Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi góp phần điều chỉnh đất đai theo cơ chế thị trường định hướng XHCN

Với những quy định mới về quản lý sử dụng đất nông nghiệp của Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ góp phần điều chỉnh đất đai theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tại hội nghị”Góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)” Đồng chủ trì với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Hội đồng Dân tộc, Quốc hội, TS Nguyễn Đình Bồng, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Đất Việt Nam, Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính và Phân hạng đất đai chế độ sử dụng theo dự thảo Luật Đất đai sửa đổi.

TS Nguyễn Đình Bồng, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Đất Việt Nam.
Theo TS Nguyễn Đình Bồng, việc phân loại đất theo quy định tại Điều 11. Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã kế thừa quy định về phân loại đất của Luật Đất đai 2013, bổ sung đất chăn nuôi theo nhóm tập trung. đất nông nghiệp, sửa đổi làm rõ đất nông nghiệp để thuận lợi trong quá trình tổ chức, thực hiện việc phân loại đất tại Khoản 1 Điều 11.
Việc phân loại đất theo Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) là phù hợp: Kế thừa các quy định của Luật Đất đai 2013 bảo đảm tính thống nhất của thống kê, kiểm kê đất đai theo thời gian; Việc bổ sung đất chăn nuôi tập trung và làm rõ diện tích đất nông nghiệp khác, đáp ứng yêu cầu sản xuất nông nghiệp hàng hóa, quy mô lớn, tập trung thời kỳ đến năm 2030, định hướng đến năm 2045
Về chế độ sử dụng đất, TS Nguyễn Đình Bồng cho rằng, dự thảo Luật có nhiều quy định mới, trong đó có những nội dung mang tính đột phá, có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy quá trình hội nhập. Tập trung, tập trung đất nông nghiệp theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất quy mô lớn và sẽ có tác động lớn đến cộng đồng doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp.
PCT Hội Khoa học đất Việt Nam nêu rõ, Luật Đất đai 2013 quy định: Hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình cá nhân là không quá 10 lần; Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) quy định không quá 15 lần. Theo quy định này, diện tích đất trồng cây hàng năm của hộ gia đình cá nhân sử dụng tối đa là 45 ha, diện tích đất trồng cây lâu năm ở đồng bằng là 150 ha, ở trung du và miền núi là 450 ha; diện tích đất rừng phòng hộ, rừng sản xuất là 450 ha. Quy định này đủ lớn để đáp ứng hộ gia đình cá nhân có khả năng và nhu cầu mở rộng quy mô sử dụng đất theo hướng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, quy mô lớn và hiệu quả.
“Với những quy định mới về quản lý sử dụng đất nông nghiệp của Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ góp phần điều chỉnh đất đai theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, khắc phục những bất cập hiện nay. Trong; đáp ứng yêu cầu của các thành phần kinh tế, nhất là các tổ chức kinh tế trong nước (hợp tác xa, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp thuộc các tập đoàn kinh tế), doanh nghiệp có vốn đầu tư. đầu tư nước ngoài, đẩy mạnh tích tụ ruộng đất theo hướng sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, tập trung, hiệu quả”, TS Nguyễn Đình Bồng nêu quan điểm khi Luật Đất đai (sửa đổi) được Quốc hội thông qua nếu được Hiệp hội thông qua , sẽ tạo cơ hội cho các hộ sản xuất nông nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước tiếp cận quỹ đất thuận lợi; khuyến khích, thu hút đầu tư trong và ngoài nước vào các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp mà nước ta có lợi thế cạnh tranh, thúc đẩy tập trung, tích tụ ruộng đất theo hướng sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, lớn, tập trung, hiệu quả.

Trao đổi về quy định của dự thảo Luật liên quan đến đất đa mục đích, TS Nguyễn Đình Bồng cho biết, đây là quy định mới trong dự thảo Luật Đất đai với mục đích là đất được sử dụng kết hợp vào nhiều mục đích. các mục đích khác nhằm tăng hiệu quả sử dụng đất. Dự thảo Luật tại Điều 219 quy định cụ thể nguyên tắc sử dụng đất đa mục đích và mục đích sử dụng đất chính được xác định theo quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất. Trong quá trình thực hiện cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các quy định về bản đồ, hồ sơ địa chính, đăng ký, cấp giấy chứng nhận; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất sử dụng đa mục đích.
Việc sửa đổi, bổ sung các nội dung nêu trên tạo cơ sở pháp lý để tổ chức quản lý thống nhất; khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đai, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất; nâng cao trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm thực hiện các quyền của người sử dụng đất; chỉnh trang và phát triển đô thị, khu dân cư nông thôn trên cơ sở đồng thuận của người sử dụng đất, góp phần cải thiện điều kiện sống cho cư dân đô thị và nông thôn; nâng cao hệ số sử dụng đất, hiệu quả sử dụng đất thông qua khai thác không gian ngầm và không gian trong không khí.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Bạn thấy bài viết Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi góp phần điều chỉnh đất đai theo cơ chế thị trường định hướng XHCN có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không? Nếu không hãy comment góp ý thêm bên dưới để tieuhocchauvanliem.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Châu Văn LiêmChuyên mục: Tin Tức

Nguồn: Trường Châu Văn Liêm

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button