Giải bài tập trang 25, 26 Vật lí 7, Tổng kết chương 1: Quang học

Hướng dẫn Giải bài tập trang 25, 26 SGK Vật Lý 7, Tổng kết chương 1: Quang học sẽ giúp các em học sinh dễ dàng hơn trong việc làm các bài tập ôn tập, củng cố kiến ​​thức trong toàn bộ chương 1 với các nội dung tiêu biểu: Định luật truyền sóng, ánh sáng. tia ló khi gặp gương phẳng, ảnh của một vật tạo bởi gương, kiến ​​thức về gương phẳng, gương cầu lồi, gương lõm, v.v.

Giải bài 1 trang 25 SGK Vật Lý 7

Chủ đề:

Chọn đáp án đúng cho câu hỏi: “Khi nào ta nhìn rõ một vật?”.

A. Khi vật được chiếu sáng;

B. Khi vật phát ra ánh sáng;

C. Khi có ánh sáng từ một vật chiếu vào mắt ta;

D. Khi có ánh sáng từ mắt ta rọi vào vật.

Câu trả lời:

Đáp án C

Chúng ta nhìn thấy một vật thể khi ánh sáng từ vật thể đó đi vào mắt chúng ta.

Giải bài 2 trang 25 SGK Vật Lý 7

Chủ đề:

Chọn phát biểu đúng trong các câu sau đây về ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng:

A. Ảnh ảo nhỏ hơn vật và ở gần gương hơn vật

B. Ảnh ảo bằng vật và khoảng cách từ gương bằng khoảng cách từ vật đến gương.

C. Ảnh thu được trên màn và có độ lớn bằng vật;

D. Ảnh không hứng được trên màn và nhỏ hơn vật.

Câu trả lời:

Đáp án B

Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng: ảnh ảo bằng vật và cách gương một khoảng bằng khoảng cách từ vật đến gương.

Giải bài 3 trang 25 SGK Vật Lý 7

Chủ đề:

Định luật truyền thẳng của ánh sáng:

Trong môi trường ….. và ….., ánh sáng truyền dọc theo …..

Câu trả lời:

Trong môi trường đồng nhất và trong suốt, ánh sáng truyền theo đường thẳng.

Giải bài 4 trang 25 SGK Vật Lý 7

Chủ đề:

Các tia sáng khi gặp gương phẳng bị phản xạ trở lại theo quy luật phản xạ:

a) Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với ….. và đường thẳng ……

b) Góc phản xạ là …..

Câu trả lời:

a) Tia phản xạ nằm trong cùng một mặt phẳng với tia tới và pháp tuyến của gương tại điểm tới.

b) Góc phản xạ bằng góc tới.

Giải bài 5 trang 25 SGK Vật Lý 7

Chủ đề:

Ảnh tạo bởi gương phẳng là ảnh gì? Độ lớn của ảnh và khoảng cách từ ảnh đến gương như thế nào so với độ lớn của vật và khoảng cách từ vật đến gương?

Câu trả lời:

Ảnh của vật tạo bởi gương phẳng là ảnh ảo.

Độ lớn của ảnh và khoảng cách từ ảnh đến gương bằng độ lớn của vật và khoảng cách từ vật đến gương.

Giải bài 6 trang 25 SGK Vật Lý 7

Chủ đề:

Ảnh của vật tạo bởi gương cầu lồi giống và khác với ảnh của vật tạo bởi gương phẳng như thế nào?

Câu trả lời:

Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi giống với ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng ở chỗ đều là ảnh ảo; Khác nhau về tính chất, ảnh tạo bởi gương cầu lồi nhỏ hơn ảnh tạo bởi gương phẳng.

Giải bài 7 trang 25 SGK Vật Lý 7

Chủ đề:

Hỏi vật ở khoảng cách bao nhiêu thì gương cầu lõm cho ảnh ảo? Ảnh lớn hơn hay nhỏ hơn vật?

Câu trả lời:

Khi đặt một vật gần gương cầu lõm.

– Hình ảnh này lớn hơn vật thể.

Giải bài 8 trang 25 SGK Vật Lý 7

Chủ đề:

Viết ba câu có nghĩa, trong mỗi câu có bốn cụm từ được chọn từ bốn cột dưới đây.

Câu trả lời:

Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lõm không thể nhận được trên màn và lớn hơn vật.

Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lồi không hứng được trên màn và nhỏ hơn vật

Ảnh ảo do gương phẳng tạo thành không thể thu được trên màn và vật.

Giải bài 9 trang 25 SGK Vật Lý 7

Chủ đề:

Cho một gương phẳng và một gương cầu lồi có cùng kích thước. So sánh trường nhìn của chúng khi mắt ở cùng vị trí so với gương.

Câu trả lời:

Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rộng hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng có cùng kích thước.

Giải bài C1 trang 26 SGK Vật Lý 7

Chủ đề:

Có hai điểm sáng S1, S2 đặt trước một gương phẳng như hình 9.1.

Giai đoạn 25, trang 25, 26 và 7 tổng 1 quang 2

a) Vẽ ảnh của mỗi điểm tạo bởi gương.

b) Vẽ hai chùm tia tới lớn nhất xuất phát từ S1, S2 và hai chùm tia phản xạ tương ứng trên gương.

c) Mắt nhìn thấy ảnh của cả hai điểm sáng trong gương đồng thời ở vùng nào? Gạch bỏ khu vực đó.

Câu trả lời:

a) S’1 là ảnh của S1 và S’2 là ảnh của S2 tạo bởi gương.

b) Vẽ hai chùm tia tới lớn nhất xuất phát từ S1, S2 và hai chùm tia phản xạ tương ứng trên gương như hình vẽ bên:

Giai đoạn 25, trang 25, 26 và 7 tổng 1 quang 3

c) Nếu để mắt trong vùng chéo nhau thì sẽ thấy ảnh của hai điểm sáng đồng thời.

Giải bài C2 trang 26 SGK Vật Lý 7

Chủ đề:

Một người đứng trước ba gương (gương phẳng, gương cầu lồi, gương cầu lõm), cách các gương như nhau. Người ấy soi ảnh ảo của mình trong ba gương sẽ thấy chúng có những tính chất gì giống nhau, khác nhau?

Câu trả lời:

– Điểm giống nhau: Ảnh quan sát được trong ba gương đều là ảnh ảo.

– Sự khác biệt:

• Ảnh ảo tạo bởi gương phẳng bằng người đứng trước gương.

• Ảnh tạo bởi gương cầu lồi nhỏ hơn ảnh của người đứng trước gương.

• Ảnh tạo bởi gương cầu lõm lớn hơn ảnh của người đứng trước gương.

Giải bài C3 trang 26 SGK Vật Lý 7

Chủ đề:

Có bốn học sinh đứng ở bốn vị trí xung quanh một chiếc tủ đứng như hình 9.2. Chỉ ra các cặp học sinh có thể nhìn thấy nhau. Đánh dấu vào bảng sau các cặp đó.

Giai đoạn 25, trang 25, 26 và 7 tổng, 1 quang 4

Câu trả lời:

Giai đoạn 25 tap trang 25 26 va 7 tap 1 quang 5

Trong chương I Vật lí 7 Chương I Quang học các em sẽ học Thực hành: Quan sát và vẽ ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng. Hãy Giải bài tập trang 18 Vật Lý 7 để học tốt bài học này.

Nguồn âm là phần tiếp theo của chương I Quang học lớp 11, cùng xem phần gợi ý Giải bài tập trang 28, 29 Vật Lí 7 để nắm vững kiến ​​thức cũng như học tốt môn Vật Lí 7 nhé.

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-25-26-vat-li-7-tong-ket-chuong-1-quang-hoc-39435n.aspx

Bạn thấy bài viết Giải bài tập trang 25, 26 Vật lí 7, Tổng kết chương 1: Quang học có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu không hãy comment góp ý thêm về Những hình ảnh hài hước về Covid-19 bên dưới để tieuhocchauvanliem.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Châu Văn Liêm

Chuyên mục: Môn Vật Lý

Nguồn: Trường Châu Văn Liêm

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button