Châu Văn Liêm

Lời việt bài hát No – Meghan Trainor lyrics Vietsub – Lời dịch song ngữ Anh-Việt

Embedded video for Lời việt bài hát No – Meghan Trainor lyrics Vietsub – Lời dịch song ngữ Anh-Việt
Subviet: 
I think it’s so cute and I think it’s so sweet
Em nghĩ rằng nó rất dễ thương và emi nghĩ rằng nó rất ngọt ngào
How you let your friends encourage you to try and talk to me
Sao anh để bạn của mình cổ cũ anh thử và nói chuyện với em chứ
But let me stop you there oh before you speak
Nhưng hãy để em ngăn anh lại, oh, trước khi anh nói
Nah to the ah to the no no no
Nah cho tới ah cho tới không, không, không
My name is no
Tên của em là không có
My sign is no
Dấu hiệu của em là không có
My number is no
Số của em là không có
You need to let it go
Anh cần phải rời đi
You need to let it go
Anh cần phải rời đi
Need to let it go
Cần phải rời đi
Nah to the ah to the no no no
Nah cho tới ah cho tới không, không, không
My name is no
Tên của tôi là không có
My sign is no
Dấu hiệu của tôi là không có
My number is no
Số của tôi là không có
You need to let it go
Anh cần phải rời đi
You need to let it go
Anh cần phải rời đi
Need to let it go
Cần phải rời đi
Nah to the ah to the no no no
Nah cho tới ah cho tới không, không, không
First you gonna say you ain’t runnin’ game thinkin’ I’m believing every word
Đầu tiên anh sẽ nói anh không thể đuổi kịp cuộc chơi này, anh nghĩ rằng em sẽ tin mọi lời nói ấy
Call me beautiful so original telling me I’m not like other girls
Hãy nói em xinh đẹp, vì vậy ban đầu, hãy nói rằng em không giống những cô gái khác
I was in my zone before you came along now I’m thinking maybe you should go
Em luôn ở trong giới hạn của mình trước khi anh đến, nhưng bây giờ có lẽ anh nên rời đi
Blah blah blah I be like Nah to the ah to the no no no
Blah, blah, blah, em là như vậy đấy Nah cho tới ah cho tới không, không, không
All my ladies listen up
Những cô gái của tôi, hãy lắng nghe
If that boy ain’t giving up
Nếu một chàng trai không chịu từ bỏ
Lick your lips and swing your hips
Liếm đôi môi của bạn và lắc hông bạn
Girl all you gotta say is
Những cô gái, hãy nói rằng
My name is no
Tên của tôi là không có
My sign is no
Dấu hiệu của tôi là không có
My number is no
Số của tôi là không có
You need to let it go
Anh cần phải rời đi
You need to let it go
Anh cần phải rời đi
Need to let it go
Cần phải rời đi
Nah to the ah to the no no no
Nah cho tới ah cho tới không, không, không
My name is no
Tên của tôi là không có
My sign is no
Dấu hiệu của tôi là không có
My number is no
Số của tôi là không có
You need to let it go
Anh cần phải rời đi
You need to let it go
Anh cần phải rời đi
Need to let it go
Cần phải rời đi
Nah to the ah to the no no no
Nah cho tới ah cho tới không, không, không
Thank you in advance I don’t wanna dance (nope)
Cảm ơn vì đã mời, tôi không muốn nhảy, không hề
I don’t need your hands all over me
Tôi không cần tay anh ở khắp nơi trên người mình
If I want a man then I’mma get a man
Nếu tôi muốn một người đàn ông, tôi sẽ có được người đó
But it’s never my priority
Nhưng đó sẽ không bao giờ ưu tiên với anh
I was in my zone before you came along don’t want you to take this personal
Tôi luôn ở trong giới hạn của mình trước khi anh đến, nhưng bây giờ có lẽ anh nên rời đi
Blah blah blah I be like Nah to the ah to the no no no
Blah, blah, blah, tôi là như vậy đấy Nah cho tới ah cho tới không, không, không
All my ladies listen up
Những cô gái của tôi, hãy lắng nghe
If that boy ain’t giving up
Nếu một chàng trai không chịu từ bỏ
Lick your lips and swing your hips
Liếm đôi môi của bạn và lắc hông bạn
Girl all you gotta say is
Những cô gái, hãy nói rằng
My name is no
Tên của tôi là không có
My sign is no
Dấu hiệu của tôi là không có
My number is no
Số của tôi là không có
You need to let it go
Anh cần phải rời đi
You need to let it go
Anh cần phải rời đi
Need to let it go
Cần phải rời đi
Nah to the ah to the no no no
Nah cho tới ah cho tới không, không, không
My name is no
Tên của tôi là không có
My sign is no
Dấu hiệu của tôi là không có
My number is no
Số của tôi là không có
You need to let it go
Anh cần phải rời đi
You need to let it go
Anh cần phải rời đi
Need to let it go
Cần phải rời đi
Nah to the ah to the no no no
Nah cho tới ah cho tới không, không, không
I’m feeling Untouchable untouchable
Tôi đang cảm nhận Đừng chạm vào tôi, đừng chạm vào tôi
I’m feeling Untouchable untouchable
Tôi đang cảm nhận Đừng chạm vào tôi, đừng chạm vào tôi
I’m feeling Untouchable untouchable
Tôi đang cảm nhận Đừng chạm vào tôi, đừng chạm vào tôi
I’m feeling
Tôi đang cảm nhận
Untouchable untouchable
Đừng chạm vào tôi, đừng chạm vào tôi
I’m feeling Untouchable untouchable
Tôi đang cảm nhận Đừng chạm vào tôi, đừng chạm vào tôi
I’m feeling Untouchable untouchable
Tôi đang cảm nhận Đừng chạm vào tôi, đừng chạm vào tôi
I’m feeling Nah to the ah to the no no no
Nah cho tới ah cho tới không, không, không
All my ladies listen up
Những cô gái của tôi, hãy lắng nghe
If that boy ain’t giving up
Nếu một chàng trai không chịu từ bỏ
Lick your lips and swing your hips
Liếm đôi môi của bạn và lắc hông bạn
Girl all you gotta say is
Những cô gái, hãy nói rằng
My name is no
Tên của tôi là không có
My sign is no
Dấu hiệu của tôi là không có
My number is no
Số của tôi là không có
You need to let it go
Anh cần phải rời đi
You need to let it go
Anh cần phải rời đi
Need to let it go
Cần phải rời đi
Nah to the ah to the no no no
Nah cho tới ah cho tới không, không, không
My name is no
Tên của tôi là không có
My sign is no
Dấu hiệu của tôi là không có
My number is no
Số của tôi là không có
You need to let it go
Anh cần phải rời đi
You need to let it go
Anh cần phải rời đi
Need to let it go
Cần phải rời đi
Nah to the ah to the no no no
Nah cho tới ah cho tới không, không, không
Untouchable untouchable
Đừng chạm vào tôi, đừng chạm vào tôi
Untouchable untouchable
Đừng chạm vào tôi, đừng chạm vào tôi
Untouchable untouchable
Đừng chạm vào tôi, đừng chạm vào tôi
Nah to the ah to the no no no
, Nah cho tới ah cho tới không, không, không

Nguồn bài viết: Lời việt bài hát No – Meghan Trainor lyrics Vietsub – Lời dịch song ngữ Anh-Việt Tại Tieuhocchauvanliem.edu.vn

Chuyên Mục: Lời Dịch Bài Hát

Xem Thêm:   Lời việt bài hát You Are My Life - Michael Jackson lyrics Vietsub - Lời dịch song ngữ Anh-Việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *