Câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vĩ mô – Tài liệu kinh tế vĩ mô

Bạn đang xem:
Câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vĩ mô – Tài liệu kinh tế vĩ mô
tại tieuhocchauvanliem.edu.vn

3 tuần trước

3 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

NHIỀU CÂU HỎI LỰA CHỌN

Đầu tiên./ Giá sản phẩm X tăng dẫn đến chi tiêu cho sản phẩm X tăng, do đó hệ số co giãn theo giá của cầu đối với sản phẩm X là:
a) ED > 1
b) ED <1
c) ED = 0
d) ED = 1

2. / Khi thu nhập tăng 10%, khối lượng tiêu thụ sản phẩm X tăng 5%, các giá trị khác bằng nhau, ta có thể kết luận sản phẩm X là:
a) Sản phẩm cấp thấp
b) Sản phẩm cao cấp
c) Sản phẩm thiết yếu
d) Sản phẩm độc lập

3. / Nếu 2 sản phẩm X & Y là 2 sản phẩm thay thế thì:
a) Exy > 0
thì là ởxy <0
c) Êxy = 0
d) Exy = 1

4./ Nếu 2 sản phẩm X & Y là 2 sản phẩm bổ sung cho nhau thì:
a) Exy > 0
thì là ởxy <0
c) Exy = 0
d) Tất cả đều sai

5./. Đường cung của sản phẩm X dịch chuyển vì:
a) Giá của sản phẩm X thay đổi
b) Thay đổi trong thu nhập của người tiêu dùng
c) Thay đổi về thuế
d) Giá sản phẩm thay thế giảm

6. / Đường cầu sản phẩm X dịch chuyển khi:
a) Giá của sản phẩm X thay đổi
b) Giá thành sản xuất sản phẩm X thay đổi
c) Thu nhập của người tiêu dùng thay đổi
d) Tất cả các câu trên

7./ Nếu giá của sản phẩm X tăng, các điều kiện khác không đổi thì:
a) Cầu về sản phẩm X tăng
b) Sản lượng tiêu thụ SP X tăng
c) Sản lượng tiêu thụ của sản phẩm X giảm
d) Tỷ lệ chi tiêu cho sản phẩm X tăng

Xem thêm: Tập làm văn lớp 4: Giới thiệu gián tiếp truyện Đôi bàn chân thần kỳ (4 bài văn mẫu)

số 8./ Nếu giá cân bằng của sản phẩm là P = 15 đồng / sp, chính phủ đánh thuế 3 đồng / sản phẩm, làm cho giá cân bằng tăng lên P = 17 đồng / sp, có thể kết luận:
a) Cầu co giãn hơn cung
b) Cầu ít co giãn hơn cung
c) Cầu co giãn như cung
d) Tất cả đều sai

9./. Khi giá hàng hóa Y: Py = 4, lượng cầu hàng hóa X: Qx = 10 và khi Py = 6 thì Qx = 12, với tất cả các hệ số khác không đổi. Kết luận X và Y là 2 sản phẩm:
a) bổ sung cho nhau
b) Thay thế cho nhau
c) Vừa thay thế vừa bổ sung
đ) Không liên quan

mười./ Nếu mục tiêu của công ty là tối đa hóa doanh thu và nhu cầu về sản phẩm của công ty ở mức giá sẵn có rất co giãn, thì công ty sẽ:
a) Tăng giá
b) Giảm giá
c) Tăng doanh số
d) Giữ nguyên giá

11./. Khi thu nhập giảm, các yếu tố khác không đổi, giá và lượng cân bằng mới của hàng hóa bình thường sẽ:
a) Giá thấp hơn và lượng cân bằng lớn hơn
b) Giá cao hơn và lượng cân bằng nhỏ hơn
c) Giá thấp hơn và lượng cân bằng nhỏ hơn
đ) Không thay đổi

thứ mười hai./ Yếu tố nào sau đây không phải là yếu tố quyết định nhu cầu đối với hàng hóa?
a) Giá hàng hóa có liên quan
b) Khẩu vị, sở thích
c) Giá cả các yếu tố đầu vào của sản xuất hàng hóa
đ) Thu nhập

Xem thêm: Những câu than thở, tình yêu và tình cảm

13./. Hàng A là hàng thứ cấp. Nếu giá của A đột ngột giảm xuống một nửa. Hiệu ứng thay thế sẽ gây ra nhu cầu về hàng hóa A:
a) Nhân đôi
b) Tăng ít hơn gấp đôi
c) Giảm còn một nửa
d) Tất cả các câu trên đều sai

Sử dụng thông tin sau để trả lời các câu hỏi 14, 15, 16
Hàm cung và cầu đối với sản phẩm X có dạng:
P = Qs + 5
P = -1 / 2QD + 20

14./ Giá cân bằng và sản lượng cân bằng là:
a) Q = 5 và P = 10
b) Q = 10 và P = 15
c) Q = 8 và P = 16
đ) Q = 20 và P = 10

15./ Nếu chính phủ định giá P = 18 và hứa sẽ mua hết lượng hàng dư thừa, thì chính phủ cần chi bao nhiêu:
a) 108
b) 162
c) 180
d) Tất cả đều sai

Tải xuống tài liệu để biết thêm chi tiết.

5/5 – (566 bình chọn)

xem thêm thông tin chi tiết về
Câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vĩ mô – Tài liệu kinh tế vĩ mô

Câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vĩ mô – Tài liệu kinh tế vĩ mô

Hình Ảnh về:
Câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vĩ mô – Tài liệu kinh tế vĩ mô

Video về:
Câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vĩ mô – Tài liệu kinh tế vĩ mô

Wiki về
Câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vĩ mô – Tài liệu kinh tế vĩ mô


Câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vĩ mô – Tài liệu kinh tế vĩ mô -

3 tuần trước

3 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

NHIỀU CÂU HỎI LỰA CHỌN

Đầu tiên./ Giá sản phẩm X tăng dẫn đến chi tiêu cho sản phẩm X tăng, do đó hệ số co giãn theo giá của cầu đối với sản phẩm X là:
a) ED > 1
b) ED <1
c) ED = 0
d) ED = 1

2. / Khi thu nhập tăng 10%, khối lượng tiêu thụ sản phẩm X tăng 5%, các giá trị khác bằng nhau, ta có thể kết luận sản phẩm X là:
a) Sản phẩm cấp thấp
b) Sản phẩm cao cấp
c) Sản phẩm thiết yếu
d) Sản phẩm độc lập

3. / Nếu 2 sản phẩm X & Y là 2 sản phẩm thay thế thì:
a) Exy > 0
thì là ởxy <0
c) Êxy = 0
d) Exy = 1

4./ Nếu 2 sản phẩm X & Y là 2 sản phẩm bổ sung cho nhau thì:
a) Exy > 0
thì là ởxy <0
c) Exy = 0
d) Tất cả đều sai

5./. Đường cung của sản phẩm X dịch chuyển vì:
a) Giá của sản phẩm X thay đổi
b) Thay đổi trong thu nhập của người tiêu dùng
c) Thay đổi về thuế
d) Giá sản phẩm thay thế giảm

6. / Đường cầu sản phẩm X dịch chuyển khi:
a) Giá của sản phẩm X thay đổi
b) Giá thành sản xuất sản phẩm X thay đổi
c) Thu nhập của người tiêu dùng thay đổi
d) Tất cả các câu trên

7./ Nếu giá của sản phẩm X tăng, các điều kiện khác không đổi thì:
a) Cầu về sản phẩm X tăng
b) Sản lượng tiêu thụ SP X tăng
c) Sản lượng tiêu thụ của sản phẩm X giảm
d) Tỷ lệ chi tiêu cho sản phẩm X tăng

Xem thêm: Tập làm văn lớp 4: Giới thiệu gián tiếp truyện Đôi bàn chân thần kỳ (4 bài văn mẫu)

số 8./ Nếu giá cân bằng của sản phẩm là P = 15 đồng / sp, chính phủ đánh thuế 3 đồng / sản phẩm, làm cho giá cân bằng tăng lên P = 17 đồng / sp, có thể kết luận:
a) Cầu co giãn hơn cung
b) Cầu ít co giãn hơn cung
c) Cầu co giãn như cung
d) Tất cả đều sai

9./. Khi giá hàng hóa Y: Py = 4, lượng cầu hàng hóa X: Qx = 10 và khi Py = 6 thì Qx = 12, với tất cả các hệ số khác không đổi. Kết luận X và Y là 2 sản phẩm:
a) bổ sung cho nhau
b) Thay thế cho nhau
c) Vừa thay thế vừa bổ sung
đ) Không liên quan

mười./ Nếu mục tiêu của công ty là tối đa hóa doanh thu và nhu cầu về sản phẩm của công ty ở mức giá sẵn có rất co giãn, thì công ty sẽ:
a) Tăng giá
b) Giảm giá
c) Tăng doanh số
d) Giữ nguyên giá

11./. Khi thu nhập giảm, các yếu tố khác không đổi, giá và lượng cân bằng mới của hàng hóa bình thường sẽ:
a) Giá thấp hơn và lượng cân bằng lớn hơn
b) Giá cao hơn và lượng cân bằng nhỏ hơn
c) Giá thấp hơn và lượng cân bằng nhỏ hơn
đ) Không thay đổi

thứ mười hai./ Yếu tố nào sau đây không phải là yếu tố quyết định nhu cầu đối với hàng hóa?
a) Giá hàng hóa có liên quan
b) Khẩu vị, sở thích
c) Giá cả các yếu tố đầu vào của sản xuất hàng hóa
đ) Thu nhập

Xem thêm: Những câu than thở, tình yêu và tình cảm

13./. Hàng A là hàng thứ cấp. Nếu giá của A đột ngột giảm xuống một nửa. Hiệu ứng thay thế sẽ gây ra nhu cầu về hàng hóa A:
a) Nhân đôi
b) Tăng ít hơn gấp đôi
c) Giảm còn một nửa
d) Tất cả các câu trên đều sai

Sử dụng thông tin sau để trả lời các câu hỏi 14, 15, 16
Hàm cung và cầu đối với sản phẩm X có dạng:
P = Qs + 5
P = -1 / 2QD + 20

14./ Giá cân bằng và sản lượng cân bằng là:
a) Q = 5 và P = 10
b) Q = 10 và P = 15
c) Q = 8 và P = 16
đ) Q = 20 và P = 10

15./ Nếu chính phủ định giá P = 18 và hứa sẽ mua hết lượng hàng dư thừa, thì chính phủ cần chi bao nhiêu:
a) 108
b) 162
c) 180
d) Tất cả đều sai

Tải xuống tài liệu để biết thêm chi tiết.

5/5 - (566 bình chọn)

[rule_{ruleNumber}]

#Câu #hỏi #trắc #nghiệm #kinh #tế #vĩ #mô #Tài #liệu #kinh #tế #vĩ #mô

[rule_3_plain]

#Câu #hỏi #trắc #nghiệm #kinh #tế #vĩ #mô #Tài #liệu #kinh #tế #vĩ #mô

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

3 tuần ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

3 tuần ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

4 tuần ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

4 tuần ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

4 tuần ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

4 tuần ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

4 tuần ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

4 tuần ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

4 tuần ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

4 tuần ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

4 tuần ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

4 tuần ago

Danh mục bài viết

Related posts:

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
1./ Giá sản phẩm X tăng lên dẫn đến phần chi tiêu cho sản phẩm X tăng lên, thì hệ số co dãn của cầu theo giá sản phẩm X là:a) ED > 1b) ED < 1c) ED = 0d) ED = 1

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2./ Khi thu nhập tăng lên 10%, khối lượng tiêu thụ sản phẩm X tăng lên 5%, với các điều kiện khác không đổi, thì ta có thể kết luận sản phẩm X là:a) Sản phẩm cấp thấpb) Xa xí phẩmc) Sản phẩm thiết yếud) Sản phẩm độc lập
3./ Nếu 2 sản phẩm X & Y là 2 sản phẩm thay thế thì:a) Exy > 0b) Exy < 0c) Exy = 0d) Exy =1
4./ Nếu 2 sản phẩm X & Y là 2 sản phẩm bổ sung thì:a) Exy > 0b) Exy < 0c) Exy = 0d) Tất cả đều sai

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

5./ Đường cung của sản phẩm X dịch chuyển do:a) Giá sản phẩm X thay đổib) Thu nhập người tiêu dùng thay đổic) Thuế thay đổid) Giá cả sản phẩm thay thế giảm
6./ Đường cầu sản phẩm X dịch chuyển khi:a) Giá sản phẩm X thay đổib) Chi phí sản xuất sản phẩm X thay đổic) Thu nhập của người tiêu thụ thay đổid) Tất cả các câu trên
7./ Nếu giá sản phẩm X tăng lên, các điều kiện khác không đổi thì:a) Cầu sản phẩm X tăng lênb) Khối lượng tiêu thụ SP X tăng lênc) Khối lượng tiêu thụ sản phẩm X giảm xuốngd) Phần chi tiêu sản phẩm X tăng lên

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

.ub095de03c8fa6bad7cac7ac07fb8b7df { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ub095de03c8fa6bad7cac7ac07fb8b7df:active, .ub095de03c8fa6bad7cac7ac07fb8b7df:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ub095de03c8fa6bad7cac7ac07fb8b7df { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ub095de03c8fa6bad7cac7ac07fb8b7df .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ub095de03c8fa6bad7cac7ac07fb8b7df .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ub095de03c8fa6bad7cac7ac07fb8b7df:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Tập làm văn lớp 4: Mở bài gián tiếp cho câu chuyện Bàn chân kì diệu (4 mẫu)8./ Nếu giá cân bằng sản phẩm là P = 15 đ/sp, chính phủ đánh thuế 3đ/sp làm giá cân bằng tăng lên P = 17 đ/sp, có thể kết luận:a) Cầu co giãn nhiều hơn so với cungb) Cầu co giãn ít hơn so với cungc) Cầu co giãn tương đương với cungd) Tất cả đều sai
9./ Khi giá hàng Y: Py = 4 thì lượng cầu hàng X: Qx = 10 và khi Py =6 thì Qx =12, với các yếu tố khác không đổi. Kết luận X và Y là 2 sản phẩm:a) bổ sung theo nhaub) Thay thế cho nhauc) Vừa thay thế, vừa bổ sungd) Không liên quan
10./ Nếu mục tiêu của công ty là tối đa hóa doanh thu, và cầu về sản phẩm của công ty tại mức giá hiện có là co giãn nhiều, công ty sẽ:a) Tăng giáb) Giảm giác) Tăng lượng bánd) Giữ giá như cũ

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

11./ Khi thu nhập giảm, các yếu tố khác không đổi, giá cả và lượng cân bằng mới của hàng hóa thông thường sẽ:a) Giá thấp hơn và lượng cân bằng lớn hơnb) Giá cao hơn và lượng cân bằng nhỏ hơnc) Giá thấp hơn và lượng cân bằng nhỏ hơnd) Không thay đổi
12./ Yếu tố nào sau đây không được coi là yếu tố quyết định cầu hàng hóaa) Giá hàng hóa liên quanb) Thị hiếu, sở thíchc) Giá các yếu tố đầu vào để sản xuất hàng hóad) Thu nhập
.u5ba3d117cfc4e19a47ddfd3160f8aeaa { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u5ba3d117cfc4e19a47ddfd3160f8aeaa:active, .u5ba3d117cfc4e19a47ddfd3160f8aeaa:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u5ba3d117cfc4e19a47ddfd3160f8aeaa { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u5ba3d117cfc4e19a47ddfd3160f8aeaa .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u5ba3d117cfc4e19a47ddfd3160f8aeaa .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u5ba3d117cfc4e19a47ddfd3160f8aeaa:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Những câu ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa13./ Hàng hóa A là những hàng thứ cấp. Nếu giá của A giảm đột ngột còn phân nữa. Tác động thay thế sẽ làm cầu hàng A:a) Tăng lên gấp đôib) Tăng ít hơn gấp đôic) Giảm còn một nửad) Các câu trên đều sai

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Dùng thông tin sau để trả lời câu 14, 15, 16Hàm số cung và cầu sản phẩm X có dạng:P =Qs + 5P = -1/2QD + 20
14./ Giá cân bằng và sản lượng cân bằng là:a) Q = 5 và P = 10b) Q = 10 và P = 15c) Q = 8 và P = 16d) Q = 20 và P = 10
15./ Nếu chính phủ ấn định mức giá P = 18 và hứa sẽ mua hết lượng sản phẩm thừa thì chính phủ cần chi bao nhiêu tiền:a) 108b) 162c) 180d) Tất cả đều sai

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Download tài liệu để xem thêm chi tiết.

5/5 – (566 bình chọn)

Related posts:Trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô (có đáp án) – Tài liệu học kinh tế vĩ mô
Câu hỏi trắc nghiệm kinh tế chính trị
Câu hỏi trắc nghiệm môn kinh tế học
239 câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế quốc tế

#Câu #hỏi #trắc #nghiệm #kinh #tế #vĩ #mô #Tài #liệu #kinh #tế #vĩ #mô

[rule_2_plain]

#Câu #hỏi #trắc #nghiệm #kinh #tế #vĩ #mô #Tài #liệu #kinh #tế #vĩ #mô

[rule_2_plain]

#Câu #hỏi #trắc #nghiệm #kinh #tế #vĩ #mô #Tài #liệu #kinh #tế #vĩ #mô

[rule_3_plain]

#Câu #hỏi #trắc #nghiệm #kinh #tế #vĩ #mô #Tài #liệu #kinh #tế #vĩ #mô

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

3 tuần ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

3 tuần ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

4 tuần ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

4 tuần ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

4 tuần ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

4 tuần ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

4 tuần ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

4 tuần ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

4 tuần ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

4 tuần ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

4 tuần ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

4 tuần ago

Danh mục bài viết

Related posts:

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
1./ Giá sản phẩm X tăng lên dẫn đến phần chi tiêu cho sản phẩm X tăng lên, thì hệ số co dãn của cầu theo giá sản phẩm X là:a) ED > 1b) ED < 1c) ED = 0d) ED = 1

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2./ Khi thu nhập tăng lên 10%, khối lượng tiêu thụ sản phẩm X tăng lên 5%, với các điều kiện khác không đổi, thì ta có thể kết luận sản phẩm X là:a) Sản phẩm cấp thấpb) Xa xí phẩmc) Sản phẩm thiết yếud) Sản phẩm độc lập
3./ Nếu 2 sản phẩm X & Y là 2 sản phẩm thay thế thì:a) Exy > 0b) Exy < 0c) Exy = 0d) Exy =1
4./ Nếu 2 sản phẩm X & Y là 2 sản phẩm bổ sung thì:a) Exy > 0b) Exy < 0c) Exy = 0d) Tất cả đều sai

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

5./ Đường cung của sản phẩm X dịch chuyển do:a) Giá sản phẩm X thay đổib) Thu nhập người tiêu dùng thay đổic) Thuế thay đổid) Giá cả sản phẩm thay thế giảm
6./ Đường cầu sản phẩm X dịch chuyển khi:a) Giá sản phẩm X thay đổib) Chi phí sản xuất sản phẩm X thay đổic) Thu nhập của người tiêu thụ thay đổid) Tất cả các câu trên
7./ Nếu giá sản phẩm X tăng lên, các điều kiện khác không đổi thì:a) Cầu sản phẩm X tăng lênb) Khối lượng tiêu thụ SP X tăng lênc) Khối lượng tiêu thụ sản phẩm X giảm xuốngd) Phần chi tiêu sản phẩm X tăng lên

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

.ub095de03c8fa6bad7cac7ac07fb8b7df { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ub095de03c8fa6bad7cac7ac07fb8b7df:active, .ub095de03c8fa6bad7cac7ac07fb8b7df:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ub095de03c8fa6bad7cac7ac07fb8b7df { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ub095de03c8fa6bad7cac7ac07fb8b7df .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ub095de03c8fa6bad7cac7ac07fb8b7df .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ub095de03c8fa6bad7cac7ac07fb8b7df:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Tập làm văn lớp 4: Mở bài gián tiếp cho câu chuyện Bàn chân kì diệu (4 mẫu)8./ Nếu giá cân bằng sản phẩm là P = 15 đ/sp, chính phủ đánh thuế 3đ/sp làm giá cân bằng tăng lên P = 17 đ/sp, có thể kết luận:a) Cầu co giãn nhiều hơn so với cungb) Cầu co giãn ít hơn so với cungc) Cầu co giãn tương đương với cungd) Tất cả đều sai
9./ Khi giá hàng Y: Py = 4 thì lượng cầu hàng X: Qx = 10 và khi Py =6 thì Qx =12, với các yếu tố khác không đổi. Kết luận X và Y là 2 sản phẩm:a) bổ sung theo nhaub) Thay thế cho nhauc) Vừa thay thế, vừa bổ sungd) Không liên quan
10./ Nếu mục tiêu của công ty là tối đa hóa doanh thu, và cầu về sản phẩm của công ty tại mức giá hiện có là co giãn nhiều, công ty sẽ:a) Tăng giáb) Giảm giác) Tăng lượng bánd) Giữ giá như cũ

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

11./ Khi thu nhập giảm, các yếu tố khác không đổi, giá cả và lượng cân bằng mới của hàng hóa thông thường sẽ:a) Giá thấp hơn và lượng cân bằng lớn hơnb) Giá cao hơn và lượng cân bằng nhỏ hơnc) Giá thấp hơn và lượng cân bằng nhỏ hơnd) Không thay đổi
12./ Yếu tố nào sau đây không được coi là yếu tố quyết định cầu hàng hóaa) Giá hàng hóa liên quanb) Thị hiếu, sở thíchc) Giá các yếu tố đầu vào để sản xuất hàng hóad) Thu nhập
.u5ba3d117cfc4e19a47ddfd3160f8aeaa { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u5ba3d117cfc4e19a47ddfd3160f8aeaa:active, .u5ba3d117cfc4e19a47ddfd3160f8aeaa:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u5ba3d117cfc4e19a47ddfd3160f8aeaa { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u5ba3d117cfc4e19a47ddfd3160f8aeaa .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u5ba3d117cfc4e19a47ddfd3160f8aeaa .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u5ba3d117cfc4e19a47ddfd3160f8aeaa:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Những câu ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa13./ Hàng hóa A là những hàng thứ cấp. Nếu giá của A giảm đột ngột còn phân nữa. Tác động thay thế sẽ làm cầu hàng A:a) Tăng lên gấp đôib) Tăng ít hơn gấp đôic) Giảm còn một nửad) Các câu trên đều sai

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Dùng thông tin sau để trả lời câu 14, 15, 16Hàm số cung và cầu sản phẩm X có dạng:P =Qs + 5P = -1/2QD + 20
14./ Giá cân bằng và sản lượng cân bằng là:a) Q = 5 và P = 10b) Q = 10 và P = 15c) Q = 8 và P = 16d) Q = 20 và P = 10
15./ Nếu chính phủ ấn định mức giá P = 18 và hứa sẽ mua hết lượng sản phẩm thừa thì chính phủ cần chi bao nhiêu tiền:a) 108b) 162c) 180d) Tất cả đều sai

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Download tài liệu để xem thêm chi tiết.

5/5 – (566 bình chọn)

Related posts:Trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô (có đáp án) – Tài liệu học kinh tế vĩ mô
Câu hỏi trắc nghiệm kinh tế chính trị
Câu hỏi trắc nghiệm môn kinh tế học
239 câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế quốc tế

Chuyên mục: Giáo dục
#Câu #hỏi #trắc #nghiệm #kinh #tế #vĩ #mô #Tài #liệu #kinh #tế #vĩ #mô

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button