Học từ vựng Tiếng Anh: Chủ đề Ngôn ngữ (Languages)

  • Tiếng Trung: /tʃaɪˈniːz/: Tiếng Trung

  • Tiếng Anh: /ˈɪŋɡlɪʃ/ : Tiếng Anh

  • Tiếng Pháp: /frentʃ/ : Tiếng Pháp

  • German: /ˈdʒɜːmən/ : tiếng Đức

  • Italian: /ɪˈtæljən/ : tiếng Ý

  • Tiếng Nhật: /ˌdʒæpənˈiːz/ : Tiếng Nhật

  • Korean: /kəˈriːən/ : Tiếng Triều Tiên

  • Tiếng Bồ Đào Nha: /ˌpɔːtʃəˈɡiːz/ : tiếng Bồ Đào Nha

  • Tiếng Nga: /ˈrʌʃən/ : tiếng Nga

  • Tiếng Tây Ban Nha: /ˈspænɪʃ/ : Tiếng Tây Ban Nha

Bạn đang xem: Học từ vựng Tiếng Anh: Chủ đề Ngôn ngữ (Languages) Tại Tieuhocchauvanliem.edu.vn

Xem Các Từ Vựng Khác Tại Đây Phương Pháp Từ Vựng Tiếng Anh

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button