Giải Toán lớp 7 trang 35, 36 tập 2 sách Chân Trời Sáng Tạo

Lời giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 SGK Cộng, trừ đa thức một biến được trình bày chi tiết và cụ thể trên trang Giải Toán lớp 7. trang 35, 36 tập 2 sách Chân Trời Sáng Tạo. Các em học sinh và thầy cô dạy Toán 7 cùng tham khảo để chuẩn bị bài tốt nhất.

Các tài liệu học tốt môn Toán khác:
Giải toán lớp 7 trong sách Những chân trời sáng tạo
– Giải Toán lớp 7 trang 30 tập 2 sách Kết nối kiến ​​thức – Bài 25: Đa thức một biến
– Giải toán lớp 7 trang 52, 53 tập 2 sách Cánh Diều – Bài 2. Đa thức một biến. Căn của đa thức một biến

Giải Toán lớp 7 trang 35, 36 SGK tập 2 sách Chân Trời Sáng Tạo

Cộng trừ đa thức một biến

1. Giải bài 1 Trang 35 SGK Toán lớp 7

Hướng dẫn giải:
Để cộng (trừ) hai đa thức một biến, ta có thể thực hiện một trong hai cách sau:
Cách 1: Nhóm các đơn thức có cùng luỹ thừa của biến rồi thực hiện cộng (trừ).
Cách 2: Sắp xếp các đơn thức của hai đa thức theo thứ tự tăng dần (hoặc giảm dần) lũy thừa của biến và đặt dọc sao cho các lũy thừa trong hai đa thức thẳng hàng đó bằng nhau, sau đó thực hiện cộng (trừ) theo cột.
Câu trả lời:
Chúng ta có:
chương 7 trang 35 36 tập 2 quyển 2

2. Giải bài 2 Trang 35 SGK Toán lớp 7

Chương 7 trang 35 36 tập 2 quyển 2
chương 7 trang 35 36 tập 2 quyển 4
chương 7 trang 35 36 tập 2 quyển truyện 5
chương 7 trang 35 36 tập 2 quyển 1 chương 6

4. Giải bài 4 Trang 36 SGK Toán lớp 7

Đề bài: Viết biểu thức biểu diễn chu vi hình thang cân ở hình 3.
chương 7 trang 35 36 tập 2
Hướng dẫn giải:
Chu vi của một hình thang bằng tổng độ dài các cạnh của nó.
Câu trả lời:
Biểu thức tính chu vi của hình thang cân trong hình trên là:
8x + 4x + 1 + 16x – 6 + 4x + 1 = 32x – 4

5. Giải bài 5 Trang 36 SGK Toán lớp 7

Bài toán: Cho một tam giác (Hình 4) có chu vi là 12t – 3. Tìm cạnh chưa biết của tam giác đó.
Chương 7 trang 35 36 tập 2 sách 8
Hướng dẫn giải:
Chu vi của một tam giác bằng tổng độ dài các cạnh của nó.
Để tìm cạnh chưa biết, hãy trừ hai cạnh đã biết khỏi chu vi.
Câu trả lời:
Chúng ta có:
12t – 3 – (3t + 8) – (4t – 7) = 12t – 3 – 3t – 8 – 4t + 7 = 5t – 4.
Vậy cạnh chưa biết của tam giác là: 5t – 4.

6. Giải bài 6 Trang 36 SGK Toán lớp 7

Bài toán: Cho ba đa thức:
chương 7 trang 35 36 tập 2 sách truyện 9
Tính P(x) + Q(x) + R(x) và P(x) – Q(x) – R(x).
Hướng dẫn giải:
Để cộng (trừ) hai đa thức một biến, ta có thể thực hiện một trong hai cách sau:
Cách 1: Nhóm các đơn thức có cùng luỹ thừa của biến rồi thực hiện cộng (trừ).
Cách 2: Sắp xếp các đơn thức của hai đa thức theo thứ tự tăng dần (hoặc giảm dần) lũy thừa của biến và đặt dọc sao cho các lũy thừa trong hai đa thức thẳng hàng đó bằng nhau, sau đó thực hiện cộng (trừ) theo cột.
Câu trả lời:
Chương 7 trang 35 36 tập 2 sách ngày 10
chương 7 trang 35 36 tập 2 quyển tiếp theo chương 11
Chương 7 trang 35 36 tập 2 quyển 1 chương 12
Hướng dẫn giải:
Viết đa thức P(x) dưới dạng tổng của đa thức bậc 4 sao cho tổng các hệ số của hai lũy thừa của 4 bằng 0. Tổng các hệ số của các lũy thừa còn lại bằng hệ số lũy thừa tương ứng trong P (x).
Câu trả lời:
Vấn đề này có thể được viết theo nhiều cách. Đây là một ví dụ về cách viết.
chương 7 trang 35 36 tập 2 sách ngày 13

8. Giải bài 8 Trang 36 SGK Toán 7

Bài toán: Cho một hình vuông có cạnh 2x và nằm bên trong một hình chữ nhật có độ dài hai cạnh là x và 3 (Hình 5).
Tìm đa thức theo biến x đại diện cho diện tích của phần được tô màu xanh lam.
chương 7 trang 35 36 tập 2
Hướng dẫn giải:
Diện tích phần tô đậm = diện tích hình vuông – diện tích hình chữ nhật.
Câu trả lời:
Diện tích phần tô màu xanh là: (2x)2 – 3x = 4x2 – 3x.
Vậy đa thức trong biến x biểu thị diện tích của phần tô màu xanh là: 4x2 – 3x.

9. Giải bài 9 Trang 36 SGK Toán lớp 7

Chủ đề: a) Thực hiện phép tính: (3x – 1) + [(2x2 + 5x) + (4 – 3x)].
b) Cho A = 4x + 2, C = 5 – 3×2. Tìm đa thức B sao cho A+B=C.
Hướng dẫn giải:
a) Sử dụng quy tắc ngắt ngoặc, ngắt ngoặc và thực hiện phép tính trong ngoặc vuông trước.
b) A + B = C. Suy ra B = C – A.
Câu trả lời:
chương 7 trang 35 36 tập 2 sách ngày 15

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-toan-lop-7-trang-35-36-tap-2-sach-chan-troi-sang-tao-71201n.aspx
Trên đây là hướng dẫn Giải toán lớp 7 trang 35, 36 tập 2, các em tham khảo Giải toán lớp 7 trang 40, trang 42 tập 2 và ôn tập Giải toán lớp 7 trang 31, 32 tập 2 để nắm chắc. kiến thức ổn.
– Giải toán lớp 7 trang 40 tập 2 sách Những chân trời sáng tạo – Bài 4: Nhân, chia đa thức một biến
– Giải Toán lớp 7 trang 42 tập 2 Những chân trời sáng tạo – Bài tập cuối chương 7

Bạn thấy bài viết Giải Toán lớp 7 trang 35, 36 tập 2 sách Chân Trời Sáng Tạo có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu không hãy comment góp ý thêm về Những hình ảnh hài hước về Covid-19 bên dưới để tieuhocchauvanliem.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Châu Văn Liêm

Chuyên mục: Môn Toán Học

Nguồn: Trường Châu Văn Liêm

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button