Câu hỏi chủ ngữ: Who hoặc What

Tiếng Anh có nhiều dạng câu hỏi với chức năng và mục đích khác nhau. Bài viết này cung cấp một cách đơn giản, dễ hiểu toàn bộ kiến ​​thức về chủ đề câu nghi vấn có từ Ai hoặc Cái gì.
1. Cấu trúc

Câu chủ đề với từ để hỏi Who hoặc What có cấu trúc như sau:

Ai/ Cái gì + V + …?

Ghi chú:

 • Who: Ai, What: Cái gì, cái gì.
 • V ở đây được chia ở thì thích hợp.

2. Cách sử dụng

 • Câu hỏi chủ đề với từ để hỏi Ai hoặc Cái gì là câu hỏi khi bạn muốn biết chủ thể của hành động.
 • Ví dụ:
  • Chuyện gì đã xảy ra đêm qua?
  • Ai đã mở cửa?
  • Cái gì đã mở cửa? (Sai)
  • Điều gì đã xảy ra với cánh cửa? (Sai)

Bài tập 1: Chuyển các câu sau thành Ai/…

bài tập 1: Đổi các câu sau thành Who/ What . Câu hỏi chủ đề

 1. Một cái gì đó xảy ra đêm qua. –>……….
 2. Ai đó đã mở cửa. –>……….
 3. Không ai đi chơi đêm qua -> ………….
 4. Nam sẽ đến đây vào ngày mai. –>……….
 5. Mẹ tôi trồng hoa ở đây. –>……….
=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 2: Viết lại câu trả lời cho các câu hỏi sau

Bài tập 2: Viết lại câu trả lời cho các câu hỏi sau

 1. Điều gì đã xảy ra trong nhà của bạn đêm qua? –>……….
 2. Ai trở về đây? -> ………….
 3. Ai đến dự tiệc cùng với bạn? -> ………….
=> Xem hướng dẫn giải


Bạn đang xem: Câu hỏi chủ ngữ: Who hoặc What Tại Tieuhocchauvanliem.edu.vn

Xem Cách Học Ngữ Pháp Hay Nhất Tại Đây Ngữ Pháp Tiếng Anh

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button