Posted by

Video công thức tính xác suất thực nghiệm lớp 6

Giải Toán lớp 6 Cánh diều Bài 4. Xác suất thực nghiệm trong một trò chơi và thí nghiệm đơn giản

Với giải bài tập Toán lớp 6 Bài 4. Xác suất thực nghiệm trong một trò chơi và thí nghiệm đơn giản sách Cánh diều hay nhất, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6 Bài 4.

Trả lời câu hỏi giữa bài

Giải Toán 6 trang 17 Tập 2

 • Câu hỏi khởi động trang 17 Toán lớp 6 Tập 2: Bốn bạn Chi, Hằng, Trung, Dũng cùng chơi cờ cá ngựa. Chi đã gieo xúc xắc khi đến lượt của mình. ….

  Xem lời giải

 • Hoạt động 1 trang 17 Toán lớp 6 Tập 2: Tung một đồng xu 8 lần liên tiếp, bạn Hòa có kết quả thống kê như sau: ….

  Xem lời giải

Giải Toán 6 trang 18 Tập 2

 • Luyện tập 1 trang 18 Toán lớp 6 Tập 2: Nếu tung một đồng xu 25 lần liên tiếp, có 15 lần xuất hiện mặt N thì xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt S bằng bao nhiêu? ….

  Xem lời giải

 • Hoạt động 2 trang 18 Toán lớp 6 Tập 2: Một hộp có 1 quả bóng xanh, 1 quả bóng đỏ và 1 quả bóng vàng; các quả bóng có kích thước và khối lượng như nhau. ….

  Xem lời giải

Giải Toán 6 trang 19 Tập 2

 • Luyện tập 2 trang 19 Toán lớp 6 Tập 2: Một hộp có 1 quả bóng xanh, 1 quả bóng đỏ, 1 quả bóng vàng và 1 quả bóng tím; các quả bóng có kích thước và khối lượng như nhau. ….

  Xem lời giải

Bài tập

 • Bài 1 trang 19 Toán lớp 6 Tập 2: Tung một đồng xu 20 lần liên tiếp. Hãy ghi kết quả thống kê theo mẫu sau: ….

  Xem lời giải

 • Bài 2 trang 19 Toán lớp 6 Tập 2: Trả lời các câu hỏi sau: a) Nếu tung một đồng xu 22 lần liên tiếp, có 13 lần xuất hiện mặt N thì xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt N bằng bao nhiêu? ….

  Xem lời giải

Xem Thêm:   Cách đặt mục tiêu công việc để duy trì động lực

Giải Toán 6 trang 20 Tập 2

 • Bài 3 trang 20 Toán lớp 6 Tập 2: Một hộp có 10 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số 1, 2, 3,…, l0; hai thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau. ….

  Xem lời giải

 • Bài 4 trang 20 Toán lớp 6 Tập 2: Gieo một xúc xắc 10 lần liên tiếp, bạn Cường có kết quả thống kê như sau: ….

  Xem lời giải

 • Bài 5 trang 20 Toán lớp 6 Tập 2: Nếu gieo một xúc xắc 11 lần liên tiếp, có 5 lần xuất hiện mặt 2 chấm thì xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt 2 chấm bằng bao nhiêu? ….

  Xem lời giải

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 6 Cánh diều hay, chi tiết khác:

 • Toán lớp 6 Bài ôn tập cuối chương 4

 • Toán lớp 6 Bài 1. Phân số với tử và mẫu là số nguyên

 • Toán lớp 6 Bài 2. So sánh các phân số. Hỗn số dương

 • Toán lớp 6 Bài 3. Phép cộng. Phép trừ phân số

 • Toán lớp 6 Bài 4. Phép nhân, phép chia phân số

Lý thuyết Toán 6 Bài 4: Xác suất thực nghiệm trong một trò chơi và thí nghiệm đơn giản (hay, chi tiết)

1. Xác suất thực nghiệm trong một số trò chơi tung đồng xu

Xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt S khi tung đồng xu nhiều lần bằng:

Số lần mặt S xuất hiện

Tổng số lần tung đồng xu

Xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt N khi tung đồng xu nhiều lần bằng:

Xem Thêm:   Cách tính lãi suất vay ngân hàng được minh hoạ bằng khoản vay 100 triệu, lãi vay tháng thấp nhất 32 nghìn

Số lần mặt N xuất hiện

Tổng số lần tung đồng xu

Chú ý: Xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt S (hoặc mặt N) phản ánh số lần xuất hiện mặt đó so với tống số lần tiến hành thực nghiệm.

Số lần mặt S xuất hiện

Tổng số lần tung đồng xu

Ví dụ 1: Tung một đồng xu 50 lần liên tiếp, có 18 lần xuất hiện mặt S.

a) Tính xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt S.

b) Tính xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt N.

Hướng dẫn giải

a) Xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt N là 1850=925.

b) Khi tung đồng xu 50 lần liên tiếp, do mặt S xuất hiện 18 lần nên mặt N xuất hiện số lần là: 50 – 18 = 32 (lần).

Xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt N là: 3250=1625.

2. Xác suất thực nghiệm trong trò chơi lấy vật từ trong hộp

Xác suất thực nghiệm xuất hiện màu A khi lấy bóng nhiều lần bằng:

Số lần màu A xuất hiện

Tổng số lần lấy bóng

Trắc nghiệm Toán 6 Bài 4: Xác suất thực nghiệm trong một trò chơi và thí nghiệm đơn giản (có đáp án)

Câu 1. Tung hai đồng xu cân đối 50 lần ta được kết quả như sau:

Sự kiện

Hai đồng sấp

Một đồng sấp, một đồng ngửa

Hai đồng ngửa

Số lần

22

20

8

Xác suất thực nghiệm của sự kiện “Có một đồng xu sấp, một đồng xu ngửa” là

A. 0,2

B. 0,4

Xem Thêm:   Công dụng của Peel da là gì? Hướng dẫn cách peel da đúng cách

C. 0,44

D. 0,16

Câu 2. Tung hai đồng xu cân đối 50 lần ta được kết quả như sau:

Sự kiện

Hai đồng sấp

Một đồng sấp, một đồng ngửa

Hai đồng ngửa

Số lần

22

20

8

Xác suất thực nghiệm của sự kiện “Hai đồng xu đều sấp”

A. 0,22

B. 0,4

C. 0,44

D. 0,16

Câu 3. Gieo một con xúc xắc 6 mặt 50 lần ta được kết quả như sau:

Mặt

1 chấm

2 chấm

3 chấm

4 chấm

5 chấm

6 chấm

Số lần

8

7

3

12

10

10

Hãy tính xác suất thực nghiệm của sự kiện gieo được mặt có số lẻ chấm trong 50 lần gieo trên.

A. 0,21

B. 0,44

C. 0,42

D. 0,18

Câu 4. Hằng ngày Sơn đều đi xe buýt đến trường. Sơn ghi lại thời gian chờ xe của mình trong 20 lần liên tiếp ở bảng sau:

Hãy tính xác suất thực nghiệm của sự kiện “Sơn phải chờ xe dưới 2 phút

A. 0,2

B. 5

C. 0,5

D. 0,25

Câu 5. Hằng ngày Sơn đều đi xe buýt đến trường. Sơn ghi lại thời gian chờ xe của mình trong 20 lần liên tiếp ở bảng sau:

Hãy tính xác suất thực nghiệm của sự kiện “Sơn phải chờ xe từ 5 phút trở lên

A. 0,3

B. 6

C. 0,6

D. 0,2

Săn SALE shopee tháng 11:

 • Đồ dùng học tập giá rẻ
 • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3