Giáo trình Thủy lực thủy văn – Trường trung cấp Cầu đường và dạy nghề

Bạn đang xem:
Giáo trình Thủy lực thủy văn – Trường trung cấp Cầu đường và dạy nghề
tại tieuhocchauvanliem.edu.vn

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

1 tháng trước

ĐỐI TƯỢNG

THỦY LỰC THỦY LỰC

Giáo trình Thủy lực – Thủy văn là tác phẩm được biên soạn nhằm trang bị cho học sinh một số kiến ​​thức cơ bản về chất lưu ở cả trạng thái đứng yên và chuyển động, trên cơ sở đó học sinh có thể tiếp thu kiến ​​thức của các môn học khác và vận dụng vào thực tế công trình xây dựng, đáp ứng yêu cầu của sự đổi mới về mặt nội dung cũng như sự phát triển của khoa học công nghệ hiện nay.

Nội dung học phần gồm 7 chương:

bài hát mở đầu

Chương 1: Áp suất thủy tĩnh.

Chương 2: Cơ sở thủy động lực học.

Chương 3: Dòng chảy đều trong kênh và đường ống.

Chương 4: Dòng chảy không đều trong kênh.

Chương 5: Sông ngòi và các yếu tố thủy văn của sông ngòi.

Chương 6: Đo đạc thủy văn sông ngòi.

Chương 7: Xác định tốc độ dòng chảy ứng với tần suất thiết kế của công trình.

1. Nội dung khóa học:

Kỹ thuật thủy động lực học là ngành khoa học nghiên cứu các quy luật cân bằng và chuyển động của các chất lỏng, đặc biệt là nước và ứng dụng của các quy luật đó trong thực tế sản xuất.

Khóa học bao gồm hai phần: thủy lực và thủy văn kỹ thuật.

Phần thủy lực học nghiên cứu các quy luật của chất lỏng trong cả chuyển động đứng yên và chuyển động không đều.

Xem thêm: Giáo Trình Máy Thi Công – Trường Trung Cấp Nghề Cầu Đường

Phần thủy văn nghiên cứu quy luật dòng chảy trong hệ thống sông suối và xác định lưu lượng lũ, vận tốc và dòng chảy trên sông …

2. Tính chất vật lí chủ yếu của chất lỏng

a) Mật độ

Một khối chất lỏng đồng chất có khối lượng M, thể tích V, khi đó khối lượng riêng của chất lỏng là: ρ = M / V (kg / m2)3)

b) Trọng lượng riêng

Cũng khối lượng chất lỏng trên có trọng lượng là G thì khối lượng riêng ρ của chất lỏng đó là: У= G/V (KG/m3);(KN/m3);(N/m3).
Trường hợp chất lỏng là nước (ở 4C ) thì:N= 9810N / m3

c) Tính đàn hồi của chất lỏng

Chất lỏng có tính đàn hồi khi áp suất hoặc nhiệt độ tác dụng lên chất lỏng thay đổi, tuy nhiên sự thay đổi này rất nhỏ nên trong thực tế có thể bỏ qua, do đó ta có thể coi nước không nở ra khi các yếu tố trên thay đổi.

d) Độ nhớt của chất lỏng

Độ nhớt của chất lỏng liên quan đến ma sát bên trong của chất lỏng, phụ thuộc vào nhiệt độ (độ nhớt giảm khi nhiệt độ tăng). Trong tính toán thủy lực cần phải quan tâm đến độ nhớt của lưu chất vì nó đã ảnh hưởng rất lớn đến các yếu tố thủy lực và thủy văn trong quá trình tính toán lưu lượng.

CHƯƠNG 1: ÁP LỰC HỌC SINH

Trong chương này, chúng ta chủ yếu nghiên cứu một số vấn đề cơ bản của thủy tĩnh như: Các khái niệm về áp suất hình vẽ – áp suất thủy tĩnh; các tính chất cơ bản và công thức của thủy tĩnh; các loại áp suất và cách tính các áp suất này thông qua một đơn vị quan trọng vẫn được áp dụng rộng rãi là chiều cao đo áp suất, tính áp suất bằng biểu đồ …

Xem thêm: Toán lớp 5: Tổng của nhiều số thập phân trang 51

1.1. Áp suất thủy tĩnh – Áp suất thủy tĩnh

1.1.1. Áp lực nước

Nó là một khối rắn của chất lỏng. Người ta cắt khối chất lỏng đứng yên đó bằng một mặt phẳng AB tùy ý, chia khối chất lỏng thành 2 phần I và II, bỏ đi .
Phần II và giữ phần I để xét cân bằng, đương nhiên thấy rằng để phần I cân bằng thì ta phải thay tác dụng của phần II bằng một số lực P. Lực P này là áp suất thủy tĩnh tác dụng lên bề mặt ổ trục. ω. Vậy “Áp suất thủy tĩnh là áp suất lẫn nhau giữa các phần của chất lỏng đứng yên hoặc chất lỏng với thể rắn”.

Tải tài liệu để biết thêm chi tiết

5/5 – (373 phiếu bầu)

xem thêm thông tin chi tiết về
Giáo trình Thủy lực thủy văn – Trường trung cấp Cầu đường và dạy nghề

Giáo trình Thủy lực thủy văn – Trường trung cấp Cầu đường và dạy nghề

Hình Ảnh về:
Giáo trình Thủy lực thủy văn – Trường trung cấp Cầu đường và dạy nghề

Video về:
Giáo trình Thủy lực thủy văn – Trường trung cấp Cầu đường và dạy nghề

Wiki về
Giáo trình Thủy lực thủy văn – Trường trung cấp Cầu đường và dạy nghề


Giáo trình Thủy lực thủy văn – Trường trung cấp Cầu đường và dạy nghề -

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

1 tháng trước

ĐỐI TƯỢNG

THỦY LỰC THỦY LỰC

Giáo trình Thủy lực - Thủy văn là tác phẩm được biên soạn nhằm trang bị cho học sinh một số kiến ​​thức cơ bản về chất lưu ở cả trạng thái đứng yên và chuyển động, trên cơ sở đó học sinh có thể tiếp thu kiến ​​thức của các môn học khác và vận dụng vào thực tế công trình xây dựng, đáp ứng yêu cầu của sự đổi mới về mặt nội dung cũng như sự phát triển của khoa học công nghệ hiện nay.

Nội dung học phần gồm 7 chương:

bài hát mở đầu

Chương 1: Áp suất thủy tĩnh.

Chương 2: Cơ sở thủy động lực học.

Chương 3: Dòng chảy đều trong kênh và đường ống.

Chương 4: Dòng chảy không đều trong kênh.

Chương 5: Sông ngòi và các yếu tố thủy văn của sông ngòi.

Chương 6: Đo đạc thủy văn sông ngòi.

Chương 7: Xác định tốc độ dòng chảy ứng với tần suất thiết kế của công trình.

1. Nội dung khóa học:

Kỹ thuật thủy động lực học là ngành khoa học nghiên cứu các quy luật cân bằng và chuyển động của các chất lỏng, đặc biệt là nước và ứng dụng của các quy luật đó trong thực tế sản xuất.

Khóa học bao gồm hai phần: thủy lực và thủy văn kỹ thuật.

Phần thủy lực học nghiên cứu các quy luật của chất lỏng trong cả chuyển động đứng yên và chuyển động không đều.

Xem thêm: Giáo Trình Máy Thi Công - Trường Trung Cấp Nghề Cầu Đường

Phần thủy văn nghiên cứu quy luật dòng chảy trong hệ thống sông suối và xác định lưu lượng lũ, vận tốc và dòng chảy trên sông ...

2. Tính chất vật lí chủ yếu của chất lỏng

a) Mật độ

Một khối chất lỏng đồng chất có khối lượng M, thể tích V, khi đó khối lượng riêng của chất lỏng là: ρ = M / V (kg / m2)3)

b) Trọng lượng riêng

Cũng khối lượng chất lỏng trên có trọng lượng là G thì khối lượng riêng ρ của chất lỏng đó là: У= G/V (KG/m3);(KN/m3);(N/m3).
Trường hợp chất lỏng là nước (ở 4C ) thì:N= 9810N / m3

c) Tính đàn hồi của chất lỏng

Chất lỏng có tính đàn hồi khi áp suất hoặc nhiệt độ tác dụng lên chất lỏng thay đổi, tuy nhiên sự thay đổi này rất nhỏ nên trong thực tế có thể bỏ qua, do đó ta có thể coi nước không nở ra khi các yếu tố trên thay đổi.

d) Độ nhớt của chất lỏng

Độ nhớt của chất lỏng liên quan đến ma sát bên trong của chất lỏng, phụ thuộc vào nhiệt độ (độ nhớt giảm khi nhiệt độ tăng). Trong tính toán thủy lực cần phải quan tâm đến độ nhớt của lưu chất vì nó đã ảnh hưởng rất lớn đến các yếu tố thủy lực và thủy văn trong quá trình tính toán lưu lượng.

CHƯƠNG 1: ÁP LỰC HỌC SINH

Trong chương này, chúng ta chủ yếu nghiên cứu một số vấn đề cơ bản của thủy tĩnh như: Các khái niệm về áp suất hình vẽ - áp suất thủy tĩnh; các tính chất cơ bản và công thức của thủy tĩnh; các loại áp suất và cách tính các áp suất này thông qua một đơn vị quan trọng vẫn được áp dụng rộng rãi là chiều cao đo áp suất, tính áp suất bằng biểu đồ ...

Xem thêm: Toán lớp 5: Tổng của nhiều số thập phân trang 51

1.1. Áp suất thủy tĩnh - Áp suất thủy tĩnh

1.1.1. Áp lực nước

Nó là một khối rắn của chất lỏng. Người ta cắt khối chất lỏng đứng yên đó bằng một mặt phẳng AB tùy ý, chia khối chất lỏng thành 2 phần I và II, bỏ đi .
Phần II và giữ phần I để xét cân bằng, đương nhiên thấy rằng để phần I cân bằng thì ta phải thay tác dụng của phần II bằng một số lực P. Lực P này là áp suất thủy tĩnh tác dụng lên bề mặt ổ trục. ω. Vậy “Áp suất thủy tĩnh là áp suất lẫn nhau giữa các phần của chất lỏng đứng yên hoặc chất lỏng với thể rắn”.

Tải tài liệu để biết thêm chi tiết

5/5 - (373 phiếu bầu)

[rule_{ruleNumber}]

#Giáo #trình #Thủy #lực #thủy #văn #Trường #trung #cấp #Cầu #đường #và #dạy #nghề

[rule_3_plain]

#Giáo #trình #Thủy #lực #thủy #văn #Trường #trung #cấp #Cầu #đường #và #dạy #nghề

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

4 tuần ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

4 tuần ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

4 tuần ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

4 tuần ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

4 tuần ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

4 tuần ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

4 tuần ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

4 tuần ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

4 tuần ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

4 tuần ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

4 tuần ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

1 tháng ago

Danh mục bài viết

Related posts:

GIÁO TRÌNH MÔN
THỦY LỰC THỦY VĂN

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Giáo trình Thuỷ lực – thuỷ văn là công trình được biên soạn nhằm trang bị cho học viên một số kiến thức cơ bản của chất lỏng ở các trạng thái tĩnh và trang thái chuyển động, trên cơ sở đó học viên có thể tiếp thu được các kiến thức của các môn học khác và vận dụng vào thực tế xây dựng các công trình, thoả mãn các yêu cầu đổi mới về nội dung cũng như sự phát triển của khoa học công nghệ hiện nay.
Nội dung của giáo trình gồm 7 chương:
Bài mở đầu

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Chương 1: Áp suất thuỷ tĩnh.
Chương 2: Cơ sở thuỷ động lực học.
Chương 3:Dòng chảy đều trong kênh và trong ống.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Chương 4: Dòng chảy không đều trong kênh.
Chương 5: Sông và các yếu tố thuỷ văn của sông.
Chương 6: Đo đạc thuỷ văn sông ngòi.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Chương 7: Xác định lưu lượng dòng chảy ứng với tần suất thiết kế công trình.
1. Nội dung môn học:
Thuỷ lực- thuỷ văn công trình là môn khoa học nghiên cứu các quy luật cân bầng và chuyển động của chất lỏng,đặc biệt là nước,và ứng dụng các quy luật đó vào trong thực tế lao động sản xuất.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Môn học gồm hai phần là phần Thuỷ lực và thuỷ văn công trình.
Phần thuỷ lực nghiên cứu các quy luật của chất lỏng ở các trạng thái tĩnh và trạng thải chuyển động đều và không đều.
.u51269928d4f9b1cfab54bf25aa713005 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u51269928d4f9b1cfab54bf25aa713005:active, .u51269928d4f9b1cfab54bf25aa713005:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u51269928d4f9b1cfab54bf25aa713005 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u51269928d4f9b1cfab54bf25aa713005 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u51269928d4f9b1cfab54bf25aa713005 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u51269928d4f9b1cfab54bf25aa713005:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Giáo trình môn Máy xây dựng – Trường trung cấp Cầu đường và dạy nghềPhần thuỷ văn nghiên cứu các quy luật của dòng chảy trong hệ thống sông,suối và xác định lưu lượng các trận lũ , lưu tốc và lưu lượng dòng chảy trong sông…

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2. Các tính chất vật lý chủ yếu của chất lỏng
a) Khối lượng riêng
Một khối chất lỏng đồng chất có khối lượng là M, thể tích V, khi đó khối lượng riêng của chất lỏng là: ρ= M/V (kg/m3)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

b) Trọng lượng riêng
Cũng khối chất lỏng nói trên có trọng lượng là G, khi đó trọng lượng riêng ρ của chất lỏng là: У= G/V (KG/m3);(KN/m3);(N/m3).
Trong trường hợp chất lỏng là nước ( ở nhiệt độ 4C )thì: Уn=9810N/m3
c) Sự co giãn của chất lỏng

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Chất lỏng có tính co giãn khi áp suất hay nhiệt độ tác dụng vào khối chất lỏng thay đổi,tuy vậy sự thay đổi này rất nhỏ nên trong thực tế có thể bỏ qua được,vậy ta có thể xem nước không bị co giãn khi các yếu tố trên thay đổi.
d) Tính nhớt của chất lỏng
Tính nhớt của chất lỏng có liên quan đến lực ma sát trong của chất lỏng,nó phụ thuộc vào nhiệt độ (Độ nhớt giảm khi nhiệt độ tăng).Trong tính toán thuỷ lực cần chú ý đến tính nhớt của chất lỏng vì nó có ảnh hưởng lớn đến các yếu tố thuỷ lực và thuỷ văn trong quá trình tính toán dòng chảy.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

CHƯƠNG 1: ÁP SUẤT THUỶ TĨNH
Trong chương này chủ yếu nghiên cứu một số vấn đề cơ bản của thuỷ tĩnh học như: Các khái niệm vẽ áp lực- áp suất thuỷ tĩnh; các tính chất và công thức cơ bản của thuỷ tĩnh học; các loại áp suất và cách tính các loại áp suất này thông qua một đơn vị tính quan trọng vẫn hay được áp dụng rộng rãi là chiều cao đo áp, tính áp lực bằng biểu đồ…
.uf59f130a6cf618c7db4b0517ef68cf8c { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .uf59f130a6cf618c7db4b0517ef68cf8c:active, .uf59f130a6cf618c7db4b0517ef68cf8c:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .uf59f130a6cf618c7db4b0517ef68cf8c { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .uf59f130a6cf618c7db4b0517ef68cf8c .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .uf59f130a6cf618c7db4b0517ef68cf8c .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .uf59f130a6cf618c7db4b0517ef68cf8c:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Toán lớp 5: Tổng nhiều số thập phân trang 511.1. Áp lực thuỷ tĩnh- Áp suất thuỷ tĩnh

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

1.1.1. Áp lực thuỷ tĩnh
Đó là một khối chất lỏng ở trạng thái tĩnh. Ta cắt khối chất lỏng tĩnh đó bằng một mặt phẳng AB tuỳ ý, chia khối chất lỏng ra 2 phần I và II bỏ
phần II và giữ lại phần I để xét cân bằng, lẽ tự nhiên ta thấy rằng để phần I được cân bằng thì ta phải thay tác dụng của phần II bằng lực P nào đó. Lực P này chính là áp lực thuỷ tĩnh tác dụng lên mặt chịu tác dụng ω. Vậy ” Áp lực thuỷ tĩnh là áp lực tương hỗ giữa các phần của chất lỏng tĩnh hoặc chất lỏng với vật rắn “.
Download tài liệu để xem thêm chi tiết

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

5/5 – (373 bình chọn)

Related posts:Giáo trình môn Nền và Móng – Trường trung cấp Cầu đường và dạy nghề
Giáo trình môn Sức bền vật liệu – Trường trung cấp Cầu đường và dạy nghề
Tài liệu thí nghiệm vật liệu xây dựng – Trường trung cấp Cầu đường và dạy nghề
Giáo trình môn Vật liệu xây dựng – Trường trung cấp Cầu đường và dạy nghề

#Giáo #trình #Thủy #lực #thủy #văn #Trường #trung #cấp #Cầu #đường #và #dạy #nghề

[rule_2_plain]

#Giáo #trình #Thủy #lực #thủy #văn #Trường #trung #cấp #Cầu #đường #và #dạy #nghề

[rule_2_plain]

#Giáo #trình #Thủy #lực #thủy #văn #Trường #trung #cấp #Cầu #đường #và #dạy #nghề

[rule_3_plain]

#Giáo #trình #Thủy #lực #thủy #văn #Trường #trung #cấp #Cầu #đường #và #dạy #nghề

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

4 tuần ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

4 tuần ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

4 tuần ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

4 tuần ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

4 tuần ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

4 tuần ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

4 tuần ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

4 tuần ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

4 tuần ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

4 tuần ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

4 tuần ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

1 tháng ago

Danh mục bài viết

Related posts:

GIÁO TRÌNH MÔN
THỦY LỰC THỦY VĂN

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Giáo trình Thuỷ lực – thuỷ văn là công trình được biên soạn nhằm trang bị cho học viên một số kiến thức cơ bản của chất lỏng ở các trạng thái tĩnh và trang thái chuyển động, trên cơ sở đó học viên có thể tiếp thu được các kiến thức của các môn học khác và vận dụng vào thực tế xây dựng các công trình, thoả mãn các yêu cầu đổi mới về nội dung cũng như sự phát triển của khoa học công nghệ hiện nay.
Nội dung của giáo trình gồm 7 chương:
Bài mở đầu

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Chương 1: Áp suất thuỷ tĩnh.
Chương 2: Cơ sở thuỷ động lực học.
Chương 3:Dòng chảy đều trong kênh và trong ống.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Chương 4: Dòng chảy không đều trong kênh.
Chương 5: Sông và các yếu tố thuỷ văn của sông.
Chương 6: Đo đạc thuỷ văn sông ngòi.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Chương 7: Xác định lưu lượng dòng chảy ứng với tần suất thiết kế công trình.
1. Nội dung môn học:
Thuỷ lực- thuỷ văn công trình là môn khoa học nghiên cứu các quy luật cân bầng và chuyển động của chất lỏng,đặc biệt là nước,và ứng dụng các quy luật đó vào trong thực tế lao động sản xuất.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Môn học gồm hai phần là phần Thuỷ lực và thuỷ văn công trình.
Phần thuỷ lực nghiên cứu các quy luật của chất lỏng ở các trạng thái tĩnh và trạng thải chuyển động đều và không đều.
.u51269928d4f9b1cfab54bf25aa713005 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u51269928d4f9b1cfab54bf25aa713005:active, .u51269928d4f9b1cfab54bf25aa713005:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u51269928d4f9b1cfab54bf25aa713005 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u51269928d4f9b1cfab54bf25aa713005 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u51269928d4f9b1cfab54bf25aa713005 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u51269928d4f9b1cfab54bf25aa713005:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Giáo trình môn Máy xây dựng – Trường trung cấp Cầu đường và dạy nghềPhần thuỷ văn nghiên cứu các quy luật của dòng chảy trong hệ thống sông,suối và xác định lưu lượng các trận lũ , lưu tốc và lưu lượng dòng chảy trong sông…

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2. Các tính chất vật lý chủ yếu của chất lỏng
a) Khối lượng riêng
Một khối chất lỏng đồng chất có khối lượng là M, thể tích V, khi đó khối lượng riêng của chất lỏng là: ρ= M/V (kg/m3)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

b) Trọng lượng riêng
Cũng khối chất lỏng nói trên có trọng lượng là G, khi đó trọng lượng riêng ρ của chất lỏng là: У= G/V (KG/m3);(KN/m3);(N/m3).
Trong trường hợp chất lỏng là nước ( ở nhiệt độ 4C )thì: Уn=9810N/m3
c) Sự co giãn của chất lỏng

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Chất lỏng có tính co giãn khi áp suất hay nhiệt độ tác dụng vào khối chất lỏng thay đổi,tuy vậy sự thay đổi này rất nhỏ nên trong thực tế có thể bỏ qua được,vậy ta có thể xem nước không bị co giãn khi các yếu tố trên thay đổi.
d) Tính nhớt của chất lỏng
Tính nhớt của chất lỏng có liên quan đến lực ma sát trong của chất lỏng,nó phụ thuộc vào nhiệt độ (Độ nhớt giảm khi nhiệt độ tăng).Trong tính toán thuỷ lực cần chú ý đến tính nhớt của chất lỏng vì nó có ảnh hưởng lớn đến các yếu tố thuỷ lực và thuỷ văn trong quá trình tính toán dòng chảy.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

CHƯƠNG 1: ÁP SUẤT THUỶ TĨNH
Trong chương này chủ yếu nghiên cứu một số vấn đề cơ bản của thuỷ tĩnh học như: Các khái niệm vẽ áp lực- áp suất thuỷ tĩnh; các tính chất và công thức cơ bản của thuỷ tĩnh học; các loại áp suất và cách tính các loại áp suất này thông qua một đơn vị tính quan trọng vẫn hay được áp dụng rộng rãi là chiều cao đo áp, tính áp lực bằng biểu đồ…
.uf59f130a6cf618c7db4b0517ef68cf8c { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .uf59f130a6cf618c7db4b0517ef68cf8c:active, .uf59f130a6cf618c7db4b0517ef68cf8c:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .uf59f130a6cf618c7db4b0517ef68cf8c { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .uf59f130a6cf618c7db4b0517ef68cf8c .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .uf59f130a6cf618c7db4b0517ef68cf8c .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .uf59f130a6cf618c7db4b0517ef68cf8c:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Toán lớp 5: Tổng nhiều số thập phân trang 511.1. Áp lực thuỷ tĩnh- Áp suất thuỷ tĩnh

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

1.1.1. Áp lực thuỷ tĩnh
Đó là một khối chất lỏng ở trạng thái tĩnh. Ta cắt khối chất lỏng tĩnh đó bằng một mặt phẳng AB tuỳ ý, chia khối chất lỏng ra 2 phần I và II bỏ
phần II và giữ lại phần I để xét cân bằng, lẽ tự nhiên ta thấy rằng để phần I được cân bằng thì ta phải thay tác dụng của phần II bằng lực P nào đó. Lực P này chính là áp lực thuỷ tĩnh tác dụng lên mặt chịu tác dụng ω. Vậy ” Áp lực thuỷ tĩnh là áp lực tương hỗ giữa các phần của chất lỏng tĩnh hoặc chất lỏng với vật rắn “.
Download tài liệu để xem thêm chi tiết

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

5/5 – (373 bình chọn)

Related posts:Giáo trình môn Nền và Móng – Trường trung cấp Cầu đường và dạy nghề
Giáo trình môn Sức bền vật liệu – Trường trung cấp Cầu đường và dạy nghề
Tài liệu thí nghiệm vật liệu xây dựng – Trường trung cấp Cầu đường và dạy nghề
Giáo trình môn Vật liệu xây dựng – Trường trung cấp Cầu đường và dạy nghề

Chuyên mục: Giáo dục
#Giáo #trình #Thủy #lực #thủy #văn #Trường #trung #cấp #Cầu #đường #và #dạy #nghề

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button