Soạn bài Ôn tập làm văn (lớp 10)


Các bài văn mẫu vào lớp 10

Tập làm văn Ôn tập (lớp 10)

Tập làm văn Ôn tập (lớp 10)

Hướng dẫn


Đặc điểm

Văn bản tự truyện

văn bản thuyết minh

văn bản nghị luận

Ý tưởng

Là thể loại tự sự, bằng việc kể lại diễn biến của các sự việc, hiện tượng, miêu tả tính cách thông qua một cốt truyện tương đối hoàn chỉnh.

Là hình thức nói hoặc chú thích để mọi người hiểu rõ hơn về sự vật, sự việc, hiện tượng hoặc hình ảnh đã cho.

Là bài viết bàn bạc, đánh giá rõ ràng một vấn đề để tạo niềm tin, tác động đến tình cảm và định hướng hành động đúng đắn.

Chức năng chính

Tiếp cận đối tượng trong văn bản.

Hiểu đối tượng trong văn bản.

Nhìn nhận và tranh luận các vấn đề trong văn học.

mối quan hệ qua lại

Khi kể chuyện có thuyết minh và lập luận.

Khi thuyết minh bằng miêu tả, (đại diện cho đối tượng) giải thích, phân tích rõ đối tượng (nghị luận).

Khi nghị luận có miêu tả, kể chuyện (trích dẫn), có thuyết minh (giải thích).

* Giải thích mối quan hệ qua lại giữa ba kiểu văn bản: Vì khi tạo lập một văn bản thì nhận, hiểu, lí trí, tình cảm, tưởng tượng và liên tưởng không tách rời nhau, chúng gắn bó và hỗ trợ cho nhau. cùng với nhau. Khi đó lời văn mới đặc biệt hấp dẫn, sinh động. Tuỳ theo từng loại văn bản mà các thao tác và khả năng trên được sử dụng ở đâu nổi bật hơn. Văn nghị luận sử dụng lý trí và tư duy logic. Văn tự sự và văn tự sự có sử dụng trí tưởng tượng, liên tưởng, tư duy hình tượng.

2. Sự việc tiêu biểu là sự việc quan trọng góp phần hình thành cốt truyện.

Chi tiết tiêu biểu là chi tiết cụ thể, tập trung, thể hiện rõ sự việc tiêu biểu.

– Cách chọn sự việc, chi tiết tiêu biểu khi viết (tạo lập văn bản):
+ Xác định đề tài, chủ đề của bài văn.
+ Dự kiến ​​cốt truyện.

+ Triển khai sự việc bằng một số chi tiết.

3. Cách lập dàn bài:

4. – Trước khi lập dàn ý cần dự kiến ​​cốt truyện và hình dung được diễn biến câu chuyện.

Lập dàn ý ba phần của dàn ý:
+ Phần mở đầu: Giới thiệu câu chuyện.
+ Thân bài: Sự việc, chi tiết chính.

Kết luận: Kết thúc câu chuyện.

Đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố miêu tả và biểu cảm:

Đã mười năm kể từ khi tôi trở lại làng của mình. Tôi bước xuống xe mà lòng đầy ắp những kỉ niệm. Cánh đồng lúa trước làng vẫn xanh cho đến ngày xưa. Dòng suối trong làng vẫn hiền hòa chảy từ thủa ban đầu. Thời gian phủ rêu trên cổng làng… Em về không báo trước chẳng ai ra đón, chỉ có lũ chuồn chuồn mừng rỡ gặp lại nhau trong giờ học đàn, học bơi. … Tôi bước vào nhà. Mẹ tôi đang nhai trầu. Tôi đứng rất lâu nhìn mẹ mà nước mắt cứ tuôn rơi… Mẹ run từng bước, kêu lên: Trời ơi! Con trai của tôi…

5. Các phương pháp thuyết minh thông thường: định nghĩa, chú thích, phân tích, phân loại, liệt kê, giải thích nguyên nhân và kết quả, nêu ví dụ, so sánh, sử dụng số liệu.

6. Để viết được một bài văn thuyết minh chính xác, hấp dẫn cần phải quan tâm đến nội dung thuyết minh, thấy được sự cần thiết của việc thuyết minh, nắm vững phương pháp thuyết minh và không xa rời mục đích thuyết minh. , làm nổi bật bản chất, đặc điểm của sự vật, hiện tượng bằng ngôn ngữ phong phú, chính xác.

7. Cách lập dàn ý và viết đoạn văn thuyết phục:

– Cách lập dàn bài:
+ Mở bài: Giới thiệu vấn đề cần thuyết phục.
+ Thân bài: Nội dung giải thích, đề xuất hành động phù hợp.

Kết bài: Tổng kết, tóm tắt vấn đề.

Để viết tốt một đoạn văn có sức thuyết phục bạn cần:
+ Nắm vững kiến ​​thức về lập đoạn văn thuyết phục và kĩ năng viết văn thuyết phục.
+ Có đủ kiến ​​thức cần thiết, chính xác để làm sáng tỏ đại ý của đoạn văn.
+ Sắp xếp hợp lý các kiến ​​thức đó theo trình tự rõ ràng, rành mạch.


.ub3abd7f8f1219df0968745922c2cc632 { đệm: 0px; lề: 0; đệm-top:1em!quan trọng; padding-bottom:1em!important; chiều rộng: 100%; hiển thị: khối; trọng lượng phông chữ: in đậm; màu nền: kế thừa; đường viền: 0!quan trọng; border-left:4px solid inherit!important; bóng hộp: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0,17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0,17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0,17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0,17); trang trí văn bản: không; } .ub3abd7f8f1219df0968745922c2cc632:hoạt động, .ub3abd7f8f1219df0968745922c2cc632:hover { độ mờ: 1; quá trình chuyển đổi: độ mờ 250ms; webkit-transition: độ mờ 250ms; trang trí văn bản: không; } .ub3abd7f8f1219df0968745922c2cc632 { quá trình chuyển đổi: màu nền 250 mili giây; webkit-transition: màu nền 250ms; độ mờ: 1; quá trình chuyển đổi: độ mờ 250ms; webkit-transition: độ mờ 250ms; } .ub3abd7f8f1219df0968745922c2cc632 .ctaText { font-weight:bold; màu:#16A085; trang trí văn bản: không; cỡ chữ: 16px; } .ub3abd7f8f1219df0968745922c2cc632 .postTitle { color:inherit; trang trí văn bản: gạch dưới!quan trọng; cỡ chữ: 16px; } .ub3abd7f8f1219df0968745922c2cc632:hover .postTitle { text-decoration: gạch chân!quan trọng; } Xem thêm:

Thuyết minh về rừng ngập mặn

8. Cấu trúc của một lập luận: gồm 3 yếu tố:

+ Luận cứ + Dẫn chứng + Kết luận

– Thao tác nghị luận: chứng minh, giải thích, phân tích, bình luận.

Cách lập dàn bài cho bài văn nghị luận:
+ Để lập dàn ý của một bài văn nghị luận cần nắm vững yêu cầu của đề để tìm ra hệ thống luận điểm, luận cứ rồi sắp xếp, triển khai chúng theo một hệ thống hợp lý, có trọng tâm.

+ Dàn ý của một bài văn nghị luận gồm ba phần: mở bài (giới thiệu và định hướng triển khai vấn đề), thân bài (lần lượt triển khai các luận điểm và luận cứ), kết bài (nhấn mạnh hoặc mở rộng vấn đề). ).

9. a) Yêu cầu và cách thức tóm tắt văn bản tự sự:

– Tóm tắt văn bản tự sự cần đáp ứng các yêu cầu: trung thành với văn bản gốc, miêu tả được đặc điểm, sự việc xảy ra với nhân vật chính.

Khi tổng kết cần:
+ Đọc kĩ văn bản, xác định nhân vật chính.
+ Chọn những sự việc đã xảy ra với nhân vật chính và diễn biến của những sự việc đó.

+ Tóm tắt hành động, lời nói, tâm trạng nhân vật theo diễn biến của sự việc.

b) Yêu cầu và cách thức tóm tắt văn bản thuyết minh:

Tóm tắt văn bản thuyết minh cần đáp ứng các yêu cầu sau: văn bản tóm tắt cần ngắn gọn, rõ ràng, bám sát nội dung cơ bản của văn bản gốc.

Khi tổng kết cần:
+ Xác định mục đích, yêu cầu tóm tắt.
+ Đọc nguyên văn để nắm vững đối tượng tự sự.
+ Tìm bố cục của văn bản.

+ Viết tóm tắt các ý để tạo thành văn bản tóm tắt.

10. Đặc điểm của cách viết kế hoạch cá nhân và quảng cáo: a) Cách viết kế hoạch cá nhân:

Ngoài tiêu đề, kế hoạch cá nhân thường có hai phần. Phần 1: ghi rõ họ tên, nơi công tác, học tập của người viết (nếu tự làm KH thì không ghi phần này). Phần 2: nêu nội dung công việc cần làm, thời gian, địa điểm, phương pháp thực hiện và dự kiến ​​kết quả đạt được.

– Văn bản phải ngắn gọn, nếu cần có thể kẻ bảng,

b) Cách viết quảng cáo:

Văn bản quảng cáo cần ngắn gọn, súc tích, hấp dẫn, ấn tượng, trung thực, tôn trọng pháp luật và thuần phong mỹ tục.

– Viết đoạn văn quảng cáo cần chọn nội dung độc đáo, ấn tượng, thể hiện được tính ưu việt của sản phẩm, dịch vụ, sau đó trình bày theo kiểu quy nạp hoặc so sánh và sử dụng từ ngữ khẳng định. tuyệt đối.

11. Cách trình bày một vấn đề:
– Trước khi trình bày cần tìm hiểu trình độ, yêu cầu, tâm lý, sở thích của người nghe; lựa chọn nội dung và dàn ý để trình • bày. Các bước trình bày cần theo trình tự: chào hỏi, tự giới thiệu, lần lượt trình bày nội dung đã định, kết thúc và cảm ơn.

Để trình bày có hiệu quả cần đảm bảo các yêu cầu của lời nói về nội dung, âm thanh lời nói, cử chỉ, điệu bộ.

THỰC TIỄN

1. * Lập dàn ý, viết các kiểu đoạn văn trong bài văn tự sự

a) Lập dàn ý: Tình cha con
– Khai mạc:

Chiến tranh chia cắt hai cha con hai mươi năm.
– Thân bài:
Người cha trở về quê, ngỡ ngàng thấy con ngày xưa đã trưởng thành.
Đứa trẻ sống với bà ngoại vì mẹ đã qua đời.
+ Gặp lại người cha, người con thấy xa lạ, dửng dưng.
+ Người cha không giận và cố gắng chăm sóc con.

+ Dần dần tình cha con trở nên thân thiết. – Chấm dứt:

Họ sống với nhau hạnh phúc.

2. Tổng hợp bài viết

a) Khái quát văn học dân gian Việt Nam

Văn học dân gian là nghệ thuật truyền miệng của nhân dân.

Văn học dân gian có các đặc điểm: truyền khẩu (sáng tác, lưu truyền, tồn tại bằng miệng), tập thể (sáng tác, diễn xướng).

Về thể loại, văn học dân gian có các thể loại: thần thoại, sử thi, truyền thuyết, cổ tích, ngụ ngôn, truyện cười, tục ngữ, câu đố, ca dao, vè, thơ, chèo.

Văn học dân gian có những giá trị cơ bản: là kho tri thức vô cùng phong phú về nhiều lĩnh vực trong đời sống của các dân tộc. Nó có giá trị giáo dục sâu sắc về đạo đức con người, về hình thành những phẩm chất tốt đẹp như lòng yêu quê hương đất nước, tinh thần

.u329160c87c18c3c7be3d245bdcaa3752 { padding:0px; lề: 0; đệm-top:1em!quan trọng; padding-bottom:1em!important; chiều rộng: 100%; hiển thị: khối; trọng lượng phông chữ: in đậm; màu nền: kế thừa; đường viền: 0!quan trọng; border-left:4px solid inherit!important; bóng hộp: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0,17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0,17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0,17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0,17); trang trí văn bản: không; } .u329160c87c18c3c7be3d245bdcaa3752:hoạt động, .u329160c87c18c3c7be3d245bdcaa3752:over { opacity: 1; quá trình chuyển đổi: độ mờ 250ms; webkit-transition: độ mờ 250ms; trang trí văn bản: không; } .u329160c87c18c3c7be3d245bdcaa3752 { quá trình chuyển đổi: màu nền 250 mili giây; webkit-transition: màu nền 250ms; độ mờ: 1; quá trình chuyển đổi: độ mờ 250ms; webkit-transition: độ mờ 250ms; } .u329160c87c18c3c7be3d245bdcaa3752 .ctaText { font-weight:bold; màu:#16A085; trang trí văn bản: không; cỡ chữ: 16px; } .u329160c87c18c3c7be3d245bdcaa3752 .postTitle { color:inherit; trang trí văn bản: gạch dưới!quan trọng; cỡ chữ: 16px; } .u329160c87c18c3c7be3d245bdcaa3752:hover .postTitle { text-decoration: gạch chân!quan trọng; } Xem thêm:Thuyết minh về cây trúc
thẻ:

#chiến tranh #chuồn chuồn #giới thiệu #học tập #mẹ #niềm tin #bộ sưu tập #thời gian #tự sự #tưởng tượng #văn học #kể chuyện #nghị luận #văn bản tự sự #văn bản tự sự

Bạn thấy bài viết Soạn bài Ôn tập làm văn (lớp 10) có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?
Nếu không hãy comment góp ý thêm bên dưới để tieuhocchauvanliem.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé!
Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Châu Văn Liêm

Chuyên mục: VĂN KỂ CHUYỆN

Nguồn: Trường Châu Văn Liêm

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button