Lịch sử lớp 5 bài 26: Tiến vào Dinh Độc Lập

Lịch sử lớp 5 bài 26: Tiến vào Dinh Độc Lập

* Tìm hiểu
1. Thái độ của Dương Văn Minh và các thành viên chính quyền Sài Gòn như thế nào khi quân giải phóng đánh chiếm Dinh Độc Lập?
Trả lời:
Dương Văn Minh và các thành viên chính quyền Sài Gòn ngồi ủ rũ và đã đầu hàng không điều kiện khi quân giải phóng đánh chiếm Dinh Độc Lập.

2. Tại sao nói: Ngày 30-4-1975 là mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc ta?
Trả lời:
Ngày 30-4-1975 là mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc ta. Kết thúc Chiến dịch Hồ Chí Minh hoàn toàn thắng lợi. Đất nước được thống nhất và độc lập.

Nguồn bài viết: Lịch sử lớp 5 bài 26: Tiến vào Dinh Độc Lập Tại Tieuhocchauvanliem.edu.vn

Chuyên Mục: Lịch Sử

#baitap #tacgiatacpham #lichsu #tieuhocchauvanliem

Xem Thêm:   Lịch sử lớp 5 bài 23: Sấm sét đêm giao thừa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *