)
1.3. Tính tần số dao động của con lắc đơn. Người ta đếm được trong thời gian 100(s) con lắc thực hiện 500 dao động.A. 10Hz B. 50Hz C. 5Hz D. 7,5Hz
D2: Tốc độ chuyển động của CLĐ và Lực căng dây:
2.1. Một con lắc đơn gồm quả cầu khối lượng m = 200g, được treo vào dây dài 2m. Lấy g = 10m/s2. Bỏ qua mọi ma sát. Kéo con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng góc αo = 60o rồi buông không vận tốc ban đầu. Tính lực căng dây lớn nhất của dây treo con lắc.A. 0,4N B. 0,2N C. 2N D. 4N

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2.2. Một con lắc đơn gồm quả cầu khối lượng m = 80g, được treo vào dây dài 2m. Lấy g = 10m/s2. Bỏ qua mọi ma sát. Kéo con lắc lệch khỏi VTCB góc αo = 60o rồi buông không vận tốc ban đầu. Tính lực căng của dây treo con lắc khi ở vị trí biên.A. 0,4N B. 0,2N C. 2N D. 4N
.uaf9e5ce4f45de3650484de0b4a80d2f9 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .uaf9e5ce4f45de3650484de0b4a80d2f9:active, .uaf9e5ce4f45de3650484de0b4a80d2f9:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .uaf9e5ce4f45de3650484de0b4a80d2f9 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .uaf9e5ce4f45de3650484de0b4a80d2f9 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .uaf9e5ce4f45de3650484de0b4a80d2f9 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .uaf9e5ce4f45de3650484de0b4a80d2f9:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Soạn bài Luyện nói: Thuyết minh về một thứ đồ dùng2.3. Cho một con lắc đơn dài 98m, nặng 5kg đặt tại nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8m/s2. Trong quá trình dao động góc lệch cực đại của dây treo con lắc là 0,02rad. Tính vận tốc lớn nhất và lực căng dây lớn nhất.A. 0,62m/s; 48N B. 0,62m/s; 49,01N C. 0,60m/s; 48N D. 0,62m/s; 49,02N
2.4. Trong qúa trình dao động của một con lắc đơn, người ta đo được tỉ số giữa lực căng dây lớn nhất và nhỏ nhất bằng 4. Hỏi góc lệch lớn nhất của con lắc đơn bằng bao nhiêu?A. 30 B. 45 C. 60 D. 90

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2.5. Trong qúa trình dao động của một con lắc đơn, người ta đo được tỉ số giữa lực căng dây lớn nhất và nhỏ nhất bằng 5. Hỏi góc lệch lớn nhất của con lắc đơn bằng bao nhiêu?A. 32,3 B. 45 C. 64,6 D. 90
2.6. Trong qúa trình dao động của một con lắc đơn, người ta đo được tỉ số giữa lực căng dây lớn nhất và nhỏ nhất bằng 6. Hỏi góc lệch lớn nhất của con lắc đơn bằng bao nhiêu?A. 68 B. 34 C. 45 D. 90
2.7. ĐHA 2010. Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc nhỏ. Khi con lắc chuyển động nhanh dần theo chiều dương đến vị trí có động năng bằng thế năng thì li độ góc bằng

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2.8. Một con lắc đơn gồm quả cầu khối lượng m = 20g, được treo vào dây dài 2m. Lấy g = 10m/s2. Bỏ qua mọi ma sát. Kéo con lắc lệch khỏi VTCB góc αo = 60o rồi buông không vận tốc ban đầu. Tính tốc độ của con lắc khi qua VTCB
D3: Chu kì của CLĐ theo chiều dài, số dao động
3.1. Hai con lắc đơn có chiều dài là l1 và l2. Tại cùng một nơi các con lắc có chiều dài l1 + l2 và l1 – l2 dao động với chu kỳ lần lượt là 0,31s và 0,12s. Tính chu kỳ dao động của hai con lắc có chiều dài l1 và l2 tại đó.A. 0,24(s); 0,20(s) B. 0,12(s); 0,10(s) C. 0,4(s); 0,20(s) D. 0,2(s); 0,20(s)
.u9952c45085dc06be1c6b18776603c2c9 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u9952c45085dc06be1c6b18776603c2c9:active, .u9952c45085dc06be1c6b18776603c2c9:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u9952c45085dc06be1c6b18776603c2c9 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u9952c45085dc06be1c6b18776603c2c9 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u9952c45085dc06be1c6b18776603c2c9 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u9952c45085dc06be1c6b18776603c2c9:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Lịch sử 12 Bài 22: Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược, nhân dân miền bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965-1973)3.2. Hai con lắc đơn có chiều dài là l1 và l2. Tại cùng một nơi các con lắc có chiều dài l1 + l2 và l1 – l2 dao động với chu kỳ lần lượt là 2,7s và 0,9s. Tính chu kỳ dao động của hai con lắc có chiều dài l1 và l2 tại đó.A. 1,0(s); 0,9(s) B. 2,0(s); 1,8(s) C. 2,5(s); 2,0(s) D. 1,5(s); 2,0(s)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

3.3. ĐHA 2009. Tại một nơi trên mặt đất, một CLĐ dao động điều hòa, trong khoảng thời gian Δt con lắc thực hiện 60 dao động. Thay đổi chiều dài con lắc 44cm thì cũng trong khoảng thời gian ấy con lắc thực hiện 50 dao động. Tính chiều dài ban đầu của con lắc.A. 80cm B. 60cm C. 100cm D. 144cm
3.4. Trong cùng một khoảng thời gian con lắc có chiều dài l1 thực hiện được 5 dao động, con lắc có chiều dài l2 thực hiện được 9 dao động, biết hiệu chiều dài hai con lắc bằng 112cm. Tìm chiều dài mỗi con lắc.A. l1 = 162cm; l2 = 50cm B. l1 = 50cm; l2 = 160cmC. l1 = 80cm; l2 = 100cm D. l1 = 100cm; l2 = 80cm
3.5. Trong cùng một khoảng thời gian con lắc có chiều dài l1 thực hiện được 8 dao động, con lắc có chiều dài l2 thực hiện được 10 dao động, biết hiệu chiều dài hai con lắc bằng 9cm. Tìm chiều dài mỗi con lắc.A. l1 = 16cm; l2 = 25cm B. l1 = 25cm; l2 = 16cmC. l1 = 8cm; l2 = 10cm D. l1 = 10cm; l2 = 8cm

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

3.6. Trong khoảng thời gian Δt, con lắc đơn có chiều dài l1 thực hiện 40 dao động. Vẫn cho con lắc dao động ở vị trí đó nhưng tăng chiều dài sợi dây thêm một đoạn bằng 7,9 (cm) thì trong khoảng thời gian Δt nó thực hiện được 39 dao động. Chiều dài của con lắc đơn sau khi tăng thêm làA. 144,2cm B. 167,9cm C. 152,1cm D. 160cm
3.7. Một con lắc đơn có độ dài l1 dao động với chu kỳ T1 = 0,8s. Một con lắc đơn khác có độ dài l2 dao động với chu kỳ T2 = 0,6s. Chu kỳ của con lắc có độ dài l1 + l2 làA. T= 0,7s B. T = 0,8s C. T = 1,0s D. T = 1,4s
.ubdce6deeb3e8e71b80e170103710fe87 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ubdce6deeb3e8e71b80e170103710fe87:active, .ubdce6deeb3e8e71b80e170103710fe87:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ubdce6deeb3e8e71b80e170103710fe87 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ubdce6deeb3e8e71b80e170103710fe87 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ubdce6deeb3e8e71b80e170103710fe87 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ubdce6deeb3e8e71b80e170103710fe87:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Khoa học lớp 4 Bài 15: Bạn cảm thấy thế nào khi bị bệnh?3.8. Một con lắc đơn có chu kỳ dđ T = 4s, thời gian để con lắc đi từ VTCB đến vị trí có li độ cực đại làA. T = 0,5s B. T = 1,0s C. T = 1,5s D. T = 2,0s

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

3.9. ĐHA 2006. Một con lắc đơn gồm vật nhỏ có khối lượng m và một dây mảnh, dài được kích thích cho dao động điều hoà. Trong khoảng thời gian Δt con lắc thực hiện 40 dao động, khi tăng chiều dài con lắc lên 7,9cm thì con lắc thực hiện 39 dao động trong thời gian trên. Tính T, T’. Cho g = π2.A. 2(s); 2,4(s) B. 2,47(s); 2,53(s) C. 2(s); 3(s) D. 1(s); 1,2(s)
3.10. Tại một nơi có hai con lắc đơn đang dao động với các biên độ nhỏ. Trong cùng một khoảng thời gian, người ta thấy con lắc thứ nhất thực hiện được 4 dao động, con lắc thứ hai thực hiện được 5 dao động. Tổng chiều dài của hai con lắc là 164cm. Hãy tìm chiều dài của con lắc thứ nhất.A. 64cm B. 36cm C. 100cm D. 28cm
3.11. Tính chu kì dao động của con lắc đơn dài l1, tại nơi có gia tốc trọng trường g. Biết tại nơi này con lắc có chiều dài l1 + l2 + l3 có chu kì là 2(s); con lắc có chiều dài l1 + l2 – l3 có chu kì là 1,6(s); con lắc có chiều dài l1 – l2 – l3 có chu kì là 0,8(s).A. 1,40(s) B. 0,56(s) C. 1,52(s) D. 2,32(s)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Download tài liệu để xem thêm chi tiết.

5/5 – (505 bình chọn)

Related posts:Bài tập trắc nghiệm Vật lý – Phản ứng hạt nhân
Bài tập trắc nghiệm Vật lý hạt nhân – Có đáp án
Bài tập trắc nghiệm về chuyển động thẳng đều
Bài tập trắc nghiệm Hạt nhân nguyên tử – Chuyên đề: Phóng xạ

#Bài #tập #trắc #nghiệm #về #con #lắc #đơn #Trắc #nghiệm #Vật #lý

[rule_2_plain]

#Bài #tập #trắc #nghiệm #về #con #lắc #đơn #Trắc #nghiệm #Vật #lý

[rule_2_plain]

#Bài #tập #trắc #nghiệm #về #con #lắc #đơn #Trắc #nghiệm #Vật #lý

[rule_3_plain]

#Bài #tập #trắc #nghiệm #về #con #lắc #đơn #Trắc #nghiệm #Vật #lý

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

4 tuần ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

4 tuần ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

4 tuần ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

4 tuần ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

4 tuần ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

4 tuần ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

1 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

1 tháng ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

1 tháng ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

1 tháng ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

1 tháng ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

1 tháng ago

Danh mục bài viết

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ CON LẮC ĐƠND1: Chu kì, tần số dao động theo cấu tạo của con lắc:D2: Tốc độ chuyển động của CLĐ và Lực căng dây:D3: Chu kì của CLĐ theo chiều dài, số dao độngRelated posts:

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ CON LẮC ĐƠN
A. Cần nhớ
1. Cấu tạo: vật nhỏ (m) + sợi dây (λ) có thể chuyển động trong mặt phẳng thẳng đứng quanh trục quay nằm ngang.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2. Điều kiện: không ma sát, không sức cản môi trường, góc lệch nhỏ Con lắc đơn giao động điều hòa với tần số góc ω2 = g/l; A = αm; s = αl.
B. các dạng toán cơ bản
D1: Chu kì, tần số dao động theo cấu tạo của con lắc:
1.1. Tính chu kì, tần số dao động nhỏ của CLĐ có chiều dài l = 2,25m tại nơi có gia tốc g = π2.A. 3(s); 1/3(Hz) B. 2(s); 0,5(Hz) C. 4(s); 0,25(Hz) D. 1(s); 1(Hz)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

1.2. Tính chu kì dao động nhỏ của CLĐ có chiều dài l = 36cm tại nơi có gia tốc g = π2.A. 1(s) B. 2(s); C. 1,2(s) D. 2,4(s)
1.3. Tính tần số dao động của con lắc đơn. Người ta đếm được trong thời gian 100(s) con lắc thực hiện 500 dao động.A. 10Hz B. 50Hz C. 5Hz D. 7,5Hz
D2: Tốc độ chuyển động của CLĐ và Lực căng dây:
2.1. Một con lắc đơn gồm quả cầu khối lượng m = 200g, được treo vào dây dài 2m. Lấy g = 10m/s2. Bỏ qua mọi ma sát. Kéo con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng góc αo = 60o rồi buông không vận tốc ban đầu. Tính lực căng dây lớn nhất của dây treo con lắc.A. 0,4N B. 0,2N C. 2N D. 4N

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2.2. Một con lắc đơn gồm quả cầu khối lượng m = 80g, được treo vào dây dài 2m. Lấy g = 10m/s2. Bỏ qua mọi ma sát. Kéo con lắc lệch khỏi VTCB góc αo = 60o rồi buông không vận tốc ban đầu. Tính lực căng của dây treo con lắc khi ở vị trí biên.A. 0,4N B. 0,2N C. 2N D. 4N
.uaf9e5ce4f45de3650484de0b4a80d2f9 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .uaf9e5ce4f45de3650484de0b4a80d2f9:active, .uaf9e5ce4f45de3650484de0b4a80d2f9:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .uaf9e5ce4f45de3650484de0b4a80d2f9 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .uaf9e5ce4f45de3650484de0b4a80d2f9 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .uaf9e5ce4f45de3650484de0b4a80d2f9 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .uaf9e5ce4f45de3650484de0b4a80d2f9:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Soạn bài Luyện nói: Thuyết minh về một thứ đồ dùng2.3. Cho một con lắc đơn dài 98m, nặng 5kg đặt tại nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8m/s2. Trong quá trình dao động góc lệch cực đại của dây treo con lắc là 0,02rad. Tính vận tốc lớn nhất và lực căng dây lớn nhất.A. 0,62m/s; 48N B. 0,62m/s; 49,01N C. 0,60m/s; 48N D. 0,62m/s; 49,02N
2.4. Trong qúa trình dao động của một con lắc đơn, người ta đo được tỉ số giữa lực căng dây lớn nhất và nhỏ nhất bằng 4. Hỏi góc lệch lớn nhất của con lắc đơn bằng bao nhiêu?A. 30 B. 45 C. 60 D. 90

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2.5. Trong qúa trình dao động của một con lắc đơn, người ta đo được tỉ số giữa lực căng dây lớn nhất và nhỏ nhất bằng 5. Hỏi góc lệch lớn nhất của con lắc đơn bằng bao nhiêu?A. 32,3 B. 45 C. 64,6 D. 90
2.6. Trong qúa trình dao động của một con lắc đơn, người ta đo được tỉ số giữa lực căng dây lớn nhất và nhỏ nhất bằng 6. Hỏi góc lệch lớn nhất của con lắc đơn bằng bao nhiêu?A. 68 B. 34 C. 45 D. 90
2.7. ĐHA 2010. Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc nhỏ. Khi con lắc chuyển động nhanh dần theo chiều dương đến vị trí có động năng bằng thế năng thì li độ góc bằng

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2.8. Một con lắc đơn gồm quả cầu khối lượng m = 20g, được treo vào dây dài 2m. Lấy g = 10m/s2. Bỏ qua mọi ma sát. Kéo con lắc lệch khỏi VTCB góc αo = 60o rồi buông không vận tốc ban đầu. Tính tốc độ của con lắc khi qua VTCB
D3: Chu kì của CLĐ theo chiều dài, số dao động
3.1. Hai con lắc đơn có chiều dài là l1 và l2. Tại cùng một nơi các con lắc có chiều dài l1 + l2 và l1 – l2 dao động với chu kỳ lần lượt là 0,31s và 0,12s. Tính chu kỳ dao động của hai con lắc có chiều dài l1 và l2 tại đó.A. 0,24(s); 0,20(s) B. 0,12(s); 0,10(s) C. 0,4(s); 0,20(s) D. 0,2(s); 0,20(s)
.u9952c45085dc06be1c6b18776603c2c9 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u9952c45085dc06be1c6b18776603c2c9:active, .u9952c45085dc06be1c6b18776603c2c9:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u9952c45085dc06be1c6b18776603c2c9 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u9952c45085dc06be1c6b18776603c2c9 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u9952c45085dc06be1c6b18776603c2c9 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u9952c45085dc06be1c6b18776603c2c9:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Lịch sử 12 Bài 22: Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược, nhân dân miền bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965-1973)3.2. Hai con lắc đơn có chiều dài là l1 và l2. Tại cùng một nơi các con lắc có chiều dài l1 + l2 và l1 – l2 dao động với chu kỳ lần lượt là 2,7s và 0,9s. Tính chu kỳ dao động của hai con lắc có chiều dài l1 và l2 tại đó.A. 1,0(s); 0,9(s) B. 2,0(s); 1,8(s) C. 2,5(s); 2,0(s) D. 1,5(s); 2,0(s)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

3.3. ĐHA 2009. Tại một nơi trên mặt đất, một CLĐ dao động điều hòa, trong khoảng thời gian Δt con lắc thực hiện 60 dao động. Thay đổi chiều dài con lắc 44cm thì cũng trong khoảng thời gian ấy con lắc thực hiện 50 dao động. Tính chiều dài ban đầu của con lắc.A. 80cm B. 60cm C. 100cm D. 144cm
3.4. Trong cùng một khoảng thời gian con lắc có chiều dài l1 thực hiện được 5 dao động, con lắc có chiều dài l2 thực hiện được 9 dao động, biết hiệu chiều dài hai con lắc bằng 112cm. Tìm chiều dài mỗi con lắc.A. l1 = 162cm; l2 = 50cm B. l1 = 50cm; l2 = 160cmC. l1 = 80cm; l2 = 100cm D. l1 = 100cm; l2 = 80cm
3.5. Trong cùng một khoảng thời gian con lắc có chiều dài l1 thực hiện được 8 dao động, con lắc có chiều dài l2 thực hiện được 10 dao động, biết hiệu chiều dài hai con lắc bằng 9cm. Tìm chiều dài mỗi con lắc.A. l1 = 16cm; l2 = 25cm B. l1 = 25cm; l2 = 16cmC. l1 = 8cm; l2 = 10cm D. l1 = 10cm; l2 = 8cm

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

3.6. Trong khoảng thời gian Δt, con lắc đơn có chiều dài l1 thực hiện 40 dao động. Vẫn cho con lắc dao động ở vị trí đó nhưng tăng chiều dài sợi dây thêm một đoạn bằng 7,9 (cm) thì trong khoảng thời gian Δt nó thực hiện được 39 dao động. Chiều dài của con lắc đơn sau khi tăng thêm làA. 144,2cm B. 167,9cm C. 152,1cm D. 160cm
3.7. Một con lắc đơn có độ dài l1 dao động với chu kỳ T1 = 0,8s. Một con lắc đơn khác có độ dài l2 dao động với chu kỳ T2 = 0,6s. Chu kỳ của con lắc có độ dài l1 + l2 làA. T= 0,7s B. T = 0,8s C. T = 1,0s D. T = 1,4s
.ubdce6deeb3e8e71b80e170103710fe87 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ubdce6deeb3e8e71b80e170103710fe87:active, .ubdce6deeb3e8e71b80e170103710fe87:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ubdce6deeb3e8e71b80e170103710fe87 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ubdce6deeb3e8e71b80e170103710fe87 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ubdce6deeb3e8e71b80e170103710fe87 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ubdce6deeb3e8e71b80e170103710fe87:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Khoa học lớp 4 Bài 15: Bạn cảm thấy thế nào khi bị bệnh?3.8. Một con lắc đơn có chu kỳ dđ T = 4s, thời gian để con lắc đi từ VTCB đến vị trí có li độ cực đại làA. T = 0,5s B. T = 1,0s C. T = 1,5s D. T = 2,0s

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

3.9. ĐHA 2006. Một con lắc đơn gồm vật nhỏ có khối lượng m và một dây mảnh, dài được kích thích cho dao động điều hoà. Trong khoảng thời gian Δt con lắc thực hiện 40 dao động, khi tăng chiều dài con lắc lên 7,9cm thì con lắc thực hiện 39 dao động trong thời gian trên. Tính T, T’. Cho g = π2.A. 2(s); 2,4(s) B. 2,47(s); 2,53(s) C. 2(s); 3(s) D. 1(s); 1,2(s)
3.10. Tại một nơi có hai con lắc đơn đang dao động với các biên độ nhỏ. Trong cùng một khoảng thời gian, người ta thấy con lắc thứ nhất thực hiện được 4 dao động, con lắc thứ hai thực hiện được 5 dao động. Tổng chiều dài của hai con lắc là 164cm. Hãy tìm chiều dài của con lắc thứ nhất.A. 64cm B. 36cm C. 100cm D. 28cm
3.11. Tính chu kì dao động của con lắc đơn dài l1, tại nơi có gia tốc trọng trường g. Biết tại nơi này con lắc có chiều dài l1 + l2 + l3 có chu kì là 2(s); con lắc có chiều dài l1 + l2 – l3 có chu kì là 1,6(s); con lắc có chiều dài l1 – l2 – l3 có chu kì là 0,8(s).A. 1,40(s) B. 0,56(s) C. 1,52(s) D. 2,32(s)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Download tài liệu để xem thêm chi tiết.

5/5 – (505 bình chọn)

Related posts:Bài tập trắc nghiệm Vật lý – Phản ứng hạt nhân
Bài tập trắc nghiệm Vật lý hạt nhân – Có đáp án
Bài tập trắc nghiệm về chuyển động thẳng đều
Bài tập trắc nghiệm Hạt nhân nguyên tử – Chuyên đề: Phóng xạ

Chuyên mục: Giáo dục
#Bài #tập #trắc #nghiệm #về #con #lắc #đơn #Trắc #nghiệm #Vật #lý

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button