Chủ nhà tuổi Mão chọn người xông đất năm 2023 cho cả năm phát tài

Gia chủ tuổi Quý Mão chọn người xông đất, xông nhà 2023 như thế nào và tránh bộ tứ. Năm Quý Mão 2023 sẽ mang đến cho gia chủ tuổi Mão nhiều tài lộc, tiền tài, may mắn và sức khỏe dồi dào. Chìa khóa cho sự thành công này là gì? Là sự lựa chọn của người làm bùa may mắn, mang đến những lời chúc ý nghĩa sát với mục đích của gia chủ. Kiểm tra các phân tích dưới đây.

Mục lục
 • Gia chủ tuổi Mão chọn người xông đất cần lưu ý điều gì
 • Xem tuổi xông đất năm 2023 cho tất cả gia chủ tuổi Quý Mão
 • 1. Chọn tuổi xông đất, xông nhà 2023 cho gia chủ tuổi Tân Mão 1951
 • 2. Chọn tuổi xông đất, xông nhà 2023 cho gia chủ tuổi Quý Mão 1963
 • 3. Chọn tuổi xông đất, xông nhà năm 2023 cho gia chủ tuổi Ất Mão 1975
 • 4. Gia chủ tuổi Mão chọn người xông đất – Đinh Mão 1987
 • 5. Chọn tuổi xông đất, xông nhà năm 2023 cho gia chủ Kỷ Mão 1999
 • Chọn người xông đất theo phương pháp cắt ngang
xem thêm
Gia chủ tuổi Quý Mão chọn người xông đất 2023

Gia chủ tuổi Mão chọn người xông đất cần lưu ý điều gì

Chọn tuổi xông nhà, xông đất năm 2023 cần chọn tuổi Tam Hợp, Lục Hợp với mình, tránh các tuổi Bốn hành Xung, Hoạ Hại, Phá là được.
Với phương án này, các tuổi xông đất phù hợp cho gia chủ tuổi Quý Mão 2023 bao gồm: Hợi, Mùi và Tuất.

Xem tuổi xông đất năm 2023 cho tất cả gia chủ tuổi Quý Mão

1. Chọn tuổi xông đất, xông nhà 2023 cho gia chủ tuổi Tân Mão 1951

Tuổi Tốt – Nên ChọnTuổi Xấu – Nên Tránh
 • Đinh Mùi 1967 (Cầm đồ)
 • Quý Hải 1983 (Tốt)
 • Nhâm Tuất 1982 (Tốt)
 • Giáp Thân 1944 (Tốt)
 • Giáp Dần 1974 (Tốt)
 • Kỷ Mùi 1979 (Tốt)
 • Tân Mùi 1991 (Tốt)
 • Đinh Hợi 1947 (Trung bình)
 • Tuổi Bính Tuất 1946 (Trung bình)
 • Tuổi Bính Ngọ 1966 (Trung)
 • Ất Tỵ 1965 (Xấu)
 • Ất Dậu 1945 (Xấu)
 • Bính Thân 1976 (Xấu)
 • Đinh Tỵ 1977 (Xấu)
 • Đinh Mão 1987 (Xấu)
 • Tân Mão 1951 (Xấu)
 • Canh Dần 1950 (Xấu)
 • Điểm hẹn 1962 (Xấu)
 • Giáp Thìn 1964 (Xấu)
 • Mậu Ngọ 1978 (Xấu).

2. Chọn tuổi xông đất, xông nhà 2023 cho gia chủ tuổi Quý Mão 1963

Gia chủ tuổi Quý Mão 1963 chọn người xông đất như thế nào?

Tuổi Tốt – Nên ChọnTuổi Xấu – Nên Tránh
 • Đinh Hợi 1947 (Cầm đồ)
 • Đinh Mùi 1967 (Cầm đồ)
 • Quý Hải 1983 (Tốt)
 • Tân Mùi 1991 (Tốt)
 • Nhâm Tuất 1982 (Tốt)
 • Bính Tuất 1946 (Tốt)
 • Canh ngọ 1990 (Tốt)
 • Đinh Sửu 1997 (Tốt)
 • Tuổi Bính Ngọ 1966 (Tốt)
 • Ất Mùi 1955 (Trung bình)
 • Tân Sửu 1961 (Trung)
 • Quý Tỵ 1953 (Trung bình)
 • Giáp Thân 1944 (Trung)
 • Ất Dậu 1945 (Xấu)
 • Quý Mùi 1943 (Xấu)
 • Kỷ Hợi 1959 (Xấu)
 • Canh Tý 1960 (Xấu)
 • Điểm hẹn 1962 (Xấu)
 • Quý Mão 1963 (Xấu)
 • Kỷ Dậu 1969 (Xấu)
 • Kỷ Mùi 1979 (Xấu)
 • Ất Sửu 1985 (Xấu)
 • Nhâm Thân 1992 (Xấu).

3. Chọn tuổi xông đất, xông nhà năm 2023 cho gia chủ tuổi Ất Mão 1975

Tuổi Tốt – Nên ChọnTuổi Xấu – Nên Tránh
 • Ất Mùi 1955 (Tốt)
 • Đinh Mùi 1967 (Tốt)
 • Canh Tuất 1970 (Tốt)
 • Tân Hợi 1971 (Tốt)
 • Quý Hải 1983 (Tốt)
 • Đinh Hợi 1947 (Tốt)
 • Nhâm Tuất 1982 (Tốt)
 • Kỷ Hợi 1959 (Trung bình)
 • Quý Mùi 1943 (Trung bình)
 • Tân Mùi 1991 (Trung bình).
 • Tân Sửu 1961 (Xấu)
 • Tân Mão 1951 (Xấu)
 • Quý Sửu 1973 (Xấu)
 • Kỷ Mùi 1979 (Xấu)
 • Kỷ Tỵ 1989 (Xấu)
 • Canh ngọ 1990 (Xấu)
 • Kỷ Mão 1999 (Xấu)
 • Ất Dậu 1945 (Xấu)
 • Bính Thân 1976 (Xấu)
 • Giáp Tý 1984 (Xấu).

4. Gia chủ tuổi Mão chọn người xông đất – Đinh Mão 1987

Tuổi Tốt – Nên ChọnTuổi Xấu – Nên Tránh
 • Đinh Hợi 1947 (Cầm đồ)
 • Tân Mùi 1991 (Tốt)
 • Bính Tuất 1946 (Tốt)
 • Kỷ Hợi 1959 (Tốt)
 • Tết Mậu Thân 1968 (Hay)
 • Đinh Mùi 1967 (Tốt)
 • Đinh Tỵ 1977 (Tốt)
 • Mậu Dần 1998 (Tốt)
 • Kỷ Mão 1999 (Tốt)
 • Tân Sửu 1961 (Trung Bình).
 • Điểm hẹn 1962 (Xấu)
 • Quý Tỵ 1953 (Xấu)
 • Nhâm Thìn 1952 (Xấu)
 • Tân Mão 1951 (Xấu)
 • Quý Sửu 1973 (Xấu)
 • Nhâm Thân 1992 (Xấu)
 • Nhâm Ngọ 2002 (Xấu)
 • Kỷ Sửu 1949 (Xấu)
 • Bính Thân 1956 (Xấu)
 • Ất Tỵ 1965 (Xấu).

5. Chọn tuổi xông đất, xông nhà năm 2023 cho gia chủ Kỷ Mão 1999

Tuổi Tốt – Nên ChọnTuổi Xấu – Nên Tránh
 • Đinh Hợi 1947 (Tốt)
 • Tân Hợi 1971 (Tốt)
 • Tân Mùi 1991 (Tốt)
 • Ất Mùi 1955 (Tốt)
 • Bính Tuất 1946 (Tốt)
 • Đinh Mùi 1967 (Tốt)
 • Canh Tuất 1970 (Tốt)
 • Kỷ Mùi 1979 (Tốt)
 • Quý Hợi 1983 (Trung bình)
 • Ất Hợi 1995 (Trung bình).
 • Quý Mùi 1943 (Xấu)
 • Giáp Thìn 1964 (Xấu)
 • Quý Tỵ 1953 (Xấu)
 • Ất Tỵ 1965 (Xấu)
 • Ất Mão 1975 (Xấu)
 • Giáp Tý 1984 (Xấu)
 • Nhâm Thìn 1952 (Xấu)
 • Canh Tý 1960 (Xấu)
 • Mậu Tuất 1958 (Xấu)
 • Tuổi Bính Ngọ 1966 (Xấu).

Chọn người xông đất theo phương pháp cắt ngang

Cách chọn tuổi xông đất năm 2023 theo Bát trạch tứ mệnh sẽ khác với những cách xem thông thường khác. Gia chủ có thể kết hợp cùng lúc nhiều phương pháp xem tuổi để có thể chọn được người phù hợp nhất để xông đất đầu năm.

Với cách xem này, tùy vào mục đích mà gia chủ muốn đạt được trong năm mới mà chọn những tuổi đẹp tương ứng. Như sau:

 • Cầu tài lộc dồi dào, làm ăn phát đạt: Chọn các tuổi: 1952 Nhâm Thìn, 1956 Bính Thân, 1963 Quý Mão, 1965 Ất Tỵ, 2004 Giáp Thân.
 • Cầu sự nghiệp thăng tiến, học hành tiến bộ: Chọn các tuổi: 1937 Đinh Sửu, 1939 Kỷ Mão, 1946 Bính Tuất, 1948 Mậu Tý, 1958 Mậu Tuất, 1974 Giáp Dần, 1977 Đinh Tỵ, 1989 Kỷ Tỵ, 1996 Bính Tý, 2003 Quý Mùi.
 • Cầu làm ăn môi giới nhà đất thuận lợi: Chọn các tuổi 1950 Canh Dần, 1979 Kỷ Mùi, 2020 Canh Tý.
 • Cầu làm ruộng thuận lợi, tăng gia: Chọn các tuổi: 1941 Tân Tỵ, 1945 Ất Dậu, 1947 Đinh Hợi, 1978 Mậu Ngọ, 1995 Ất Hợi, 2000 Canh Thìn, 2011 Tân Mão.
 • Cầu cho năm mới có quý nhân, gặp nhiều may mắn: Chọn các tuổi 1962 Nhâm Dần, 1966 Bính Ngọ, 1969 Kỷ Dậu, 1991 Tân Mùi, 2019 Kỷ Hợi.
 • Chúc sinh con thuận lợi, hôn nhân tốt đẹp: Chọn các tuổi 1954 Giáp Ngọ, 1957 Đinh Dậu, 1961 Tân Sửu, 2001 Tân Tỵ, 2005 Ất Dậu, 2007 Đinh Hợi.
Chu-Nha-Tuoi-Mao-chon-nguoi-xong-dat-4
Tuổi Mão chọn người xông nhà như thế nào?

Mọi thứ đều có nguyên nhân được định trước. Khi những tai ương, xui xẻo hay xui xẻo ập đến với gia chủ tuổi Mão thì người xông đất sẽ góp phần mang lại may mắn, xua đuổi nó để mang lại hạnh phúc, bình an, ấm no và thịnh vượng trong những ngày đầu xuân mới năm. Hãy cùng chào đón năm Quý Mão 2023 tràn đầy hy vọng, nhiều thành công đang chờ bạn chinh phục. Hy vọng bài viết là về Gia chủ tuổi Mão chọn người xông đấtxông nhà 2023 hữu ích với bạn.

Bạn đang xem bài viết
Chủ nhà tuổi Mão chọn người xông đất năm 2023 cho cả năm phát tài
Tại Tieuhocchauvanliem.edu.vn

Chuyên mục: Tin Tức

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button