Câu hỏi tự luận chủ nghĩa xã hội khoa học

Bạn đang xem:
Câu hỏi tự luận chủ nghĩa xã hội khoa học
tại tieuhocchauvanliem.edu.vn

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

CÂU HỎI KHOA HỌC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

1. Nguyễn Tất Thành lần đầu tiên nêu khẩu hiệu “Tự do-Bình đẳng-Xấu thương” vào năm nào?

2. Nguyễn Tất Thành dạy ở trường Dục Thanh khi nào?

3. Nguyễn Tất Thành gửi bản “yêu sách của nhân dân Việt Nam” đến hội nghị Versailles khi nào?

4. Nguyễn Ái Quốc là người Việt Nam đầu tiên gia nhập Đảng Cộng sản Pháp từ tháng 12/1920 đến tháng 6/1923?

5. “Luận cương của V.I. Lê-nin làm tôi rất xúc động, phấn khởi, minh mẫn, tin tưởng. Tôi đã rất hạnh phúc tôi đã khóc. Ngồi một mình trong phòng, tôi nói to như thể nói trước một đám đông: Hỡi những người lưu vong đau khổ? Đây là điều cần thiết cho chúng ta, đây là con đường dẫn đến sự giải thoát của chúng ta.” Nguyễn Ái Quốc nói câu đó ở đâu?

6. Năm 1923-1924, tại Liên Xô, Nguyễn Ái Quốc đã tham dự Đại hội quốc tế nào?

7. Nguyễn Ái Quốc viết bài “Lênin và các dân tộc thuộc địa” trên báo nào?

8. Tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp” được xuất bản lần đầu tiên ở Việt Nam vào năm nào?

9. Thực chất của chủ nghĩa tư bản “là một cái đĩa có một vòi gắn với giai cấp vô sản ở chính quốc và một vòi khác dành cho giai cấp ở thuộc địa. Nếu muốn giết con vật, người ta phải cắt bỏ cả hai thân cùng một lúc. Chỉ cần chặt một con thì con còn lại vẫn tiếp tục hút máu giai cấp vô sản, con vật tiếp tục sống và những cái vòi bị cắt đứt sẽ lớn lên. ”Câu nói đó của Nguyễn Ái Quốc là tác phẩm nào?

Xem thêm: Khoa học lớp 5 bài 22: Tre, mây, song mây – Giải vở bài tập Khoa học lớp 5 trang 46

10. Bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại lớp huấn luyện cán bộ do ban tuyên huấn của Liên hiệp các dân tộc bị áp bức tập hợp và xuất bản?

11. Nguyễn Ái Quốc trích luận điểm nổi tiếng của V.I.Lênin: “Không có lý luận cách mạng thì không có cách mạng vận động… chỉ có học thuyết tiền phong cách mạng thì đảng cách mạng mới thực hiện được trách nhiệm của đội tiên phong cách mạng”. Đoạn trích ở trang đầu tiên của cuốn sách nào?

12. “Công nông là gốc cách mạng, học trò, tiểu thương, điền chủ nhỏ… là bạn cách mạng của công nông”. Nguyễn Ái Quốc viết câu đó trong tác phẩm nào?

13. “Nếu chúng ta làm cách mạng thì cũng phải liên lạc với tất cả các đảng phái cách mạng trên thế giới để chống chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa đế quốc”. Câu nói đó được Nguyễn Ái Quốc viết trong tác phẩm nào?

14. “Trước hết phải có đảng cách mạng để vận động và tổ chức quần chúng bên trong, liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp ở khắp mọi nơi”. Câu nói đó được Nguyễn Ái Quốc viết trong tác phẩm nào?

15. “Hai trăm thanh niên ở một tỉnh ở Nam Kỳ biểu tình trước đồn cảnh sát đòi thả hai người bạn bị bắt của họ… họ đã thắng. Nó được nhìn thấy lần đầu tiên ở Đông Dương. Đó là dấu hiệu của thời đại. ”Câu nói đó được Nguyễn Ái Quốc viết trong báo cáo hay tác phẩm nào?

Xem thêm: Sáng kiến ​​kinh nghiệm lớp 6: Phương pháp dạy các biện pháp tu từ (2 mẫu)

16. Đặt tên theo Lý Thụy, Nguyễn Ái Quốc đứng đầu tổ chức nào?

17. Nguyễn Ái Quốc với bí danh Vương Dật Nhân phát biểu tại Đại hội lần thứ hai của Quốc dân đảng Trung Quốc vào thời gian nào?

18. “Chỉ có học sinh mới được nghe những phản ứng của phong trào cách mạng phương Tây. Chỉ họ mới có thể nhìn, suy nghĩ, so sánh và hiểu. Vì vậy, họ là những người đầu tiên tham gia cuộc chiến ”. Nguyễn Ái Quốc đã viết tác phẩm đó trong tác phẩm nào?

19. Nguyễn Ái Quốc dự đại hội của Hội phản đế, từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 12 năm 1927 tại thành phố nào?

20. Nguyễn Ái Quốc viết thư cho cán bộ quốc tế cộng sản có đoạn: “Các đồng chí có tưởng tượng được nơi tôi đang sống trong tình trạng vật chất và tinh thần không: biết rằng còn rất nhiều việc phải làm. làm việc mà không được việc gì, ăn ở nhàn rỗi, không có tiền, sống đến ngày nào mà không được làm việc,…”.Bức thư đó được Nguyễn Ái Quốc viết vào thời gian nào?

21. Theo Hồ Chí Minh, ai “là người đầu tiên đặt nền móng cho một thời đại cách mạng mới, thực sự ở các nước thuộc địa”?

22. Câu “cách mạng là phá cũ lấy mới, đổi xấu thành tốt”. Từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?

23. Câu “…Chính sách tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi đến xã hội cộng sản chủ nghĩa” được trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?

Xem thêm: Thí Nghiệm Khoa Học Lớp 6 Bài 28: Lực Ma Sát – Giải SGK Khoa Học Tự Nhiên Lớp 6 Trang 142

24. Trong Hiến pháp vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo, người đảng viên có mấy trách nhiệm?

25. Ai là người có công lớn trong việc cứu Nguyễn Ái Quốc thoát khỏi nhà tù thực dân ở Hồng Kông?

26. Ai không phải là đại biểu của Đảng Cộng sản Đông Dương tham gia Đại hội VI Quốc tế Thanh niên (25-9-1935 tại Mát-xcơ-va) 27. Đề tài nghiên cứu của Nguyễn Ái Quốc trong lớp cao học của Viện CTQG là gì? và các vấn đề thuộc địa được mở vào năm 1937?

28. Cuối năm 1938, Hồ Chí Minh từ Cam Túc (Tây Bắc Trung Quốc) đến Quảng Tây (Nam Trung Quốc) trong đội quân do ai chỉ huy?

29. Năm 1939, khi còn ở Trung Quốc, Nguyễn Ái Quốc đã viết nhiều bài trên tờ báo Công khai của Đảng Cộng sản Đông Dương xuất bản tại Hà Nội từ tháng 1 năm 1939. Đó là tờ báo?

30. Năm 1939, sau hai lần không liên lạc được với Đảng Cộng sản Đông Dương ở Trung Quốc, Nguyễn Ái Quốc đã làm gì để mong nối lại được?

31. Đầu tháng 6 năm 1940, Nguyễn Ái Quốc cử hai người vào Diên An học trường quân chính, Người nhiều lần dặn họ “ráng học thêm quân sự”?

Tải xuống tài liệu để biết thêm chi tiết

5/5 – (560 phiếu bầu)

xem thêm thông tin chi tiết về
Câu hỏi tự luận chủ nghĩa xã hội khoa học

Câu hỏi tự luận chủ nghĩa xã hội khoa học

Hình Ảnh về:
Câu hỏi tự luận chủ nghĩa xã hội khoa học

Video về:
Câu hỏi tự luận chủ nghĩa xã hội khoa học

Wiki về
Câu hỏi tự luận chủ nghĩa xã hội khoa học


Câu hỏi tự luận chủ nghĩa xã hội khoa học -

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

CÂU HỎI KHOA HỌC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

1. Nguyễn Tất Thành lần đầu tiên nêu khẩu hiệu “Tự do-Bình đẳng-Xấu thương” vào năm nào?

2. Nguyễn Tất Thành dạy ở trường Dục Thanh khi nào?

3. Nguyễn Tất Thành gửi bản “yêu sách của nhân dân Việt Nam” đến hội nghị Versailles khi nào?

4. Nguyễn Ái Quốc là người Việt Nam đầu tiên gia nhập Đảng Cộng sản Pháp từ tháng 12/1920 đến tháng 6/1923?

5. “Luận cương của V.I. Lê-nin làm tôi rất xúc động, phấn khởi, minh mẫn, tin tưởng. Tôi đã rất hạnh phúc tôi đã khóc. Ngồi một mình trong phòng, tôi nói to như thể nói trước một đám đông: Hỡi những người lưu vong đau khổ? Đây là điều cần thiết cho chúng ta, đây là con đường dẫn đến sự giải thoát của chúng ta.” Nguyễn Ái Quốc nói câu đó ở đâu?

6. Năm 1923-1924, tại Liên Xô, Nguyễn Ái Quốc đã tham dự Đại hội quốc tế nào?

7. Nguyễn Ái Quốc viết bài “Lênin và các dân tộc thuộc địa” trên báo nào?

8. Tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp” được xuất bản lần đầu tiên ở Việt Nam vào năm nào?

9. Thực chất của chủ nghĩa tư bản “là một cái đĩa có một vòi gắn với giai cấp vô sản ở chính quốc và một vòi khác dành cho giai cấp ở thuộc địa. Nếu muốn giết con vật, người ta phải cắt bỏ cả hai thân cùng một lúc. Chỉ cần chặt một con thì con còn lại vẫn tiếp tục hút máu giai cấp vô sản, con vật tiếp tục sống và những cái vòi bị cắt đứt sẽ lớn lên. ”Câu nói đó của Nguyễn Ái Quốc là tác phẩm nào?

Xem thêm: Khoa học lớp 5 bài 22: Tre, mây, song mây - Giải vở bài tập Khoa học lớp 5 trang 46

10. Bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại lớp huấn luyện cán bộ do ban tuyên huấn của Liên hiệp các dân tộc bị áp bức tập hợp và xuất bản?

11. Nguyễn Ái Quốc trích luận điểm nổi tiếng của V.I.Lênin: “Không có lý luận cách mạng thì không có cách mạng vận động… chỉ có học thuyết tiền phong cách mạng thì đảng cách mạng mới thực hiện được trách nhiệm của đội tiên phong cách mạng”. Đoạn trích ở trang đầu tiên của cuốn sách nào?

12. “Công nông là gốc cách mạng, học trò, tiểu thương, điền chủ nhỏ... là bạn cách mạng của công nông”. Nguyễn Ái Quốc viết câu đó trong tác phẩm nào?

13. "Nếu chúng ta làm cách mạng thì cũng phải liên lạc với tất cả các đảng phái cách mạng trên thế giới để chống chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa đế quốc". Câu nói đó được Nguyễn Ái Quốc viết trong tác phẩm nào?

14. "Trước hết phải có đảng cách mạng để vận động và tổ chức quần chúng bên trong, liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp ở khắp mọi nơi". Câu nói đó được Nguyễn Ái Quốc viết trong tác phẩm nào?

15. “Hai trăm thanh niên ở một tỉnh ở Nam Kỳ biểu tình trước đồn cảnh sát đòi thả hai người bạn bị bắt của họ… họ đã thắng. Nó được nhìn thấy lần đầu tiên ở Đông Dương. Đó là dấu hiệu của thời đại. ”Câu nói đó được Nguyễn Ái Quốc viết trong báo cáo hay tác phẩm nào?

Xem thêm: Sáng kiến ​​kinh nghiệm lớp 6: Phương pháp dạy các biện pháp tu từ (2 mẫu)

16. Đặt tên theo Lý Thụy, Nguyễn Ái Quốc đứng đầu tổ chức nào?

17. Nguyễn Ái Quốc với bí danh Vương Dật Nhân phát biểu tại Đại hội lần thứ hai của Quốc dân đảng Trung Quốc vào thời gian nào?

18. “Chỉ có học sinh mới được nghe những phản ứng của phong trào cách mạng phương Tây. Chỉ họ mới có thể nhìn, suy nghĩ, so sánh và hiểu. Vì vậy, họ là những người đầu tiên tham gia cuộc chiến ”. Nguyễn Ái Quốc đã viết tác phẩm đó trong tác phẩm nào?

19. Nguyễn Ái Quốc dự đại hội của Hội phản đế, từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 12 năm 1927 tại thành phố nào?

20. Nguyễn Ái Quốc viết thư cho cán bộ quốc tế cộng sản có đoạn: “Các đồng chí có tưởng tượng được nơi tôi đang sống trong tình trạng vật chất và tinh thần không: biết rằng còn rất nhiều việc phải làm. làm việc mà không được việc gì, ăn ở nhàn rỗi, không có tiền, sống đến ngày nào mà không được làm việc,…”.Bức thư đó được Nguyễn Ái Quốc viết vào thời gian nào?

21. Theo Hồ Chí Minh, ai “là người đầu tiên đặt nền móng cho một thời đại cách mạng mới, thực sự ở các nước thuộc địa”?

22. Câu “cách mạng là phá cũ lấy mới, đổi xấu thành tốt”. Từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?

23. Câu “...Chính sách tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi đến xã hội cộng sản chủ nghĩa” được trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?

Xem thêm: Thí Nghiệm Khoa Học Lớp 6 Bài 28: Lực Ma Sát - Giải SGK Khoa Học Tự Nhiên Lớp 6 Trang 142

24. Trong Hiến pháp vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo, người đảng viên có mấy trách nhiệm?

25. Ai là người có công lớn trong việc cứu Nguyễn Ái Quốc thoát khỏi nhà tù thực dân ở Hồng Kông?

26. Ai không phải là đại biểu của Đảng Cộng sản Đông Dương tham gia Đại hội VI Quốc tế Thanh niên (25-9-1935 tại Mát-xcơ-va) 27. Đề tài nghiên cứu của Nguyễn Ái Quốc trong lớp cao học của Viện CTQG là gì? và các vấn đề thuộc địa được mở vào năm 1937?

28. Cuối năm 1938, Hồ Chí Minh từ Cam Túc (Tây Bắc Trung Quốc) đến Quảng Tây (Nam Trung Quốc) trong đội quân do ai chỉ huy?

29. Năm 1939, khi còn ở Trung Quốc, Nguyễn Ái Quốc đã viết nhiều bài trên tờ báo Công khai của Đảng Cộng sản Đông Dương xuất bản tại Hà Nội từ tháng 1 năm 1939. Đó là tờ báo?

30. Năm 1939, sau hai lần không liên lạc được với Đảng Cộng sản Đông Dương ở Trung Quốc, Nguyễn Ái Quốc đã làm gì để mong nối lại được?

31. Đầu tháng 6 năm 1940, Nguyễn Ái Quốc cử hai người vào Diên An học trường quân chính, Người nhiều lần dặn họ “ráng học thêm quân sự”?

Tải xuống tài liệu để biết thêm chi tiết

5/5 - (560 phiếu bầu)

[rule_{ruleNumber}]

#Câu #hỏi #tự #luận #chủ #nghĩa #xã #hội #khoa #học

[rule_3_plain]

#Câu #hỏi #tự #luận #chủ #nghĩa #xã #hội #khoa #học

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

4 tuần ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

4 tuần ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

4 tuần ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

4 tuần ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

4 tuần ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

4 tuần ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

4 tuần ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

4 tuần ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

4 tuần ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

4 tuần ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

4 tuần ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

4 tuần ago

Danh mục bài viết

Related posts:

CÂU HỎI TỰ LUẬN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC
1. Nguyễn Tất Thành lần đầu tiên tiếp xúc với khẩu hiệu “Tự do-Bình đẳng-Bát ái” vào năm nào?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2. Nguyễn Tất Thành dạy học ở trường Dục Thanh vào thời gian nào?
3. Nguyễn Tất Thành gởi bản “yêu sách của nhân dân Việt Nam” tới hội nghị Vecxay vào thời gian nào?
4. Nguyễn Ái Quốc là người Việt Nam thứ mấy tham gia vào Đảng Cộng sản Pháp trong thời gian từ tháng 12/1920 đến tháng 6/1923?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

5. “Luận cương của V.I. Lênin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao. Tôi vui mừng đến phát khóc. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo: Hỡi đồng bào bị đoạ đày đau khổ? Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng cho chúng ta”. Nguyễn Ai Quốc nói câu ấy khi đang ở đâu?
6. Năm 1923-1924, tại Liên xô, Nguyễn Ái Quốc tham dự đại hội quốc tế nào?
7. Nguyễn Ai Quốc viết bài “Lênin và các dân tộc thuộc địa” đăng trên báo nào?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

8. Tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp” được xuất bản lần đầu tiên ở Việt Nam vào năm nào?
9. Bản chất của chủ nghĩa tư bản “là một con đĩa có 1 cái vòi bám vào giai cấp vô sản ở chính quốc và 1 cái vòi khác bám vào giai cấp ở thuộc địa. Nếu muốn giết con vật ấy, người ta phải đồng thời cắt bỏ cả 2 vòi. Nếu người ta chỉ cắt 1 vòi thôi thì cái vòi còn lại kia vẫn tiếp tục hút máu của giai cấp vô sản, con vật vẫn tiếp tục sống và cái vòi bị cắt đứt sẽ mọc ra”. Câu nói đó trích từ tác phẩm nào của Nguyễn Ái Quốc?
.ufaa7b78c4d1303efdb4643f364779895 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ufaa7b78c4d1303efdb4643f364779895:active, .ufaa7b78c4d1303efdb4643f364779895:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ufaa7b78c4d1303efdb4643f364779895 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ufaa7b78c4d1303efdb4643f364779895 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ufaa7b78c4d1303efdb4643f364779895 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ufaa7b78c4d1303efdb4643f364779895:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Khoa học lớp 5 Bài 22: Tre, mây, song – Giải bài tập Khoa học lớp 5 trang 4610. Các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại lớp huấn luỵên cán bộ được bộ tuyên truyền của hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức tập hợp lại và xuất bản thành tác phẩm gi?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

11. Nguyễn Ái Quốc đã trích dẫn luận nổi tiến của V.I.Lênin “không có lý luận cách mệnh thì không có cách mệnh vận động…chỉ có theo lý luận cách mệnh tiền phong, đảng cách mệnh mới làm nổi trách nhiệm cách mệnh tiền phong”. Câu nói được ghi ở trang đầu tiên của cuốn sách nào?
12. “Công nông là gốc cách mệnh, còn học trò, nhà buôn nhỏ, địa chủ nhỏ,…là bầu bạn cách mạng của công nông”. Nguyễn Ái Quốc viết câu đó trong tác phẩm nào?
13. “Chúng ta làm cách mệnh thì cũng phải liên lạc tất cả những đảng cách mệnh trên thế giới để chống lại tư bản và đế quốc chủ nghĩa”. Câu nói đó được Nguyễn Ái Quốc viết trong tác phẩm nào?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

14. “Trước hết phải có đảng cách mệnh để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi”. Câu nói đó được Nguyễn Ái Quốc viết trong tác phẩm nào?
15. “Hai trăm thanh niên trong một tỉnh ở Nam Kỳ biểu tình trước đồn cảnh sát đòi thả 2 người bạn của họ bị bắt…họ đã thắng lợi. Lần đầu tiên việc đó được thấy ở Đông Dương. Đó là dấu hiêụ của thời đại”. Câu nói đó đưọc Nguyễn Ái Quốc viết trong báo cáo hay tác phẩm nào?
.uba7af71dca858edbb1dd863e8c5176f4 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .uba7af71dca858edbb1dd863e8c5176f4:active, .uba7af71dca858edbb1dd863e8c5176f4:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .uba7af71dca858edbb1dd863e8c5176f4 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .uba7af71dca858edbb1dd863e8c5176f4 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .uba7af71dca858edbb1dd863e8c5176f4 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .uba7af71dca858edbb1dd863e8c5176f4:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Sáng kiến kinh nghiệm lớp 6: Phương pháp dạy các biện pháp tu từ (2 mẫu)16. Mang tên Lý Thụy, Nguyễn Ái Quốc than gia lãnh đạo tổ chức nào?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

17. Nguyễn Ái Quốc với bí danh Vương Đạt Nhân đã phát biểu tại Đại hội II của Quốc dân đảng Trung Quốc lúc nào?
18. “Chỉ có tầng lớp sinh viên là có thể nghe thấy những hồi âm của phong trào cách mạng phương Tây. Chỉ có họ mới có thể nhìn thấy, suy ngẫn, so sánh và hiểu vấn đề. Vì vậy, họ là những người đầu tiên tham gia đấu tranh”. Nguyễn Ái Quốc viết điều đó trong tác phẩm nào?
19. Nguyễn Ái Quốc dự cuộc hợp đại hội đồng của Liên đoàn chống đế quốc, từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 12 năm 1927 tại thành phố nào?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

20. Nguyễn Ái Quốc viết 1 lá thư gởi cho cán bộ quốc tế cộng sản có đoạn viết “đồng chí có thể hình dung nơi tôi đang sống trong 1 tình trạng tinh thần và vật chất như thế nào không: biết là có nhiều công việc nhưng không thể làm gì được, ăn không ngồi rồi, không có tiền, sống ngày nào hay ngày ấy mà không được phép hoạt động,…”. bức thư đó Nguyễn Ái Quốc viết khi nào?
21. Theo Hồ Chí Minh, ai “là người đầu tiên đặt cơ sở cho một thời đại mới, thật sự cách mạng trong các nước thuộc địa”?
22. Câu “cách mệnh là phá cái cũ đỗi ra cái mới, cái xấu đổi ra cái tốt”. Trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

23. Câu “…Chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản” được trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?
.ud49d717225527793d1237621546256f8 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ud49d717225527793d1237621546256f8:active, .ud49d717225527793d1237621546256f8:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ud49d717225527793d1237621546256f8 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ud49d717225527793d1237621546256f8 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ud49d717225527793d1237621546256f8 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ud49d717225527793d1237621546256f8:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  KHTN Lớp 6 Bài 28: Lực ma sát – Giải sách Khoa học tự nhiên lớp 6 Cánh diều trang 14224. Trong điều lệ vắn tắt của Đảng cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ai Quốc soạn thảo, đảng viên có mấy trách nhiệm?
25. Ai là người có công lớn trong việc cứu Nguyễn Ai Quốc ra khỏi nhà tù thực dân anh ở Hồng Kông?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

26. Ai là người không phải là đại biểu của Đảng Cộng sản Đông Dương tham gia Đại hội VI Quốc tế thanh niên (25/9/1935 ở Mátcơva) 27. Đề tài nghiên cứu của Nguyễn Ai Quốc ở lớp nghiên cứu sinh do Viện nghiên cứu các vấn đề dân tộc và thuộc địa mở vào năm 1937 là đề tài gì?
28. Cuối 1938, Hồ Chí Minh từ Cam Túc (Tây Bắc Trung Quốc) xuống Quảng Tây (phía Nam Trung Quốc) trong đoàn quân do ai lãnh đaọ?
29. Năm 1939, khi còn ở Trung Quốc, Nguyễn Ái Quốc đã viết nhiều bài đăng trên tờ báo công khai của Đảng cộng sản Đông Dương xuất bản tại Hà Nội từ tháng 1/1939. Tờ báo đó là?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

30. Năm 1939, sau 2 lần không bắt liên lạc được với Đảng cộng sản Đông Dương ở Ttrung Quốc, Nguyễn Ái Quốc đã làm gì để hy vọng chắp nối được liên lạc?
31. Đầu tháng 6/1940, Nguyễn Ái Quốc đã cử 2 người đi Diên An học trường quân chính và người dặn đi dặn lại rằng “cố gắng học thêm quân sự”?
Download tài liệu để xem thêm chi tiết

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

5/5 – (560 bình chọn)

Related posts:Hướng dẫn ôn thi môn chủ nghĩa xã hội khoa học
Gợi ý câu hỏi tự luận Mô đun 2 môn Khoa học tự nhiên THCS
Gợi ý câu hỏi tự luận Mô đun 2 môn Khoa học Tiểu học
Gợi ý câu hỏi tự luận Mô đun 3 môn Khoa học tự nhiên THCS

#Câu #hỏi #tự #luận #chủ #nghĩa #xã #hội #khoa #học

[rule_2_plain]

#Câu #hỏi #tự #luận #chủ #nghĩa #xã #hội #khoa #học

[rule_2_plain]

#Câu #hỏi #tự #luận #chủ #nghĩa #xã #hội #khoa #học

[rule_3_plain]

#Câu #hỏi #tự #luận #chủ #nghĩa #xã #hội #khoa #học

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

4 tuần ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

4 tuần ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

4 tuần ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

4 tuần ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

4 tuần ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

4 tuần ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

4 tuần ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

4 tuần ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

4 tuần ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

4 tuần ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

4 tuần ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

4 tuần ago

Danh mục bài viết

Related posts:

CÂU HỎI TỰ LUẬN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC
1. Nguyễn Tất Thành lần đầu tiên tiếp xúc với khẩu hiệu “Tự do-Bình đẳng-Bát ái” vào năm nào?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2. Nguyễn Tất Thành dạy học ở trường Dục Thanh vào thời gian nào?
3. Nguyễn Tất Thành gởi bản “yêu sách của nhân dân Việt Nam” tới hội nghị Vecxay vào thời gian nào?
4. Nguyễn Ái Quốc là người Việt Nam thứ mấy tham gia vào Đảng Cộng sản Pháp trong thời gian từ tháng 12/1920 đến tháng 6/1923?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

5. “Luận cương của V.I. Lênin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao. Tôi vui mừng đến phát khóc. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo: Hỡi đồng bào bị đoạ đày đau khổ? Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng cho chúng ta”. Nguyễn Ai Quốc nói câu ấy khi đang ở đâu?
6. Năm 1923-1924, tại Liên xô, Nguyễn Ái Quốc tham dự đại hội quốc tế nào?
7. Nguyễn Ai Quốc viết bài “Lênin và các dân tộc thuộc địa” đăng trên báo nào?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

8. Tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp” được xuất bản lần đầu tiên ở Việt Nam vào năm nào?
9. Bản chất của chủ nghĩa tư bản “là một con đĩa có 1 cái vòi bám vào giai cấp vô sản ở chính quốc và 1 cái vòi khác bám vào giai cấp ở thuộc địa. Nếu muốn giết con vật ấy, người ta phải đồng thời cắt bỏ cả 2 vòi. Nếu người ta chỉ cắt 1 vòi thôi thì cái vòi còn lại kia vẫn tiếp tục hút máu của giai cấp vô sản, con vật vẫn tiếp tục sống và cái vòi bị cắt đứt sẽ mọc ra”. Câu nói đó trích từ tác phẩm nào của Nguyễn Ái Quốc?
.ufaa7b78c4d1303efdb4643f364779895 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ufaa7b78c4d1303efdb4643f364779895:active, .ufaa7b78c4d1303efdb4643f364779895:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ufaa7b78c4d1303efdb4643f364779895 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ufaa7b78c4d1303efdb4643f364779895 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ufaa7b78c4d1303efdb4643f364779895 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ufaa7b78c4d1303efdb4643f364779895:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Khoa học lớp 5 Bài 22: Tre, mây, song – Giải bài tập Khoa học lớp 5 trang 4610. Các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại lớp huấn luỵên cán bộ được bộ tuyên truyền của hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức tập hợp lại và xuất bản thành tác phẩm gi?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

11. Nguyễn Ái Quốc đã trích dẫn luận nổi tiến của V.I.Lênin “không có lý luận cách mệnh thì không có cách mệnh vận động…chỉ có theo lý luận cách mệnh tiền phong, đảng cách mệnh mới làm nổi trách nhiệm cách mệnh tiền phong”. Câu nói được ghi ở trang đầu tiên của cuốn sách nào?
12. “Công nông là gốc cách mệnh, còn học trò, nhà buôn nhỏ, địa chủ nhỏ,…là bầu bạn cách mạng của công nông”. Nguyễn Ái Quốc viết câu đó trong tác phẩm nào?
13. “Chúng ta làm cách mệnh thì cũng phải liên lạc tất cả những đảng cách mệnh trên thế giới để chống lại tư bản và đế quốc chủ nghĩa”. Câu nói đó được Nguyễn Ái Quốc viết trong tác phẩm nào?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

14. “Trước hết phải có đảng cách mệnh để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi”. Câu nói đó được Nguyễn Ái Quốc viết trong tác phẩm nào?
15. “Hai trăm thanh niên trong một tỉnh ở Nam Kỳ biểu tình trước đồn cảnh sát đòi thả 2 người bạn của họ bị bắt…họ đã thắng lợi. Lần đầu tiên việc đó được thấy ở Đông Dương. Đó là dấu hiêụ của thời đại”. Câu nói đó đưọc Nguyễn Ái Quốc viết trong báo cáo hay tác phẩm nào?
.uba7af71dca858edbb1dd863e8c5176f4 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .uba7af71dca858edbb1dd863e8c5176f4:active, .uba7af71dca858edbb1dd863e8c5176f4:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .uba7af71dca858edbb1dd863e8c5176f4 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .uba7af71dca858edbb1dd863e8c5176f4 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .uba7af71dca858edbb1dd863e8c5176f4 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .uba7af71dca858edbb1dd863e8c5176f4:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Sáng kiến kinh nghiệm lớp 6: Phương pháp dạy các biện pháp tu từ (2 mẫu)16. Mang tên Lý Thụy, Nguyễn Ái Quốc than gia lãnh đạo tổ chức nào?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

17. Nguyễn Ái Quốc với bí danh Vương Đạt Nhân đã phát biểu tại Đại hội II của Quốc dân đảng Trung Quốc lúc nào?
18. “Chỉ có tầng lớp sinh viên là có thể nghe thấy những hồi âm của phong trào cách mạng phương Tây. Chỉ có họ mới có thể nhìn thấy, suy ngẫn, so sánh và hiểu vấn đề. Vì vậy, họ là những người đầu tiên tham gia đấu tranh”. Nguyễn Ái Quốc viết điều đó trong tác phẩm nào?
19. Nguyễn Ái Quốc dự cuộc hợp đại hội đồng của Liên đoàn chống đế quốc, từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 12 năm 1927 tại thành phố nào?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

20. Nguyễn Ái Quốc viết 1 lá thư gởi cho cán bộ quốc tế cộng sản có đoạn viết “đồng chí có thể hình dung nơi tôi đang sống trong 1 tình trạng tinh thần và vật chất như thế nào không: biết là có nhiều công việc nhưng không thể làm gì được, ăn không ngồi rồi, không có tiền, sống ngày nào hay ngày ấy mà không được phép hoạt động,…”. bức thư đó Nguyễn Ái Quốc viết khi nào?
21. Theo Hồ Chí Minh, ai “là người đầu tiên đặt cơ sở cho một thời đại mới, thật sự cách mạng trong các nước thuộc địa”?
22. Câu “cách mệnh là phá cái cũ đỗi ra cái mới, cái xấu đổi ra cái tốt”. Trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

23. Câu “…Chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản” được trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?
.ud49d717225527793d1237621546256f8 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ud49d717225527793d1237621546256f8:active, .ud49d717225527793d1237621546256f8:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ud49d717225527793d1237621546256f8 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ud49d717225527793d1237621546256f8 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ud49d717225527793d1237621546256f8 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ud49d717225527793d1237621546256f8:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  KHTN Lớp 6 Bài 28: Lực ma sát – Giải sách Khoa học tự nhiên lớp 6 Cánh diều trang 14224. Trong điều lệ vắn tắt của Đảng cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ai Quốc soạn thảo, đảng viên có mấy trách nhiệm?
25. Ai là người có công lớn trong việc cứu Nguyễn Ai Quốc ra khỏi nhà tù thực dân anh ở Hồng Kông?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

26. Ai là người không phải là đại biểu của Đảng Cộng sản Đông Dương tham gia Đại hội VI Quốc tế thanh niên (25/9/1935 ở Mátcơva) 27. Đề tài nghiên cứu của Nguyễn Ai Quốc ở lớp nghiên cứu sinh do Viện nghiên cứu các vấn đề dân tộc và thuộc địa mở vào năm 1937 là đề tài gì?
28. Cuối 1938, Hồ Chí Minh từ Cam Túc (Tây Bắc Trung Quốc) xuống Quảng Tây (phía Nam Trung Quốc) trong đoàn quân do ai lãnh đaọ?
29. Năm 1939, khi còn ở Trung Quốc, Nguyễn Ái Quốc đã viết nhiều bài đăng trên tờ báo công khai của Đảng cộng sản Đông Dương xuất bản tại Hà Nội từ tháng 1/1939. Tờ báo đó là?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

30. Năm 1939, sau 2 lần không bắt liên lạc được với Đảng cộng sản Đông Dương ở Ttrung Quốc, Nguyễn Ái Quốc đã làm gì để hy vọng chắp nối được liên lạc?
31. Đầu tháng 6/1940, Nguyễn Ái Quốc đã cử 2 người đi Diên An học trường quân chính và người dặn đi dặn lại rằng “cố gắng học thêm quân sự”?
Download tài liệu để xem thêm chi tiết

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

5/5 – (560 bình chọn)

Related posts:Hướng dẫn ôn thi môn chủ nghĩa xã hội khoa học
Gợi ý câu hỏi tự luận Mô đun 2 môn Khoa học tự nhiên THCS
Gợi ý câu hỏi tự luận Mô đun 2 môn Khoa học Tiểu học
Gợi ý câu hỏi tự luận Mô đun 3 môn Khoa học tự nhiên THCS

Chuyên mục: Giáo dục
#Câu #hỏi #tự #luận #chủ #nghĩa #xã #hội #khoa #học

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button