Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 6 Bài 6: Tia Phân Giác Của Góc

Xem tất cả tài liệu lớp 6: nơi đây

Xem thêm sách tham khảo liên quan:

 • Giải Sách Bài Tập Toán Lớp 6
 • SGK Toán 6 Tập 1
 • SGK Toán 6 Tập 2
 • Sách Giáo Viên Toán 6 Tập 1
 • Sách Giáo Viên Toán Lớp 6 Tập 2
 • Vở bài tập Toán 6 Tập 1
 • Vở bài tập Toán 6 Tập 2

Sách Giải Toán 6 bài 6: Tia phân giác của một góc giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 6 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận logic và logic, hình thành năng lực vận dụng các kiến ​​thức toán học vào cuộc sống và vào việc khác. đối tượng:

Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 2 Bài 6 trang 86: Vẽ tia phân giác của góc vuông

Câu trả lời

Góc phẳng xOy có hai tia phân giác là Ot và Ot’ như hình bên.

Bài 30 (trang 87 SGK Toán 6 Tập 2): Trên cùng nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ các tia Ot, Oy sao cho góc xOt = 25o, góc xOy = 50o.

a) Tia Ot có nằm giữa hai tia Ox và Oy không?

b) So sánh góc tOy và góc xOt?

c) Tia Ot có là tia phân giác của góc xOy không? Tại sao.

Câu trả lời:

Giải bài 30 trang 87 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải Toán 30 Trang 87 SGK Toán 6 Tập 2Giải bài 30 trang 87 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải Toán Bai30trang87 Sgktoan6 Tập2

Bài 31 (trang 87 SGK Toán 6 Tập 2): a) Vẽ góc xOy có số đo 126o.

Xem thêm:: Ôn tập và trả lời bài 9 trang 27 Lý 10 – Chi tiết và ngắn gọn

b) Vẽ tia phân giác của góc xOy ở câu a.

Câu trả lời:

Giải bài 31 trang 87 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải Toán Bài 31 Trang 87 SGK Toán 6 Tập 2 1

một)Dùng thước đo góc ta vẽ được góc xOy = 126o

(tương tự cách vẽ ở các bài trước)

b)b) Vì tia Ot là tia phân giác của góc xOy

Giải bài 31 trang 87 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải Toán Bài 31 Trang 87 Toán 6 Tập 2

Đặt thước đo góc nằm sao cho tia Oy nằm trên nửa mặt phẳng có cạnh là đường thẳng chứa tia Ox trùng với đỉnh O của góc xOy và tia Ox đi qua O của thước. Nếu tia Ot đi qua đường thẳng 63 thì tia Ot là tia phân giác của góc xOy.

Bài 32 (trang 87 SGK Toán 6 Tập 2): Khi nào thì có thể kết luận tia Ot là tia phân giác của góc xOy? Trong các câu trả lời sau, hãy chọn câu trả lời đúng:

Giải bài 32 trang 87 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải Toán Bài 32 Trang 87 Sách Toán 6 Tập 2

Câu trả lời:

Ta biết, để Ot là tia phân giác của góc xOy thì cần thỏa mãn 2 điều kiện:

Xem thêm:: Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 trang 34 SGK Vật Lý 10

Giải bài 32 trang 87 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải Toán Bài 32 Trang 87 SGK Toán 6 Tập 2 1

Vì thế :

a) Không suy luận được vì thiếu điều kiện Ot nằm giữa Ox và Oy.

b) Không thể kết luận vì thiếu điều kiện Giải bài 32 trang 87 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải Toán Bài 32 Trang 87 Sách Toán 6 Tập 2 2

Giải bài 32 trang 87 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải Toán Bài 32 Trang 87 SGK Toán 6 Tập 2 3

* Ghi chú:

+ Từ điểm d), sau khi Ot là tia phân giác của Giải bài 32 trang 87 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải Toán Bài 32 Trang 87 SGK Toán 6 Tập 2 4 Chúng ta có thể suy luận Giải bài 32 trang 87 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải Toán Bài 32 Trang 87 SGK Toán 6 Tập 2 5

Luyện tập (trang 87 SGK Toán tập 2)

Bài 33 (trang 87 SGK Toán 6 Tập 2): Vẽ hai góc kề bù xOy, yOx’ biết góc xOy = 130o. Gọi Ot là tia phân giác của góc xOy. Tính góc x’Ot.

Câu trả lời:

Giải bài 33 trang 87 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải Toán Bài 33 Trang 87 Sách Toán 6 Tập 2Giải bài 33 trang 87 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải Toán Bài 33 Trang 87 Toán 6 Tập 2

Luyện tập (trang 87 SGK Toán tập 2)

Bài 34 (trang 87 SGK Toán 6 Tập 2): Vẽ hai góc kề bù xOy, yOx’ biết góc xOy = 100o. Gọi Ot là tia phân giác của góc xOy, Ot’ là tia phân giác của góc x’Oy. Tính góc x’Ot, góc xOt’, góc tOt’.

Câu trả lời:

Xem thêm:: Bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử

Giải bài 34 trang 87 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải Toán Bài 34 Trang 87 Sách Toán 6 Tập 2 1Giải bài 34 trang 87 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải Toán Bài 34 Trang 87 Sách Toán 6 Tập 2 2Giải bài 34 trang 87 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải Toán Bài 34 Trang 87 SGK Toán 6 Tập 2 3

Luyện tập (trang 87 SGK Toán tập 2)

Bài 35 (trang 87 SGK Toán 6 Tập 2): Vẽ góc bẹt xOy. Vẽ tia phân giác Om của góc đó. Vẽ tia phân giác Oa của góc xOm. Vẽ tia phân giác Ob của góc mOy. Tính số đo aOb.

Câu trả lời:

Giải bài 35 trang 87 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải Toán 35 Trang 87 SGK Toán 6 Tập 2

+ Trên cùng một nửa mặt phẳng của cạnh xy chứa tia Om, Om là tia nằm giữa tia Oa và tia Ob.

Giải bài 35 trang 87 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải Toán 35 Trang 87 SGK Toán 6 Tập 2 1Giải bài 35 trang 87 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải Toán 35 Trang 87 SGK Toán 6 Tập 2 2

Luyện tập (trang 87 SGK Toán tập 2)

Bài 36 (trang 87 SGK Toán 6 Tập 2): Cho hai tia Oy và Oz cùng nằm trên một nửa mặt phẳng có các cạnh chứa tia 0x. Biết góc xOy = 30o, góc xOz = 80o. Vẽ tia phân giác Om của góc xOy. Vẽ tia phân giác On của góc yOz. Tính góc mOn.

Câu trả lời:

Giải bài 36 trang 87 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải Toán 36 Trang 87 Sách Toán 6 Tập 2Giải bài 36 trang 87 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải Toán 36 Trang 87 Toán 6 Tập 2Giải bài 36 trang 87 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải Toán 36 Trang 87 Toán 6 Tập 2 1

Luyện tập (trang 87 SGK Toán tập 2)

Bài 37 (trang 87 SGK Toán 6 Tập 2): Cho hai tia Oy và Oz cùng nằm trên một nửa mặt phẳng có các cạnh chứa tia Ox. Biết góc xOy = 30o, góc xOz = 120o.

a) Tính số đo góc yOz

b) Vẽ tia phân giác Om của góc xOy, tia phân giác On của góc xOz. Tính số đo góc mOn

Câu trả lời:

Giải bài 37 trang 87 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải Toán 37 Trang 87 Sách Toán 6 Tập 2Giải bài 37 trang 87 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải Bài 37 Trang 87 Toán 6 Tập 2Giải bài 37 trang 87 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải Toán 37 Trang 87 Toán 6 Tập 2 1

Bạn thấy bài viết ” Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 6 Bài 6: Tia Phân Giác Của Góc ” có hay không?
Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Châu Văn Liêm

Chuyên mục: Học Tập

Nguồn: Trường Châu Văn Liêm

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button