Châu Văn Liêm

Lời việt bài hát Never Be the Same – Jessica Mauboy lyrics Vietsub – Lời dịch song ngữ Anh-Việt

Embedded video for Lời việt bài hát Never Be the Same – Jessica Mauboy lyrics Vietsub – Lời dịch song ngữ Anh-Việt
Subviet: 
Let me tell you about a girl that I used to be
Hãy để tôi kể cho bạn nghe về cô gái tôi đã từng là trước đây
Same name same face but a different me
Cùng tên, cùng khuôn mặt nhưng là một người khác hoàn toàn
She didn’t know what she was thinking
Cô ấy không biết được cô ấy đang nghĩ gì
Didn’t know her world was sinking
Cùng không biết được thế giới của cô ấy đang đắm chìm
Had her dreams written on a paper in her hand
Có phải giấc mơ cô ấy được viết trên một tờ giấy cô ấy đang cầm trên tay
Held on tight but she didn’t understand
Giữ nó thật chặt nhưng cô ấy không hiểu
The love and hurt that she’s replacing
Tình yêu và Nỗi đau cô ấy đang thay thế
All the past that she’s erasing
Tất cả quá khứ cô ấy đang cố xóa bỏ
We all get lost sometimes and we forget who we are and we forget who we are
Thing thoảng chúng ta lạc lối và chúng ta quên chúng ta là ai
Somewhere along the way we’re all running in the crazy race
Ở đâu đó suốt đoạn đường , chúng ta đều chạy một cuộc đua điên khùng
Never thinking about the hearts we break
Chẳng bao giờ nghĩ về trái tim chúng ta bị tổn thương
And as our hope starts fading away things are never gonna be the same
Và hy vọng của chúng ta dần phai nhạt và chẳng bao giờ được như trước nữa
Cause when you’re standing there all alone
Bởi vì khi bạn đang đứng đó một mình
Losing everything you’ve ever known
Mất tất cả mọi thứ bạn đã từng biết
You’re staring at a different face things are never gonna be the same
Bạn nhìn một khuôn mặt khác mà chẳng bao giờ giống như trước được
I wish that I could share a different point of view
Tôi ước răng tôi có thể chia sẽ một cách nhìn khác
But the words coming out wouldn’t speak the truth
Nhưng những từ ngữ nói ra không bao giờ là đúng sự thật
You wouldn’t know what I was really thinking
Bạn không biết tôi đang nghĩ gì
And I’d return to the girl who’s sinking
Và tôi trở lại là cô gái , người thích đắm chìm
Sinking down to the world that waits below
Đắm chìm trong thế giới đang đợi bên dưới
And I don’t want to be there anymore
Và tôi không muốn ở đó thêm lúc nào nữa
Don’t wanna be there anymore
Tôi không muốn ở đó thêm lúc nào nữa
We all get lost sometimes and we forget who we are and we forget who we are
Thing thoảng chúng ta lạc lối và chúng ta quên chúng ta là ai
Somewhere along the way we’re all running in the crazy race
Ở đâu đó suốt đoạn đường , chúng ta đều chạy một cuộc đua điên khùng
Never thinking about the hearts we break
Chẳng bao giờ nghĩ về trái tim chúng ta bị tổn thương
And as our hope starts fading away things are never gonna be the same
Và hy vọng của chúng ta dần phai nhạt và chẳng bao giờ được như trước nữa
Cause when you’re standing there all alone
Bởi vì khi bạn đang đứng đó một mình
Losing everything you’ve ever known
Mất tất cả mọi thứ bạn đã từng biết
You’re staring at a different face things are never gonna be the same
Và hy vọng của chúng ta dần phai nhạt và chẳng bao giờ được như trước nữa
The more you win the more you want
Bạn càng thắng nhiều , bạn càng muốn nhiều hơn
It never ends it never stops
Nó không bao giờ kết thúc , không bao giờ dừng lại
Oh it’s never enough
Không bao giờ là đủ
Oh the more you win the more you want
Bạn càng thắng nhiều , bạn càng muốn nhiều hơn
It never ends it never stops
Nó không bao giờ kết thúc , không bao giờ dừng lại
Oh it’s never enough
Không bao giờ là đủ
We’re all running in the crazy race
chúng ta đều đang chạy một cuộc đua điên khùng
Never thinking about the hearts we break
Chẳng bao giờ nghĩ về trái tim chúng ta bị tổn thương
And as our hope starts fading away things are never gonna be the same
Và hy vọng của chúng ta dần phai nhạt và chẳng bao giờ được như trước nữa
Cause when you’re standing there all alone
Bởi vì khi bạn đang đứng đó một mình
Losing everything you’ve ever known
Mất tất cả mọi thứ bạn đã từng biết
You’re staring at a different face things are never gonna be the same
Và hy vọng của chúng ta dần phai nhạt và chẳng bao giờ được như trước nữa
Things are never gonna be the same
và chẳng bao giờ được như trước nữa
When you’re standing there all alone
Bởi vì khi bạn đang đứng đó một mình
Losing everything you’ve ever known
Mất tất cả mọi thứ bạn đã từng biết
You’re staring at a different face things are never gonna be the same
Và hy vọng của chúng ta dần phai nhạt và chẳng bao giờ được như trước nữa
Things are never gonna be the same
Mọi thứ chẳng bao giờ được như trước nữa
Never gonna be the same
, và chẳng bao giờ được như trước nữa

Nguồn bài viết: Lời việt bài hát Never Be the Same – Jessica Mauboy lyrics Vietsub – Lời dịch song ngữ Anh-Việt Tại Tieuhocchauvanliem.edu.vn

Chuyên Mục: Lời Dịch Bài Hát

Xem Thêm:   Lời việt bài hát Big Girls Don't Cry - Big Girls Don't Cry lyrics Vietsub - Lời dịch song ngữ Anh-Việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *