Giải Toán lớp 6 bài 1: Nửa mặt phẳng – VnDoc.com

Giải bài tập SGK Toán 6 Hình học chương 2 bài 1: Nửa mặt phẳng có đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các em học sinh hệ thống kiến ​​thức học tập và ôn tập toàn bộ phần Hình học 6 chương 2. Các em cùng tham khảo chi tiết.

  • Lý thuyết Toán lớp 6: Nửa mặt phẳng
  • Giải bài tập SBT Toán hình 6 bài 1: Nửa mặt phẳng

A. Thuyết bán hành tinh

1. Nửa mặt phẳng bờ a

Hình gồm đường thẳng a và phần mặt phẳng bị chia bởi a gọi là nửa mặt phẳng chứa cạnh a.

Hai nửa mặt phẳng có chung một cạnh gọi là hai nửa mặt phẳng đối nhau.

Bất kỳ đường thẳng nào thuộc mặt phẳng cũng là cạnh chung của hai nửa mặt phẳng đối nhau.

2. Tia nằm giữa hai tia

Cho ba tia Ox, Oy, Oz có chung gốc. Lấy điểm M bất kỳ trên tia Ox, lấy điểm N bất kỳ trên tia Oy (M và N không trùng với điểm O)

Tia Oz cắt đoạn thẳng MN tại điểm nằm giữa M và N, ta nói tia Oz nằm giữa hai tia Ox, Oy.

B. Giải bài tập SGK Toán 6 tập 2 trang 73

Bài 1 trang 73 SGK Toán 6 tập 2

Cho một số hình ảnh về máy bay.

Xem thêm: : Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 Bài 28 trang 88 SGK Địa lý 7

Xem thêm: : Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 Bài 53 trang 159 SGK Địa lý 7

Câu trả lời:

Một số hình ảnh của máy bay như: mặt nước phẳng lặng, mặt gương, mặt bàn, mặt bàn, mặt tường,…

Bài 2 trang 73 SGK Toán 6 tập 2

Hãy gấp một mảnh giấy. Trải tờ giấy lên bàn xem nếp gấp có phải là hình có cạnh chung của hai nửa đối diện không?

Xem thêm: : Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 Bài 28 trang 88 SGK Địa lý 7

Xem thêm: : Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 Bài 53 trang 159 SGK Địa lý 7

Câu trả lời:

Đường gấp nếp cho ảnh của một đường thẳng nên nó là ảnh của cạnh chung của hai nửa mặt phẳng đối nhau.

Bài 3 trang 73 SGK Toán 6 tập 2

Điền vào chỗ trống trong các câu sau:

a) Đường thẳng nào thuộc mặt phẳng cũng là cạnh chung của hai…..

b) Cho ba điểm không thẳng hàng O, A, B. Tia Ox nằm giữa hai tia OA, OB khi tia 0x cắt nhau …..

Xem thêm: : Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 Bài 28 trang 88 SGK Địa lý 7

Xem thêm: : Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 Bài 53 trang 159 SGK Địa lý 7

Câu trả lời:

a) Đường thẳng nào thuộc mặt phẳng cũng là cạnh chung của hai các nửa mặt phẳng đối nhau.

b) Cho ba điểm không thẳng hàng O, A, B. Tia Ox nằm giữa hai tia OA, OB khi tia 0x cắt nhau đoạn thẳng AB tại điểm nằm giữa A và B.

Bài 4 trang 73 SGK Toán 6 tập 2

Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng. Vẽ đường thẳng a cắt các đoạn thẳng AB, AC và không đi qua A, B, C.

a) Kể tên hai nửa mặt phẳng đối diện bờ a.

b) Đoạn thẳng BC có cắt đường thẳng a không?

Xem thêm: : Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 Bài 28 trang 88 SGK Địa lý 7

Xem thêm: : Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 Bài 53 trang 159 SGK Địa lý 7

Câu trả lời:

a) Hai nửa mặt phẳng đối diện với cạnh a là:

Xem thêm:: Địa Lí 7 Bài 4 (Kết Nối Kiến Thức): Liên Minh Châu Âu

– Nửa mặt phẳng bờ a chứa A

– Nửa mặt phẳng cạnh a chứa B và C

b) Đoạn thẳng BC không cắt đường thẳng a.

Bài 5 trang 73 SGK Toán 6 tập 2

Gọi M là điểm nằm giữa hai điểm A, B. Lấy điểm O không thuộc đoạn thẳng AB. Vẽ ba tia OA, OB, OM.

Tia nào nằm giữa hai tia còn lại?

Xem thêm: : Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 Bài 28 trang 88 SGK Địa lý 7

Xem thêm: : Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 Bài 53 trang 159 SGK Địa lý 7

Câu trả lời:

Giải bài tập SGK toán Hình học lớp 6 chương 2

Vì tia OM cắt đoạn AB tại điểm M nằm giữa A và B nên tia OM nằm giữa hai tia OA và OB.

Bạn thấy bài viết ” Giải Toán lớp 6 bài 1: Nửa mặt phẳng – VnDoc.com ” có hay không?
Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Châu Văn Liêm

Chuyên mục: Học Tập

Nguồn: Trường Châu Văn Liêm

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button