Lê Lai cứu chúa

Khi Lê Lợi phất cờ khởi nghĩa, ông là vị tướng luôn sát cánh bên ông, xông pha vào nhiều trận nguy hiểm. Quân Lam Sơn lúc bấy giờ ít binh, thiếu lương, lại thường xuyên bị quân Minh đánh phá. Cuối tháng 4 năm 1418, Lê Lợi thua trận ở Mường Một, chạy về Trịnh Cao, quân Minh truy kích, bao vây các tuyến hiểm trở. Trong tình thế nguy cấp, Lê Lợi tập hợp các tướng lại và hỏi:

– Nay lâm trận nguy nan, ai dám bắt chước Kỷ Tín nhà Hán, mặc áo cà sa, chết thay ta? Các tướng đều ngồi yên, không ai dám nói. Lê Lai đứng dậy nói:


– Thần nay nguyện chết trận thay công chúa. Ví như sau này đoạt được giang sơn, nghĩ đến công lao của thần, để con cháu đời đời nhớ ơn quốc gia, thì thần chết cũng nhắm mắt xuôi tay.

Lê Lợi rất thông cảm. Lê Lai nói:

– Tình thế nguy ngập, ngồi yên thì quân thần chết, còn bao nhiêu công sức. Nếu bạn làm theo kế hoạch này, bạn có thể trốn thoát. Một người trung thành sẽ chết vì đất nước nào?

Lê Lợi cầu trời rằng:

– Lê Lai có công thay y phục, nếu mai sau khôi phục nghiệp xưa, nếu không ghi nhớ công lao ấy, xin cho cung điện biến thành núi rừng, ấn thành đồng, phù phép. gươm thành dao cùn.

Xem thêm: Cô Chúa đã phạm sai lầm

Lê Lai vâng lệnh đem 2 voi cùng 500 quân sang doanh trại Minh thách đấu. Quân Minh đổ ra đánh. Lê Lai thúc ngựa xông vào giữa trận hét lớn:


– Ta là Chúa Lam Sơn đây!

Quân Minh tưởng là Lê Lợi nên tập hợp lại chống trả quyết liệt. Lê Lai xông pha giết giặc, rồi kiệt sức, bị quân Minh bắt và xử tử. Đó là ngày 29 tháng Tư.

Lê Lợi nhân lúc giặc sơ hở, cùng các tướng chạy đường khác thoát thân. Cảm động trước lòng trung nghĩa của ông, Lê Lợi sai người ngầm tìm xác ông đem về chôn ở Lam Sơn.


Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Châu Văn Liêm

Chuyên mục: Truyện Dân Gian

Nguồn: Trường Châu Văn Liêm

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button