Ôn tập hè môn Toán, tiếng Việt lớp 2 – Tài liệu ôn tập lớp 2

Bạn đang xem:
Ôn tập hè môn Toán, tiếng Việt lớp 2 – Tài liệu ôn tập lớp 2
tại tieuhocchauvanliem.edu.vn

3 tuần trước

3 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

KIỂM TRA LẠI

MÔN TOÁN

Phần I: Trắc nghiệm, khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng

Câu 1: Tìm một số biết rằng thêm 35 vào hiệu đó bằng 35 trừ đi số đó.
A. 0 B. 35 C. 70 D. Đầu tiên

Câu hỏi 2: 7 giờ tối còn được gọi là:
A. 17 giờ B. 21 giờ C. 19 giờ D. 15 giờ

Câu 3: Số nhỏ nhất có 3 chữ số là:
A. 100 B. 101 C. 102 D. 111

Câu 4: 5m 5dm = ….. Số cần điền vào chỗ chấm là:
A. 55m B. 505m C. 55dm D. 10dm

Câu 5: Cho dãy số: 7; 11; 15; 19; ….số tiếp theo điền vào chỗ chấm là:
A. 22 B . 23 C. 33 D. 34

Câu 6: Nếu thứ sáu tuần này là 26. Thì thứ năm tuần trước là:
A. 17 B. 18 C. 19 D. 20

Câu 7: Số lớn nhất có ba chữ số là:
A. 998 B. 999 C. 978 D. 987

Câu 8: Hình vuông ABCD có cạnh AB = 5cm. Chu vi hình vuông là:
A. 15 cm B. 20 cm C. 25 cm D. 30 cm

Câu 9: 81 – x = 28, x có giá trị là bao nhiêu?
A. 53 B. 89 C. 98 D. 43

Câu 10: 17 + 15 – 10 = ….. Số cần điền vào chỗ chấm là:
A. 32 B. 22 C. 30 D. 12

Phần II: Tự luận (làm vào vở)

Câu hỏi 1: Nhập dấu > ,< , =

Xem thêm: Văn mẫu lớp 12: Tóm tắt tác phẩm Người lái đò sông Đà (Sơ đồ tư duy)

375…..575 948……894 460…..400 + 60 231 + 305…..423 + 104

Câu 2: Sắp xếp các số: 376, 960, 736, 690 theo thứ tự từ bé đến lớn

Câu 3: Viết các số: 372, 380, 394, 369 theo thứ tự từ lớn đến bé:

Câu 4: Đặt rối loạn:

234 + 565 576 + 420 81 – 27 67 + 9
958 – 527 899 -384 42 – 19 32 + 68

Câu hỏi 5: Tính nhẩm:
500 + 200 =…….. 500 + 500 =………… 900 – 400 =…….. 600 – 200 =………….
300 + 400 = …… .. 200 + 700 = …………. 800 – 200 = ………… 700 – 300 = …………

Câu hỏi 6:
a) Đúng Viết (T) Sai Viết S vào chỗ trống:

một. 603 = 600 + 3 b. 603 = 600 + 30

c. 780 = 700 +8 d. 780 = 700 +80

b) Viết số thích hợp vào ô trống thành: 983 = + 80 +3

Câu 7: Tính toán
a) 3 x 6 + 53 b) 35 : 5 + 23 c) ​​354 + 135 – 263

Câu 8: Tính độ dài đường gấp khúc ABCDE

Tổng hợp và giải quyết vấn đề

Câu 9: Thùng thứ nhất đựng được 865 lít nước. Thùng thứ hai đựng ít hơn thùng thứ nhất 300 lít nước. Hỏi thùng thứ hai đựng được bao nhiêu lít nước?

Câu 10: Khi đổ thùng dầu lớn vào hai thùng dầu nhỏ gồm thùng 145 lít và thùng 250 lít thì thùng dầu lớn cạn. Hỏi lúc đầu thùng dầu lớn đựng được bao nhiêu lít dầu?

Câu 11: Mỗi bạn mua 5 cuốn. Bạn đã mua bao nhiêu quyển sách 4 quyển?

Câu 12: Một lớp học có 32 học sinh được chia đều thành 4 hàng. Có bao nhiêu học sinh trong mỗi hàng?

Xem thêm: Bài văn mẫu lớp 9: Đoạn văn nghị luận Học, học nữa, học mãi (3 bài văn mẫu)

Câu 13. Đàn vịt có 64 con. Có 19 con đang bơi trong ao. Hỏi trên bờ còn lại bao nhiêu con vịt?

Câu 14: Hiền cho bạn 25 bông hoa thì Hiền có 17 bông hoa. Hỏi ban đầu Hiền có bao nhiêu bông hoa?

TIẾNG VIỆT

Phần I: Trắc nghiệm, khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng

Câu hỏi 1: Trong các từ : tình nguyện ; xếp hàng ; mềm ; ồn ào. Từ viết sai chính tả là:
A. smack B. Xếp hàng c. hành hung d. Ồn ào

Câu 2: Từ nào sau đây chỉ tiết trời mùa xuân?
A. nóng B. ấm C. mát D. lạnh

Câu 3: Trong câu: “Ve sầu hót cả mùa hè”. Phần gạch chân trả lời câu hỏi nào?
A. Khi nào B. Tại sao C. Để làm gì D. Để làm gì

Câu 4. Từ trái nghĩa của từ nhanh nhẹn là từ:
A chăm chỉ B. chậm chạp C. sạch sẽ D. lười biếng

Câu 5. Từ chỉ sự vật trong câu: “Mùa xuân tươi đẹp đã đến”. được:
A. Mùa xuân B. CD tươi đẹp đã về

Câu 6. Bộ phận trả lời câu hỏi Ở đâu? trong câu: “Bác nông dân đang gặt lúa ngoài đồng”. Được:
A. Những người nông dân C. đang thu hoạch lúa
B. trên cánh đồng D. đang gặt lúa trên cánh đồng

Câu 7. Cho câu: “What does your mother do….Dấu câu cần điền vào chỗ trống là:
A.Dấu chấm B. Dấu phẩy C. Dấu chấm hỏi D. Dấu chấm than

Xem thêm: Tập làm văn lớp 3: Viết đoạn văn ngắn kể về một cảnh đẹp mà em biết (33 bài văn mẫu)

Câu 8. Thỏ …..
Từ thích hợp chỉ đặc điểm của động vật để điền vào chỗ trống là:
A. Nhẹ nhàng B. Nhút nhát C. Khéo léo D. Nhanh nhẹn

Câu 9. Từ nào không thuộc nhóm từ ngữ tả tình cảm của Bác Hồ đối với thiếu nhi:
A. Yêu thương B. Quan tâm C. Thân yêu D. Quan tâm

Câu 10. Em hiểu câu tục ngữ: “Lá lành đùm lá rách”. Là gì?
A. Giúp đỡ lẫn nhau B. Đoàn kết
C. Chăm sóc D. Quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau lúc khó khăn, hoạn nạn.

Tải tài liệu để biết thêm chi tiết

5/5 – (350 phiếu bầu)

xem thêm thông tin chi tiết về
Ôn tập hè môn Toán, tiếng Việt lớp 2 – Tài liệu ôn tập lớp 2

Ôn tập hè môn Toán, tiếng Việt lớp 2 – Tài liệu ôn tập lớp 2

Hình Ảnh về:
Ôn tập hè môn Toán, tiếng Việt lớp 2 – Tài liệu ôn tập lớp 2

Video về:
Ôn tập hè môn Toán, tiếng Việt lớp 2 – Tài liệu ôn tập lớp 2

Wiki về
Ôn tập hè môn Toán, tiếng Việt lớp 2 – Tài liệu ôn tập lớp 2


Ôn tập hè môn Toán, tiếng Việt lớp 2 – Tài liệu ôn tập lớp 2 -

3 tuần trước

3 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

KIỂM TRA LẠI

MÔN TOÁN

Phần I: Trắc nghiệm, khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng

Câu 1: Tìm một số biết rằng thêm 35 vào hiệu đó bằng 35 trừ đi số đó.
A. 0 B. 35 C. 70 D. Đầu tiên

Câu hỏi 2: 7 giờ tối còn được gọi là:
A. 17 giờ B. 21 giờ C. 19 giờ D. 15 giờ

Câu 3: Số nhỏ nhất có 3 chữ số là:
A. 100 B. 101 C. 102 D. 111

Câu 4: 5m 5dm = ..... Số cần điền vào chỗ chấm là:
A. 55m B. 505m C. 55dm D. 10dm

Câu 5: Cho dãy số: 7; 11; 15; 19; ….số tiếp theo điền vào chỗ chấm là:
A. 22 B . 23 C. 33 D. 34

Câu 6: Nếu thứ sáu tuần này là 26. Thì thứ năm tuần trước là:
A. 17 B. 18 C. 19 D. 20

Câu 7: Số lớn nhất có ba chữ số là:
A. 998 B. 999 C. 978 D. 987

Câu 8: Hình vuông ABCD có cạnh AB = 5cm. Chu vi hình vuông là:
A. 15 cm B. 20 cm C. 25 cm D. 30 cm

Câu 9: 81 - x = 28, x có giá trị là bao nhiêu?
A. 53 B. 89 C. 98 D. 43

Câu 10: 17 + 15 – 10 = ..... Số cần điền vào chỗ chấm là:
A. 32 B. 22 C. 30 D. 12

Phần II: Tự luận (làm vào vở)

Câu hỏi 1: Nhập dấu > ,< , =

Xem thêm: Văn mẫu lớp 12: Tóm tắt tác phẩm Người lái đò sông Đà (Sơ đồ tư duy)

375…..575 948……894 460…..400 + 60 231 + 305…..423 + 104

Câu 2: Sắp xếp các số: 376, 960, 736, 690 theo thứ tự từ bé đến lớn

Câu 3: Viết các số: 372, 380, 394, 369 theo thứ tự từ lớn đến bé:

Câu 4: Đặt rối loạn:

234 + 565 576 + 420 81 - 27 67 + 9
958 – 527 899 -384 42 – 19 32 + 68

Câu hỏi 5: Tính nhẩm:
500 + 200 =…….. 500 + 500 =………… 900 – 400 =…….. 600 – 200 =………….
300 + 400 = …… .. 200 + 700 = …………. 800 - 200 = ………… 700 - 300 = …………

Câu hỏi 6:
a) Đúng Viết (T) Sai Viết S vào chỗ trống:

một. 603 = 600 + 3 b. 603 = 600 + 30

c. 780 = 700 +8 d. 780 = 700 +80

b) Viết số thích hợp vào ô trống thành: 983 = + 80 +3

Câu 7: Tính toán
a) 3 x 6 + 53 b) 35 : 5 + 23 c) ​​354 + 135 – 263

Câu 8: Tính độ dài đường gấp khúc ABCDE

Ôn tập hè môn Toán, Tiếng Việt lớp 2 - Tài liệu ôn tập lớp 2 - on tap he Toan TiengViet L2

Tổng hợp và giải quyết vấn đề

Câu 9: Thùng thứ nhất đựng được 865 lít nước. Thùng thứ hai đựng ít hơn thùng thứ nhất 300 lít nước. Hỏi thùng thứ hai đựng được bao nhiêu lít nước?

Câu 10: Khi đổ thùng dầu lớn vào hai thùng dầu nhỏ gồm thùng 145 lít và thùng 250 lít thì thùng dầu lớn cạn. Hỏi lúc đầu thùng dầu lớn đựng được bao nhiêu lít dầu?

Câu 11: Mỗi bạn mua 5 cuốn. Bạn đã mua bao nhiêu quyển sách 4 quyển?

Câu 12: Một lớp học có 32 học sinh được chia đều thành 4 hàng. Có bao nhiêu học sinh trong mỗi hàng?

Xem thêm: Bài văn mẫu lớp 9: Đoạn văn nghị luận Học, học nữa, học mãi (3 bài văn mẫu)

Câu 13. Đàn vịt có 64 con. Có 19 con đang bơi trong ao. Hỏi trên bờ còn lại bao nhiêu con vịt?

Câu 14: Hiền cho bạn 25 bông hoa thì Hiền có 17 bông hoa. Hỏi ban đầu Hiền có bao nhiêu bông hoa?

TIẾNG VIỆT

Phần I: Trắc nghiệm, khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng

Câu hỏi 1: Trong các từ : tình nguyện ; xếp hàng ; mềm ; ồn ào. Từ viết sai chính tả là:
A. smack B. Xếp hàng c. hành hung d. Ồn ào

Câu 2: Từ nào sau đây chỉ tiết trời mùa xuân?
A. nóng B. ấm C. mát D. lạnh

Câu 3: Trong câu: “Ve sầu hót cả mùa hè”. Phần gạch chân trả lời câu hỏi nào?
A. Khi nào B. Tại sao C. Để làm gì D. Để làm gì

Câu 4. Từ trái nghĩa của từ nhanh nhẹn là từ:
A chăm chỉ B. chậm chạp C. sạch sẽ D. lười biếng

Câu 5. Từ chỉ sự vật trong câu: “Mùa xuân tươi đẹp đã đến”. được:
A. Mùa xuân B. CD tươi đẹp đã về

Câu 6. Bộ phận trả lời câu hỏi Ở đâu? trong câu: “Bác nông dân đang gặt lúa ngoài đồng”. Được:
A. Những người nông dân C. đang thu hoạch lúa
B. trên cánh đồng D. đang gặt lúa trên cánh đồng

Câu 7. Cho câu: “What does your mother do….Dấu câu cần điền vào chỗ trống là:
A.Dấu chấm B. Dấu phẩy C. Dấu chấm hỏi D. Dấu chấm than

Xem thêm: Tập làm văn lớp 3: Viết đoạn văn ngắn kể về một cảnh đẹp mà em biết (33 bài văn mẫu)

Câu 8. Thỏ …..
Từ thích hợp chỉ đặc điểm của động vật để điền vào chỗ trống là:
A. Nhẹ nhàng B. Nhút nhát C. Khéo léo D. Nhanh nhẹn

Câu 9. Từ nào không thuộc nhóm từ ngữ tả tình cảm của Bác Hồ đối với thiếu nhi:
A. Yêu thương B. Quan tâm C. Thân yêu D. Quan tâm

Câu 10. Em hiểu câu tục ngữ: “Lá lành đùm lá rách”. Là gì?
A. Giúp đỡ lẫn nhau B. Đoàn kết
C. Chăm sóc D. Quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau lúc khó khăn, hoạn nạn.

Tải tài liệu để biết thêm chi tiết

5/5 - (350 phiếu bầu)

[rule_{ruleNumber}]

#Ôn #tập #hè #môn #Toán #tiếng #Việt #lớp #Tài #liệu #ôn #tập #lớp

[rule_3_plain]

#Ôn #tập #hè #môn #Toán #tiếng #Việt #lớp #Tài #liệu #ôn #tập #lớp

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

3 tuần ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

3 tuần ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

4 tuần ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

4 tuần ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

4 tuần ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

4 tuần ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

4 tuần ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

4 tuần ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

4 tuần ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

4 tuần ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

4 tuần ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

4 tuần ago

Danh mục bài viết

Related posts:

ÔN TẬP HÈ
MÔN: TOÁN

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Phần I: Trắc nghiệm, khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng
Câu 1: Tìm một số biết rằng lấy 35 cộng với số đó thì có kết quả bằng 35 trừ đi số đó.A. 0 B. 35 C. 70 D . 1
Câu 2: 7 giờ tối còn gọi là:A. 17 giờ B. 21 giờ C. 19. giờ D. 15 giờ

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 3: Số bé nhất có 3 chữ số khác nhau là:A. 100 B. 101 C. 102 D. 111
Câu 4: 5m 5dm = ….. Số điền vào chỗ chấm là:A. 55m B. 505 m C. 55dm D. 10 dm
Câu 5: Cho dãy số: 7; 11; 15; 19; ….số tiếp theo điền vào chỗ chấm là:A. 22 B . 23 C. 33 D. 34

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 6: Nếu thứ 6 tuần này là 26. Thì thứ 5 tuần trước là: A. 17 B. 18 C. 19 D. 20
Câu 7: Số lớn nhất có ba chữ số là:A. 998 B. 999 C. 978 D. 987
Câu 8: Hình vuông ABCD có cạnh AB = 5cm. Chu vi hình vuông là:A. 15 cm B. 20 cm C. 25 cm D. 30 cm

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 9: 81 – x = 28, x có giá trị bằng bao nhiêu?A. 53 B. 89 C. 98 D. 43
Câu 10: 17 + 15 – 10 = ….. Số điền vào chỗ chấm là:A. 32 B. 22 C. 30 D. 12
Phần II: Tự luận (làm vào vở)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 1: Điền dấu > ,< , =
.udae42f92ad29bfbdc57d8a92d9a7ebc0 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .udae42f92ad29bfbdc57d8a92d9a7ebc0:active, .udae42f92ad29bfbdc57d8a92d9a7ebc0:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .udae42f92ad29bfbdc57d8a92d9a7ebc0 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .udae42f92ad29bfbdc57d8a92d9a7ebc0 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .udae42f92ad29bfbdc57d8a92d9a7ebc0 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .udae42f92ad29bfbdc57d8a92d9a7ebc0:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 12: Tóm tắt tác phẩm Người lái đò sông Đà (Sơ đồ tư duy)375…..575 948……894 460…..400 + 60 231 + 305…..423 + 104
Câu 2: Xếp các số: 376, 960, 736, 690 theo thứ tự từ bé đến lớn

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 3: Viết các số: 372, 380, 394, 369 theo thứ tự lớn đến bé là:
Câu 4: Đặt tính rối tính:
234 + 565 576 + 420 81 – 27 67 + 9958 – 527 899 -384 42 – 19 32 + 68

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 5: Tính nhẩm:500 + 200 =…….. 500 + 500 =……… 900 – 400 =…….. 600 – 200 =………. 300 + 400 =…….. 200 + 700 =………. 800 – 200 =……… 700 – 300 =…………
Câu 6:a) Đúng ghi (Đ) Sai ghi S vào ô trống:
a. 603 = 600 + 3 b. 603 = 600 + 30

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

c. 780 = 700 +8 d. 780 = 700 +80
b) Viết số thích hợp vào ô trống để: 983 = + 80 +3
Câu 7: Tínha) 3 x 6 + 53 b) 35 : 5 + 23 c) 354 + 135 – 263

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 8: Tính độ dài đường gấp khúc ABCDE

Tóm tắt và giải các bài toán

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 9: Bể nước thứ nhất chứa 865 l nước. Bể nước thứ hai chứa ít hơn bể thứ nhất 300l. Hỏi bể thứ hai chứa bao nhiêu lít nước?
Câu 10: Một thùng dầu lớn khi đổ sang hai thùng dầu nhỏ gồm một thùng 145 lít và một thùng 250 lít thì thùng dầu lớn không còn gì. Hỏi thùng dầu lớn ban đầu chứa bao nhiêu lít dầu?
Câu 11: Mỗi bạn mua 5 quyển vở. Hỏi 4 bạn thì mua bao nhiêu quyển vở?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 12: Một lớp học có 32 học sinh được chia đều làm 4 hàng. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu học sinh?
.ufe9f6bce7d4a8da09f4ea3916dd14bd1 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ufe9f6bce7d4a8da09f4ea3916dd14bd1:active, .ufe9f6bce7d4a8da09f4ea3916dd14bd1:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ufe9f6bce7d4a8da09f4ea3916dd14bd1 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ufe9f6bce7d4a8da09f4ea3916dd14bd1 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ufe9f6bce7d4a8da09f4ea3916dd14bd1 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ufe9f6bce7d4a8da09f4ea3916dd14bd1:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 9: Đoạn văn nghị luận Học, học nữa, học mãi (3 mẫu)Câu 13. Đàn vịt có 64 con. Có 19 con bơi xuống ao. Hỏi trên bờ còn bao nhiêu con vịt?
Câu 14: Hiền cho bạn 25 bông hoa thì Hiền còn 17 bông. Hỏi ban đầu Hiền có bao nhiêu bông hoa?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

MÔN: TIẾNG VIỆT
Phần I: Trắc nghiệm, khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng
Câu 1: Trong các từ : xung phong ; xếp hàng ; xáng xủa ; xôn xao. Từ viết sai chính tả là:A. xáng xủa B. Xếp hàng c . xung phong d . Xôn xao

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 2: Từ nào sau đây chỉ thời tiết của mùa xuân?A. nóng nực B. Ấm áp C. mát mẻ D. Lạnh giá
Câu 3: Trong câu : “Ve nhởn nhơ ca hát suốt cả mùa hè.” Bộ phận gạch chân trả lời cho câu hỏi nào?A. Khi nào B. Vì sao C. Để làm gì D. Làm gì
Câu 4. Từ trái nghĩa với từ nhanh nhẹn là từ:A chăm chỉ B. chậm chạp C. sạch sẽ D. lười biếng

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 5. Từ chỉ sự vật trong câu: “Mùa xuân xinh đẹp đã về.” là:A. Mùa xuân B. xinh đẹp C. đã D. về
Câu 6. Bộ phận trả lời cho câu hỏi Ở đâu? trong câu: “Các bác nông dân đang gặt lúa trên cánh đồng.” Là: A. Các bác nông dân C. đang gặt lúa B. trên cánh đồng D. đang gặt lúa trên cánh đồng
Câu 7. Cho câu: “Mẹ em làm nghề gì….Dấu câu cần điền vào chỗ trống là:A.Dấu chấm B. Dấu phẩy C. Dấu chấm hỏi D. Dấu chấm cảm

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

.ue7290096b7668af8eaa945880c44b130 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ue7290096b7668af8eaa945880c44b130:active, .ue7290096b7668af8eaa945880c44b130:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ue7290096b7668af8eaa945880c44b130 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ue7290096b7668af8eaa945880c44b130 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ue7290096b7668af8eaa945880c44b130 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ue7290096b7668af8eaa945880c44b130:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Tập làm văn lớp 3: Viết một đoạn văn ngắn kể về một cảnh đẹp mà em biết (33 mẫu)Câu 8. Thỏ …..Từ chỉ đặc điểm của con vật điền thích hợp vào chỗ trống là:A. Hiền lành B. Nhút nhát C. Tinh ranh D. Nhanh nhẹn
Câu 9. Từ nào không thuộc nhóm từ nói lên tình cảm của Bác Hồ đối với thiếu nhi:A. Thương yêu B. Chăm lo C. kính yêu D.quan tâm
Câu 10. Em hiểu câu tục ngữ : “Lá lành đùm lá rách.” là thế nào?A. Giúp đỡ nhau B. Đoàn kết C. Đùm bọc D. Đùm bọc ,cưu mang, giúp đỡ nhau lúc khó khăn hoạn nạn

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Download tài liệu để xem thêm chi tiết

5/5 – (350 bình chọn)

Related posts:Bộ đề ôn tập hè môn Toán, Tiếng Việt lớp 2
Đề ôn tập hè môn Toán, Tiếng Việt lớp 2 – Bài tập ôn hè môn Toán, tiếng Việt lớp 2
Bài tập ôn hè môn Toán, tiếng Việt lớp 3 – Tài liệu ôn hè dành cho học sinh khá giỏi lớp 3
Một số bài Toán về số và chữ số lớp 2 – Tài liệu ôn tập lớp 2 môn Toán

#Ôn #tập #hè #môn #Toán #tiếng #Việt #lớp #Tài #liệu #ôn #tập #lớp

[rule_2_plain]

#Ôn #tập #hè #môn #Toán #tiếng #Việt #lớp #Tài #liệu #ôn #tập #lớp

[rule_2_plain]

#Ôn #tập #hè #môn #Toán #tiếng #Việt #lớp #Tài #liệu #ôn #tập #lớp

[rule_3_plain]

#Ôn #tập #hè #môn #Toán #tiếng #Việt #lớp #Tài #liệu #ôn #tập #lớp

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

3 tuần ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

3 tuần ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

4 tuần ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

4 tuần ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

4 tuần ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

4 tuần ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

4 tuần ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

4 tuần ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

4 tuần ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

4 tuần ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

4 tuần ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

4 tuần ago

Danh mục bài viết

Related posts:

ÔN TẬP HÈ
MÔN: TOÁN

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Phần I: Trắc nghiệm, khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng
Câu 1: Tìm một số biết rằng lấy 35 cộng với số đó thì có kết quả bằng 35 trừ đi số đó.A. 0 B. 35 C. 70 D . 1
Câu 2: 7 giờ tối còn gọi là:A. 17 giờ B. 21 giờ C. 19. giờ D. 15 giờ

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 3: Số bé nhất có 3 chữ số khác nhau là:A. 100 B. 101 C. 102 D. 111
Câu 4: 5m 5dm = ….. Số điền vào chỗ chấm là:A. 55m B. 505 m C. 55dm D. 10 dm
Câu 5: Cho dãy số: 7; 11; 15; 19; ….số tiếp theo điền vào chỗ chấm là:A. 22 B . 23 C. 33 D. 34

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 6: Nếu thứ 6 tuần này là 26. Thì thứ 5 tuần trước là: A. 17 B. 18 C. 19 D. 20
Câu 7: Số lớn nhất có ba chữ số là:A. 998 B. 999 C. 978 D. 987
Câu 8: Hình vuông ABCD có cạnh AB = 5cm. Chu vi hình vuông là:A. 15 cm B. 20 cm C. 25 cm D. 30 cm

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 9: 81 – x = 28, x có giá trị bằng bao nhiêu?A. 53 B. 89 C. 98 D. 43
Câu 10: 17 + 15 – 10 = ….. Số điền vào chỗ chấm là:A. 32 B. 22 C. 30 D. 12
Phần II: Tự luận (làm vào vở)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 1: Điền dấu > ,< , =
.udae42f92ad29bfbdc57d8a92d9a7ebc0 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .udae42f92ad29bfbdc57d8a92d9a7ebc0:active, .udae42f92ad29bfbdc57d8a92d9a7ebc0:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .udae42f92ad29bfbdc57d8a92d9a7ebc0 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .udae42f92ad29bfbdc57d8a92d9a7ebc0 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .udae42f92ad29bfbdc57d8a92d9a7ebc0 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .udae42f92ad29bfbdc57d8a92d9a7ebc0:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 12: Tóm tắt tác phẩm Người lái đò sông Đà (Sơ đồ tư duy)375…..575 948……894 460…..400 + 60 231 + 305…..423 + 104
Câu 2: Xếp các số: 376, 960, 736, 690 theo thứ tự từ bé đến lớn

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 3: Viết các số: 372, 380, 394, 369 theo thứ tự lớn đến bé là:
Câu 4: Đặt tính rối tính:
234 + 565 576 + 420 81 – 27 67 + 9958 – 527 899 -384 42 – 19 32 + 68

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 5: Tính nhẩm:500 + 200 =…….. 500 + 500 =……… 900 – 400 =…….. 600 – 200 =………. 300 + 400 =…….. 200 + 700 =………. 800 – 200 =……… 700 – 300 =…………
Câu 6:a) Đúng ghi (Đ) Sai ghi S vào ô trống:
a. 603 = 600 + 3 b. 603 = 600 + 30

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

c. 780 = 700 +8 d. 780 = 700 +80
b) Viết số thích hợp vào ô trống để: 983 = + 80 +3
Câu 7: Tínha) 3 x 6 + 53 b) 35 : 5 + 23 c) 354 + 135 – 263

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 8: Tính độ dài đường gấp khúc ABCDE

Tóm tắt và giải các bài toán

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 9: Bể nước thứ nhất chứa 865 l nước. Bể nước thứ hai chứa ít hơn bể thứ nhất 300l. Hỏi bể thứ hai chứa bao nhiêu lít nước?
Câu 10: Một thùng dầu lớn khi đổ sang hai thùng dầu nhỏ gồm một thùng 145 lít và một thùng 250 lít thì thùng dầu lớn không còn gì. Hỏi thùng dầu lớn ban đầu chứa bao nhiêu lít dầu?
Câu 11: Mỗi bạn mua 5 quyển vở. Hỏi 4 bạn thì mua bao nhiêu quyển vở?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 12: Một lớp học có 32 học sinh được chia đều làm 4 hàng. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu học sinh?
.ufe9f6bce7d4a8da09f4ea3916dd14bd1 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ufe9f6bce7d4a8da09f4ea3916dd14bd1:active, .ufe9f6bce7d4a8da09f4ea3916dd14bd1:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ufe9f6bce7d4a8da09f4ea3916dd14bd1 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ufe9f6bce7d4a8da09f4ea3916dd14bd1 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ufe9f6bce7d4a8da09f4ea3916dd14bd1 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ufe9f6bce7d4a8da09f4ea3916dd14bd1:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 9: Đoạn văn nghị luận Học, học nữa, học mãi (3 mẫu)Câu 13. Đàn vịt có 64 con. Có 19 con bơi xuống ao. Hỏi trên bờ còn bao nhiêu con vịt?
Câu 14: Hiền cho bạn 25 bông hoa thì Hiền còn 17 bông. Hỏi ban đầu Hiền có bao nhiêu bông hoa?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

MÔN: TIẾNG VIỆT
Phần I: Trắc nghiệm, khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng
Câu 1: Trong các từ : xung phong ; xếp hàng ; xáng xủa ; xôn xao. Từ viết sai chính tả là:A. xáng xủa B. Xếp hàng c . xung phong d . Xôn xao

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 2: Từ nào sau đây chỉ thời tiết của mùa xuân?A. nóng nực B. Ấm áp C. mát mẻ D. Lạnh giá
Câu 3: Trong câu : “Ve nhởn nhơ ca hát suốt cả mùa hè.” Bộ phận gạch chân trả lời cho câu hỏi nào?A. Khi nào B. Vì sao C. Để làm gì D. Làm gì
Câu 4. Từ trái nghĩa với từ nhanh nhẹn là từ:A chăm chỉ B. chậm chạp C. sạch sẽ D. lười biếng

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 5. Từ chỉ sự vật trong câu: “Mùa xuân xinh đẹp đã về.” là:A. Mùa xuân B. xinh đẹp C. đã D. về
Câu 6. Bộ phận trả lời cho câu hỏi Ở đâu? trong câu: “Các bác nông dân đang gặt lúa trên cánh đồng.” Là: A. Các bác nông dân C. đang gặt lúa B. trên cánh đồng D. đang gặt lúa trên cánh đồng
Câu 7. Cho câu: “Mẹ em làm nghề gì….Dấu câu cần điền vào chỗ trống là:A.Dấu chấm B. Dấu phẩy C. Dấu chấm hỏi D. Dấu chấm cảm

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

.ue7290096b7668af8eaa945880c44b130 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ue7290096b7668af8eaa945880c44b130:active, .ue7290096b7668af8eaa945880c44b130:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ue7290096b7668af8eaa945880c44b130 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ue7290096b7668af8eaa945880c44b130 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ue7290096b7668af8eaa945880c44b130 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ue7290096b7668af8eaa945880c44b130:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Tập làm văn lớp 3: Viết một đoạn văn ngắn kể về một cảnh đẹp mà em biết (33 mẫu)Câu 8. Thỏ …..Từ chỉ đặc điểm của con vật điền thích hợp vào chỗ trống là:A. Hiền lành B. Nhút nhát C. Tinh ranh D. Nhanh nhẹn
Câu 9. Từ nào không thuộc nhóm từ nói lên tình cảm của Bác Hồ đối với thiếu nhi:A. Thương yêu B. Chăm lo C. kính yêu D.quan tâm
Câu 10. Em hiểu câu tục ngữ : “Lá lành đùm lá rách.” là thế nào?A. Giúp đỡ nhau B. Đoàn kết C. Đùm bọc D. Đùm bọc ,cưu mang, giúp đỡ nhau lúc khó khăn hoạn nạn

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Download tài liệu để xem thêm chi tiết

5/5 – (350 bình chọn)

Related posts:Bộ đề ôn tập hè môn Toán, Tiếng Việt lớp 2
Đề ôn tập hè môn Toán, Tiếng Việt lớp 2 – Bài tập ôn hè môn Toán, tiếng Việt lớp 2
Bài tập ôn hè môn Toán, tiếng Việt lớp 3 – Tài liệu ôn hè dành cho học sinh khá giỏi lớp 3
Một số bài Toán về số và chữ số lớp 2 – Tài liệu ôn tập lớp 2 môn Toán

Chuyên mục: Giáo dục
#Ôn #tập #hè #môn #Toán #tiếng #Việt #lớp #Tài #liệu #ôn #tập #lớp

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button