Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Lịch sử từ mã đề 301 đến 324

Lịch sử là môn thi tốt nghiệp THPT khiến nhiều học sinh lo lắng kể cả khi thi xong vì lượng kiến ​​thức lớn, dễ nhầm lẫn giữa các sự kiện và mốc thời gian. Để giải tỏa căng thẳng sau đây, Đáp án Đề thi Tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Lịch sử tất cả các câu hỏi sẽ giúp các bạn nhanh chóng đối chiếu và biết chính xác điểm thi của mình.
Mục lục bài viết:
I. Đề thi
II. Câu trả lời

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Lịch sử

Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 sẽ diễn ra trong 2 ngày 7-8/7/2021. Trong đó, học sinh thi môn Lịch sử vào sáng ngày thi thứ hai, 8/7/2021. Các nội dung có trong đề thi môn Lịch sử chủ yếu trong chương trình Lịch sử lớp 12, đặc biệt là phần Lịch sử Việt Nam.

Với 40 câu trắc nghiệm, học sinh sẽ có 60 phút để hoàn thành bài. Hãy cùng Thuthuat.Taimienphi.vn cập nhật đề thi và đáp án tất cả các đề thi môn Lịch sử nhé.

I. Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Lịch sử

thi lịch quốc gia thành phố quốc nam năm 2021

Kỳ thi lần đầu tiên vào năm dương lịch 2021

thi lịch quốc gia thành phố quốc nam năm 2021

Đề thi mang tính chất tổng hợp nhất của kì thi THPT quốc gia

II. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Lịch sử

– Mã 301

1. DỄ DÀNG

2 A

3. A

4. XÓA

5. A

6. BỎ

7. BỎ

8. DỄ DÀNG

9. BỎ QUA

10. DỄ DÀNG

11. CŨ

12. CŨ

13. Một

14. DỄ DÀNG

15. Một

16. BỎ

17. CŨ

18. DỄ DÀNG

19. CŨ

20. BỎ

21. CŨ

22. A

23. DỄ DÀNG

24. BỎ

25. DỄ DÀNG

26. Một

27. DỄ DÀNG

28. CŨ

29. BỎ

30. DỄ DÀNG

31. CŨ

32. DỄ DÀNG

33. Một

34. CŨ

35. BỎ LỠ

36. Một

37. DỄ DÀNG

38. BỎ

39. CŨ

40. Một

– Mã 302

1. DỄ DÀNG

2 A

3. BỎ

4. DỄ DÀNG

5. Một

6. DỄ DÀNG

7. Một

8. CŨ

9C

10. BỎ

11. Một

12. BỎ

13. BỎ

14. CŨ

15. DỄ DÀNG

16. A

17. CŨ

18. Một

19. CŨ

20. BỎ

21. Một

22. DỄ DÀNG

23. BỎ

24. Một

25. DỄ DÀNG

26. DỄ DÀNG

27. BỎ

28. A

29. Một

30. DỄ DÀNG

31. CŨ

32. CŨ

33. BỎ

34. DỄ DÀNG

35. DỄ DÀNG

36. TUỔI

37. DỄ DÀNG

38. BỎ

39. DỄ DÀNG

40. CŨ

– Mã 303

1. XÓA

2C

3. CŨ

4. CŨ

5. A

6. DỄ DÀNG

7. BỎ

8.C

9. A

10. BỎ

11. CŨ

12. CŨ

13. DỄ DÀNG

14. A

15. BỎ

16. BỎ

17. DỄ DÀNG

18.BELL

19. DỄ DÀNG

20. CŨ

21. Một

22. BỎ

23. BỎ

24. DỄ DÀNG

25. CŨ

26. Một

27. Một

28. DỄ DÀNG

29. BỎ

30. BỎ

31. CŨ

32. CŨ

33. DỄ DÀNG

34. DỄ DÀNG

35. A

36. BỎ

37. DỄ DÀNG

38. A

39. BỎ

40. DỄ DÀNG

– Mã 304

1. DỄ DÀNG

2C

3.C

4.BỎ

5.A

6. BỎ

7.A

8.A

9.A

10.BELL

11.C

12. Một

13. DỄ DÀNG

14.C

15. DỄ DÀNG

16.C

17.A

18.C

19. DỄ DÀNG

20. DỄ DÀNG

21 VÀ HƠN NỮA

22. DỄ DÀNG

23.C

24. Một

25.A

26.A

27. CŨ

28. DỄ DÀNG

29. BỎ

30. BỎ

31. CŨ

32. CŨ

33. Một

34. A

35. BỎ

36. A

37. CŨ

38. BỎ

39. DỄ DÀNG

40. BỎ

– Mã 305

1. XÓA

2. BỎ

3. DỄ DÀNG

4. XÓA

5. A

6. CŨ

7. BỎ

8. DỄ DÀNG

9. A

10. CŨ

11. BỎ

12. CŨ

13. CŨ

14. DỄ DÀNG

15. CŨ

16. A

17. BỎ

18.C

19. DỄ DÀNG

20. Một

21. BỎ

22. DỄ DÀNG

23. CŨ

24. DỄ DÀNG

25. CŨ

26. BỎ

27. DỄ DÀNG

28. DỄ DÀNG

29. DỄ DÀNG

30. CŨ

31. DỄ DÀNG

32. BỎ

33. DỄ DÀNG

34. DỄ DÀNG

35. CŨ

36. BỎ

37. CŨ

38. DỄ DÀNG

39. BỎ

40. DỄ DÀNG

– Mã 306

1. DỄ DÀNG

2 A

3. DỄ DÀNG

4. Một

5. DỄ DÀNG

6. Một

7. BỎ

8. BỎ

9. BỎ QUA

10. CŨ

11. Một

12. Một

13. CŨ

14. DỄ DÀNG

15. DỄ DÀNG

16. BỎ

17. Một

18. CŨ

19. DỄ DÀNG

20. BỎ

21. DỄ DÀNG

22. Một

23. DỄ DÀNG

24. DỄ DÀNG

25. A

26. BỎ

27. CŨ

28. CŨ

29. Một

30. DỄ DÀNG

31. DỄ DÀNG

32. BỎ

33. BỎ

34. CŨ

35. CŨ

36. CŨ

37. BỎ

38. Một

39. CŨ

40. CŨ

– Mã 307

Dee

– Mã 308

1. DỄ DÀNG

2C

3. A

4. CŨ

5. Một

6. BỎ

7. A

8.A

9C

10. DỄ DÀNG

11. CŨ

12. BỎ

13. BỎ

14. A

15. A

16. QUYỀN LỢI

17. Một

18.A

19. BỎ

20. DỄ DÀNG

21. Một

22. BỎ

23. DỄ DÀNG

24. BỎ

25. DỄ DÀNG

26. DỄ DÀNG

27. DỄ DÀNG

28. BỎ

29. BỎ

30. A

31. Một

32. DỄ DÀNG

33. DỄ DÀNG

34. DỄ DÀNG

35. BỎ

36. DỄ DÀNG

37. BỎ

38. DỄ DÀNG

39. DỄ DÀNG

40. A

– Mã 309

1C

2 A

3. CŨ

4. DỄ DÀNG

5. DỄ DÀNG

6. CŨ

7. CŨ

8. CŨ

9. DỄ DÀNG

10.A

11. BỎ

12. BỎ

13. CŨ

14. A

15. A

16. CŨ

17. DỄ DÀNG

18. BỎ

19. BỎ

20. CŨ

21. CŨ

22. DỄ DÀNG

23. DỄ DÀNG

24. BỎ

25. A

26. Một

27. DỄ DÀNG

28. DỄ DÀNG

29. Một

30. Một

31. BỎ LỠ

32. BỎ

33. DỄ DÀNG

34. DỄ DÀNG

35. A

36. TUỔI

37. CŨ

38. BỎ

39. BỎ

40. DỄ DÀNG

– Mã 310

1. DỄ DÀNG

2 A

3. BỎ

4. XÓA

5. CŨ

6. Một

7. Một

8. DỄ DÀNG

9C

10. DỄ DÀNG

11. CŨ

12. Một

13. DỄ DÀNG

14. BỎ

15. BỎ

16. DỄ DÀNG

17. BỎ

18. BỎ

19. BỎ

20. CŨ

21. DỄ DÀNG

22. BỎ

23. CŨ

24. BỎ

25. DỄ DÀNG

26. DỄ DÀNG

27. BỎ

28. DỄ DÀNG

29. DỄ DÀNG

30. BỎ

31. CŨ

32. CŨ

33. CŨ

34. BỎ

35. CŨ

36. BỎ

37. DỄ DÀNG

38. CŨ

39. CŨ

40. BỎ

– Mã 311

1. XÓA

2. DỄ DÀNG

3. CŨ

4. DỄ DÀNG

5. DỄ DÀNG

6.C

7. DỄ DÀNG

8. Một

9C

10. A

11. DỄ DÀNG

12. Một

13. BỎ

14. Một

15. DỄ DÀNG

16.A

17. DỄ DÀNG

18. BỎ

19. BỎ

20. CŨ

21. Một

22. CŨ

23. DỄ DÀNG

24. CŨ

25. Một

26. BỎ

27. Một

28. BỎ

29. CŨ

30. DỄ DÀNG

31. CŨ

32. Một

33. BỎ

34. BỎ

35. A

36. BỎ

37. A

38. BỎ

39. CŨ

40. CŨ

– Mã 312

1C

2. DỄ DÀNG

3. BỎ

4. CŨ

5. CŨ

6. CŨ

7. DỄ DÀNG

8. BỎ

9. DỄ DÀNG

10. CŨ

11. DỄ DÀNG

12. Một

13. Một

14. DỄ DÀNG

15. BỎ

16. DỄ DÀNG

17. A

18. BỎ

19. DỄ DÀNG

20. Một

21. Một

22. BỎ

23. BỎ

24. Một

25. CŨ

26. DỄ DÀNG

27. BỎ

28. CŨ

29. DỄ DÀNG

30. A

31. Một

32. CŨ

33. BỎ

34. A

35. A

36. TUỔI

37. A

38. CŨ

39. BỎ

40. BỎ

– Mã 313

1. XÓA

2. DỄ DÀNG

3. BỎ

4. Một

5. A

6. CŨ

7. A

8. CŨ

9. BỎ

10. CŨ

11. DỄ DÀNG

12. DỄ DÀNG

13. DỄ DÀNG

14. CŨ

15. CŨ

16. A

17. CŨ

18. DỄ DÀNG

19. DỄ DÀNG

20. CŨ

21. DỄ DÀNG

22. A

23. CŨ

24. DỄ DÀNG

25. BỎ

26. Một

27. DỄ DÀNG

28. BỎ

29. BỎ

30. BỎ

31. DỄ DÀNG

32. A

33. BỎ

34. BỎ

35. BỎ LỠ

36. CŨ

37. Một

38. CŨ

39. Một

40. BỎ

– Mã 314

1. DỄ DÀNG

2 A

3. DỄ DÀNG

4. CŨ

5. XÓA

6. Một

7. BỎ

8. DỄ DÀNG

9. A

10. Một

11. Một

12. CŨ

13. DỄ DÀNG

14. BỎ

15. BỎ

16. DỄ DÀNG

17. A

18. CŨ

19. DỄ DÀNG

20. CŨ

21. Một

22. DỄ DÀNG

23. CŨ

24. Một

25. CŨ

26. Một

27. Một

28. DỄ DÀNG

29. CŨ

30. DỄ DÀNG

31. Một

32. DỄ DÀNG

33. CŨ

34. Một

35. CŨ

36. Một

37. CŨ

38. Một

39. CŨ

40. DỄ DÀNG

– Mã 315

Kỳ thi tuyển sinh toàn quốc lúc 315

mã 316

1. XÓA

2 A

3. DỄ DÀNG

4. DỄ DÀNG

5. A

6. DỄ DÀNG

7. BỎ

8. CŨ

9. DỄ DÀNG

10. A

11. Một

12. CŨ

13. CŨ

14. CŨ

15. DỄ DÀNG

16. A

17. BỎ

18. CŨ

19. CŨ

20. CŨ

21. Một

22. A

23. DỄ DÀNG

24. DỄ DÀNG

25. BỎ

26. DỄ DÀNG

27. CŨ

28. BỎ

29. DỄ DÀNG

30. BỎ

31. CŨ

32. CŨ

33. Một

34. DỄ DÀNG

35. BỎ

36. Một

37. CŨ

38. BỎ

39. A

40. CŨ

– Mã 317

1C

2C

3. BỎ

4. CŨ

5. DỄ DÀNG

6. Một

7. Một

8. CŨ

9. A

10. BỎ

11. Một

12.A

13. A

14. QUYỀN LỢI

15. BỎ

16. DỄ DÀNG

17. DỄ DÀNG

18. Một

19. BỎ

20. BỎ

21. DỄ DÀNG

22. A

23. DỄ DÀNG

24. A

25. DỄ DÀNG

26. DỄ DÀNG

27. BỎ

28. BỎ

29. Một

30. DỄ DÀNG

31. DỄ DÀNG

32. BỎ

33. Một

34. DỄ DÀNG

35. DỄ DÀNG

36. BỎ

37. A

38. DỄ DÀNG

39. BỎ

40. Một

– Mã 318

Đáp An Môn lịch Sử mã đề 318

Mã 319

1. XÓA

2. DỄ DÀNG

3. DỄ DÀNG

4. XÓA

5. A

6. DỄ DÀNG

7. CŨ

8. Một

9. DỄ DÀNG

10. DỄ DÀNG

11. Một

12. DỄ DÀNG

13. DỄ DÀNG

14. DỄ DÀNG

15. BỎ

16. A

17. BỎ

18.C

19. CŨ

20. CŨ

21. DỄ DÀNG

22. CŨ

23. BỎ

24. CŨ

25. BỎ

26.BELL

27. DỄ DÀNG

28. CŨ

29. CŨ

30. Một

31. Một

32.A

33. CŨ

34. A

35.BELL

36. CŨ

37. BỎ

38.C

39. A

40. A

– Mã 320

1C

2. DỄ DÀNG

3. A

4. Một

5. Một

6. CŨ

7. DỄ DÀNG

8. CŨ

9. DỄ DÀNG

10. CŨ

11. LỢI ÍCH

12. CŨ

13. DỄ DÀNG

14. CŨ

15. BỎ

16. BỎ

17. DỄ DÀNG

18. CŨ

19. A

20. CŨ

21. CŨ

22. DỄ DÀNG

23. BỎ

24. DỄ DÀNG

25.BELL

26. DỄ DÀNG

27. DỄ DÀNG

28.C

29. Một

30. DỄ DÀNG

31. Một

32. BỎ

33. BỎ

34. A

35. A

36. BỎ

37. A

38. DỄ DÀNG

39.BELL

40. BỎ

– Mã 321

1C

2 A

3. Một

4. XÓA

5. CŨ

6. DỄ DÀNG

7. CŨ

8. DỄ DÀNG

9. DỄ DÀNG

10. BỎ

11. DỄ DÀNG

12. BỎ

13. XÓA

14. Một

15. CŨ

16. A

17. A

18. CŨ

19. A

20. Một

21. CŨ

22. DỄ DÀNG

23. A

24. Một

25. A

26. CŨ

27. DỄ DÀNG

28. CŨ

29. DỄ DÀNG

30. CŨ

31. DỄ DÀNG

32. Một

33. CŨ

34. DỄ DÀNG

35. DỄ DÀNG

36. TUỔI

37. CŨ

38. DỄ DÀNG

39. A

40. CŨ

– Mã 322

Dee

– Mã 323

1. Một

2C

3. A

4. Một

5. CŨ

6. BỎ

7. DỄ DÀNG

8. BỎ

9. A

10. A

11. BỎ

12. CŨ

13. BỎ

14. DỄ DÀNG

15. BỎ

16. DỄ DÀNG

17. A

18. CŨ

19. BỎ

20. DỄ DÀNG

21. Một

22. DỄ DÀNG

23. Một

24. CŨ

25. CŨ

26. Một

27. Một

28. BỎ

29. CŨ

30. DỄ DÀNG

31. BỎ LỠ

32. DỄ DÀNG

33. DỄ DÀNG

34. DỄ DÀNG

35. BỎ

36. BỎ

37. CŨ

38. BỎ

39. BỎ

40. DỄ DÀNG

– Mã 324

1. XÓA

2 A

3. DỄ DÀNG

4. CŨ

5. DỄ DÀNG

6. Một

7. BỎ

8. DỄ DÀNG

9. BỎ

10. CŨ

11. BỎ

12. BỎ

13. Một

14. A

15. BỎ

16. A

17. DỄ DÀNG

18. Một

19. CŨ

20. Một

21. CŨ

22. DỄ DÀNG

23. BỎ

24. BỎ

25. CŨ

26. DỄ DÀNG

27. DỄ DÀNG

28. Một

29. CŨ

30. Một

31. BỎ

32. CŨ

33. DỄ DÀNG

34. CŨ

35. BỎ LỠ

36. TUỔI

37. DỄ DÀNG

38. CŨ

39. DỄ DÀNG

40. BỎ

—————-CHẤM DỨT—————-

https://thuthuat.taimienphi.vn/dap-an-de-thi-tot-nghiep-thpt-2021-mon-lich-su-64495n.aspx
Buổi thi sáng 8/7 gồm 3 môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân. Để đánh giá chất lượng bài làm của mình, ngoài Đáp án Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Lịch sử, các em có thể tham khảo thêm: Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Địa lýĐáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Văn, Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Giáo dục công dân tại Thuthuat.Taimienphi.vn

Bạn thấy bài viết Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Lịch sử từ mã đề 301 đến 324 có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu không hãy comment góp ý thêm về Những hình ảnh hài hước về Covid-19 bên dưới để tieuhocchauvanliem.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Châu Văn Liêm

Chuyên mục: Thi THPT

Nguồn: Trường Châu Văn Liêm

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button