Phân tích bài Tinh thần yêu nước của nhân dân ta của Chủ tịch Hồ Chí Minh.


Các bài văn mẫu lớp 7

Phân tích bài Tinh thần yêu nước của nhân dân ta của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phân tích bài Tinh thần yêu nước của nhân dân ta của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hướng dẫn


I. TỔ CHỨC

Đầu tiên.Khai mạc:

– Bài Tinh thần yêu nước của nhân dân ta trích từ văn kiện Báo cáo chính trị do Chủ tịch Hồ Chí Minh trình bày tại Đại hội lần thứ II Đảng Lao động Việt Nam, họp ở Viễn Bắc, tháng 2/1951.

– Nội dung khẳng định chủ nghĩa yêu nước là truyền thống quý báu lâu đời của dân tộc Việt Nam và được thể hiện rõ nét, rực rỡ nhất qua các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược.

2. Thân bài:

* Truyền thống yêu nước của nhân dân ta:

Trong cuộc chiến chống xâm lược:

– Nhân dân ta sẵn sàng hy sinh tất cả để bảo vệ chủ quyền, độc lập, tự do thiêng liêng của Tổ quốc. Truyền thống yêu nước tốt đẹp đã có từ xa xưa. (VD: Hai Bà Trưng, ​​Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung…).

– Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang ở giai đoạn gay go, ác liệt (1951) đòi hỏi tinh thần xả thân vì nước của các tầng lớp nhân dân.

Lòng yêu nước là nguồn vô tận trong lòng dân tộc. Đồng bào hôm nay rất xứng đáng với tấm gương yêu nước của tiền nhân.

Trong hoàn cảnh kháng chiến chống Pháp, lòng yêu nước được thể hiện qua những hành động cụ thể hàng ngày để bảo vệ sự tồn vong của quốc gia, dân tộc.

* Khẳng định giá trị cao quý to lớn của chủ nghĩa yêu nước:

– Tuy ở mỗi hoàn cảnh, lòng yêu nước có những biểu hiện khác nhau nhưng lòng yêu nước luôn có một giá trị thiêng liêng.

– Nhiệm vụ của Đảng và Chính phủ là phải ra sức tuyên truyền, tổ chức và lãnh đạo, “làm cho tinh thần yêu nước của mọi người được rèn luyện trong công việc yêu nước và công việc kháng chiến”.

3. Chấm dứt:

– Bài văn sắc sảo, sôi nổi, giàu sức thuyết phục, cổ vũ, động viên rất nhiều đồng bào trong cuộc kháng chiến chống Pháp.

– Chủ nghĩa yêu nước, truyền thống bất khuất là cơ sở vững chắc bảo đảm thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống xâm lược và sự nghiệp xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.

II.PHÂN CÔNG

Bài “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta” là một đoạn trích trong văn kiện Báo cáo chính trị do Chủ tịch Hồ Chí Minh trình bày tại Đại hội đại biểu lần thứ II Đảng Lao động Việt Nam, tổ chức tại Việt Bắc tháng 2 năm 1951 trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp .

Qua đoạn trích này, tác giả khẳng định lòng yêu nước là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Lòng yêu nước đó được thể hiện rõ nét và rực rỡ nhất trong các cuộc chiến đấu chống ngoại xâm. Đoạn trích cũng thể hiện thái độ trân trọng và tự hào của tác giả đối với truyền thống đó.

Tuy chỉ là một đoạn trích nhưng bài văn vẫn có đầy đủ đặc điểm, kết cấu của một bài văn nghị luận với ba phần rõ rệt như sau:

Giới thiệu bài: Từ bọn dầu mỏ đến bọn cướp: Yêu nước là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Đó là sức mạnh to lớn trong công cuộc chống xâm lược.

Thân bài: Tiếp theo là lòng yêu nước nồng nàn: Chứng minh những biểu hiện cụ thể của lòng yêu nước trong lịch sử chống ngoại xâm và trong kháng chiến hiện nay.

Kết bài: Phần còn lại: Nhiệm vụ của Đảng là động viên, khích lệ tinh thần yêu nước của nhân dân ta ngày càng mạnh mẽ để sự nghiệp kháng chiến chống Pháp thắng lợi.

Bố cục trên thể hiện tính hợp lý, chặt chẽ trong phương pháp lập luận. Nghệ thuật nổi bật nhất của bài văn là việc lựa chọn và trình bày dẫn chứng.

Đoạn mở đầu nêu vấn đề nghị luận: “Nhân dân ta nồng nàn yêu nước. Đó là truyền thống quý báu của ta… nó át cả lũ ăn cướp”. được thể hiện mạnh mẽ, cụ thể nhất có thể.Đặc điểm lịch sử của đất nước ta là luôn phải đối mặt với các thế lực ngoại xâm nên rất cần đến lòng yêu nước và tinh thần xả thân vì nước.Thực tế cuộc kháng chiến chống Pháp thực dân đang diễn ra quyết liệt, đòi hỏi phải phát huy cao độ tinh thần thi đua yêu nước của toàn dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiệt liệt biểu dương những tấm gương sáng ngời yêu nước.


Xem thêm: Bình luận ý kiến ​​của nhà thơ, nhà phê bình văn học Nga V. Bielinsky: Thơ ca trước hết là cuộc sống, sau đó là nghệ thuật

Để khẳng định sức mạnh to lớn của chủ nghĩa yêu nước, tác giả đã mượn một hình ảnh tượng trưng ước lệ để so sánh:… “Lòng yêu nước kết thành một làn sóng to lớn, mạnh mẽ, nó lướt qua. hiểm nguy nào, khó khăn nào cũng dìm chết lũ thủy tặc”. Lòng yêu nước được lặp lại nhiều lần (có đại từ thay thế), kết hợp với những động từ có sức gợi lớn như: liên hợp, vượt qua, dìm hàng… làm nổi bật sức mạnh liên kết không gì cản nổi. của lòng yêu nước. Âm hưởng hào hùng của câu nói đã lay động lòng người. Niềm phấn khởi, tâm huyết, lòng ngưỡng mộ và tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh hiện rõ trong từng câu, từng chữ.

Trong phần thân bài, để chứng minh cho nhận định trên, tác giả đã đưa ra những dẫn chứng hùng hồn trong lịch sử giữ nước và thực tế cuộc kháng chiến chống Pháp để chứng minh điều đó. Đó là những tấm gương yêu nước sáng ngời muôn đời của các danh nhân anh hùng dân tộc:

“Trong lịch sử nước ta đã có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tỏ tinh thần yêu nước của nhân dân ta. Chúng ta có quyền tự hào về những trang sử vẻ vang của các thời đại Bà Trưng, ​​Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung,… Chúng ta phải ghi nhớ công lao của các vị anh hùng dân tộc, các anh. Đó là điển hình của một dân tộc anh hùng”.

Bốn nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta là bốn nghìn năm kế thừa và không ngừng phát huy truyền thống yêu nước. Lòng yêu nước như mạch ngầm thiêng liêng không bao giờ cạn trong dòng máu mỗi người dân gắn bó với đất nước Việt Nam. Giờ đây, nó được thể hiện bằng những hành động thiết thực.

Đồng bào ta hôm nay cũng rất xứng đáng với tổ tiên ngày xưa. Từ những cụ già tóc bạc đến những em nhỏ, từ Việt kiều đến đồng bào vùng bị tạm chiếm, từ đồng bào miền xuôi đến miền xuôi, ai cũng nồng nàn yêu nước và căm thù giặc. chiến tranh. Từ những người lính tiền tuyến nhịn đói mấy ngày bám trụ diệt giặc, đến những công chức ở hậu phương nhịn đói nuôi quân, từ những người phụ nữ khuyên chồng con nhập ngũ, nhưng họ đã ở xung quanh. Phong giúp đỡ về phương tiện đi lại, giúp đỡ các bà mẹ chiến sĩ chăm sóc các chiến sĩ như con đẻ của mình. Từ nam nữ công nhân và nông dân thi đua tăng gia sản xuất, không quản ngại khó khăn gian khổ để giúp đỡ một phần công cuộc kháng chiến, đến đồng bào điền chủ ruộng đất cho Chính phủ. Những nghĩa cử cao đẹp đó, tuy khác nhau, khác nhau ở việc làm, nhưng giống nhau ở lòng nhiệt thành yêu nước.

Đoạn cuối của văn bản, tác giả đã sử dụng nghệ thuật so sánh độc đáo để cụ thể hóa những khái niệm trừu tượng, giúp người đọc, người nghe dễ hiểu:

Lòng yêu nước cũng như những điều đáng quý. Có khi bày trong tủ kính, trong lọ pha lê, nhìn rõ. Nhưng đôi khi giấu trong rương, trong rương. Nhiệm vụ của chúng tôi là làm cho những kho báu ẩn giấu đó được trưng bày. Nghĩa là phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của mọi người được thực hành trong công việc yêu nước và công việc kháng chiến.

Bác phân tích rõ hai trạng thái của lòng yêu nước: âm ỉ, thầm kín và sôi nổi, mãnh liệt.

Với nghệ thuật lập luận chặt chẽ, bố cục rõ ràng và hệ thống dẫn chứng xác thực, bài văn có sức thuyết phục lớn. Nhiều thủ pháp nghệ thuật được tác giả sử dụng như so sánh, liệt kê, lặp cấu trúc câu và hàng loạt động từ có sức gợi hình cao… làm cho câu văn nhịp nhàng, cân đối, khỏe khoắn. Vì vậy, giọng điệu của bài thơ hào hùng như một tiếng hô vui cổ vũ toàn dân đoàn kết một lòng đánh đuổi ách xâm lược, bảo vệ độc lập, chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Bài thơ đã thổi bùng ngọn lửa yêu nước trong lòng mỗi người dân. Truyền thống anh hùng, bất khuất là nền tảng vững chắc để cuộc kháng chiến chống Pháp đi đến những tháng cuối cùng. Hôm nay, bài báo trên vẫn còn nóng hổi tính thời sự, là động lực thúc đẩy nhân dân Việt Nam vững bước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thân yêu.

Nguồn: Vietvanhoctro.com

Xem thêm: Phân tích 8 dòng đầu bài thơ Việt Bắcthẻ:
#cuộc sống #Hồ Chí Minh #lao động #phân tích #diễn ngôn #Việt Bắc

Bạn thấy bài viết Phân tích bài Tinh thần yêu nước của nhân dân ta của Chủ tịch Hồ Chí Minh. có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?
Nếu không hãy comment góp ý thêm bên dưới để tieuhocchauvanliem.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé!
Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Châu Văn Liêm

Chuyên mục: VĂN NGHỊ LUẬN

Nguồn: Trường Châu Văn Liêm

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button