Ôn tập các dạng Toán lớp 1 – Bài tập Toán lớp 1

Bạn đang xem:
Ôn tập các dạng Toán lớp 1 – Bài tập Toán lớp 1
tại tieuhocchauvanliem.edu.vn

Các dạng bài ôn tập môn Toán lớp 1 giúp các em học sinh lớp 1 ôn tập các dạng bài tập, hệ thống hóa kiến ​​thức đã học cũng như củng cố kiến ​​thức thật tốt để đạt kết quả cao trong các bài thi, bài kiểm tra. Mời quý thầy cô và các em tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu bằng cách download.

Các dạng Toán lớp 1

ĐÁNH GIÁ: CÁC SỐ ĐẾN 10

Đầu tiên. Con số?

2 = 1 + … 8 = 7 + … 9 = 5 + …

3 = 2 + … 8 = 6 + … 9 = … + 2

5 = 4 + … 8 = … + 4 10 = … + 4

7 = … + 2 6 = 4 + … 10 = 8 + …

2. Viết số thích hợp vào chỗ trống:

Các dạng bài ôn tập môn Toán lớp 1

3. Lan gấp được 10 chiếc thuyền, Lan cho em 4 chiếc thuyền. Hỏi Lan còn lại bao nhiêu chiếc thuyền?

Giải pháp

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

4. Vẽ đoạn thẳng MN có độ dài 10cm.

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

ĐÁNH GIÁ: CÁC SỐ ĐẾN 10

Đầu tiên. Tính toán:

10 – 1 = …
10 – 2 =…
10 – 3 =…
10 – 4 =…
10 – 5 =…
10 – 6 =…
10 – 7 =…
10 – 8 =…
10 – 9 =…
10 – 10 =…
9 – 1 = …
9 – 2 =…
9 – 3 =…
9 – 4 =…
9 – 5 =…
9 – 6 =…
9 – 7 = …
9 – 8 =…
9 – 9 =…
8 – 1 =…
8 – 2 =…
8 – 3 =…
8 – 4 =…
8 – 5 =…
8 – 6 =…
8 – 7 =…
8 – 8 =…
8 – 1 =…
8 – 2 =…
8 – 3 =…
8 – 4 =…
8 – 5 =…
8 – 6 =…
8 – 7 =…
8 – 8 =…
6 – 1 = …
6 – 2 =…
6 – 3 =…
6 – 4 =…
6 – 5 =…
6 – 6 =…
5 – 1 = …
5 – 2 =…
5 – 3 =…
5 – 4 =…
5 – 5 =…

4 – 1 = …
4 – 2 =…
4 – 3 =…
4 – 4 =…

3 – 1 = …
3 – 2 =…
3 – 3 =…

2 – 1 = …
2 – 2 =…

1 – 1 = …

2. Tính toán:

5 + 4 =…

1 + 6 = …

4 + 2 = …

9 + 1 =…

2 + 7 = …

9 – 5 =…

7 – 1 =…

6 – 4 =…

10 – 1 = …

9 – 7 = …

9 – 4 =…

7 – 6 =…

6 – 2 =…

10 – 9 =…

9 – 2 =…

3. Tính toán:

9 – 3 – 2 =…

10 – 4 – 4 =

7 – 3 – 2 = … …

… 5 – 1 – 1 = …

10 – 5 – 4 =…

4 + 2 – 2 = …

4. Có tất cả 10 con gà và vịt trong đó có 3 con gà. Có bao nhiêu con vịt?

Giải pháp

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

ĐÁNH GIÁ: CÁC SỐ ĐẾN 100

Đầu tiên. Viết số:

a) Từ ngày 11 đến ngày 20: ……, ..…., ..…., ..…,……,.. …, ..…, ..…,…..,…..…. ,…..,…..

b) Từ ngày 21 đến ngày 30: ……, ..…., ..…., ..…,……,.. …, ..…., ..…,…..,…..…. ,…..,…..

c) Từ 48 đến 54:……, ..…., ..…., ..…,……,.. …,..…,…..,…..….,…..,….. …. ,…..

d) Từ 69 đến n 78: ……, ..…., ..…., ..…,……,..…,..…,…..,…..,….….

đ) Từ 89 đến 96:……, ..…., ..…., ..…,……,.. …,..…,…..,..….,…..,…..… . ,…..

f) Từ 91 đến 100: ……, ..…., ..…., ..…,……,.. …,..…,…..,…..….,…..,….. …. ,…..

2. Viết trên mỗi vạch của tia số:

Các dạng bài ôn tập môn Toán lớp 1
Các dạng bài ôn tập môn Toán lớp 1

0……………………………………………………………………………………………….

Các dạng bài ôn tập môn Toán lớp 1
Các dạng bài ôn tập môn Toán lớp 1

90……………………………………………………………………………………………….

3. Viết (theo mẫu):

35 = 30 + 5 27 = … + … 19 = … + … 88 = … + …

45 = … +… 47 = … + … 79 = … + … 98 = … + …

95 = … +… 87 = … + … 99 = … + … 28 = … + …

4. Tính toán:

Ôn tập các dạng Toán lớp 1

Tài liệu vẫn còn, vui lòng tải về để xem thêm

Để phục vụ cho việc giảng dạy và soạn giáo án, quý thầy cô có thể tham khảo thêm nhiều giáo án điện tử được chiase24.com sưu tầm và cập nhật tại mục tài liệu học tập.

Ngoài ra, quý thầy cô và các bậc phụ huynh có thể tham khảo thêm nhiều dạng bài tập của từng chuyên đề để hướng dẫn các em học sinh ôn tập, củng cố kiến ​​thức nhằm đạt kết quả cao trong các kì thi.

5/5 – (398 bình chọn)

Xem thêm: Soạn bài Làm việc là niềm vui trang 29 – Tiếng Việt lớp 2 Những chân trời sáng tạo Tập 1 – Tuần 3

xem thêm thông tin chi tiết về
Ôn tập các dạng Toán lớp 1 – Bài tập Toán lớp 1

Ôn tập các dạng Toán lớp 1 – Bài tập Toán lớp 1

Hình Ảnh về:
Ôn tập các dạng Toán lớp 1 – Bài tập Toán lớp 1

Video về:
Ôn tập các dạng Toán lớp 1 – Bài tập Toán lớp 1

Wiki về
Ôn tập các dạng Toán lớp 1 – Bài tập Toán lớp 1


Ôn tập các dạng Toán lớp 1 – Bài tập Toán lớp 1 -

Các dạng bài ôn tập môn Toán lớp 1 giúp các em học sinh lớp 1 ôn tập các dạng bài tập, hệ thống hóa kiến ​​thức đã học cũng như củng cố kiến ​​thức thật tốt để đạt kết quả cao trong các bài thi, bài kiểm tra. Mời quý thầy cô và các em tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu bằng cách download.

Các dạng Toán lớp 1

ĐÁNH GIÁ: CÁC SỐ ĐẾN 10

Đầu tiên. Con số?

2 = 1 + … 8 = 7 + … 9 = 5 + …

3 = 2 + … 8 = 6 + … 9 = … + 2

5 = 4 + … 8 = … + 4 10 = … + 4

7 = … + 2 6 = 4 + … 10 = 8 + …

2. Viết số thích hợp vào chỗ trống:

Các dạng bài ôn tập môn Toán lớp 1
Các dạng bài ôn tập môn Toán lớp 1

3. Lan gấp được 10 chiếc thuyền, Lan cho em 4 chiếc thuyền. Hỏi Lan còn lại bao nhiêu chiếc thuyền?

Giải pháp

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

4. Vẽ đoạn thẳng MN có độ dài 10cm.

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

ĐÁNH GIÁ: CÁC SỐ ĐẾN 10

Đầu tiên. Tính toán:

10 – 1 = …
10 – 2 =…
10 – 3 =…
10 – 4 =…
10 – 5 =…
10 – 6 =…
10 – 7 =…
10 – 8 =…
10 – 9 =…
10 – 10 =…
9 – 1 = …
9 – 2 =…
9 – 3 =…
9 – 4 =…
9 – 5 =…
9 – 6 =…
9 – 7 = …
9 – 8 =…
9 – 9 =…
8 - 1 =…
8 – 2 =…
8 – 3 =…
8 – 4 =…
8 – 5 =…
8 – 6 =…
8 – 7 =…
8 – 8 =…
8 - 1 =…
8 – 2 =…
8 – 3 =…
8 – 4 =…
8 – 5 =…
8 – 6 =…
8 – 7 =…
8 – 8 =…
6 – 1 = …
6 – 2 =…
6 – 3 =…
6 – 4 =…
6 – 5 =…
6 – 6 =…
5 – 1 = …
5 – 2 =…
5 – 3 =…
5 – 4 =…
5 – 5 =…

4 – 1 = …
4 – 2 =…
4 – 3 =…
4 – 4 =…

3 – 1 = …
3 – 2 =…
3 – 3 =…

2 – 1 = …
2 – 2 =…

1 – 1 = …

2. Tính toán:

5 + 4 =…

1 + 6 = …

4 + 2 = …

9 + 1 =…

2 + 7 = …

9 – 5 =…

7 – 1 =…

6 – 4 =…

10 – 1 = …

9 – 7 = …

9 – 4 =…

7 – 6 =…

6 – 2 =…

10 – 9 =…

9 – 2 =…

3. Tính toán:

9 – 3 – 2 =…

10 – 4 – 4 =

7 – 3 – 2 = … …

… 5 – 1 – 1 = …

10 – 5 – 4 =…

4 + 2 – 2 = …

4. Có tất cả 10 con gà và vịt trong đó có 3 con gà. Có bao nhiêu con vịt?

Giải pháp

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

ĐÁNH GIÁ: CÁC SỐ ĐẾN 100

Đầu tiên. Viết số:

a) Từ ngày 11 đến ngày 20: ……, ..…., ..…., ..…,……,.. …, ..…, ..…,…..,…..…. ,.....,.....

b) Từ ngày 21 đến ngày 30: ……, ..…., ..…., ..…,……,.. …, ..…., ..…,…..,…..…. ,.....,.....

c) Từ 48 đến 54:……, ..…., ..…., ..…,……,.. …,..…,…..,…..….,…..,….. …. ,.....

d) Từ 69 đến n 78: ……, ..…., ..…., ..…,……,..…,..…,…..,…..,….….

đ) Từ 89 đến 96:……, ..…., ..…., ..…,……,.. …,..…,…..,..….,…..,…..… . ,.....

f) Từ 91 đến 100: ……, ..…., ..…., ..…,……,.. …,..…,…..,…..….,…..,….. …. ,.....

2. Viết trên mỗi vạch của tia số:

Các dạng bài ôn tập môn Toán lớp 1
Các dạng bài ôn tập môn Toán lớp 1

0……………………………………………………………………………………………….

Các dạng bài ôn tập môn Toán lớp 1
Các dạng bài ôn tập môn Toán lớp 1

90……………………………………………………………………………………………….

3. Viết (theo mẫu):

35 = 30 + 5 27 = … + … 19 = … + … 88 = … + …

45 = … +… 47 = … + … 79 = … + … 98 = … + …

95 = … +… 87 = … + … 99 = … + … 28 = … + …

4. Tính toán:

Ôn tập các dạng Toán lớp 1

Tài liệu vẫn còn, vui lòng tải về để xem thêm

Để phục vụ cho việc giảng dạy và soạn giáo án, quý thầy cô có thể tham khảo thêm nhiều giáo án điện tử được chiase24.com sưu tầm và cập nhật tại mục tài liệu học tập.

Ngoài ra, quý thầy cô và các bậc phụ huynh có thể tham khảo thêm nhiều dạng bài tập của từng chuyên đề để hướng dẫn các em học sinh ôn tập, củng cố kiến ​​thức nhằm đạt kết quả cao trong các kì thi.

5/5 - (398 bình chọn)

Xem thêm: Soạn bài Làm việc là niềm vui trang 29 - Tiếng Việt lớp 2 Những chân trời sáng tạo Tập 1 - Tuần 3

[rule_{ruleNumber}]

#Ôn #tập #các #dạng #Toán #lớp #Bài #tập #Toán #lớp

[rule_3_plain]

#Ôn #tập #các #dạng #Toán #lớp #Bài #tập #Toán #lớp

Sùi mào gà – mụn cóc sinh dục: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

2 tháng ago

Nổi mề đay: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

2 tháng ago

Dị ứng: nguyên nhân, biểu hiện, chuẩn đoán và cách chữa hiệu quả

2 tháng ago

5 bí quyết chọn và bảo quản thắt lưng da cho chàng – chị em nên biết

2 tháng ago

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

5 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

5 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

5 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

5 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

5 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

5 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

5 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

5 tháng ago

Danh mục bài viết

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Các dạng Toán lớp 1Related posts:

Ôn tập các dạng Toán lớp 1 giúp các em học sinh lớp 1 ôn luyện các dạng bài tập, nhằm hệ thống lại kiến thức đã học cũng như củng cố kiến thức thật tốt để đạt kết quả cao trong các bài thi, bài kiểm tra. Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu bằng cách tải về.
Các dạng Toán lớp 1

ÔN TẬP: CÁC SỐ ĐẾN 10
1. Số?
2 = 1 + … 8 = 7 + … 9 = 5 + …
3 = 2 + … 8 = 6 + … 9 = … + 2

5 = 4 + … 8 = … + 4 10 = … + 4
7 = … + 2 6 = 4 + … 10 = 8 + …
2. Viết số thích hợp vào ô trống:
Ôn tập các dạng Toán lớp 13. Lan gấp được 10 cái thuyền, Lan cho em 4 cái thuyền. Hỏi Lan còn mấy cái thuyền?
Bài giải
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

4. Vẽ đoạn thẳng MN có độ dài 10cm.
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
ÔN TẬP: CÁC SỐ ĐẾN 10
1. Tính:
10 – 1 = …10 – 2 = …10 – 3 = …10 – 4 = …10 – 5 = …10 – 6 = …10 – 7 = …10 – 8 = …10 – 9 = …10 – 10 = …
9 – 1 = …9 – 2 = …9 – 3 = …9 – 4 = …9 – 5 = …9 – 6 = …9 – 7 = …9 – 8 = …9 – 9 = …
8 – 1 = …8 – 2 = …8 – 3 = …8 – 4 = …8 – 5 = …8 – 6 = …8 – 7 = …8 – 8 = …
8 – 1 = …8 – 2 = …8 – 3 = …8 – 4 = …8 – 5 = …8 – 6 = …8 – 7 = …8 – 8 = …
6 – 1 = …6 – 2 = …6 – 3 = …6 – 4 = …6 – 5 = …6 – 6 = …
5 – 1 = …5 – 2 = …5 – 3 = …5 – 4 = …5 – 5 = …
4 – 1 = …4 – 2 = …4 – 3 = …4 – 4 = …

3 – 1 = …3 – 2 = …3 – 3 = …
2 – 1 = …2 – 2 = …
1 – 1 = …

2. Tính:

5 + 4 = …

1 + 6 = …

4 + 2 = …

9 + 1 =…

2 + 7 = …

9 – 5 = …

7 – 1 = …

6 – 4 = …

10 – 1 = …

9 – 7 = …

9 – 4 = …

7 – 6 = …

6 – 2 = …

10 – 9 =…

9 – 2 = …

3. Tính:

9 – 3 – 2 =…
10 – 4 – 4 =

7 – 3 – 2 = … …
… 5 – 1 – 1 = …

10 – 5 – 4 =…
4 + 2 – 2 = …

4. Vừa gà vừa vịt có tất cả 10 con, trong đó có 3 con gà. Hỏi có mấy con vịt?
Bài giải
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
ÔN TẬP: CÁC SỐ ĐẾN 100
1. Viết các số:
a) Từ 11 đến 20: ……, ..…, ..…, ..…,……,.. …, ..…, ..…,…..,..…. ,…..,..….
b) Từ 21 đến 30: ……, ..…, ..…, ..…,……,.. …, ..…, ..…,…..,..…. ,…..,..….
c) Từ 48 đến 54 : ……, ..…, ..…, ..…,……,.. …,..…,…..,..….,…..,..….,..….
d) Từ 69 đế n 78: ……, ..…, ..…, ..…,……,.. …,..…,…..,..….,…..,..….,..….
e) Từ 89 đến 96: ……, ..…, ..…, ..…,……,.. …,..…,…..,..….,…..,..….,..….
f) Từ 91 đến 100: ……, ..…, ..…, ..…,……,.. …,..…,…..,..….,…..,..….,..….
2. Viết vào mỗi vạch của tia số:
Ôn tập các dạng Toán lớp 10…………………………………………………………………………………………………………………..
Ôn tập các dạng Toán lớp 190…………………………………………………………………………………………………………… ……
3. Viết (theo mẫu):
35 = 30 + 5 27 = … + … 19 = … + … 88 = … + …
45 = … + … 47 = … + … 79 = … + … 98 = … + …
95 = … + … 87 = … + … 99 = … + … 28 = … + …
4. Tính:
Ôn tập các dạng Toán lớp 1Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải về để xem tiếp
Để phục vụ công tác giảng dạy và soạn giáo án, thầy cô giáo có thể tham khảo thêm các giáo án điện tử được chiase24.com sưu tầm và cập nhật tại mục tài liệu học tập.
Ngoài ra, quý thầy cô và các bậc phụ huynh có thể tham khảo thêm các dạng bài tập theo từng môn học để hướng dẫn các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức nhằm đạt kết quả cao trong các kỳ thi.

5/5 – (398 bình chọn)

Related posts:Các dạng Toán lớp 1 hay nhất – Ôn tập Toán lớp 1
Bài tập toán lớp 1 cơ bản và nâng cao – Các dạng bài tập Toán lớp 1
120 bài toán chọn lọc lớp 1 – Bài tập ôn luyện lớp 1 môn Toán
Tổng hợp 272 bài ôn tập các dạng Toán lớp 1

.ua2cba0d435ea1307188eb24eed7dec2f { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ua2cba0d435ea1307188eb24eed7dec2f:active, .ua2cba0d435ea1307188eb24eed7dec2f:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ua2cba0d435ea1307188eb24eed7dec2f { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ua2cba0d435ea1307188eb24eed7dec2f .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ua2cba0d435ea1307188eb24eed7dec2f .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ua2cba0d435ea1307188eb24eed7dec2f:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Soạn bài Làm việc thật là vui trang 29 – Tiếng Việt lớp 2 Chân trời sáng tạo Tập 1 – Tuần 3

#Ôn #tập #các #dạng #Toán #lớp #Bài #tập #Toán #lớp

[rule_2_plain]

#Ôn #tập #các #dạng #Toán #lớp #Bài #tập #Toán #lớp

[rule_2_plain]

#Ôn #tập #các #dạng #Toán #lớp #Bài #tập #Toán #lớp

[rule_3_plain]

#Ôn #tập #các #dạng #Toán #lớp #Bài #tập #Toán #lớp

Sùi mào gà – mụn cóc sinh dục: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

2 tháng ago

Nổi mề đay: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

2 tháng ago

Dị ứng: nguyên nhân, biểu hiện, chuẩn đoán và cách chữa hiệu quả

2 tháng ago

5 bí quyết chọn và bảo quản thắt lưng da cho chàng – chị em nên biết

2 tháng ago

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

5 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

5 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

5 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

5 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

5 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

5 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

5 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

5 tháng ago

Danh mục bài viết

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Các dạng Toán lớp 1Related posts:

Ôn tập các dạng Toán lớp 1 giúp các em học sinh lớp 1 ôn luyện các dạng bài tập, nhằm hệ thống lại kiến thức đã học cũng như củng cố kiến thức thật tốt để đạt kết quả cao trong các bài thi, bài kiểm tra. Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu bằng cách tải về.
Các dạng Toán lớp 1

ÔN TẬP: CÁC SỐ ĐẾN 10
1. Số?
2 = 1 + … 8 = 7 + … 9 = 5 + …
3 = 2 + … 8 = 6 + … 9 = … + 2

5 = 4 + … 8 = … + 4 10 = … + 4
7 = … + 2 6 = 4 + … 10 = 8 + …
2. Viết số thích hợp vào ô trống:
Ôn tập các dạng Toán lớp 13. Lan gấp được 10 cái thuyền, Lan cho em 4 cái thuyền. Hỏi Lan còn mấy cái thuyền?
Bài giải
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

4. Vẽ đoạn thẳng MN có độ dài 10cm.
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
ÔN TẬP: CÁC SỐ ĐẾN 10
1. Tính:
10 – 1 = …10 – 2 = …10 – 3 = …10 – 4 = …10 – 5 = …10 – 6 = …10 – 7 = …10 – 8 = …10 – 9 = …10 – 10 = …
9 – 1 = …9 – 2 = …9 – 3 = …9 – 4 = …9 – 5 = …9 – 6 = …9 – 7 = …9 – 8 = …9 – 9 = …
8 – 1 = …8 – 2 = …8 – 3 = …8 – 4 = …8 – 5 = …8 – 6 = …8 – 7 = …8 – 8 = …
8 – 1 = …8 – 2 = …8 – 3 = …8 – 4 = …8 – 5 = …8 – 6 = …8 – 7 = …8 – 8 = …
6 – 1 = …6 – 2 = …6 – 3 = …6 – 4 = …6 – 5 = …6 – 6 = …
5 – 1 = …5 – 2 = …5 – 3 = …5 – 4 = …5 – 5 = …
4 – 1 = …4 – 2 = …4 – 3 = …4 – 4 = …

3 – 1 = …3 – 2 = …3 – 3 = …
2 – 1 = …2 – 2 = …
1 – 1 = …

2. Tính:

5 + 4 = …

1 + 6 = …

4 + 2 = …

9 + 1 =…

2 + 7 = …

9 – 5 = …

7 – 1 = …

6 – 4 = …

10 – 1 = …

9 – 7 = …

9 – 4 = …

7 – 6 = …

6 – 2 = …

10 – 9 =…

9 – 2 = …

3. Tính:

9 – 3 – 2 =…
10 – 4 – 4 =

7 – 3 – 2 = … …
… 5 – 1 – 1 = …

10 – 5 – 4 =…
4 + 2 – 2 = …

4. Vừa gà vừa vịt có tất cả 10 con, trong đó có 3 con gà. Hỏi có mấy con vịt?
Bài giải
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
ÔN TẬP: CÁC SỐ ĐẾN 100
1. Viết các số:
a) Từ 11 đến 20: ……, ..…, ..…, ..…,……,.. …, ..…, ..…,…..,..…. ,…..,..….
b) Từ 21 đến 30: ……, ..…, ..…, ..…,……,.. …, ..…, ..…,…..,..…. ,…..,..….
c) Từ 48 đến 54 : ……, ..…, ..…, ..…,……,.. …,..…,…..,..….,…..,..….,..….
d) Từ 69 đế n 78: ……, ..…, ..…, ..…,……,.. …,..…,…..,..….,…..,..….,..….
e) Từ 89 đến 96: ……, ..…, ..…, ..…,……,.. …,..…,…..,..….,…..,..….,..….
f) Từ 91 đến 100: ……, ..…, ..…, ..…,……,.. …,..…,…..,..….,…..,..….,..….
2. Viết vào mỗi vạch của tia số:
Ôn tập các dạng Toán lớp 10…………………………………………………………………………………………………………………..
Ôn tập các dạng Toán lớp 190…………………………………………………………………………………………………………… ……
3. Viết (theo mẫu):
35 = 30 + 5 27 = … + … 19 = … + … 88 = … + …
45 = … + … 47 = … + … 79 = … + … 98 = … + …
95 = … + … 87 = … + … 99 = … + … 28 = … + …
4. Tính:
Ôn tập các dạng Toán lớp 1Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải về để xem tiếp
Để phục vụ công tác giảng dạy và soạn giáo án, thầy cô giáo có thể tham khảo thêm các giáo án điện tử được chiase24.com sưu tầm và cập nhật tại mục tài liệu học tập.
Ngoài ra, quý thầy cô và các bậc phụ huynh có thể tham khảo thêm các dạng bài tập theo từng môn học để hướng dẫn các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức nhằm đạt kết quả cao trong các kỳ thi.

5/5 – (398 bình chọn)

Related posts:Các dạng Toán lớp 1 hay nhất – Ôn tập Toán lớp 1
Bài tập toán lớp 1 cơ bản và nâng cao – Các dạng bài tập Toán lớp 1
120 bài toán chọn lọc lớp 1 – Bài tập ôn luyện lớp 1 môn Toán
Tổng hợp 272 bài ôn tập các dạng Toán lớp 1

.ua2cba0d435ea1307188eb24eed7dec2f { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ua2cba0d435ea1307188eb24eed7dec2f:active, .ua2cba0d435ea1307188eb24eed7dec2f:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ua2cba0d435ea1307188eb24eed7dec2f { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ua2cba0d435ea1307188eb24eed7dec2f .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ua2cba0d435ea1307188eb24eed7dec2f .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ua2cba0d435ea1307188eb24eed7dec2f:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Soạn bài Làm việc thật là vui trang 29 – Tiếng Việt lớp 2 Chân trời sáng tạo Tập 1 – Tuần 3

Chuyên mục: Giáo dục
#Ôn #tập #các #dạng #Toán #lớp #Bài #tập #Toán #lớp

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button