Châu Văn Liêm

Lời việt bài hát Wings – Little Mix lyrics Vietsub – Lời dịch song ngữ Anh-Việt

Embedded video for Lời việt bài hát Wings – Little Mix lyrics Vietsub – Lời dịch song ngữ Anh-Việt
Subviet: 
Title Wings
Title Wings
Artist Little Mix
Artist Little Mix
Momma told me not to waste my life
Mẹ tôi nói đừng lãng phí cuộc đời
She said spread your wings my little butterfly
Bà ấy nói dang rộng đôi cánh ra bướm nhỏ của mẹ
Don’t let what they say keep you up at night
Đừng để điều bọn họ nói làm con nản chí
And if they give you shhhh
Và nếu họ chê con
Then they can walk on by
Họ có thể được cho qua
My feet feet can’t touch the ground
Bàn chân tôi không thể chạm đất
And I can’t hear a sound
Và tôi không thể nghe tiếng nào cả
But you just keep on running up your mouth yeah
Nhưng bạn cứ nói liên hồi
Walk walk on over there
Đi đi sang đó đi
‘Cause I’m too fly to care oh yeah
Vì tôi bay quá cao để quan tâm
Your words don’t mean a thing
Những gì bạn nói chẳng quan trọng
I’m not listening
Tôi không nghe đâu
Keep talking all I know is
Cứ nói đi những gì tôi biết chỉ là
Momma told me not to waste my life
Mẹ tôi nói đừng lãng phí cuộc đời
She said spread your wings my little butterfly
Bà ấy nói dang rộng đôi cánh ra bướm nhỏ của mẹ
Don’t let what they say keep you up at night
Đừng để điều bọn họ nói làm con nản chí
And they can’t detain you
Và họ không thể cản trở con
‘Cause wings are made to fly
Vì đôi cánh này được làm để bay
And we don’t let nobody bring us down
Và chúng tôi không để ai cản đường chúng tôi
No matter what you say it won’t hurt me
Cho dù bạn nói gì cũng không thể khiến tôi đau đớn
Don’t matter if I fall from the sky
Cho dù tôi rơi từ bầu trời
These wings are made to fly
Những đôi cạnh này được làm để bay cao
Oh I’m firing up on that runway
Tôi đang rực cháy trên đường cháy
I know we’re gonna get there someday
Tôi biết chúng tôi sẽ làm được một ngày nào đó
But we don’t need no ready steady go no
Nhưng chúng tôi cần những bước đi vững chãi
Talk talk turns into air
Cứ nói như không đi
And I don’t even care oh yeah
Và tôi không thèm quan tâm
Your words don’t mean a thing
Những gì bạn nói chẳng quan trọng
I’m not listening
Tôi không nghe đâu
Keep talking all I know is
Cứ nói đi những gì tôi biết chỉ là
Momma told me not to waste my life
Mẹ tôi nói đừng lãng phí cuộc đời
She said spread your wings my little butterfly
Bà ấy nói dang rộng đôi cánh ra bướm nhỏ của mẹ
Don’t let what they say keep you up at night
Đừng để điều bọn họ nói làm con nản chí
And they can’t detain you
Và họ không thể cản trở con
‘Cause wings are made to fly
Vì đôi cánh này được làm để bay
And we don’t let nobody bring us down
Và chúng tôi không để ai làm chúng tôi nhụt chí
No matter what you say it won’t hurt me
Cho dù bạn nói gì cũng không thể khiến tôi đau đớn
Don’t matter if I fall from the sky
Cho dù tôi rơi từ bầu trời
These wings are made to fly
Những đôi cạnh này được làm để bay cao
I don’t need no one saying hey hey hey hey
Tôi chẳng cần ai nói gì hết
I don’t hear no one saying hey hey hey hey hey hey hey hey
Tôi chẳng nghe ai nói gì hết
You better keep on walking
Tốt hơn hết bạn nên đi đi
I don’t wanna hear your talking boy’d
Tôi không muốn nghe bạn nói cậu nhỏ ạ
You better keep on walking
Tốt hơn hết bạn nên đi đi
I don’t wanna hear your talking boy’d
Tôi không muốn nghe bạn nói cậu nhỏ ạ
Your words don’t mean a thing
Những gì bạn nói chẳng quan trọng
I’m not listening
Tôi không nghe đâu
They’re just like water off my wings
Họ nói cứ như đổ nước vào cánh của tôi
Momma told me not to waste my life
Mẹ tôi nói đừng lãng phí cuộc đời
She said spread your wings my little butterfly
Bà ấy nói dang rộng đôi cánh ra bướm nhỏ của mẹ
Don’t let what they say keep you up at night
Đừng để điều bọn họ nói làm con nản chí
And they can’t detain you
Và họ không thể cản trở con
‘Cause wings are made to fly
Vì đôi cánh này được làm để bay
And we don’t let nobody bring us down
Và chúng tôi không để ai cản đường chúng tôi
No matter what you say it won’t hurt me
Cho dù bạn nói gì cũng không thể khiến tôi đau đớn
Don’t matter if I fall from the sky
Cho dù tôi rơi từ bầu trời
These wings are made to fly
Những đôi cánh này được làm để bay cao
And we don’t let nobody bring us down
Tôi đang rực cháy trên đường cháy
No matter what you say it won’t hurt me
Cho dù bạn nói gì cũng không thể khiến tôi đau đớn
Don’t matter if I fall from the sky
Cho dù tôi rơi từ bầu trời
These wings are made to fly
, Những đôi cạnh này được làm để bay cao

Nguồn bài viết: Lời việt bài hát Wings – Little Mix lyrics Vietsub – Lời dịch song ngữ Anh-Việt Tại Tieuhocchauvanliem.edu.vn

Chuyên Mục: Lời Dịch Bài Hát

Xem Thêm:   Lời việt bài hát From This Moment On - Shania Twain lyrics Vietsub - Lời dịch song ngữ Anh-Việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *