Học từ vựng Tiếng Anh: Chủ đề Tết Nguyên Đán (Lunar New Year)

  • âm lịch: /ˈluːnər ˈkæləndər/ : Âm lịch

  • New Year’s Eve: /ˌnjuːˌjɪəz ˈiːv/ : Giao thừa

  • Peach Blossom: /piːtʃ blɒsəm/ : hoa đào

  • maiflower: /ˈeɪprɪkɒt ˈblɒsəm/: hoa mai

  • cây quất: /ˈkʌmkwɒt triː/ : cây quất

  • Chung cake: bánh chưng

  • firework: /ˈfaɪəwɜːk/ : ​​pháo hoa

  • lì xì: /ˈlʌki ˈmʌni/ : lì xì

  • chùa: /pəˈɡəʊdə/ : ngôi chùa

  • song song: /ˈpærəlel/ : câu ghép

Bạn đang xem: Học từ vựng Tiếng Anh: Chủ đề Tết Nguyên Đán (Lunar New Year) Tại Tieuhocchauvanliem.edu.vn

Xem Các Từ Vựng Khác Tại Đây Phương Pháp Từ Vựng Tiếng Anh

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button