Châu Văn Liêm

Lời việt bài hát Scream Shout – Will.i.am ft. Britney Spears lyrics Vietsub – Lời dịch song ngữ Anh-Việt

Embedded video for Lời việt bài hát Scream Shout – Will.i.am ft. Britney Spears lyrics Vietsub – Lời dịch song ngữ Anh-Việt
Subviet: 
Bring the action
Biểu diễn đi
When your hear us in the club
Khi bạn nghe chúng tôi ở câu lạc bộ
You gotta turn this shit up
Bạn phải bật nhạc lên
When we up in the club
Khi chúng tôi đến câu lạc bộ
All eyes on us
Mọi ánh mắt hướng về phía chúng tôi
See the boys in the club
Thấy bọn con trai ở câu lạc bộ
They watching us
Họ đang nhìn chúng tôi
Everybody in the club
Mọi người ở câu lạc bộ
All eyes on us
Mọi ánh mắt hướng về phía chúng tôi
I wanna scream and shout
Tôi muốn la và hét để giải tỏa tất cả ra ngoài
And let it all out
La và hét để giải tỏa
And scream and shout
Tôi muốn la và hét để giải tỏa tất cả ra ngoài
And let it out
La và hét để giải tỏa
We saying Oh we oh we oh we oh
Chúng tôi nói oh we oh we oh we oh
We saying Oh we oh we oh we oh
Chúng tôi nói oh we oh we oh we oh
I wanna scream and shout
Tôi muốn la và hét để giải tỏa tất cả ra ngoài
And let it all out
La và hét để giải tỏa
And scream and shout
Tôi muốn la và hét để giải tỏa tất cả ra ngoài
And let it out
La và hét để giải tỏa
We saying h we oh we oh we oh
Chúng tôi nói oh we oh we oh we oh
You are now-now Rocking with will i am And Britney bitch!
Bạn đang được nhảy cùng với WillIAm và Britney khốn khiếp
Bring the action
Nhảy đi nào
Rock and roll
Rock n‘ Roll
Everybody let’s lose control
Mọi người thả mình đi
On the bottom we let it go
Từ dưới đáy ta thả lỏng
Going faster we ain’t going slow low-low
Nhanh hơn nữa chúng ta không nhảy chậm
Hear the beat now let’s hit the floor
Cảm nhận nhịp điệu giờ thì lên sàn nhảy
Drink it up and then drink some more
Uống hết đi và uống nữa đi
Light it up and let’s let it blow blow-blow
Thắp sáng nó lên và để nó nổ
Rock it out rock it now
Nhảy đi nhảy ngay đi
If you know what we talking bout
Nếu bạn biết chúng ta đang nói về điều gì
Turn it up and burn down the house ha-house
Đốt cháy nó lên và hạ ngôi nhà này xuống
Turn it up and go turn it down
Bật nó to lên và hạ nhỏ xuống
Here we go we go shake the ground
Bắt đầu nhảy đi
Cause everywhere we go we
Bởi vì xung quanh ai cũng nhảy
Bring the action
Biểu diễn đi
When your hear us in the club
Khi bạn nghe chúng tôi ở câu lạc bộ
You gotta turn this shit up
Bạn phải bật nhạc lên
When we up in the club
Khi chúng tôi đến câu lạc bộ
All eyes on us
Mọi ánh mắt hướng về phía chúng tôi
You see them girls in the club
Thấy lũ con gái ở câu lạc bộ
They looking at us
Họ đang nhìn chúng tôi
Everybody in the club
Mọi người ở câu lạc bộ
All eyes on us
Mọi ánh mắt hướng về phía chúng tôi
I wanna scream and shout
Tôi muốn la và hét
And let it all out
để giải tỏa tất cả ra ngoài
And scream and shout
Tôi muốn la và hét
And let it out
để giải tỏa tất cả ra ngoài
We saying Oh we oh we oh we oh
Chúng tôi nói oh we oh we oh we oh
We saying Oh we oh we oh we oh
Chúng tôi nói oh we oh we oh we oh
I wanna scream and shout
Tôi muốn la và hét
And let it all out
để giải tỏa tất cả ra ngoài
And scream and shout
Tôi muốn la và hét
And let it out
để giải tỏa tất cả ra ngoài
We saying Oh we oh we oh we oh
Chúng tôi nói oh we oh we oh we oh
You are now-now Rocking with will i am And Britney bitch!
Bạn đang được nhảy cùng với WillIAm và Britney khốn khiếp
It goes on and on And on and on
Nhạc cứ tiếp tục tiếp tục và tiếp tục
When me and you party together
Khi tôi và bạn tiệc tùng cùng nhau
I wish this night Would last forever
Ước gì đêm nay không bao giờ kết thúc
Cause I was feeling down Now I’m feeling better
Vì tôi đã từng suy sụp nhưng giờ thấy khá hơn
And baby it goes on and on And on and on
Nhạc cứ tiếp tục tiếp tục và tiếp tục
When me and you party together
Khi tôi và bạn tiệc tùng cùng nhau
I wish this night Would last forever forever
Ước gì đêm nay không bao giờ kết thúc
Forever forever
Mãi mãi mãi mãi
I wanna scream and shout
Tôi muốn la và hét
And let it all out
để giải tỏa tất cả ra ngoài
And scream and shout
La và hét
And let it out
để giải tỏa
We saying Oh we oh we oh we oh
Chúng tôi nói oh we oh we oh we oh
We saying Oh we oh we oh we oh
Chúng tôi nói oh we oh we oh we oh
I wanna scream and shout
Tôi muốn la và hét
And let it all out
để giải tỏa tất cả ra ngoài
And scream and shout
La và hét
And let it out
để giải tỏa
We saying Oh we oh we oh we oh
Chúng tôi nói oh we oh we oh we oh
We saying Oh we oh we oh we oh
Chúng tôi nói oh we oh we oh we oh
I wanna scream and shout And let it all out
Tôi muốn la và hét để giải tỏa tất cả ra ngoài
And scream and shout And let it out
La và hét để giải tỏa
We saying Oh we oh we oh we oh
Chúng tôi nói oh we oh we oh we oh
You are now-now Rocking with will i am And Britney bitch!
, Bạn đang được nhảy cùng với WillIAm và Britney khốn khiếp

Nguồn bài viết: Lời việt bài hát Scream Shout – Will.i.am ft. Britney Spears lyrics Vietsub – Lời dịch song ngữ Anh-Việt Tại Tieuhocchauvanliem.edu.vn

Chuyên Mục: Lời Dịch Bài Hát

Xem Thêm:   Lời việt bài hát Feel This Moment - Feel This Moment lyrics Vietsub - Lời dịch song ngữ Anh-Việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *