Lời việt bài hát Ten – Jewel lyrics Vietsub – Lời dịch song ngữ Anh-Việt

Lời việt bài hát Ten – Jewel lyrics Vietsub – Lời dịch song ngữ Anh-Việt

Embedded video for Lời việt bài hát Ten – Jewel lyrics Vietsub – Lời dịch song ngữ Anh-Việt
Subviet: 
Artist Jewel
Artist Jewel
Title Ten
Title Ten
Whoever said that love is easy
Bất cứ ai đã nói yêu dễ lắm thì
must has never been in love;
hẳn chưa bao giờ trải nghiệm nó
Sometimes its a land mine
Thỉnh thoảng trong đầu óc tớ
one wrong step and it blows up;
một bước đi sai lầm mọi thứ nổ tung
A word a look lights a hidden fuse
Chỉ một lời nói một cái nhìn có thể làm chiếc cầu chì đang ẩn lóe sáng
It’s hard to see just what you have
Khó mà hiểu được bạn có gì trong đầu
when you’re seeing red;
khi đang tức giận
And it’s easy to do something
Nhưng quá dễ để làm những điều
that you know you both will regret;
sẽ khiến cả hai hối hận
Better stop think count to ten before I leave
Tốt nhất là dừng lại thôi nghĩ để làm gì đếm đến mười và tớ sẽ đi
One I still wanna hate you;
Một tớ vẫn ghét bạn như thường
Two three I still wanna leave;
Hai ba tớ vẫn muốn đi
Four searching for that door;
Bốn tìm kiếm cánh cửa
Five then I look into your eyes;
Năm chợt nhìn vào mắt bạn
Six take a deep breathe;
Sáu lấy một hơi sâu
Seven take a step back;
Bảy lùi lại một bước
Eight nine I don’t know why
Tám chín không hiểu tại sao
we even started this fight;
chúng ta lại cãi vã
By the time I get to ten
Vào thời khắc thứ mười
I’m right back in your arms again
tớ lại quay về vòng tay của bạn
Words thrown so carelessly like weapons when we fight;
Từ ngữ được thốt ra dễ dàng trong lúc cãi vã như vũ khí
But when they cut too deep
Nhưng khi quá nhiều tổn thương sâu sắc
I wanna leave it all behind;
tớ chỉ muốn vứt tất cả lại đằng sau
That I’ve to count to ten
Lúc tớ đếm đến mười
before I cross that line
trước khi vượt qua giới hạn
One I still wanna hate you;
Một tớ vẫn ghét bạn như thường
Two three I still wanna leave;
Hai ba tớ vẫn muốn đi
Four searching for that door;
Bốn tìm kiếm cánh cửa
Five then I look into your eyes;
Năm chợt nhìn vào mắt bạn
Six take a deep breathe;
Sáu lấy một hơi sâu
Seven take a step back;
Bảy lùi lại một bước
Eight nine I don’t know why we even started this fight;
Tám chín không hiểu tại sao chúng ta lại cãi vã
By the time I get to ten
Vào thời khắc thứ mười
I’m right back in your arms again
tớ lại quay về vòng tay của bạn
You can lose what you’re not thankful for
Bạn có thể đánh mất những gì mình không trân trọng
I don’t want that to happen to you and me
Tớ không muốn có chuyện gì xảy ra giữa hai đứa
Better count my blessing
Tốt hơn là hãy ngồi đếm những may mắn tớ đã có trên đời
One you still move me;
Một bạn vẫn làm tớ tức lộn ruột
Two three you send chills right through me;
Hai ba bạn cho tớ một ánh nhìn lạnh lẽo
Four you keep me wanted more;
Bốn bạn tiếp tục cảnh cáo
Five when I look in your eye;
Năm khi tớ nhìn vào mắt bạn
Six you’re my best friend;
Sáu bạn vẫn là người bạn tốt nhất tớ từng có
Seven that will never end;
Bảy điều này sẽ không bao giờ thay đổi
Eight nine I don’t know why
Tám chín tớ không biết tại sao
but thank God it happens every-time;
nhưng cảm ơn chúa vì nó xảy ra mọi lúc
By the time I get to ten
Khi tớ đếm đến mười
I can see how blessed I’ve been
Tớ có thể thấy mình đã hạnh phúc tới nhường nào
I’ll chose you all over again
, Tớ sẽ luôn chọn tình bạn giữa chúng ta lần này đến lần khác…

Nguồn bài viết: Lời việt bài hát Ten – Jewel lyrics Vietsub – Lời dịch song ngữ Anh-Việt Tại Tieuhocchauvanliem.edu.vn

Chuyên Mục: Lời Dịch Bài Hát

Xem Thêm:   Lời việt bài hát When You're Looking Like That - Westlife lyrics Vietsub - Lời dịch song ngữ Anh-Việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *