Câu 7: Thành Tựu Của Liên Xô Và Đông Âu Trong Xây Dựng CNXH

Câu 7: Thành Tựu Của Liên Xô Và Đông Âu Trong Xây Dựng CNXH

Thành Tựu Của Liên Xô Và Đông Âu Trong Xây Dựng CNXH

Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu:

Câu 6: Những Khó Khăn Của Liên Xô Sau Chiến Tranh Thế Giới Thứ 2

Câu 7. Trình bày những thành tựu chủ yếu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu từ năm 1945 đến nửa đầu những năm 70 và nêu những nhận xét. (Đề thi HSG Quốc gia – Bảng A, năm 2002)

Thành Tựu Của Liên Xô Và Đông Âu Trong Xây Dựng CNXH

Thành Tựu Của Liên Xô Và Đông Âu Trong Xây Dựng CNXH

Hướng dẫn làm bài:

  1. Những thành tựu chủ yếu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu từ 1945 đến nửa đầu những năm 70:
Thời gian Thành tựu của Liên Xô Thành tựu của Đông Âu
Từ năm

1945 đến

năm 1950

– Hoàn thành kế hoạch 5 năm

khôi phục kinh tế, hàn gắn về

thương chiến tranh, trong 4 năm

3 tháng.

+ Công nghiệp : đến năm 1946,

khôi phục sản xuất công nghiệp

đạt mức trước chiến tranh. Năm

1950, tổng sản lượng công

nghiệp tăng 73% so với mức

trước chiến tranh.

+ Nông nghiệp : một số ngành

cũng vượt mức sản lượng trước

chiến tranh.

+ Khoa học – kĩ
thuật: Năm 1949,

Liên Xô chế tạo thành công bom

nguyên tử, phá vỡ thế độc quyền

nguyên tử của Mĩ.

– Đến những năm 1948 – 1949, các

nước Đông Âu hoàn thành cách

mạng dân chủ nhân dân bước vào

thời kì xây dựng xã hội chủ nghĩa.

– Đập tan mọi âm mưu phá hoại của

các thế lực phản động trong và ngoài

nước.

Từ năm

1950 đến

nửa đầu

những năm

70

+ Năm 1950 đến 1973, Liên Xô

tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất

kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội và

đã đạt được những thành tựu cơ

bản như sau:

+ Công nghiệp: Giữa những năm

1970, là cường quốc công nghiệp

thứ hai thế giới, đi đầu trOng

công nghiệp vũ trụ, công nghiệp

điện hạt nhân…)

+ Nông nghiệp: sản lượng tăng

trung bình hàng năm 16%.

+ Khoa học kỹ thuật: Năm 1957

phóng vệ tinh nhân tạo đầu tiên

của trái đất. Năm 1961, phóng

tàu vũ trụ đưa nhà du hành

Gagarin bay vòng quanh Trái đất,

mở đầu kỷ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người.

+ Xã hội: chính trị ổn định, trình độ học vấn của người dân được nâng cao (3/4 số dân có trình độ  trung học và đại học).
+ Về mặt quân sự: Đến đầu những năm 1970, Liên Xô đạt thế cân bằng chiến lược về sức mạnh quân sự nói chung và vũ khí hạt nhân nói riêng so với Mĩ và phương Tây…

+ Hoàn thành nhiều kế
hoạch 5 năm.+ Đầu những năm 70, ở các nước

Đông Âu, bộ mặt đất nước ngày

càng thay đổi, đời sống vật chất tinh

thần của nhân dân ngày càng thay

đổi, mọi âm mưu phá hoại bị dập tắt.

+ Cải tạo chủ nghĩa xã hội , thiết lập

các quan hệ sản xuất chủ nghĩa xã

hội và xây dựng nhà nước chuyên

chính vô sản.

+ Điển hình:

Anbani trước chiến tranh nghèo

nàn lạc hậu nhất châu Âu nhưng đến

1970 đã điện khí hoá cả nước, sản

xuất công nghiệp phát triển.

Bungari, sản xuất công nghiệp

(1975) tăng 55 lần so với năm 1939,

nông thôn đã điện khí hoá.

CHDC Đức năm 1972, sản xuất

công nghiệp bằng cả nước Đức (1939).

Tiệp Khắc: năm 70, được xếp vào

hàng các nước công nghiệp thế giới.

->Trong thời kì
này công nghiệp,

văn hoá giáo dục ở các nước Đông

Âu đạt mức cao ở châu Âu lúc bấy

giờ.

2. Nhận xét : 
– Thể hiện tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội ở mọi lĩnh vực: kinh tế, nâng cao đời sống, củng cố quốc phòng.
– Những thành tựu đó là vĩ đại, sức mạnh thực sự của Liên Xô và các nước Đông Âu, nhờ đó mà có thể giữ được thế cân bằng trong “trật tự thế giới hai cực Ianta” suốt 40 năm qua.
– Thành tựu là vĩ đại, nhưng sự sụp đỗ của chủ nghĩa xã hội Đông Âu và sự tan vỡ của nhà nước Liên Xô là sự đỗ vỡ của một mô hình chủ nghĩa xã hội không phù hợp, chứ không phải là sự đổ vỡ của một lý tưởng, một phương thức sản xuất.
*Bổ sung kiến thức: Trong hoàn cảnh Liên bang Cộng hoà XHCN Xô Viết đã tan vỡ như hiện nay, anh/chị có suy nghĩ gì về những thành tựu xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô trong giai đoạn từ năm 1945 đến nữa đầu những năm 70 (thế kỷ XX) ? 
Mặc dù Liên Xô không còn tồn tại nữa, nhưng những thành tựu nói trên vẫn có ý nghĩa rất lớn đối với lịch sử phát triển của Liên Xô nói riêng và nhân loại nói chung.
 Làm đảo lộn “Chiến lược toàn cầu” của Mĩ và các nước đồng minh của Mĩ. Thể hiện tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội xây dựng và phát triển kinh tế, quốc phòng vững mạnh, nâng cao đời sống của của nhân dân.
 Chính những thành tựu đó là điều kiện để Liên Xô trở thành nước đứng đầu hệ thống chủ nghĩa xã hội và là thành trì vững chắc của cách mạng thế giới, củng cố hoà bình, tăng thêm sức mạnh của lực lượng cách mạng thế giới. Những thành tựu mà Liên Xô đạt được là vô cùng to lớn và không thể phủ định được.

Nguồn bài viết: Câu 7: Thành Tựu Của Liên Xô Và Đông Âu Trong Xây Dựng CNXH Tại Tieuhocchauvanliem.edu.vn

Chuyên Mục: Lịch Sử

Xem Thêm:   Giải Quyết Khó Khăn Sau Cách Mạng Tháng 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *