Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì? trang 68

Bạn đang xem:
Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì? trang 68
tại tieuhocchauvanliem.edu.vn

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai là ai? trang 68 giúp học sinh tham khảo, Ôn tập và trả lời câu hỏi phần Luyện từ và câu Tuần 25 Tiếng Việt 4 tập 2 rất hay. Qua đó, quý thầy cô cũng dễ dàng tham khảo để soạn giáo án cho học sinh của mình.

Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm bài Tập đọc Chinh phục bọn cướp biển, Bài thơ về tiểu đội xe không kính Tuần 25. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây. share24.com:

Chủ ngữ của câu kể Ai là gì? trang 68 – Tuần 25

Hướng dẫn giải phần Nhận xét SGK Tiếng Việt 4 tập 2 trang 68, 69

Đọc các câu đã cho:

một.

Ruộng đồng là chiến trường
Cái cuốc là một vũ khí
Nông dân là chiến sĩ
Phía sau cạnh tranh với phía trước.

Hồ Chí Minh

b. Kim Đồng và những người bạn của anh ấy là những thành viên đầu tiên của Đội chúng tôi

Câu hỏi 1

Câu nào trong các câu trên có dạng Ai kia?

Câu trả lời:

Trong các câu trên, các câu sau có mẫu Ai là gì?

 • Ruộng đồng là chiến trường.
 • Cái cuốc là một vũ khí.
 • Nông dân là chiến sĩ.
 • Kim Đồng và các bạn của anh ấy là những thành viên đầu tiên của Đội chúng tôi.

Xem thêm: Soạn bài Con gái của mẹ – Chân trời sáng tạo 6

câu 2

Xác định chủ ngữ trong các câu vừa tìm được.

Câu trả lời:

Chủ ngữ của các câu trên là:

 • ruộng lúa / là chiến trường.
 • cuốc cày / là vũ khí.
 • Nông phu / là một người lính.
 • Kim Đồng và những người bạn / là những thành viên đầu tiên của Nhóm chúng tôi.

câu 3

Chủ ngữ trong các câu trên được tạo thành từ những từ ngữ nào?

Câu trả lời:

Chủ ngữ đó do danh từ, cụm danh từ (kể cả danh từ riêng chỉ tên người) tạo thành.

Hướng dẫn giải phần Luyện tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 trang 69, 70

Câu hỏi 1

Đọc những câu sau:

– Văn hóa, nghệ thuật cũng là một mặt trận. Các bạn là những người lính trên mặt trận đó.

Hồ Chí Minh

– Vừa buồn vừa vui mới đúng là niềm vui của hoa phượng. Hoa phượng là loài hoa của tuổi học trò.

Xuân Diệu

một. Tìm câu chuyện Ai kia?

b. Xác định chủ ngữ của các câu vừa tìm được

Câu trả lời:

a) Cả bốn câu trong đoạn văn đã cho đều là câu trần thuật Ai là Ai?

b) Chủ ngữ của những câu đó là:

 • Văn hóa nghệ thuật / cũng là một phía trước.
 • Anh chị em ruột / là một người lính trên mặt trận đó.
 • Buồn nhưng vui cùng một lúc / là cảm xúc thực về hoa phượng.
 • Hoa phượng / là hoa sinh viên.

câu 2

Chọn từ thích hợp ở cột A ghép với cột B để tạo thành câu “Ai thế nào?”.

MộtGỠ BỎ
bạn LanTương lai của đất nước
NgườiHãy là người mẹ thứ hai của con
Giáo viênLà người Hà Nội
Bọn trẻLà vốn quý nhất

Xem thêm: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trường học trang 50

Câu trả lời:

Sau đây nên được hợp nhất:

 • Lan đến từ Hà Nội.
 • Con người là vốn quý nhất.
 • Cô giáo là người mẹ thứ hai của tôi.
 • Trẻ em là tương lai của đất nước.

câu 3

Dựng câu chuyện Ai là gì? với các từ sau làm chủ ngữ:

 • Bạn Bích Vân
 • Hà Nội
 • Quốc gia của chúng ta

Câu trả lời:

 • Bích Vân là học sinh lớp 4A.
 • Hà Nội là thủ đô của nước ta.
 • Dân tộc ta là một dân tộc anh hùng.

5/5 – (691 phiếu bầu)

xem thêm thông tin chi tiết về
Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì? trang 68

Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì? trang 68

Hình Ảnh về:
Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì? trang 68

Video về:
Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì? trang 68

Wiki về
Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì? trang 68


Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì? trang 68 -

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai là ai? trang 68 giúp học sinh tham khảo, Ôn tập và trả lời câu hỏi phần Luyện từ và câu Tuần 25 Tiếng Việt 4 tập 2 rất hay. Qua đó, quý thầy cô cũng dễ dàng tham khảo để soạn giáo án cho học sinh của mình.

Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm bài Tập đọc Chinh phục bọn cướp biển, Bài thơ về tiểu đội xe không kính Tuần 25. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây. share24.com:

Chủ ngữ của câu kể Ai là gì? trang 68 – Tuần 25

Hướng dẫn giải phần Nhận xét SGK Tiếng Việt 4 tập 2 trang 68, 69

Đọc các câu đã cho:

một.

Ruộng đồng là chiến trường
Cái cuốc là một vũ khí
Nông dân là chiến sĩ
Phía sau cạnh tranh với phía trước.

Hồ Chí Minh

b. Kim Đồng và những người bạn của anh ấy là những thành viên đầu tiên của Đội chúng tôi

Câu hỏi 1

Câu nào trong các câu trên có dạng Ai kia?

Câu trả lời:

Trong các câu trên, các câu sau có mẫu Ai là gì?

 • Ruộng đồng là chiến trường.
 • Cái cuốc là một vũ khí.
 • Nông dân là chiến sĩ.
 • Kim Đồng và các bạn của anh ấy là những thành viên đầu tiên của Đội chúng tôi.

Xem thêm: Soạn bài Con gái của mẹ - Chân trời sáng tạo 6

câu 2

Xác định chủ ngữ trong các câu vừa tìm được.

Câu trả lời:

Chủ ngữ của các câu trên là:

 • ruộng lúa / là chiến trường.
 • cuốc cày / là vũ khí.
 • Nông phu / là một người lính.
 • Kim Đồng và những người bạn / là những thành viên đầu tiên của Nhóm chúng tôi.

câu 3

Chủ ngữ trong các câu trên được tạo thành từ những từ ngữ nào?

Câu trả lời:

Chủ ngữ đó do danh từ, cụm danh từ (kể cả danh từ riêng chỉ tên người) tạo thành.

Hướng dẫn giải phần Luyện tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 trang 69, 70

Câu hỏi 1

Đọc những câu sau:

- Văn hóa, nghệ thuật cũng là một mặt trận. Các bạn là những người lính trên mặt trận đó.

Hồ Chí Minh

- Vừa buồn vừa vui mới đúng là niềm vui của hoa phượng. Hoa phượng là loài hoa của tuổi học trò.

Xuân Diệu

một. Tìm câu chuyện Ai kia?

b. Xác định chủ ngữ của các câu vừa tìm được

Câu trả lời:

a) Cả bốn câu trong đoạn văn đã cho đều là câu trần thuật Ai là Ai?

b) Chủ ngữ của những câu đó là:

 • Văn hóa nghệ thuật / cũng là một phía trước.
 • Anh chị em ruột / là một người lính trên mặt trận đó.
 • Buồn nhưng vui cùng một lúc / là cảm xúc thực về hoa phượng.
 • Hoa phượng / là hoa sinh viên.

câu 2

Chọn từ thích hợp ở cột A ghép với cột B để tạo thành câu “Ai thế nào?”.

MộtGỠ BỎ
bạn LanTương lai của đất nước
NgườiHãy là người mẹ thứ hai của con
Giáo viênLà người Hà Nội
Bọn trẻLà vốn quý nhất

Xem thêm: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trường học trang 50

Câu trả lời:

Sau đây nên được hợp nhất:

 • Lan đến từ Hà Nội.
 • Con người là vốn quý nhất.
 • Cô giáo là người mẹ thứ hai của tôi.
 • Trẻ em là tương lai của đất nước.

câu 3

Dựng câu chuyện Ai là gì? với các từ sau làm chủ ngữ:

 • Bạn Bích Vân
 • Hà Nội
 • Quốc gia của chúng ta

Câu trả lời:

 • Bích Vân là học sinh lớp 4A.
 • Hà Nội là thủ đô của nước ta.
 • Dân tộc ta là một dân tộc anh hùng.

5/5 - (691 phiếu bầu)

[rule_{ruleNumber}]

#Luyện #từ #và #câu #Chủ #ngữ #trong #câu #kể #là #gì #trang

[rule_3_plain]

#Luyện #từ #và #câu #Chủ #ngữ #trong #câu #kể #là #gì #trang

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

4 tuần ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

4 tuần ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

4 tuần ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

4 tuần ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

4 tuần ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

4 tuần ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

4 tuần ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

1 tháng ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

1 tháng ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

1 tháng ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

1 tháng ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

1 tháng ago

Danh mục bài viết

Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì? trang 68 – Tuần 25Hướng dẫn giải phần Nhận xét SGK Tiếng Việt 4 tập 2 trang 68, 69Câu 1Câu 2Câu 3Hướng dẫn giải phần Luyện tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 trang 69, 70Câu 1Câu 2Câu 3Related posts:

Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì? trang 68 giúp các em học sinh tham khảo, ôn tập, trả lời các câu hỏi phần Luyện từ và câu Tuần 25 Tiếng Việt 4 tập 2 thật tốt. Qua đó, thầy cô cũng dễ dàng tham khảo để soạn giáo án cho học sinh của mình.
Ngoài ra, có thể tham khảo thêm bài Tập đọc Khuất phục tên cướp biển, Bài thơ về tiểu đội xe không kính của Tuần 25. Vậy mời thầy cô cùng các em học sinh tham khảo nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của chiase24.com:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì? trang 68 – Tuần 25

Hướng dẫn giải phần Nhận xét SGK Tiếng Việt 4 tập 2 trang 68, 69
Đọc các câu đã cho:
a.
Ruộng rẫy là chiến trườngCuốc cày là vũ khíNhà nông là chiến sĩHậu phương thi đua với tiền phương.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Hồ Chí Minh
b. Kim Đồng và các bạn anh là những đội viên đầu tiên của Đội ta
Câu 1
Trong các câu trên, câu nào có dạng Ai là gì?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Trả lời:
Trong các câu trên, các câu sau đây có dạng Ai là gì?
Ruộng rẫy là chiến trường.
Cuốc cày là vũ khí.
Nhà nông là chiến sĩ.
Kim Đồng và các bạn anh là những đội viên đầu tiên của Đội ta.
.ucc6e32481a273026a66666d61861119c { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ucc6e32481a273026a66666d61861119c:active, .ucc6e32481a273026a66666d61861119c:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ucc6e32481a273026a66666d61861119c { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ucc6e32481a273026a66666d61861119c .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ucc6e32481a273026a66666d61861119c .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ucc6e32481a273026a66666d61861119c:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Soạn bài Con gái của mẹ – Chân trời sáng tạo 6Câu 2
Xác định chủ ngữ trong những câu vừa tìm được.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Trả lời:
Chủ ngữ của các câu trên là:
Ruộng rẫy / là chiến trường.
Cuốc cày / là vũ khí.
Nhà nông / là chiến sĩ.
Kim Đồng và các bạn anh / là những đội viên đầu tiên của Đội ta.
Câu 3
Chủ ngữ đó trong các câu trên do những từ ngữ như thế nào tạo thành?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Trả lời:
Chủ ngữ đó do các danh từ, cụm danh từ (có cả danh từ riêng chỉ tên người) tạo thành.
Hướng dẫn giải phần Luyện tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 trang 69, 70
Câu 1
Đọc các câu sau:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy.
Hồ Chí Minh
– Vừa buồn mà lại vừa vui mới thực là nỗi niềm bông phượng. Hoa phượng là hoa học trò.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Xuân Diệu
a. Tìm câu kể Ai là gì?
b. Xác định chủ ngữ của các câu tìm được

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Trả lời:
a) Cả 4 câu trong đoạn văn đã cho đều là câu kể Ai là gì?
b) Chủ ngữ của các câu đó là:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Văn hóa nghệ thuật / cũng là một mặt trận.
Anh chị em / là chiến sĩ trên mặt trận ấy.
Vừa buồn mà lại vừa vui / mới thực là nỗi niềm bông phượng.
Hoa phượng / là hoa học trò.
Câu 2
Chọn từ ngữ thích hợp ở cột A để ghép với cột B thành câu “Ai là gì?”
A
B
Bạn Lan
Là tương lai của đất nước
Người
Là người mẹ thứ hai của em
Cô giáo
Là người Hà Nội
Trẻ em
Là vốn quý nhất
.uc8385f22c3ae0eebcf7a9a3e1c244a47 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .uc8385f22c3ae0eebcf7a9a3e1c244a47:active, .uc8385f22c3ae0eebcf7a9a3e1c244a47:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .uc8385f22c3ae0eebcf7a9a3e1c244a47 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .uc8385f22c3ae0eebcf7a9a3e1c244a47 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .uc8385f22c3ae0eebcf7a9a3e1c244a47 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .uc8385f22c3ae0eebcf7a9a3e1c244a47:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trường học trang 50Trả lời:
Cần ghép như sau:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bạn Lan là người Hà Nội.
Người là vốn quý nhất.
Cô giáo là người mẹ thứ hai của em.
Trẻ em là tương lai của đất nước.
Câu 3
Đặt câu kể Ai là gì? với các từ ngữ sau làm chủ ngữ:
Bạn Bích Vân
Hà Nội
Dân tộc ta
Trả lời:
Bạn Bích Vân là học sinh lớp 4A.
Hà Nội là thủ đô của nước ta.
Dân tộc ta là một dân tộc anh hùng.

5/5 – (691 bình chọn)

Related posts:Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai là gì? trang 61
Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì? trang 6
Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai thế nào? trang 36
Luyện từ và câu: Câu kể Ai là gì? trang 57

#Luyện #từ #và #câu #Chủ #ngữ #trong #câu #kể #là #gì #trang

[rule_2_plain]

#Luyện #từ #và #câu #Chủ #ngữ #trong #câu #kể #là #gì #trang

[rule_2_plain]

#Luyện #từ #và #câu #Chủ #ngữ #trong #câu #kể #là #gì #trang

[rule_3_plain]

#Luyện #từ #và #câu #Chủ #ngữ #trong #câu #kể #là #gì #trang

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

4 tuần ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

4 tuần ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

4 tuần ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

4 tuần ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

4 tuần ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

4 tuần ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

4 tuần ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

1 tháng ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

1 tháng ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

1 tháng ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

1 tháng ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

1 tháng ago

Danh mục bài viết

Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì? trang 68 – Tuần 25Hướng dẫn giải phần Nhận xét SGK Tiếng Việt 4 tập 2 trang 68, 69Câu 1Câu 2Câu 3Hướng dẫn giải phần Luyện tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 trang 69, 70Câu 1Câu 2Câu 3Related posts:

Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì? trang 68 giúp các em học sinh tham khảo, ôn tập, trả lời các câu hỏi phần Luyện từ và câu Tuần 25 Tiếng Việt 4 tập 2 thật tốt. Qua đó, thầy cô cũng dễ dàng tham khảo để soạn giáo án cho học sinh của mình.
Ngoài ra, có thể tham khảo thêm bài Tập đọc Khuất phục tên cướp biển, Bài thơ về tiểu đội xe không kính của Tuần 25. Vậy mời thầy cô cùng các em học sinh tham khảo nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của chiase24.com:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì? trang 68 – Tuần 25

Hướng dẫn giải phần Nhận xét SGK Tiếng Việt 4 tập 2 trang 68, 69
Đọc các câu đã cho:
a.
Ruộng rẫy là chiến trườngCuốc cày là vũ khíNhà nông là chiến sĩHậu phương thi đua với tiền phương.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Hồ Chí Minh
b. Kim Đồng và các bạn anh là những đội viên đầu tiên của Đội ta
Câu 1
Trong các câu trên, câu nào có dạng Ai là gì?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Trả lời:
Trong các câu trên, các câu sau đây có dạng Ai là gì?
Ruộng rẫy là chiến trường.
Cuốc cày là vũ khí.
Nhà nông là chiến sĩ.
Kim Đồng và các bạn anh là những đội viên đầu tiên của Đội ta.
.ucc6e32481a273026a66666d61861119c { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ucc6e32481a273026a66666d61861119c:active, .ucc6e32481a273026a66666d61861119c:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ucc6e32481a273026a66666d61861119c { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ucc6e32481a273026a66666d61861119c .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ucc6e32481a273026a66666d61861119c .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ucc6e32481a273026a66666d61861119c:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Soạn bài Con gái của mẹ – Chân trời sáng tạo 6Câu 2
Xác định chủ ngữ trong những câu vừa tìm được.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Trả lời:
Chủ ngữ của các câu trên là:
Ruộng rẫy / là chiến trường.
Cuốc cày / là vũ khí.
Nhà nông / là chiến sĩ.
Kim Đồng và các bạn anh / là những đội viên đầu tiên của Đội ta.
Câu 3
Chủ ngữ đó trong các câu trên do những từ ngữ như thế nào tạo thành?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Trả lời:
Chủ ngữ đó do các danh từ, cụm danh từ (có cả danh từ riêng chỉ tên người) tạo thành.
Hướng dẫn giải phần Luyện tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 trang 69, 70
Câu 1
Đọc các câu sau:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy.
Hồ Chí Minh
– Vừa buồn mà lại vừa vui mới thực là nỗi niềm bông phượng. Hoa phượng là hoa học trò.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Xuân Diệu
a. Tìm câu kể Ai là gì?
b. Xác định chủ ngữ của các câu tìm được

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Trả lời:
a) Cả 4 câu trong đoạn văn đã cho đều là câu kể Ai là gì?
b) Chủ ngữ của các câu đó là:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Văn hóa nghệ thuật / cũng là một mặt trận.
Anh chị em / là chiến sĩ trên mặt trận ấy.
Vừa buồn mà lại vừa vui / mới thực là nỗi niềm bông phượng.
Hoa phượng / là hoa học trò.
Câu 2
Chọn từ ngữ thích hợp ở cột A để ghép với cột B thành câu “Ai là gì?”
A
B
Bạn Lan
Là tương lai của đất nước
Người
Là người mẹ thứ hai của em
Cô giáo
Là người Hà Nội
Trẻ em
Là vốn quý nhất
.uc8385f22c3ae0eebcf7a9a3e1c244a47 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .uc8385f22c3ae0eebcf7a9a3e1c244a47:active, .uc8385f22c3ae0eebcf7a9a3e1c244a47:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .uc8385f22c3ae0eebcf7a9a3e1c244a47 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .uc8385f22c3ae0eebcf7a9a3e1c244a47 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .uc8385f22c3ae0eebcf7a9a3e1c244a47 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .uc8385f22c3ae0eebcf7a9a3e1c244a47:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trường học trang 50Trả lời:
Cần ghép như sau:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bạn Lan là người Hà Nội.
Người là vốn quý nhất.
Cô giáo là người mẹ thứ hai của em.
Trẻ em là tương lai của đất nước.
Câu 3
Đặt câu kể Ai là gì? với các từ ngữ sau làm chủ ngữ:
Bạn Bích Vân
Hà Nội
Dân tộc ta
Trả lời:
Bạn Bích Vân là học sinh lớp 4A.
Hà Nội là thủ đô của nước ta.
Dân tộc ta là một dân tộc anh hùng.

5/5 – (691 bình chọn)

Related posts:Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai là gì? trang 61
Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì? trang 6
Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai thế nào? trang 36
Luyện từ và câu: Câu kể Ai là gì? trang 57

Chuyên mục: Giáo dục
#Luyện #từ #và #câu #Chủ #ngữ #trong #câu #kể #là #gì #trang

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button