Liên Hệ

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỨC HOÀ
Trường Tiểu học Châu Văn Liêm
Điện thoại: 027 23851499
Địa chỉ: Thị trấn Hậu Nghĩa – Huyện Đức Hoà – Tỉnh Long An