Giải Toán lớp 7 trang 57 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức

Giải toán lớp 7 trang 57 tập 2 sách Nối kiến ​​thức hướng dẫn giải bài 8.8, 8.9, 8.10, 8.11 trong SGK phần Luyện tập chung. Qua đó, học sinh sau khi học xong bài này có thể làm bài dễ dàng cũng như nắm chắc kiến ​​thức của chương.

Tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Toán 7 khác:
Giải toán lớp 7, sách Kết nối tri thức vào cuộc sống
– Giải Toán lớp 7 trang 93, 94, tập 2, Sách Chân Trời Sáng Tạo – Bài 2: Nhận biết xác suất của các biến cố ngẫu nhiên
– Giải toán lớp 7 trang 32, 33 tập 2 sách Cánh diều – Bài 6. Xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong một số trò chơi đơn giản

Giải toán lớp 7 trang 57 tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
thực hành chung

1. Giải bài 8.8 Trang 57 SGK Toán lớp 7

Chủ đề: Một bao bài có đánh số 9; thứ mười hai; 15; 18; 21; 24. Rút ngẫu nhiên một thẻ từ trong túi. Chọn từ thích hợp (chắc chắn, không thể, ngẫu nhiên) thay cho dấu “?” trong các câu sau:
Biến cố A: “Quẻ bài số chẵn được rút” là biến cố .?.
Biến cố B: “Rút một thẻ có số chia hết cho 3” là biến cố .?.
Biến cố C: “Rút một thẻ có số chia hết cho 10” là biến cố .?.
Hướng dẫn giải:
Một sự kiện nhất định là một sự kiện đã biết luôn xảy ra.
Một sự kiện bất khả thi là một sự kiện đã biết nhưng sẽ không bao giờ xảy ra.
Biến cố ngẫu nhiên là biến cố không thể dự đoán trước được.
Câu trả lời:
Biến cố A: “Rút một quân bài số chẵn” là biến cố ngẫu nhiên.
Biến cố B: “Rút một quân bài có số chia hết cho 3” là biến cố chắc chắn.
Biến cố C: “Rút một thẻ có số chia hết cho 10” là biến cố không thể xảy ra.
Chủ đề: Vuông và Tròn mỗi lần gieo một viên xúc xắc.
Tìm xác suất sao cho
a) Hiệu số chấm xuất hiện trên hai con súc sắc là 6.
b) Số chấm trên hai con súc sắc nhỏ hơn 7.
Hướng dẫn giải: Trong một trò chơi hoặc thử nghiệm, nếu có k sự kiện có thể xảy ra và luôn chỉ có một trong số k sự kiện này, thì xác suất của mỗi sự kiện là 1/k.
Câu trả lời:
a) Biến cố “Hiệu số chấm xuất hiện trên hai con súc sắc là 6” là biến cố không thể xảy ra vì hiệu số chấm xuất hiện trên hai con súc sắc nhiều nhất là 5.
Vậy xác suất để “Hiệu số giữa số chấm xuất hiện trên hai con súc sắc bằng 6” là 0.
c) Biến cố: “Số chấm xuất hiện trên cả hai con súc sắc nhỏ hơn 7” là biến cố chắc chắn vì khi Vuông và Tròn mỗi lần tung một con súc sắc thì số chấm xuất hiện có thể là 1, 3, 4, 5, 6, tất cả đều nhỏ hơn 7.
Vậy xác suất để “Số chấm xuất hiện trên cả hai con xúc xắc nhỏ hơn 7” là 4.

3. Giải bài 8.10 Trang 57 SGK Toán 7

Chủ đề: Trong một hộp có 15 quả cầu xanh và 15 quả cầu đỏ. Chọn ngẫu nhiên một quả bóng từ hộp. Xét hai sự kiện sau:
A: “Lấy bóng đỏ” và B: “Lấy bóng xanh”.
a) Hai biến cố A và B có khả năng xảy ra như nhau không? Tại sao?
b) Tìm xác suất của biến cố A và biến cố B.
Hướng dẫn giải:
Trong một trò chơi hoặc thí nghiệm, nếu có k sự kiện có thể xảy ra và luôn chỉ có một trong k sự kiện này thì xác suất của mỗi sự kiện là 1 / k.
Câu trả lời:
a) Hai biến cố A và B có khả năng xảy ra như nhau. Vì số bi xanh và số bi đỏ bằng nhau nên xác suất của các biến cố bằng nhau.
b) xác suất để biến cố A và biến cố B bằng nhau và bằng 1/2.
Chủ đề: Chọn ngẫu nhiên một số trong bốn số 11; thứ mười hai; 13 và 14. Tìm xác suất để
a) Chọn một số chia hết cho 5.
b) Chọn số có hai chữ số.
c) Chọn số nguyên tố.
d) Chọn số chia hết cho 6.
Hướng dẫn giải: Trong một trò chơi hoặc thí nghiệm, nếu có k sự kiện có thể xảy ra và luôn chỉ có một trong k sự kiện này thì xác suất của mỗi sự kiện là 1 / k.
Câu trả lời:
a) Biến cố “Chọn số chia hết cho 5” là biến cố không thể xảy ra vì cả 4 số 11, 12, 13, 14 đều không chia hết cho 5.
xác suất để “Chọn một số chia hết cho 5” là 0.
b) Biến cố “Chọn số có hai chữ số” là biến cố chắc chắn vì cả 4 số 11, 12, 13, 14 đều là số có hai chữ số.
Chọn một số có hai chữ số” là 1.
c) Chọn số nguyên tố.
– Trong các số đã cho, ta thấy: 11, 13 là các số nguyên tố.
d) Chọn số chia hết cho 6.
– Trong các số đã cho, ta thấy: số 12 chia hết cho 6.
Vì chỉ được chọn một trong bốn số nên xác suất “Chọn được số nguyên tố” là 1/4.

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-toan-lop-7-trang-57-tap-2-sach-ket-noi-tri-thuc-71313n.aspx
Trên đây là hướng dẫn giải toán lớp 7 trang 57 tập 2, các em tham khảo giải toán lớp 7 trang 58 tập 2 và ôn tập toán lớp 7 trang 55 tập 2 để nắm chắc kiến ​​thức.
– Giải Toán lớp 7 trang 58 tập 2 Kết Nối Kiến Thức – Vở bài tập cuối chương 8
– Giải Toán lớp 7 trang 55 tập 2 sách Kết nối kiến ​​thức – Bài 30: Làm quen với xác suất của các biến cố

Bạn thấy bài viết Giải Toán lớp 7 trang 57 tập 2 sách Kết Nối Tri Thức có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu không hãy comment góp ý thêm về Những hình ảnh hài hước về Covid-19 bên dưới để tieuhocchauvanliem.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Châu Văn Liêm

Chuyên mục: Môn Toán Học

Nguồn: Trường Châu Văn Liêm

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button