Giải bài 18 19 20 21 22 23 trang 82 83 sgk Toán 6 tập 2

Hướng dẫn giải Bài §4. Khi nào thì góc (widehat{xOy},, + ,widehat{yOz,}, = ,widehat{xOz}) ?, sách giáo khoa toán 6 tập hai. Nội dung bài Giải bài 18 19 20 21 22 23 trang 82 83 SGK Toán 6 tập 2 bao gồm tổng hợp các công thức, lý thuyết và phương pháp giải các bài tập phần Hình học trong SGK Toán giúp các em học tốt môn học này. toán lớp 6.

Học thuyết

1. Tổng số đo hai góc xOy và yOz bằng số đo góc xOz khi nào?

Nếu tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz thì (widehat {xOy},, + ,widehat {yOz,}, = ,widehat {xOz})

Ngược lại, nếu (widehat {xOy},, + ,widehat {yOz,}, = ,widehat {xOz}) thì tia Oy nằm giữa hai tia Ox, Oz.

2. Hai góc kề bù, phụ nhau, bù nhau, kề nhau

Hai góc kề nhau là hai góc có một cạnh chung và hai cạnh còn lại nằm trên hai nửa mặt phẳng đối nhau có các cạnh kề nhau. Ví dụ, trong hình bên, (widehat{xOy}) và (widehat{yOz}) là hai góc kề bù, có cạnh chung là Oy.

Hai góc bù nhau là hai góc có tổng bằng ({90^0}), ví dụ góc ({50^0}) và góc ({40^0}) là hai góc bù nhau.

Hai góc bù nhau là hai góc có tổng bằng ({180^0}), ví dụ góc ({110^0}) và góc ({70^0}) là hai góc bù nhau.

Hai góc kề bù và kề bù nhau là hai góc bù nhau.

Dưới đây là Hướng dẫn trả lời các câu hỏi có trong bài học để các bạn tham khảo. Vui lòng đọc kỹ câu hỏi trước khi trả lời!

Câu hỏi

1. Trả lời câu 1 trang 80 SGK Toán 6 tập 2

Cho góc (xOz) và tia (Oy) nằm trong góc đó. Đo các góc (xOy, yOz, xOz.) So sánh (widehat {xOy} + widehat {yOz}) với (widehat {xOz}) ở hình 23a và hình 23b.

Xem thêm:: Đáp án bài 8 trang 15 SGK Vật Lý 10 – Chi tiết và chính xác – Kien Guru

Câu trả lời:

– Hình ảnh 23a:

(widehat {xOy} = {27^o},,,widehat {yOz} = {63^o},,,widehat {xOz} = {90^o})

⇒ (widehat {xOy} + widehat {yOz} = {27^o} + {63^o} = {90^o})

– Hình ảnh 23b:

(widehat {xOy} = {30^o},,,widehat {yOz} = {80^o},)(widehat {xOz} = {110^o})

⇒ (widehat {xOy} + widehat {yOz} = {30^o} + {80^o} )(= {110^o} = widehat {xOz})

2. Trả lời câu 2 trang 81 SGK Toán 6 tập 2

Tổng hai góc kề bù là bao nhiêu?

Xem thêm:: Đáp án bài 8 trang 15 SGK Vật Lý 10 – Chi tiết và chính xác – Kien Guru

Câu trả lời:

Hai góc kề bù có tổng bằng (180^0.)

Sau đây là Hướng dẫn giải bài 18 19 20 21 22 23 trang 82 83 SGK Toán 6 tập 2. Các em đọc kĩ đề trước khi giải nhé!

Bài tập

Giaibaisgk.com giới thiệu đến các bạn đầy đủ phương pháp giải bài tập phần hình học 6 kèm lời giải chi tiết bài 18 19 20 21 22 23 trang 82 83 SGK toán 6 tập 2 bài §4 Khi nào thì góc xOy + góc yOz = góc xOz Chương II – Góc để bạn tham khảo. Nội dung chi tiết của từng bài các bạn có thể xem dưới đây:

Giải bài 18 19 20 21 22 trang 82 sgk toán 6 tập 2

1. Giải bài 18 trang 82 SGK Toán 6 tập 2

Hình 25 cho thấy tia $OA$ nằm giữa hai tia $OB$ và $OC$, (widehat{BOA}= 45^{0}, widehat{AOC}= 32^{0}). Tính toán (mũ rộng{BOC}). Dùng thước đo góc để kiểm tra

Xem thêm:: Giải bài tập trang 6, 7, 8 SGK Toán 3 Tập 1 sách Kết nối kiến ​​thức với

Giải pháp:

Vì tia $OA$ nằm giữa hai tia $OB, OC$,

(widehat{BOC} =widehat{BOA}+widehat{AOC}=45^{0}+32^{0} =77^{0})

Vì vậy: (widehat{BOC}=77^{0})

2. Giải bài 19 trang 82 SGK Toán 6 tập 2

Hình 26 cho thấy hai góc phụ nhau $xOy$ và $yOy’$, (widehat{xOy} = 120^{0}) . Tính toán (widehat{yOy’})

Xem thêm:: Giải bài tập trang 6, 7, 8 SGK Toán 3 Tập 1 sách Kết nối kiến ​​thức với

Giải pháp:

Hai góc kề nhau xOy và yOy’ phụ nhau nên (widehat{xOy} +widehat{yOy’}= 180^{0})

Vậy: (widehat{yOy’}= 180^{0} -widehat{xOy} =180^{0}-120^{0}=60^{0})

Vậy: (widehat{yOy’}=60^{0})

3. Giải bài 20 trang 82 SGK Toán 6 tập 2

Hình 27 cho thấy tia $OI$ nằm giữa hai tia $OA, OB$, (widehat{AOB}= 60^{0}, widehat{BOI}= frac{1}{4}widehat{ AOB}). Tính (widehat{BOI}) , (widehat{AOI}).

Xem thêm:: Giải bài tập trang 6, 7, 8 SGK Toán 3 Tập 1 sách Kết nối kiến ​​thức với

Giải pháp:

Chúng ta có:

(widehat{BOI}= frac{1}{4}widehat{ AOB}=frac{1}{4}60^{0}=15^{0})

Vì tia OI nằm giữa hai tia OA, OB nên (widehat{AOI}+widehat{ BOI}=widehat{AOB})

Vậy (widehat{AOI} + 15^{0}= 60^{0}) hoặc (widehat{AOI}=45^{0})

Vậy: (widehat{BOI} = 15^{0})

(mũ rộng{AOI}=45^{0})

4. Giải bài 21 trang 82 SGK Toán 6 tập 2

a) Đo các góc ở hình 28a, b.

b) Viết tên các cặp góc kề bù trong hình 28b.

Xem thêm:: Giải bài tập trang 6, 7, 8 SGK Toán 3 Tập 1 sách Kết nối kiến ​​thức với

Giải pháp:

một) Số đo các góc trong hình 28a, b là:

(widehat{xOy}= 63^{0};widehat{yOz}= 27^{0} widehat{aOb}= 30^{0};widehat{bOc }= 45^{0}; widehat{cOd}= 15 ^{0}; widehat{aOc }= 75^{0};)

(mũ rộng{bOd}= 66^{0};mũ rộng{aOd}=90^{0})

b) Các cặp góc bù nhau:

(widehat{aOb },widehat{bOd}) bởi vì ((widehat{aOb }+widehat{bOd}=90^{0}))

(widehat{aOc},widehat{cOd}) bởi vì (widehat{aOc}+widehat{cOd}= 90^{0})

5. Giải bài 22 trang 82 SGK Toán 6 tập 2

a) Đo các góc ở hình 29, 30.

b) Viết tên các góc kề bù trong hình 30.

Xem thêm:: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 9 SGK Vật Lý 11

Xem thêm:: Giải bài tập trang 6, 7, 8 SGK Toán 3 Tập 1 sách Kết nối kiến ​​thức với

Giải pháp:

một) Số đo các góc trong hình 29, 30 là:

(widehat{aAb}=133^{0}; widehat{bAc}= 27^{0};widehat{cAd}=20^{0})

(widehat{aAc}=160^{0}; widehat{bAd}= 47^{0};widehat{aAd}=180^{0}).

b) Các cặp góc bù nhau là:

(mũ rộng{aAb}, mũ rộng{bAd})

(mũ rộng{aAc}, mũ rộng{cAd})

6. Giải bài 23 trang 83 SGK Toán 6 tập 2

Hình 31 vẽ hai tia đối nhau AM và AN,(widehat{MAP}= 33^{0} , widehat{NAQ}= 58^{0}) góc AQ nằm giữa hai tia AN và AP , Tính số đo x của (widehat {PAQ})

Xem thêm:: Giải bài tập trang 6, 7, 8 SGK Toán 3 Tập 1 sách Kết nối kiến ​​thức với

Giải pháp:

Số đo của (widehat{PAN}) là:

(mũ rộng{PAN}= 180^{0} – 33^{0} = 147^{0})

Số đo x của (widehat{PAQ}= 147^{0} – 58^{0} = 89^{0})

Vậy: (widehat{PAQ} = 89^{0})

Bài trước:

 • Giải bài 11 12 13 14 15 16 17 trang 79 80 SGK Toán 6 tập 2

Bài tiếp theo:

 • Giải bài 24 25 26 27 28 29 trang 84 85 SGK Toán 6 tập 2

Xem thêm:

 • Các bài toán 6 khác
 • Để học tốt Vật Lý lớp 6
 • Để học tốt môn Sinh học lớp 6
 • Để học tốt Ngữ văn lớp 6
 • Để học tốt Lịch sử lớp 6
 • Để học tốt môn Địa lý lớp 6
 • Để học tốt tiếng Anh lớp 6
 • Để học tốt môn Tiếng Anh lớp 6 thí điểm
 • Để học tốt Tin học lớp 6
 • Để học tốt GDCD lớp 6

Chúc các em học tốt và giải bài tập SGK Toán 6 với Lời giải 18 19 20 21 22 23 trang 82 83 SGK Toán 6 tập 2!

“Bài tập nào khó, đã có giabaisgk.com”

Bạn thấy bài viết ” Giải bài 18 19 20 21 22 23 trang 82 83 sgk Toán 6 tập 2 ” có hay không?
Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Châu Văn Liêm

Chuyên mục: Học Tập

Nguồn: Trường Châu Văn Liêm

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button