Đề cương lịch sử kinh tế quốc dân – Lịch sử kinh tế quốc dân

Bạn đang xem:
Đề cương lịch sử kinh tế quốc dân – Lịch sử kinh tế quốc dân
tại tieuhocchauvanliem.edu.vn

3 tuần trước

3 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

SƠ LƯỢC LỊCH SỬ KINH TẾ QUỐC TẾ

Câu 1: Nội Dung Cơ Bản Học Môn Quản Trị Kinh Doanh

– Lịch sử: là sự vật tự mình trải nghiệm trên cơ sở những sự kiện, hiện tượng, quá trình do con người quan sát được, được ghi chép theo diễn biến của thời gian thành tư liệu làm cơ sở cho việc nghiên cứu quá khứ. khoa học.

– Xã hội loài người: là nơi hội tụ con người lao động và phát triển tư duy trong một thời kỳ lịch sử nhất định tương ứng với một hình thái kinh tế – xã hội nhất định.

– Kinh tế là tổng thể các yếu tố tham gia vào quá trình sản xuất ra sản phẩm với giá trị sử dụng, tài sản vật chất của con người, các nhóm người có yếu tố sản xuất trên cơ sở sản xuất và trao đổi. – sự tiêu thụ. Trong đó nổi lên hai vấn đề mấu chốt là quan hệ sở hữu và quan hệ lợi ích.

– Kinh tế quốc dân: là tổng kinh tế của dân cư trên một lãnh thổ quốc gia.

Câu 2: Chức năng nghiên cứu của môn lịch sử kinh tế quốc dân

Có các chức năng cơ bản:

Chức năng nhận thức thể hiện ở 3 khía cạnh:

+ Nhận thức được nội dung kinh tế trải qua các thời đại trong lịch sử.

+ Nhận thức được bài học kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh tế và hoạt động kinh tế của con người trong lịch sử.

Xem thêm: Chính tả Buôn Chư Lênh đón cô giáo trang 145

+ Nhận thức về phương pháp luận khi nghiên cứu các vấn đề kinh tế quá khứ đòi hỏi phải nắm vững quan điểm lịch sử toàn diện và quan điểm phát triển khi đề cập nghiên cứu các vấn đề quá khứ.

– Chức năng tư tưởng: ôn bài cũ – tri mới.

Câu 3: Nội Dung Cơ Bản Của Phương Thức Sản Xuất Châu Á

– Đơn vị kinh tế – xã hội: xã nông thôn với phương thức sản xuất “tự cung tự cấp”. Ba yếu tố cơ bản tham gia vào quá trình sản xuất là:

+ Lao động của đại bộ phận cư dân công xã, lao động cá biệt năng lực sản xuất chưa chín muồi vì mục tiêu lao động sản xuất có giá trị sử dụng.

+ Tư liệu lao động là những công cụ lao động thủ công bằng vật liệu kim loại cùng với sức mạnh cơ bắp của trâu, bò, ngựa, voi,… đã được lao động thuần hóa, chọn lọc tự nhiên từ xa xưa.

+ Đối tượng lao động là vật nuôi, cây trồng, nguyên liệu đã trải qua quá trình lao động trong quá khứ gắn liền với môi trường sinh trưởng của đất đai, ở phương Đông cổ đại; Các xã đều được định cư ở vùng có mức sinh cao, đây là cơ sở tự nhiên quyết định năng suất lao động của địa phương trong điều kiện sức lao động chưa phát triển.

Xem thêm: 20 bài toán hình vui – Tuyển tập 20 bài toán hình vui dành cho học sinh giỏi lớp 4 lớp 5

* Sự kết hợp của 3 yếu tố nêu trên đã tạo ra một lượng sản phẩm tương đối lớn, lượng sản phẩm sản xuất ra vượt quá nhu cầu sử dụng. Quan hệ về lợi ích vật chất được xây dựng trên cơ sở quan hệ sở hữu của cộng đồng đối với ruộng đất thuộc về cộng đồng và quan hệ về địa vị của con người trong xã hội, phần sản phẩm chủ yếu thuộc về lợi ích vật chất. bản chất lao động của con người nhằm thỏa mãn nhu cầu. Sản phẩm thặng dư của những người trong xã hội có nghĩa vụ nộp cho giai cấp trên để tiêu dùng. Một phần sản phẩm thặng dư biến thành hàng hóa.

Câu 4: Nội dung cơ bản của phương thức sản xuất chiếm hữu nô lệ của người La Mã cổ đại.

Đơn vị kinh tế – xã hội ở các nước cổ đại phương Tây là chế độ đồn điền trên cơ sở lao động nô lệ, quá trình sản xuất trong xã hội quy tụ ba yếu tố:

+ Lực lượng lao động đông đảo của nô lệ với năng lực cá nhân chưa trưởng thành nhằm mục đích lao động để tạo ra sản phẩm có chất lượng và giá trị sử dụng cao cho tầng lớp quý tộc.

+ Phương tiện lao động là những công cụ lao động thủ công bằng kim loại được chế tạo nặng nề, thô sơ bằng sức của lừa, la.

Xem thêm: Bộ Đọc Hiểu Ngữ Văn 11 (có đáp án) – Đọc Hiểu Ngữ Văn 11 (Học Kỳ 1)

+ Đối tượng lao động là vật nuôi, cây trồng với nguyên liệu là kinh nghiệm có trước đều gắn liền với môi trường là đất đai. Vào thời cổ đại, độ phì nhiêu của đất rất thấp  năng suất thấp.

– Sự kết hợp của 3 yếu tố trên là cơ sở để tạo ra sản phẩm có giá trị sử dụng cho giới quý tộc, trên cơ sở giai cấp quý tộc chiếm hữu và làm chủ 3 yếu tố của quá trình lao động, sản xuất cùng với vị trí thống trị về mọi mặt của mình. tầng lớp quý tộc có toàn quyền sở hữu đối với mọi sản phẩm do lao động làm ra.

Tải xuống tài liệu để biết thêm chi tiết.

5/5 – (707 phiếu bầu)

xem thêm thông tin chi tiết về
Đề cương lịch sử kinh tế quốc dân – Lịch sử kinh tế quốc dân

Đề cương lịch sử kinh tế quốc dân – Lịch sử kinh tế quốc dân

Hình Ảnh về:
Đề cương lịch sử kinh tế quốc dân – Lịch sử kinh tế quốc dân

Video về:
Đề cương lịch sử kinh tế quốc dân – Lịch sử kinh tế quốc dân

Wiki về
Đề cương lịch sử kinh tế quốc dân – Lịch sử kinh tế quốc dân


Đề cương lịch sử kinh tế quốc dân – Lịch sử kinh tế quốc dân -

3 tuần trước

3 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

SƠ LƯỢC LỊCH SỬ KINH TẾ QUỐC TẾ

Câu 1: Nội Dung Cơ Bản Học Môn Quản Trị Kinh Doanh

- Lịch sử: là sự vật tự mình trải nghiệm trên cơ sở những sự kiện, hiện tượng, quá trình do con người quan sát được, được ghi chép theo diễn biến của thời gian thành tư liệu làm cơ sở cho việc nghiên cứu quá khứ. khoa học.

- Xã hội loài người: là nơi hội tụ con người lao động và phát triển tư duy trong một thời kỳ lịch sử nhất định tương ứng với một hình thái kinh tế - xã hội nhất định.

- Kinh tế là tổng thể các yếu tố tham gia vào quá trình sản xuất ra sản phẩm với giá trị sử dụng, tài sản vật chất của con người, các nhóm người có yếu tố sản xuất trên cơ sở sản xuất và trao đổi. - sự tiêu thụ. Trong đó nổi lên hai vấn đề mấu chốt là quan hệ sở hữu và quan hệ lợi ích.

- Kinh tế quốc dân: là tổng kinh tế của dân cư trên một lãnh thổ quốc gia.

Câu 2: Chức năng nghiên cứu của môn lịch sử kinh tế quốc dân

Có các chức năng cơ bản:

Chức năng nhận thức thể hiện ở 3 khía cạnh:

+ Nhận thức được nội dung kinh tế trải qua các thời đại trong lịch sử.

+ Nhận thức được bài học kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh tế và hoạt động kinh tế của con người trong lịch sử.

Xem thêm: Chính tả Buôn Chư Lênh đón cô giáo trang 145

+ Nhận thức về phương pháp luận khi nghiên cứu các vấn đề kinh tế quá khứ đòi hỏi phải nắm vững quan điểm lịch sử toàn diện và quan điểm phát triển khi đề cập nghiên cứu các vấn đề quá khứ.

- Chức năng tư tưởng: ôn bài cũ - tri mới.

Câu 3: Nội Dung Cơ Bản Của Phương Thức Sản Xuất Châu Á

- Đơn vị kinh tế - xã hội: xã nông thôn với phương thức sản xuất "tự cung tự cấp". Ba yếu tố cơ bản tham gia vào quá trình sản xuất là:

+ Lao động của đại bộ phận cư dân công xã, lao động cá biệt năng lực sản xuất chưa chín muồi vì mục tiêu lao động sản xuất có giá trị sử dụng.

+ Tư liệu lao động là những công cụ lao động thủ công bằng vật liệu kim loại cùng với sức mạnh cơ bắp của trâu, bò, ngựa, voi,… đã được lao động thuần hóa, chọn lọc tự nhiên từ xa xưa.

+ Đối tượng lao động là vật nuôi, cây trồng, nguyên liệu đã trải qua quá trình lao động trong quá khứ gắn liền với môi trường sinh trưởng của đất đai, ở phương Đông cổ đại; Các xã đều được định cư ở vùng có mức sinh cao, đây là cơ sở tự nhiên quyết định năng suất lao động của địa phương trong điều kiện sức lao động chưa phát triển.

Xem thêm: 20 bài toán hình vui - Tuyển tập 20 bài toán hình vui dành cho học sinh giỏi lớp 4 lớp 5

* Sự kết hợp của 3 yếu tố nêu trên đã tạo ra một lượng sản phẩm tương đối lớn, lượng sản phẩm sản xuất ra vượt quá nhu cầu sử dụng. Quan hệ về lợi ích vật chất được xây dựng trên cơ sở quan hệ sở hữu của cộng đồng đối với ruộng đất thuộc về cộng đồng và quan hệ về địa vị của con người trong xã hội, phần sản phẩm chủ yếu thuộc về lợi ích vật chất. bản chất lao động của con người nhằm thỏa mãn nhu cầu. Sản phẩm thặng dư của những người trong xã hội có nghĩa vụ nộp cho giai cấp trên để tiêu dùng. Một phần sản phẩm thặng dư biến thành hàng hóa.

Câu 4: Nội dung cơ bản của phương thức sản xuất chiếm hữu nô lệ của người La Mã cổ đại.

Đơn vị kinh tế - xã hội ở các nước cổ đại phương Tây là chế độ đồn điền trên cơ sở lao động nô lệ, quá trình sản xuất trong xã hội quy tụ ba yếu tố:

+ Lực lượng lao động đông đảo của nô lệ với năng lực cá nhân chưa trưởng thành nhằm mục đích lao động để tạo ra sản phẩm có chất lượng và giá trị sử dụng cao cho tầng lớp quý tộc.

+ Phương tiện lao động là những công cụ lao động thủ công bằng kim loại được chế tạo nặng nề, thô sơ bằng sức của lừa, la.

Xem thêm: Bộ Đọc Hiểu Ngữ Văn 11 (có đáp án) - Đọc Hiểu Ngữ Văn 11 (Học Kỳ 1)

+ Đối tượng lao động là vật nuôi, cây trồng với nguyên liệu là kinh nghiệm có trước đều gắn liền với môi trường là đất đai. Vào thời cổ đại, độ phì nhiêu của đất rất thấp  năng suất thấp.

– Sự kết hợp của 3 yếu tố trên là cơ sở để tạo ra sản phẩm có giá trị sử dụng cho giới quý tộc, trên cơ sở giai cấp quý tộc chiếm hữu và làm chủ 3 yếu tố của quá trình lao động, sản xuất cùng với vị trí thống trị về mọi mặt của mình. tầng lớp quý tộc có toàn quyền sở hữu đối với mọi sản phẩm do lao động làm ra.

Tải xuống tài liệu để biết thêm chi tiết.

5/5 - (707 phiếu bầu)

[rule_{ruleNumber}]

#Đề #cương #lịch #sử #kinh #tế #quốc #dân #Lịch #sử #kinh #tế #quốc #dân

[rule_3_plain]

#Đề #cương #lịch #sử #kinh #tế #quốc #dân #Lịch #sử #kinh #tế #quốc #dân

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

3 tuần ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

3 tuần ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

4 tuần ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

4 tuần ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

4 tuần ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

4 tuần ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

4 tuần ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

4 tuần ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

4 tuần ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

4 tuần ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

4 tuần ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

4 tuần ago

Danh mục bài viết

Related posts:

ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ KINH TẾ QUỐC DÂN
Câu 1: Những Nội Dung Cơ Bản Môn Học LSKTQD Nghiên Cứu

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Lịch sử : là bản thân sự vật trải qua trên cơ sở các sự kiện, hiện tượng và quá trình được con người quan sát, ghi chép lại theo sự phát triển của thời gian thành tư liệu làm cơ sở cho việc nghiên cứu các khoa học.
– Xã hội loài người : là nơi những con người hội tụ để lao động và phát triển tư duy trong 1 giai đoạn nhất định của lịch sử tương ứng với 1 hình thái kinh tế – xã hội nhất định.
– Kinh tế là tổng thể các yếu tố tham gia quá trình sản xuất sản phẩm với giá trị sử dụng của nó, tài sản vật chất của con người, tập đoàn người với các yếu tố sản xuất trên cơ sở : sản xuất trao đổi – tiêu dùng. Trong đó có hai vấn đề mấu chốt là : quan hệ sở hữu và quan hệ lợi ích.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Kinh tế quốc dân : là tổng thể kinh tế của dân cư trên 1 lãnh thổ quốc gia.
Câu 2: Chức Năng Nghiên Cứu Của Môn Học Lịch Sử Kinh Tế Quốc Dân
Có chức năng cơ bản :

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Chức năng nhận thức biểu hiện ở 3 khía cạnh:
+ Nhận thức đúng nội dung kinh tế đã trải qua các thời đại trong lịch sử.
+ Nhận thức được các bài học kinh nghiệm đã trải qua về lĩnh vực kinh tế, hoạt động kinh tế của con người trong lịch sử.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

.u933cb44f2d78b83dc794a15a5d190ac7 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u933cb44f2d78b83dc794a15a5d190ac7:active, .u933cb44f2d78b83dc794a15a5d190ac7:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u933cb44f2d78b83dc794a15a5d190ac7 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u933cb44f2d78b83dc794a15a5d190ac7 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u933cb44f2d78b83dc794a15a5d190ac7 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u933cb44f2d78b83dc794a15a5d190ac7:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Chính tả bài Buôn Chư Lênh đón cô giáo trang 145+ Nhận thức phương pháp luận khi nghiên cứu những vấn đề kinh tế đã trải qua đòi hỏi phải quán triệt quan điểm lịch sử toàn diện và quan điểm phát triển khi đề cập nghiên cứu những vấn đề đã qua.
– Chức năng tư tưởng: ôn cũ – tri mới.
Câu 3: Những Nội Dung Cơ Bản Của Phương Thức Sản Xuất Châu Á

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Đơn vị kinh tế xã hội : công xã nông thôn với phương thức sản xuất “tự sản tự tiêu” 3 yếu tố cơ bản tham gia vào quá trình sản xuất là:
+ Lao động của đông đảo cư dân công xã, năng lực sản xuất lao động cá nhân chưa trưởng thành với mục đích lao động sản xuất với giá trị sử dụng.
+ Tư liệu lao động là các công cụ lao động thủ công được chế tạo bằng chất liệu kim loại cùng với sức cơ bắp của trâu, bò, ngựa, voi…đã được lao động trong quá khứ thuần hóa và chọn lọc tự nhiên.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

+ Đối tượng lao động là các vật nuôi, cây trồng cùng với nguyên liệu đã trải qua lao động trong quá khứ gắn liền với môi trường sinh trưởng là ruộng đất, ở phương đông thời cổ đại; các công xã đều định cư ở các vùng có độ phì nhiêu cao, đây chính là cơ sở tự nhiên quyết định năng suất lao động ở địa phương trong điều kiện sức lao động chưa tăng trưởng
.u59e93af7a6ff0afd5b231dd8072e562b { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u59e93af7a6ff0afd5b231dd8072e562b:active, .u59e93af7a6ff0afd5b231dd8072e562b:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u59e93af7a6ff0afd5b231dd8072e562b { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u59e93af7a6ff0afd5b231dd8072e562b .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u59e93af7a6ff0afd5b231dd8072e562b .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u59e93af7a6ff0afd5b231dd8072e562b:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  20 bài toán hình vui – Tuyển tập 20 bài toán hình vui cho học sinh giỏi lớp 4, lớp 5* Sự kết hợp 3 yếu tố nói trên đã tạo ra 1 lượng lớn sản phẩm tương đối lớn, lượng sản phẩm sản xuất ra vượt ra khỏi nhu cầu sử dụng. Mối quan hệ lợi ích vật chất được xây dựng trên cơ sở quan hệ sở hữu ruộng đất thuộc cộng đồng của cư dân công xã và mối quan hệ về địa vị của con người trong xã hội, phần sản phẩm thiết yếu thuộc lợi ích vật chất của con người lao động thỏa mãn những nhu cầu. Phần sản phẩm thặng dư của người dân trong xã hội có nghĩa vụ đài thọ cho các đẳng cấp trên để tiêu dùng. Một phần sản phẩm thặng dư biến thành hàng hóa.
Câu 4: Nội dung cơ bản của phương thức sản xuất chiếm hữu nô lệ La Mã thời Cổ Đại.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Đơn vị kinh tế xã hội ở các nước phương Tây thời cổ đại là hệ thống đồn điền trên cơ sở lao động của nô lệ, quá trình sản xuất trong xã hội qui tụ 3 yếu tố :
+ Lao động đông đảo của nô lệ với năng lực cá nhân chưa trưởng thành với mục đích lao động tạo ra sản phẩm với chất lượng cao và giá trị sử dụng cho tầng lớp quí tộc.
+ Tư liệu lao động là các công cụ lao động thủ công bằng kim loại được chế tạo nặng nề thô kệch cùng với sức lực của lừa, la.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

.uc122d9f4cba8892c2619f4aa3f72fb41 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .uc122d9f4cba8892c2619f4aa3f72fb41:active, .uc122d9f4cba8892c2619f4aa3f72fb41:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .uc122d9f4cba8892c2619f4aa3f72fb41 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .uc122d9f4cba8892c2619f4aa3f72fb41 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .uc122d9f4cba8892c2619f4aa3f72fb41 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .uc122d9f4cba8892c2619f4aa3f72fb41:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Bộ đề đọc hiểu Ngữ văn 11 (Có đáp án) – Đọc hiểu Ngữ văn 11 (Học kì 1)+ Đối tượng lao động là những vật nuôi cây trồng với nguồn nguyên liệu đã trải qua trước nó, tất cả đều gắn liền với môi trường là ruộng đất. Ở thời cổ đại độ phì nhiêu của đất rất thấp 􀃆 năng suất thấp.
– sự kết hợp 3 yếu tố trên là cơ sở tạo ra các sản phẩm với giá trị sử dụng cho qúi tộc, trên cơ sở tầng lớp qúi tộc chiếm hữu và sở hữu 3 yếu tố của quá trình lao động, sản xuất cùng với địa vị thống trị về mọi mặt nên các tầng lớp qúi tộc có toàn quyền sở hữu toàn bộ sản phẩm do lao động tạo ra.
Download tài liệu để xem thêm chi tiết.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

5/5 – (707 bình chọn)

Related posts:10 lợi ích của hệ thống thương mại WTO – Đại cương môn Kinh tế học quốc tế
Lịch sử 8 Bài 29: Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế xã hội ở Việt Nam
Lịch sử 12 Bài 22: Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược, nhân dân miền bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965-1973)
Lịch sử 8 Bài 7: Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX – Đầu thế kỉ XX

#Đề #cương #lịch #sử #kinh #tế #quốc #dân #Lịch #sử #kinh #tế #quốc #dân

[rule_2_plain]

#Đề #cương #lịch #sử #kinh #tế #quốc #dân #Lịch #sử #kinh #tế #quốc #dân

[rule_2_plain]

#Đề #cương #lịch #sử #kinh #tế #quốc #dân #Lịch #sử #kinh #tế #quốc #dân

[rule_3_plain]

#Đề #cương #lịch #sử #kinh #tế #quốc #dân #Lịch #sử #kinh #tế #quốc #dân

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

3 tuần ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

3 tuần ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

4 tuần ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

4 tuần ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

4 tuần ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

4 tuần ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

4 tuần ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

4 tuần ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

4 tuần ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

4 tuần ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

4 tuần ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

4 tuần ago

Danh mục bài viết

Related posts:

ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ KINH TẾ QUỐC DÂN
Câu 1: Những Nội Dung Cơ Bản Môn Học LSKTQD Nghiên Cứu

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Lịch sử : là bản thân sự vật trải qua trên cơ sở các sự kiện, hiện tượng và quá trình được con người quan sát, ghi chép lại theo sự phát triển của thời gian thành tư liệu làm cơ sở cho việc nghiên cứu các khoa học.
– Xã hội loài người : là nơi những con người hội tụ để lao động và phát triển tư duy trong 1 giai đoạn nhất định của lịch sử tương ứng với 1 hình thái kinh tế – xã hội nhất định.
– Kinh tế là tổng thể các yếu tố tham gia quá trình sản xuất sản phẩm với giá trị sử dụng của nó, tài sản vật chất của con người, tập đoàn người với các yếu tố sản xuất trên cơ sở : sản xuất trao đổi – tiêu dùng. Trong đó có hai vấn đề mấu chốt là : quan hệ sở hữu và quan hệ lợi ích.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Kinh tế quốc dân : là tổng thể kinh tế của dân cư trên 1 lãnh thổ quốc gia.
Câu 2: Chức Năng Nghiên Cứu Của Môn Học Lịch Sử Kinh Tế Quốc Dân
Có chức năng cơ bản :

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Chức năng nhận thức biểu hiện ở 3 khía cạnh:
+ Nhận thức đúng nội dung kinh tế đã trải qua các thời đại trong lịch sử.
+ Nhận thức được các bài học kinh nghiệm đã trải qua về lĩnh vực kinh tế, hoạt động kinh tế của con người trong lịch sử.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

.u933cb44f2d78b83dc794a15a5d190ac7 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u933cb44f2d78b83dc794a15a5d190ac7:active, .u933cb44f2d78b83dc794a15a5d190ac7:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u933cb44f2d78b83dc794a15a5d190ac7 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u933cb44f2d78b83dc794a15a5d190ac7 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u933cb44f2d78b83dc794a15a5d190ac7 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u933cb44f2d78b83dc794a15a5d190ac7:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Chính tả bài Buôn Chư Lênh đón cô giáo trang 145+ Nhận thức phương pháp luận khi nghiên cứu những vấn đề kinh tế đã trải qua đòi hỏi phải quán triệt quan điểm lịch sử toàn diện và quan điểm phát triển khi đề cập nghiên cứu những vấn đề đã qua.
– Chức năng tư tưởng: ôn cũ – tri mới.
Câu 3: Những Nội Dung Cơ Bản Của Phương Thức Sản Xuất Châu Á

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Đơn vị kinh tế xã hội : công xã nông thôn với phương thức sản xuất “tự sản tự tiêu” 3 yếu tố cơ bản tham gia vào quá trình sản xuất là:
+ Lao động của đông đảo cư dân công xã, năng lực sản xuất lao động cá nhân chưa trưởng thành với mục đích lao động sản xuất với giá trị sử dụng.
+ Tư liệu lao động là các công cụ lao động thủ công được chế tạo bằng chất liệu kim loại cùng với sức cơ bắp của trâu, bò, ngựa, voi…đã được lao động trong quá khứ thuần hóa và chọn lọc tự nhiên.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

+ Đối tượng lao động là các vật nuôi, cây trồng cùng với nguyên liệu đã trải qua lao động trong quá khứ gắn liền với môi trường sinh trưởng là ruộng đất, ở phương đông thời cổ đại; các công xã đều định cư ở các vùng có độ phì nhiêu cao, đây chính là cơ sở tự nhiên quyết định năng suất lao động ở địa phương trong điều kiện sức lao động chưa tăng trưởng
.u59e93af7a6ff0afd5b231dd8072e562b { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u59e93af7a6ff0afd5b231dd8072e562b:active, .u59e93af7a6ff0afd5b231dd8072e562b:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u59e93af7a6ff0afd5b231dd8072e562b { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u59e93af7a6ff0afd5b231dd8072e562b .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u59e93af7a6ff0afd5b231dd8072e562b .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u59e93af7a6ff0afd5b231dd8072e562b:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  20 bài toán hình vui – Tuyển tập 20 bài toán hình vui cho học sinh giỏi lớp 4, lớp 5* Sự kết hợp 3 yếu tố nói trên đã tạo ra 1 lượng lớn sản phẩm tương đối lớn, lượng sản phẩm sản xuất ra vượt ra khỏi nhu cầu sử dụng. Mối quan hệ lợi ích vật chất được xây dựng trên cơ sở quan hệ sở hữu ruộng đất thuộc cộng đồng của cư dân công xã và mối quan hệ về địa vị của con người trong xã hội, phần sản phẩm thiết yếu thuộc lợi ích vật chất của con người lao động thỏa mãn những nhu cầu. Phần sản phẩm thặng dư của người dân trong xã hội có nghĩa vụ đài thọ cho các đẳng cấp trên để tiêu dùng. Một phần sản phẩm thặng dư biến thành hàng hóa.
Câu 4: Nội dung cơ bản của phương thức sản xuất chiếm hữu nô lệ La Mã thời Cổ Đại.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Đơn vị kinh tế xã hội ở các nước phương Tây thời cổ đại là hệ thống đồn điền trên cơ sở lao động của nô lệ, quá trình sản xuất trong xã hội qui tụ 3 yếu tố :
+ Lao động đông đảo của nô lệ với năng lực cá nhân chưa trưởng thành với mục đích lao động tạo ra sản phẩm với chất lượng cao và giá trị sử dụng cho tầng lớp quí tộc.
+ Tư liệu lao động là các công cụ lao động thủ công bằng kim loại được chế tạo nặng nề thô kệch cùng với sức lực của lừa, la.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

.uc122d9f4cba8892c2619f4aa3f72fb41 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .uc122d9f4cba8892c2619f4aa3f72fb41:active, .uc122d9f4cba8892c2619f4aa3f72fb41:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .uc122d9f4cba8892c2619f4aa3f72fb41 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .uc122d9f4cba8892c2619f4aa3f72fb41 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .uc122d9f4cba8892c2619f4aa3f72fb41 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .uc122d9f4cba8892c2619f4aa3f72fb41:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Bộ đề đọc hiểu Ngữ văn 11 (Có đáp án) – Đọc hiểu Ngữ văn 11 (Học kì 1)+ Đối tượng lao động là những vật nuôi cây trồng với nguồn nguyên liệu đã trải qua trước nó, tất cả đều gắn liền với môi trường là ruộng đất. Ở thời cổ đại độ phì nhiêu của đất rất thấp 􀃆 năng suất thấp.
– sự kết hợp 3 yếu tố trên là cơ sở tạo ra các sản phẩm với giá trị sử dụng cho qúi tộc, trên cơ sở tầng lớp qúi tộc chiếm hữu và sở hữu 3 yếu tố của quá trình lao động, sản xuất cùng với địa vị thống trị về mọi mặt nên các tầng lớp qúi tộc có toàn quyền sở hữu toàn bộ sản phẩm do lao động tạo ra.
Download tài liệu để xem thêm chi tiết.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

5/5 – (707 bình chọn)

Related posts:10 lợi ích của hệ thống thương mại WTO – Đại cương môn Kinh tế học quốc tế
Lịch sử 8 Bài 29: Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế xã hội ở Việt Nam
Lịch sử 12 Bài 22: Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược, nhân dân miền bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965-1973)
Lịch sử 8 Bài 7: Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX – Đầu thế kỉ XX

Chuyên mục: Giáo dục
#Đề #cương #lịch #sử #kinh #tế #quốc #dân #Lịch #sử #kinh #tế #quốc #dân

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button