Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 6 Bài 17: Biểu Đồ Phần Trăm

Xem tất cả tài liệu lớp 6: nơi đây

Xem thêm sách tham khảo liên quan:

 • Giải Sách Bài Tập Toán Lớp 6
 • SGK Toán 6 Tập 1
 • SGK Toán 6 Tập 2
 • Sách Giáo Viên Toán 6 Tập 1
 • Sách Giáo Viên Toán Lớp 6 Tập 2
 • Vở bài tập Toán 6 Tập 1
 • Vở bài tập Toán 6 Tập 2

Sách Giải Toán 6 bài 17: Biểu đồ phần trăm giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 6 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận chặt chẽ và logic, hình thành năng lực vận dụng các kết luận toán học vào cuộc sống và các môn học khác:

Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 2 Bài 17 trang 61: Để đi từ nhà đến trường trong 40 học sinh B có 6 em đi xe buýt, 15 em đi xe đạp, còn lại đi bộ. Tính tỷ lệ phần trăm học sinh B đi xe buýt, xe đạp hoặc đi bộ đến phần còn lại của lớp và vẽ nó dưới dạng biểu đồ thanh.

Câu trả lời

– Tỉ lệ học sinh B đi xe buýt so với học sinh cả lớp là:

– Tỉ số học sinh B đi xe đạp so với học sinh cả lớp là: Giải Toán 6 | Giải Toán 6 Tập 2 Bài 17 Trang 61 2

– Tỉ số học sinh B đi bộ so với học sinh cả lớp là:

100% – ( 15% + 37,5%) = 47,5%

Giải Toán 6 | Giải Toán 6 Tập 2 Bài 17 Trang 61 3

Bài 149 (trang 61 SGK Toán 6 Tập 2): Viết các số liệu vào ?, dựng biểu đồ phần trăm dưới dạng ô vuông.

Câu trả lời:

Tính phần trăm:

Giải bài 149 trang 61 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải Toán 149 Trang 61 Sách Toán 6 Tập 2

Biểu đồ cốt truyện:

Giải bài 149 trang 61 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải Toán 149 Trang 61 Toán 6 Tập 2

Bài 150 (trang 61 SGK Toán 6 Tập 2): Điểm kiểm tra môn toán của C đạt trên trung bình và được thể hiện trong Hình 16.

Xem thêm:: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang 85, 86 SGK Toán 6 tập 1 Chân

Giải bài 150 trang 61 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải bài 150 Trang 61 SGK Toán 6 Tập 2

Hình 16

a) Bao nhiêu phần trăm bài thi đạt điểm 10?

b) Loại điểm nào nhiều nhất? Bao nhiêu phần trăm?

c) Tỉ lệ bài đạt 9 điểm là bao nhiêu?

d) Tính tổng số bài kiểm tra môn toán của C biết rằng có 16 bài đạt điểm 6.

Câu trả lời:

a) Tỉ lệ bài đạt điểm 10 là 8% (cột đậm thấp nhất)

b) Loại điểm cao nhất là 7 chiếm 40% (cột cao nhất)

c) Tỷ lệ bài đạt điểm 9 là 0% (không có cột điểm 9)

d) 16 bài thi đạt 6 điểm chiếm tỉ lệ 32% nên tổng số bài thi bằng

Giải bài 150 trang 61 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải Bài 150 Trang 61 Toán 6 Tập 2

Bài 151 (trang 61 SGK Toán 6 Tập 2): Để đổ bê tông người ta trộn 1 tạ xi măng, 2 tạ cát và 6 tạ sỏi.

a) Tính thành phần % từng thành phần của bê tông.

Xem thêm:: Lời giải SGK toán 6 tập 2 trang 28, 29, 30, 31 đầy đủ nhất

b) Vẽ biểu đồ hộp biểu diễn các tỉ lệ phần trăm đó.

Câu trả lời:

một) Ta có: tổng = xi măng + cát + sỏi = 1 + 2 + 6 = 9

– Tỷ lệ xi măng = (xi măng .100/tổng) % =

(1 .100/9) % = 11,11%

– Tỷ lệ cát = (cát . 100 / tổng) % =

(2 .100/9) % = 22,22%

– Tỷ lệ sỏi = (sỏi . 100 / tổng số) % =

(6 .100/9) % = 66,67%

b) Vẽ biểu đồ

Giải bài 151 trang 61 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải bài 151 Trang 61 SGK Toán 6 Tập 2

Bài 152 (trang 61 SGK Toán 6 Tập 2): Năm học 1998-1999 cả nước ta có 13076 trường tiểu học, 8583 trường trung học cơ sở và 1641 trường trung học phổ thông. Hãy dựng biểu đồ cột thể hiện tỉ lệ phần trăm của các loại hình trường học trên trong hệ thống giáo dục phổ thông Việt Nam.

Câu trả lời:

Tổng số trường học trong hệ thống giáo dục:

Xem thêm:: Giải toán lớp 6 bài 9: Quy tắc chuyển vế – VnDoc.com

13076 + 8583 + 1641 = 23300 (trường)

Tỷ lệ các loại trường:

Loại trường tiểu học: 13076 : 23000 . 100% = 56%

Loại trường trung học cơ sở: 8583 : 23300 . 100% = 37%

Loại trường trung học: 1641 : 23300 . 100% = 7%

(Hoặc tính theo 100% – 56% – 37% = 7%)

Biểu đồ cột

Giải bài 152 trang 61 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải Toán 152 Trang 61 Sách Toán 6 Tập 2

Bài 153 (trang 62 SGK Toán 6 Tập 2): Số liệu của ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 1998-1999 cho biết: Cả nước có 5564888 học sinh trung học cơ sở, trong đó có 2968868 học sinh nam. Dùng máy tính bỏ túi tính tỉ số phần trăm số học sinh nam và số học sinh nữ trong tổng số học sinh THCS.

Câu trả lời:

Tỉ lệ học sinh nam là:

2968868 : 5564888 . 100% = 53,35%

Tỉ lệ học sinh nữ là:

100% – 53,35% = 46,65%

Bạn thấy bài viết ” Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 6 Bài 17: Biểu Đồ Phần Trăm ” có hay không?
Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Châu Văn Liêm

Chuyên mục: Học Tập

Nguồn: Trường Châu Văn Liêm

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button