Bài tập về câu đảo ngữ trong tiếng Anh (Có đáp án)

Bạn đang xem:
Bài tập về câu đảo ngữ trong tiếng Anh (Có đáp án)
tại tieuhocchauvanliem.edu.vn

Câu đảo ngữ là cách phổ biến để thể hiện sự nhấn mạnh trong nhiều tình huống, sử dụng thành thạo đảo ngữ giúp bạn luyện tiếng Anh hiệu quả.

Sau đây chiase24.com xin giới thiệu đến các bạn tài liệu Bài tập về câu đảo ngữ trong tiếng Anh (có đáp án) giúp học tập tiếng Anh một cách hiệu quả nhất. Bài tập có đáp án kèm theo. Xin vui lòng duyệt và tải về các tài liệu ở đây.

Bài tập đảo ngữ trong tiếng anh

Bài 1. Chọn phương án đúng nhất để hoàn thành các câu sau hoặc câu đảo ngữ đúng nhất cho câu gốc.

1. Ngay sau khi chúng tôi đến nhà ga ______ thông báo đã bắt đầu.

A. hơn

B. khi nào

C. sau đó

D. cuối cùng

2. ______ anh ấy đã đến trạm xe buýt khi xe buýt đến.

A. Hầu như không có

B. Không sớm đã có

C. Không còn

D. Không phải cho đến khi có

3. Không sớm hơn ______ lớp học bắt đầu.

A. Max có đến không

B. Max có đến không

C. Max đến

D. Max đến nơi

4. Jake vừa mới ______ báo cáo về cuốn sách thì Alan bước vào.

A. kết thúc

B. hoàn thiện

C. hoàn thành

D. để hoàn thành

5. Không còn sớm nữa ______ bữa tiệc sẽ bắt đầu vào ngày mai.

A. chuông sẽ reo hơn

B. chuông sẽ reo hơn

C. chuông sẽ reo khi

Xem thêm: Giáo án mẫu môn Lịch sử – Địa lý Trường Tiểu học Module 2

D. chuông sẽ reo khi nào

6. Vừa bước vào phòng, tôi đã chú ý đến cô ấy.

A. Vừa bước vào phòng tôi đã chú ý đến cô ấy.

B. Tôi vừa bước vào phòng thì đã chú ý đến cô ấy.

C. Ngay khi vừa bước vào phòng, tôi đã chú ý đến cô ấy.

D. Cả A và B đều đúng

7. Ngay khi anh ta dừng lại gần nhà, cảnh sát viên của anh ta.

A. Ngay khi anh ta dừng lại gần ngôi nhà hơn là viên cảnh sát.

B. Hầu như anh ta đã dừng lại gần nhà hơn anh ta.

C. Ngay khi anh ta đến gần ngôi nhà thì viên cảnh sát đã ngăn anh ta lại.

D. Anh ấy vừa dừng lại gần ngôi nhà thì viên cảnh sát đã chặn anh ấy lại.

8. Tôi hiếm khi nghe một ca sĩ tài năng như vậy.

A. Hiếm khi tôi nghe thấy một ca sĩ tài năng như vậy.

B. Hiếm khi tôi nghe thấy một ca sĩ tài năng như vậy.

C. Hiếm khi tôi nghe thấy một ca sĩ tài năng như vậy.

D. Tất cả đều đúng.

9. _______ hoàn cảnh bạn nên gọi cảnh sát.

A. Trong

B. Dưới

C. Theo không

D. In không

10. Chỉ sau khi bạn có bằng lái xe, _______ một chiếc ô tô.

A. bạn có thể lái xe

B. bạn có lái xe được không

C. bạn sẽ có thể lái xe

D. bạn đã lái xe chưa

11. Hầu như không bao giờ _______ xa nhà.

A. cô ấy đi du lịch

B. cô ấy đã đi du lịch

C. cô ấy đã đi du lịch chưa

D. cô ấy đã đi du lịch

12. Vừa tắt máy thì sếp gọi lại.

A. tôi đã đặt

B. tôi đã đặt

C. tôi đã đặt

D. Tôi đã đặt

13. Không lâu sau _______ những người lính nhảy xuống nước.

A. đã có con tàu chạm vào bờ hơn

Xem thêm: Văn mẫu lớp 12: Cảm nhận bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng (Sơ đồ tư duy)

B. tàu đã chạm bờ khi

C. con tàu đã chạm bờ rồi

D. con tàu chạm bờ hơn

14. Nếu họ đến hội chợ sớm hơn, họ _______ những gì họ muốn.

A. đã tìm thấy

B. đã tìm thấy

C. tìm thấy

D. lẽ ra đã tìm thấy

15. Chỉ bằng cách làm việc chăm chỉ _______ kỳ thi cuối kỳ của bạn.

A. bạn sẽ vượt qua

B. bạn sẽ vượt qua

C. bạn đã vượt qua

D. bạn đã qua

16. Chỉ khi tôi có thời gian rảnh mới _______ tivi.

A. Tôi xem

B. tôi sẽ xem

C. tôi có xem không

D. Tôi đã xem

17. _______ mà tôi biết tất cả về cô ấy.

A. Cô ấy ít suy nghĩ

B. Cô ấy ít suy nghĩ

C. Cô ấy không nghĩ nhiều

D. Ít cô ấy nghĩ

18. Cô ấy không chỉ thông minh _______.

A. nhưng cô ấy cũng tốt bụng

B. nhưng cô ấy cũng tốt bụng

C. nhưng cô ấy cũng tốt bụng

D. nhưng cô ấy cũng tốt bụng

19. _______ rằng cô ấy không thể tiếp tục làm việc.

A. Nỗi đau của anh ấy cũng vậy

B. Đó là nỗi đau của anh ấy

C. Anh ấy rất đau

D. Nỗi đau của anh ấy là như vậy

20. Không bao giờ đi học muộn.

A. Tôi đi

B. tôi có đi không

C. Tôi đi

D. đi tôi

……………………

Vui lòng tải file tài liệu để xem nội dung chi tiết hơn

5/5 – (679 phiếu bầu)

xem thêm thông tin chi tiết về
Bài tập về câu đảo ngữ trong tiếng Anh (Có đáp án)

Bài tập về câu đảo ngữ trong tiếng Anh (Có đáp án)

Hình Ảnh về:
Bài tập về câu đảo ngữ trong tiếng Anh (Có đáp án)

Video về:
Bài tập về câu đảo ngữ trong tiếng Anh (Có đáp án)

Wiki về
Bài tập về câu đảo ngữ trong tiếng Anh (Có đáp án)


Bài tập về câu đảo ngữ trong tiếng Anh (Có đáp án) -

Câu đảo ngữ là cách phổ biến để thể hiện sự nhấn mạnh trong nhiều tình huống, sử dụng thành thạo đảo ngữ giúp bạn luyện tiếng Anh hiệu quả.

Sau đây chiase24.com xin giới thiệu đến các bạn tài liệu Bài tập về câu đảo ngữ trong tiếng Anh (có đáp án) giúp học tập tiếng Anh một cách hiệu quả nhất. Bài tập có đáp án kèm theo. Xin vui lòng duyệt và tải về các tài liệu ở đây.

Bài tập đảo ngữ trong tiếng anh

Bài 1. Chọn phương án đúng nhất để hoàn thành các câu sau hoặc câu đảo ngữ đúng nhất cho câu gốc.

1. Ngay sau khi chúng tôi đến nhà ga ______ thông báo đã bắt đầu.

A. hơn

B. khi nào

C. sau đó

D. cuối cùng

2. ______ anh ấy đã đến trạm xe buýt khi xe buýt đến.

A. Hầu như không có

B. Không sớm đã có

C. Không còn

D. Không phải cho đến khi có

3. Không sớm hơn ______ lớp học bắt đầu.

A. Max có đến không

B. Max có đến không

C. Max đến

D. Max đến nơi

4. Jake vừa mới ______ báo cáo về cuốn sách thì Alan bước vào.

A. kết thúc

B. hoàn thiện

C. hoàn thành

D. để hoàn thành

5. Không còn sớm nữa ______ bữa tiệc sẽ bắt đầu vào ngày mai.

A. chuông sẽ reo hơn

B. chuông sẽ reo hơn

C. chuông sẽ reo khi

Xem thêm: Giáo án mẫu môn Lịch sử - Địa lý Trường Tiểu học Module 2

D. chuông sẽ reo khi nào

6. Vừa bước vào phòng, tôi đã chú ý đến cô ấy.

A. Vừa bước vào phòng tôi đã chú ý đến cô ấy.

B. Tôi vừa bước vào phòng thì đã chú ý đến cô ấy.

C. Ngay khi vừa bước vào phòng, tôi đã chú ý đến cô ấy.

D. Cả A và B đều đúng

7. Ngay khi anh ta dừng lại gần nhà, cảnh sát viên của anh ta.

A. Ngay khi anh ta dừng lại gần ngôi nhà hơn là viên cảnh sát.

B. Hầu như anh ta đã dừng lại gần nhà hơn anh ta.

C. Ngay khi anh ta đến gần ngôi nhà thì viên cảnh sát đã ngăn anh ta lại.

D. Anh ấy vừa dừng lại gần ngôi nhà thì viên cảnh sát đã chặn anh ấy lại.

8. Tôi hiếm khi nghe một ca sĩ tài năng như vậy.

A. Hiếm khi tôi nghe thấy một ca sĩ tài năng như vậy.

B. Hiếm khi tôi nghe thấy một ca sĩ tài năng như vậy.

C. Hiếm khi tôi nghe thấy một ca sĩ tài năng như vậy.

D. Tất cả đều đúng.

9. _______ hoàn cảnh bạn nên gọi cảnh sát.

A. Trong

B. Dưới

C. Theo không

D. In không

10. Chỉ sau khi bạn có bằng lái xe, _______ một chiếc ô tô.

A. bạn có thể lái xe

B. bạn có lái xe được không

C. bạn sẽ có thể lái xe

D. bạn đã lái xe chưa

11. Hầu như không bao giờ _______ xa nhà.

A. cô ấy đi du lịch

B. cô ấy đã đi du lịch

C. cô ấy đã đi du lịch chưa

D. cô ấy đã đi du lịch

12. Vừa tắt máy thì sếp gọi lại.

A. tôi đã đặt

B. tôi đã đặt

C. tôi đã đặt

D. Tôi đã đặt

13. Không lâu sau _______ những người lính nhảy xuống nước.

A. đã có con tàu chạm vào bờ hơn

Xem thêm: Văn mẫu lớp 12: Cảm nhận bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng (Sơ đồ tư duy)

B. tàu đã chạm bờ khi

C. con tàu đã chạm bờ rồi

D. con tàu chạm bờ hơn

14. Nếu họ đến hội chợ sớm hơn, họ _______ những gì họ muốn.

A. đã tìm thấy

B. đã tìm thấy

C. tìm thấy

D. lẽ ra đã tìm thấy

15. Chỉ bằng cách làm việc chăm chỉ _______ kỳ thi cuối kỳ của bạn.

A. bạn sẽ vượt qua

B. bạn sẽ vượt qua

C. bạn đã vượt qua

D. bạn đã qua

16. Chỉ khi tôi có thời gian rảnh mới _______ tivi.

A. Tôi xem

B. tôi sẽ xem

C. tôi có xem không

D. Tôi đã xem

17. _______ mà tôi biết tất cả về cô ấy.

A. Cô ấy ít suy nghĩ

B. Cô ấy ít suy nghĩ

C. Cô ấy không nghĩ nhiều

D. Ít cô ấy nghĩ

18. Cô ấy không chỉ thông minh _______.

A. nhưng cô ấy cũng tốt bụng

B. nhưng cô ấy cũng tốt bụng

C. nhưng cô ấy cũng tốt bụng

D. nhưng cô ấy cũng tốt bụng

19. _______ rằng cô ấy không thể tiếp tục làm việc.

A. Nỗi đau của anh ấy cũng vậy

B. Đó là nỗi đau của anh ấy

C. Anh ấy rất đau

D. Nỗi đau của anh ấy là như vậy

20. Không bao giờ đi học muộn.

A. Tôi đi

B. tôi có đi không

C. Tôi đi

D. đi tôi

……………………

Vui lòng tải file tài liệu để xem nội dung chi tiết hơn

5/5 - (679 phiếu bầu)

[rule_{ruleNumber}]

#Bài #tập #về #câu #đảo #ngữ #trong #tiếng #Anh #Có #đáp #án

[rule_3_plain]

#Bài #tập #về #câu #đảo #ngữ #trong #tiếng #Anh #Có #đáp #án

Sùi mào gà – mụn cóc sinh dục: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

2 tháng ago

Nổi mề đay: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

2 tháng ago

Dị ứng: nguyên nhân, biểu hiện, chuẩn đoán và cách chữa hiệu quả

2 tháng ago

5 bí quyết chọn và bảo quản thắt lưng da cho chàng – chị em nên biết

2 tháng ago

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

5 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

5 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

5 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

5 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

5 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

5 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

5 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

5 tháng ago

Danh mục bài viết

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài tập về câu đảo ngữ trong tiếng AnhRelated posts:

Câu đảo ngữ là một cách thường hay dùng để chỉ sự nhấn mạnh trong nhiều tình huống, sử dụng thành thạo câu đảo ngữ giúp các bạn thực hành Tiếng anh một cách hiệu quả.

Sau đây, chiase24.com xin giới thiệu đến các bạn tài liệu Bài tập về câu đảo ngữ trong tiếng Anh (Có đáp án) để ôn tập học tiếng Anh một cách hiệu quả nhất. Bài tập có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.
Bài tập về câu đảo ngữ trong tiếng Anh
Bài 1. Choose the best option to complete these following sentences or the best inversion sentence for the root one.
1. No sooner had we arrived at the station ______ the announcement started.
A. than

B. when
C. then
D. last
2. ______ he arrived at the bus stop when the bus came.
A. Hardly had
B. No sooner had
C. No longer has
D. Not until had

3. No sooner ______ than the class starts.
A. do Max arrive
B. does Max arrive
C. Max arrives
D. Max does arrive
4. Scarcely had Jake ______ the book report when Alan came in.
A. finish
B. finishing
C. finished
D. to finished
5. No sooner ______ the feast will start tomorrow.
A. will the bell ring than
B. the bell will ring than
C. the bell will ring when
.u136302c7fa9d759ed94bdc8c8143ee88 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u136302c7fa9d759ed94bdc8c8143ee88:active, .u136302c7fa9d759ed94bdc8c8143ee88:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u136302c7fa9d759ed94bdc8c8143ee88 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u136302c7fa9d759ed94bdc8c8143ee88 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u136302c7fa9d759ed94bdc8c8143ee88 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u136302c7fa9d759ed94bdc8c8143ee88:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Mẫu bài dạy minh họa môn Lịch sử – Địa lý Tiểu học Mô đun 2D. will the bell ring when
6. As soon as I entered the room, I noticed her.
A. No sooner had I entered the room than I noticed her.
B. Hardly had I entered the room when I noticed her.
C. No sooner I had entered the room than I noticed her.
D. Both A and B are right
7. As soon as he approached the house, the policeman stopped him.
A. No sooner had he approached the house than the policeman stopped him.
B. Hardly had he approached the house than the policeman stopped him.
C. No sooner had he approached the house when the policeman stopped him.
D. Hardly he had approached the house when the policeman stopped him.
8. I have seldom heard such a talented singer.
A. Seldom have I heard such a talented singer.
B. Seldom I have heard such a talented singer.
C. Seldom has I heard such a talented singer.
D. All are correct.
9. _______ circumstances should you call the police.
A. In
B. Under
C. Under no
D. In no
10. Only after you abtain a driving licence, _______ a car.
A. you are able to drive
B. can you drive
C. you will be able to drive
D. did you drive
11. Hardly ever _______ far from home.
A. she traveled
B. she has traveled
C. did she travel
D. she did travel
12. Hardly _______ the phone down when the boss rang back.
A. did I put
B. have I put
C. had I put
D. I had put
13. No sooner _______ the soldiers leaped into the water.
A. had the ship touched the shore than
.u4a631198c580ddbf4c2d92bff5296ca7 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u4a631198c580ddbf4c2d92bff5296ca7:active, .u4a631198c580ddbf4c2d92bff5296ca7:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u4a631198c580ddbf4c2d92bff5296ca7 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u4a631198c580ddbf4c2d92bff5296ca7 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u4a631198c580ddbf4c2d92bff5296ca7 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u4a631198c580ddbf4c2d92bff5296ca7:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 12: Cảm nhận bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng (Sơ đồ tư duy)B. had the ship touched the shore when
C. the ship had touched the shore then
D. the ship touched the shore than
14. Had they arrived at the fair earlier, they _______ what they wanted.
A. had found
B. have found
C. found
D. would have found
15. Only by working hard _______ your final exam.
A. will you pass
B. you will pass
C. did you pass
D. you passed
16. Only when I have free time _______ television.
A. I watch
B. will I watch
C. do I watch
D. I watched
17. _______ that I knew all about her.
A. She little thought
B. She thought little
C. Little did she think
D. Little she thought
18. Not only is she intelligent _______.
A. but also she is kind
B. but is she also kind
C. but also is she kind
D. but she is also kind
19. _______ that she couldn’t go on working.
A. So was his pain
B. Such was his pain
C. He has so pain
D. His pain was such
20. Never ______ to school late.
A. I go
B. do I go
C. I do go
D. go I
……………
Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

5/5 – (679 bình chọn)

Related posts:Bài tập về câu hỏi đuôi có đáp án – Bài tập ngữ pháp tiếng Anh cơ bản
Bài tập về câu so sánh trong tiếng Anh (Có đáp án)
Bài tập viết lại câu trong Tiếng Anh – Có đáp án
Bài tập đặt câu hỏi cho từ gạch chân trong tiếng Anh (Có đáp án)
.uc53ec044c1c2fe905fe4b689c1714791 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .uc53ec044c1c2fe905fe4b689c1714791:active, .uc53ec044c1c2fe905fe4b689c1714791:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .uc53ec044c1c2fe905fe4b689c1714791 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .uc53ec044c1c2fe905fe4b689c1714791 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .uc53ec044c1c2fe905fe4b689c1714791 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .uc53ec044c1c2fe905fe4b689c1714791:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Soạn bài Luyện tập viết bản tin – Soạn văn 11 tập 1 tuần 15 (trang 178)

#Bài #tập #về #câu #đảo #ngữ #trong #tiếng #Anh #Có #đáp #án

[rule_2_plain]

#Bài #tập #về #câu #đảo #ngữ #trong #tiếng #Anh #Có #đáp #án

[rule_2_plain]

#Bài #tập #về #câu #đảo #ngữ #trong #tiếng #Anh #Có #đáp #án

[rule_3_plain]

#Bài #tập #về #câu #đảo #ngữ #trong #tiếng #Anh #Có #đáp #án

Sùi mào gà – mụn cóc sinh dục: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

2 tháng ago

Nổi mề đay: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

2 tháng ago

Dị ứng: nguyên nhân, biểu hiện, chuẩn đoán và cách chữa hiệu quả

2 tháng ago

5 bí quyết chọn và bảo quản thắt lưng da cho chàng – chị em nên biết

2 tháng ago

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

5 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

5 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

5 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

5 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

5 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

5 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

5 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

5 tháng ago

Danh mục bài viết

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài tập về câu đảo ngữ trong tiếng AnhRelated posts:

Câu đảo ngữ là một cách thường hay dùng để chỉ sự nhấn mạnh trong nhiều tình huống, sử dụng thành thạo câu đảo ngữ giúp các bạn thực hành Tiếng anh một cách hiệu quả.

Sau đây, chiase24.com xin giới thiệu đến các bạn tài liệu Bài tập về câu đảo ngữ trong tiếng Anh (Có đáp án) để ôn tập học tiếng Anh một cách hiệu quả nhất. Bài tập có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.
Bài tập về câu đảo ngữ trong tiếng Anh
Bài 1. Choose the best option to complete these following sentences or the best inversion sentence for the root one.
1. No sooner had we arrived at the station ______ the announcement started.
A. than

B. when
C. then
D. last
2. ______ he arrived at the bus stop when the bus came.
A. Hardly had
B. No sooner had
C. No longer has
D. Not until had

3. No sooner ______ than the class starts.
A. do Max arrive
B. does Max arrive
C. Max arrives
D. Max does arrive
4. Scarcely had Jake ______ the book report when Alan came in.
A. finish
B. finishing
C. finished
D. to finished
5. No sooner ______ the feast will start tomorrow.
A. will the bell ring than
B. the bell will ring than
C. the bell will ring when
.u136302c7fa9d759ed94bdc8c8143ee88 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u136302c7fa9d759ed94bdc8c8143ee88:active, .u136302c7fa9d759ed94bdc8c8143ee88:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u136302c7fa9d759ed94bdc8c8143ee88 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u136302c7fa9d759ed94bdc8c8143ee88 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u136302c7fa9d759ed94bdc8c8143ee88 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u136302c7fa9d759ed94bdc8c8143ee88:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Mẫu bài dạy minh họa môn Lịch sử – Địa lý Tiểu học Mô đun 2D. will the bell ring when
6. As soon as I entered the room, I noticed her.
A. No sooner had I entered the room than I noticed her.
B. Hardly had I entered the room when I noticed her.
C. No sooner I had entered the room than I noticed her.
D. Both A and B are right
7. As soon as he approached the house, the policeman stopped him.
A. No sooner had he approached the house than the policeman stopped him.
B. Hardly had he approached the house than the policeman stopped him.
C. No sooner had he approached the house when the policeman stopped him.
D. Hardly he had approached the house when the policeman stopped him.
8. I have seldom heard such a talented singer.
A. Seldom have I heard such a talented singer.
B. Seldom I have heard such a talented singer.
C. Seldom has I heard such a talented singer.
D. All are correct.
9. _______ circumstances should you call the police.
A. In
B. Under
C. Under no
D. In no
10. Only after you abtain a driving licence, _______ a car.
A. you are able to drive
B. can you drive
C. you will be able to drive
D. did you drive
11. Hardly ever _______ far from home.
A. she traveled
B. she has traveled
C. did she travel
D. she did travel
12. Hardly _______ the phone down when the boss rang back.
A. did I put
B. have I put
C. had I put
D. I had put
13. No sooner _______ the soldiers leaped into the water.
A. had the ship touched the shore than
.u4a631198c580ddbf4c2d92bff5296ca7 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u4a631198c580ddbf4c2d92bff5296ca7:active, .u4a631198c580ddbf4c2d92bff5296ca7:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u4a631198c580ddbf4c2d92bff5296ca7 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u4a631198c580ddbf4c2d92bff5296ca7 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u4a631198c580ddbf4c2d92bff5296ca7 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u4a631198c580ddbf4c2d92bff5296ca7:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 12: Cảm nhận bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng (Sơ đồ tư duy)B. had the ship touched the shore when
C. the ship had touched the shore then
D. the ship touched the shore than
14. Had they arrived at the fair earlier, they _______ what they wanted.
A. had found
B. have found
C. found
D. would have found
15. Only by working hard _______ your final exam.
A. will you pass
B. you will pass
C. did you pass
D. you passed
16. Only when I have free time _______ television.
A. I watch
B. will I watch
C. do I watch
D. I watched
17. _______ that I knew all about her.
A. She little thought
B. She thought little
C. Little did she think
D. Little she thought
18. Not only is she intelligent _______.
A. but also she is kind
B. but is she also kind
C. but also is she kind
D. but she is also kind
19. _______ that she couldn’t go on working.
A. So was his pain
B. Such was his pain
C. He has so pain
D. His pain was such
20. Never ______ to school late.
A. I go
B. do I go
C. I do go
D. go I
……………
Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

5/5 – (679 bình chọn)

Related posts:Bài tập về câu hỏi đuôi có đáp án – Bài tập ngữ pháp tiếng Anh cơ bản
Bài tập về câu so sánh trong tiếng Anh (Có đáp án)
Bài tập viết lại câu trong Tiếng Anh – Có đáp án
Bài tập đặt câu hỏi cho từ gạch chân trong tiếng Anh (Có đáp án)
.uc53ec044c1c2fe905fe4b689c1714791 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .uc53ec044c1c2fe905fe4b689c1714791:active, .uc53ec044c1c2fe905fe4b689c1714791:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .uc53ec044c1c2fe905fe4b689c1714791 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .uc53ec044c1c2fe905fe4b689c1714791 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .uc53ec044c1c2fe905fe4b689c1714791 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .uc53ec044c1c2fe905fe4b689c1714791:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Soạn bài Luyện tập viết bản tin – Soạn văn 11 tập 1 tuần 15 (trang 178)

Chuyên mục: Giáo dục
#Bài #tập #về #câu #đảo #ngữ #trong #tiếng #Anh #Có #đáp #án

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button