Giải bài Thực hành phần mềm Geogebra

LT-VD 1: Biểu diễn hình học của nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn sau:

$\left\{ \begin{align}& x-2y+3\le 0 \\ & x+3y>-2 \\ & x\le 0 \\\end{align} \right.$

Hướng dẫn giải:

LT-VD 2: Vẽ hình trong mỗi trường hợp.

Một. Vẽ hyperbol biết hai tiêu điểm ${{F}_{1}}(-5;0);{{F}_{2}}(5;0)$ và điểm (3;0) trên hyperbol

b. Vẽ một parabol khi biết phương trình chính tắc: ${{y}^{2}}=5x$

c. Vẽ elip tại các giá trị a = 3; b = 1 và a = 6; b = 3,5.

Hướng dẫn giải:

Một.

Giải quyết vấn đề Thực hành Geogebra

b.

Giải quyết vấn đề Thực hành Geogebra

c.

  • Tại các giá trị a = 3 ; b = 1 $\Rightarrow$ (E) có phương trình: $\frac{{{x}^{2}}}{9}+\frac{{{y}^{2}}}{1}=1 $

Giải pháp Thực hành phần mềm Geogebra

  • Tại các giá trị a = 6 ; b = 3,5 $\Rightarrow$ (E) có phương trình: $\frac{{{x}^{2}}}{36}+\frac{{{y}^{2}}}{12, 25} =1$

Giải pháp Thực hành phần mềm Geogebra

Từ khóa tìm kiếm: giải diều sgk toán 10, giải diều toán 10 tập 2, giải toán 10 tập 2, phần mềm giải bài tập geogebra

Bạn đang xem: Giải bài Thực hành phần mềm Geogebra Tại Tieuhocchauvanliem.edu.vn

Xem Bài Giải Khác Tại Đây Bài Tập Toán Hình Học Lớp 11

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button