Chuyện kỳ thú về Ma Ha Ca Diếp, tổ sư thứ nhất Thiền Tông (2)

Đức Phật Thích Ca Văn, mặc áo choàng lấp lánh ánh hào quang, từ từ bước lên lễ đài, và nói:

Kính lạy Đức Phật cổ Nhiên Đăng và Mười Phương Chư Phật đã thành Phật trước tôi. Hôm nay, tại mặt bằng rộng lớn nơi núi Linh Sơn ở cõi Ta bà này, tôi là Bồ tát Hộ Minh, từ cung trời Đâu Suất, xuống trần gian này làm con của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Da, được Đức vua và hoàng hậu đặt cho cái tên là Thái tử Tất Đạt Đa. Tôi tu đã đạt được đạo Vô thượng Chánh đẳng Chánh Giác, biết được 6 pháp môn tu nơi thế giới Dục giới này. Trong đó, có 5 pháp môn tu theo vật lý, có kết quả theo chiều vật lý, một pháp môn tu phi vật lý, tức tu để được Giác ngộ rồi Giải thoát ra khỏi thế giới Dục giới này.

Ông Ma Ha Ca Diếp, là một trong mười đệ tử lớn của tôi, khi tôi kiểm thiền, ông đã đạt được “Bí mật Thanh tịnh thiền”. Vì vậy, hôm nay tại lễ đài nơi núi Linh Sơn cõi Nam Diêm Phù Đề này, trước sự chứng minh của Đức Phật cổ Nhiên Đăng là vị sư phụ đã thọ ký cho tôi, sẽ thành Phật hiệu là Thích Ca Văn, cũng như Hằng hà sa số Chư Phật Mười Phương, tức những vị đã thành Phật trước tôi từ vô lượng kiếp trước.

Chuyện kỳ thú về Ma Ha Ca Diếp, tổ sư thứ nhất Thiền Tông (1)

Xem Thêm:   Cuộc đời Tôn giả Ānanda trong Kinh tạng Nikaya

Tôn dung tôn giả Ma Ha Ca Diếp, tổ sư thứ nhất Thiền Tông

Hôm nay, tôi đã hoàn thành dạy 6 pháp môn tu mà các vị Phật xưa cũng đã dạy. Vì còn một thời gian ngắn nữa, tôi sẽ nhập Niết bàn để trở về nguồn cội của chính mình. Cũng như các vị Phật trước, vị Phật nào trước khi rời thế giới vật lý này, đều phải truyền thiền Thanh tịnh lại cho đệ tử nào đạt được “Bí mật Thanh tịnh thiền”, để người đó làm Tổ sư thiền thứ nhất.

Hôm nay, nơi cõi Nam Diêm Phù Đề này, khi tôi kiểm thiền, ông Ma Ha Ca Diếp là người đầu tiên nhận được “Chánh pháp nhãn tạng Niết bàn diệu tâm”, là pháp môn mầu nhiệm không truyền theo kinh điển thông thường, mà phải truyền riêng theo dòng thiền của nó. Do vậy, hôm nay tôi kính trình lên Đức Phật cổ Nhiên Đăng cũng như Chư vị Phật quá khứ Mười Phương. Ông Ma Ha Ca Diếp là người đã đạt “Bí mật Thanh tịnh thiền”, có làm kệ nói lên được chỗ chân thật những thứ trong Bể thánh Thanh tịnh Phật tánh, nên hôm nay, tôi làm lễ truyền Thanh tịnh thiền này. Vậy, kính xin Đức Phật Nhiên Đăng và Mười Phương Chư Phật chứng minh cho tôi.

Trước khi hành đại lễ truyền thiền Thanh tịnh, tôi và những vị có mặt đồng dâng hương:

Khói hương bay khắp bầu trời xanh

Rốt ráo chúng tôi bổn nguyện lành

Trên khói hương này Chư vị ngự

Tôi xin hành lễ truyền thiền này.

Khai lễ truyền thiền:

Xem Thêm:   Văn cúng (khấn) rằm tháng 7 đầy đủ và chính xác nhất

Thiền hoa nở tại Linh Sơn

Thiền Thanh cao quý tuyệt hơn ngọc vàng

Trải qua khắp chốn gian nan

Đi qua khắp nước hiện an nơi này.

Ông hãy nghe dạy của Thầy

Tìm nhiều phương cách, thiền đây lưu truyền

Hôm nay họ Ma có duyên

Nhận được nguồn thiền, chỉ riêng một mình.

Diếp, ông biết được lặng thinh

Chỉ mỉm miệng cười thay lời trình thôi

Như Lai, xác nhận phải rồi

Không theo Luân hồi vật lý phải xa.

Tất cả những vị ngộ ra

Chính tâm thanh tịnh Ta đây lưu truyền

Hôm nay ông có đại duyên

Nhận được Nguồn thiền chánh pháp của Ta.

Y theo lời dạy của Ta

Hễ ai nhận được ý Ta dạy thiền

Vị đó là người đủ duyên

Phải được truyền thiền để làm lòng tin.

Hôm nay, tại núi hiển linh

Chính thức truyền thiền chứng nhận cho ông

Ông nên giữ lấy trong lòng

Truyền cho Nan Đà làm Tổ tiếp theo.

Vượt qua bể khổ hiểm nghèo

Chỉ cần thanh tịnh, giàu nghèo màng chi

Ông phải cố gắng truyền đi

Nan Đà nhận lấy truyền thì dài lâu.

Thiền thanh không cần nguyện cầu

Chỉ cần thanh tịnh, bể dâu không màng

Tâm mình thanh tịnh bình an

Vượt qua bể khổ đề về nhà xưa.

Thiền thanh không cần sớm trưa

Chỉ cần thanh tịnh, không ưa Niết bàn

Được vậy, là được bình an

Ta nay chỉ rõ có đàng này thôi.

Ông nay đã hiểu được rồi

Ta cấp chứng nhận, ngộ rồi thiền Thanh

Các ông không phải đua tranh

Pháp thiền Thanh tịnh, dành người ngộ ra.

Hôm nay, Ta Phật Thích Ca

Chính thức truyền thiền Ma Ha nhận thiền

Ông phải cố gắng giữ riêng

Tâm ông thanh tịnh chỉ riêng từng người.

Buổi lễ hôm nay tươi vui

Mười Phương Chư Phật tươi cười chúc vang

Thế giới vật lý bình an

Vì được an nhàn, nhờ pháp thiền Thanh.

Mười Phương Chư Phật bao quanh

Chúc mừng Ca Diếp là anh ngộ thiền

Thiền Thanh Ta chỉ truyền riêng

Chính thức truyền thiền chứng nhận cho ông.

Đức Phật vừa đọc xong 52 câu kệ truyền thiền Thanh tịnh cho ông Ma Ha Ca Diếp, trên hư không, nhạc trời đồng loạt đánh lên. Cùng lúc tiếng pháp của Mười Phương Chư Phật đồng nói vang trùm khắp:

Xem Thêm:   Phật dạy về pháp thiểu dục tri túc

– Chúng tôi là các vị Phật xưa, chúc mừng cho Đức Phật Thích Ca Văn nay đã truyền xong pháp môn thiền Thanh tịnh cho ông Ma Ha Ca Diếp.

Và các Ngài đồng vang nói:

– Hạnh phúc thay! Thế giới Nam Diêm Phù Đề này đã có người nhận được chánh pháp thiền Thanh tịnh!

– Hạnh phúc thay! Pháp môn thiền Thanh tịnh bắt đầu lưu hành nơi cõi Nam Diêm Phú Đề này!

– Hạnh phúc thay! Đức Phật Thích Ca Văn đã truyền xong pháp môn Thanh tịnh thiền nơi thế giới ta bà này!

Nguồn bài viết:

Chuyện kỳ thú về Ma Ha Ca Diếp, tổ sư thứ nhất Thiền Tông (2)

Tại Tieuhocchauvanliem.edu.vn

Bạn đang xem chuyên mục: PHẬT GIÁO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *