Câu hỏi bổ ngữ: When, Where, How và Why

Tiếng Anh có nhiều dạng câu hỏi với chức năng và mục đích khác nhau. Bài viết này cung cấp một cách đơn giản, dễ hiểu toàn bộ kiến ​​thức về câu hỏi bổ sung, với các từ nghi vấn: When, Where, How và Why
1. Cấu trúc

Các câu hỏi bổ trợ với từ nghi vấn là When (khi nào), Where (ở đâu), How (thế nào) và Why (tại sao) có cấu trúc như sau:

 • Với động từ Tobe:

Khi nào/ở đâu/Như thế nào/Tại sao + Tobe + S?

-> S + Tobe (chia thì tương ứng) + O +…

-> S + Tobe not (chia ở thì tương ứng) + O +…

 • Với động từ thông thường:

Khi nào/Ở đâu/Như thế nào/Tại sao + Trợ động từ + S + V?

-> S + V (chia ở thì tương ứng) + O +…

-> S + Trợ động từ + not + O + …

Giải thích ký hiệu: Xem chi tiết

Ghi chú:

 • Tobe ở thì hiện tại: Is/are/am => Xem thêm
 • Tobe ở thì quá khứ: Was/ Were => See more
 • Trợ động từ ở thì hiện tại đơn: Does/ Do => See more
 • Trợ động từ ở thì quá khứ đơn: Did => Xem thêm
 • Trợ động từ ở thì hiện tại hoàn thành: Have/ has => Xem thêm
 • Trợ động từ ở thì quá khứ hoàn thành: Had => Xem thêm
 • Trợ động từ ở phương thức: Can/Could, Would/Will, Should/Shall, Might/May….

2. Cách sử dụng

 • Các câu hỏi bổ trợ When, Where, How và Why được sử dụng khi chúng ta muốn biết địa điểm, thời gian, lý do và cách thức của một hành động.
 • Ví dụ
  • Khi nào bạn trở lại đất nước của tôi?
  • Hôm qua bạn đến trường như thế nào?
  • Tại sao anh ấy lại ra đi sớm như vậy?
  • Bạn đang sống ở đâu?

Bài 1: Đặt câu với các từ gợi ý sau

Bài tập 1: Đặt câu với những gợi ý sau

 1. Anh ấy đang đi du lịch ở đâu? -> Ở đâu…….
 2. Tại sao cô lại từ chối món quà từ anh? -> Tại sao…….
 3. Khi nào anh ấy tốt nghiệp trường luật -> Khi nào…….
 4. Cô ấy cảm thấy thế nào khi vượt qua kỳ thi? -> Làm thế nào…….
=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 2: Tìm lỗi sai và sửa

Bài tập 2: Tìm lỗi sai và sửa lại

 1. Làm thế nào để Maria đến trường ngày hôm qua?
 2. Khi nào anh ấy chuyển đến London?
 3. Tại sao cô ấy đi sớm như vậy?
 4. Ted đã đi đâu rồi?
 5. Khi nào cô ấy sẽ trở lại?
=> Xem hướng dẫn giải


Bạn đang xem: Câu hỏi bổ ngữ: When, Where, How và Why Tại Tieuhocchauvanliem.edu.vn

Xem Cách Học Ngữ Pháp Hay Nhất Tại Đây Ngữ Pháp Tiếng Anh

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button