Học từ vựng Tiếng Anh: Chủ đề Ngày lễ – Phần 1 (Holidays – Part 1)

  • Giáng sinh: /ˈkrɪsməs/ : Giáng sinh

  • Easter: /ˈiːstər/ : lễ Phục sinh

  • Halloween: /ˌhæləʊˈiːn/ : Lễ hội hóa trang

  • New Year: /ˌnjuː ˈjɪər/ : Giao thừa

  • Lunar New Year: /ˈluːnər njuː jɪər/ : Tết nguyên đán

  • Lễ hội Trung thu: /mɪdˈɔːtəm festɪvəl/ : Tết Trung thu

  • Lễ tạ ơn: /ˌθæŋksˈɡɪvɪŋ/ : Lễ tạ ơn

  • Valentine’s Day: /ˈvæləntaɪnz ˌdeɪ/ : Ngày lễ tình nhân

Bạn đang xem: Học từ vựng Tiếng Anh: Chủ đề Ngày lễ – Phần 1 (Holidays – Part 1) Tại Tieuhocchauvanliem.edu.vn

Xem Các Từ Vựng Khác Tại Đây Phương Pháp Từ Vựng Tiếng Anh

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button