Giải toán lớp 6 SGK tập 2 trang 61, 62 đầy đủ và chính xác nhất

Giải Toán lớp 6 SGK Tập 2 trang 61, 62: Biểu đồ phần trăm bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết từng bài tập trong sách. Lời giải bài tập Toán 6 này sẽ giúp các em học sinh ôn tập các dạng bài tập trong SGK. Sau đây mời các em tham khảo lời giải chi tiết

Giải câu hỏi trang 61 SGK Toán 6 tập 2

Để đi từ nhà đến trường, trong số 40 học sinh lớp 6B, có 6 em đi xe buýt, 15 em đi xe đạp, số còn lại đi bộ. Tính tỷ lệ phần trăm học sinh lớp 6B đi xe buýt, xe đạp hoặc đi bộ so với các học sinh còn lại trong lớp và vẽ dưới dạng biểu đồ cột.

Câu trả lời

Tỉ lệ học sinh lớp 6B đi xe buýt so với các lớp còn lại là bao nhiêu?

Tỉ số học sinh lớp 6B đi xe đạp so với học sinh cả lớp là:

Tỉ số số học sinh lớp 6B đi bộ so với số học sinh cả lớp là:

100% – (15% + 37,5%) = 47,5%

Giải bài 149 trang 61 SGK Toán 6 tập 2

Ghi số liệu nêu trong câu hỏi? Vẽ biểu đồ phần trăm dưới dạng hình vuông.

Xem thêm:: Giải bài 6, 7, 8, 9, 10 trang 62, 63 SGK Toán 8 tập 2

Câu trả lời:

Tính phần trăm:

Giải bài tập SGK toán 6 chương 3

Biểu đồ cốt truyện:

Giải bài 150 trang 61 SGK Toán 6 tập 2

Điểm kiểm tra môn toán của lớp 6C đều đạt trên trung bình và được thể hiện trong Hình 16.

Xem thêm:: Đáp án bài 8 trang 15 SGK Vật Lý 10 – Chi tiết và chính xác – Kien Guru

y

Hình 16

a) Bao nhiêu phần trăm bài thi đạt điểm 10?

b) Loại điểm nào nhiều nhất? Bao nhiêu phần trăm?

c) Tỉ lệ bài đạt 9 điểm là bao nhiêu?

d) Tính tổng số bài kiểm tra toán của lớp 6C biết có 16 bài kiểm tra đạt điểm 6.

Xem thêm:: Giải bài 6, 7, 8, 9, 10 trang 62, 63 SGK Toán 8 tập 2

Câu trả lời:

a) Tỉ lệ bài đạt điểm 10 là 8% (cột đậm thấp nhất)

b) Loại điểm cao nhất là 7 chiếm 40% (cột cao nhất)

c) Tỷ lệ bài đạt điểm 9 là 0% (không có cột điểm 9)

d) 16 bài thi đạt 6 điểm chiếm tỉ lệ 32% nên tổng số bài thi bằng

Giải bài 151 trang 61 SGK tập 2 Toán lớp 6

Để đổ bê tông người ta trộn 1 tạ xi măng, 2 tạ cát và 6 tạ sỏi.

a) Tính thành phần % từng thành phần của bê tông.

b) Vẽ biểu đồ hộp biểu diễn các tỉ lệ phần trăm đó.

Xem thêm:: Giải bài 6, 7, 8, 9, 10 trang 62, 63 SGK Toán 8 tập 2

Câu trả lời:

a) Ta có: tổng = xi măng + cát + sỏi = 1 + 2 + 6 = 9

– Tỷ lệ xi măng = (xi măng .100/tổng) % =

(1 .100/9) % = 11,11%

– Tỷ lệ cát = (cát . 100 / tổng) % =

(2 .100/9) % = 22,22%

– Tỷ lệ sỏi = (sỏi . 100 / tổng số) % =

(6 .100/9) % = 66,67%

b) Vẽ đồ thị

bạn

Giải bài 152 trang 61 SGK Toán 6 tập 2

Năm học 1998-1999, cả nước có 13076 trường tiểu học, 8583 trường trung học cơ sở và 1641 trường trung học phổ thông. Hãy dựng biểu đồ cột thể hiện tỉ lệ phần trăm của các loại hình trường học trên trong hệ thống giáo dục phổ thông Việt Nam.

Xem thêm:: Giải bài 6, 7, 8, 9, 10 trang 62, 63 SGK Toán 8 tập 2

Câu trả lời:

Tổng số trường học trong hệ thống giáo dục:

13076 + 8583 + 1641 = 23300 (trường)

Xem thêm:: Giải Toán lớp 6 trang 12 Tập 1 Kết nối tri thức – VietJack.com

Tỷ lệ các loại trường:

Loại trường tiểu học: 13076 : 23000 . 100% = 56%

Loại trường trung học cơ sở: 8583 : 23300 . 100% = 37%

Loại trường trung học: 1641 : 23300 . 100% = 7%

(Hoặc tính theo 100% – 56% – 37% = 7%)

Biểu đồ cột

o

Giải bài 153 trang 62 SGK Toán 6 tập 2

Số liệu của ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 1998-1999 cho biết: Cả nước có 5564888 học sinh trung học cơ sở, trong đó có 2968868 học sinh nam. Dùng máy tính bỏ túi tính tỉ số phần trăm số học sinh nam và số học sinh nữ trong tổng số học sinh THCS.

Xem thêm:: Giải bài 6, 7, 8, 9, 10 trang 62, 63 SGK Toán 8 tập 2

Câu trả lời:

Tỉ lệ học sinh nam là:

2968868 : 5564888 . 100% = 53,35%

Tỉ lệ học sinh nữ là:

100% – 53,35% = 46,65%

►► BẤM NGAY trên nút TẢI XUỐNG bên dưới để download Lời giải bài tập toán lớp 6 trang 61, 62 tập 2 file word, pdf hoàn toàn miễn phí.

Bạn thấy bài viết ” Giải toán lớp 6 SGK tập 2 trang 61, 62 đầy đủ và chính xác nhất ” có hay không?
Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Châu Văn Liêm

Chuyên mục: Học Tập

Nguồn: Trường Châu Văn Liêm

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button