Soạn văn bài: Nước Đại Việt ta (trích Bình Ngô Đại Cáo) – Nguyễn Trãi


Viết lớp 8

Soạn bài: Nước Đại Việt ta (trích Bình Ngô Đại Cáo) – Nguyễn Trãi

Soạn bài: Nước Đại Việt ta (trích Bình Ngô Đại Cáo) – Nguyễn Trãi

Đọc – hiểu văn bản


Câu hỏi 1: Khi đặt tiền đề cho sự tồn tại độc lập, chủ quyền của dân tộc Việt Nam ta. Nguyễn Trãi đã khẳng định những chân lý sau:

 • Nước ta có lịch sử lâu đời.

 • Nước ta có lãnh thổ riêng.

 • Nước ta có phong tục.

 • Đất nước chúng ta có lịch sử riêng, chế độ riêng.

Câu 2:

Cốt lõi tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi là “yên dân”, “trừ bạo”. An cư lạc nghiệp là để dân an vui. Muốn yên ổn thì phải diệt trừ mọi thế lực tàn bạo.

Trong bối cảnh Nguyễn Trãi viết Bình Ngô Đại Cáo, nhân dân mà tác giả nói đến là dân tộc Đại Việt đang bị xâm lược, kẻ thù tàn bạo là giặc Minh.

Như vậy, đối với Nguyễn Trãi, nhân nghĩa gắn liền với yêu nước và chống ngoại xâm. Tính nhân văn không chỉ ở mối quan hệ giữa người với người mà còn ở mối quan hệ giữa quốc gia với dân tộc.

Câu 3: Nguyễn Trãi đã đưa ra những yếu tố cơ bản quyết định nền độc lập, chủ quyền của dân tộc:

 • Nền văn hóa lâu đời

 • ranh giới lãnh thổ

 • Phong tục và truyền thống

 • lịch sử riêng

 • Chế độ riêng tư.

Đây là sự tiếp nối và phát triển ý thức dân tộc so với bài thơ “Sông núi nước Nam” bởi tính toàn diện và chiều sâu của nó. Tính toàn diện cho ý thức dân tộc trong: “Sông núi nước Nam” chủ yếu được xác định trên hai yếu tố: lãnh thổ và chủ quyền, còn trong Bình Ngô Đại Cáo lại bổ sung thêm ba yếu tố: văn hóa, phong tục và lịch sử. Nó sâu sắc bởi trong quan niệm về dân tộc, Nguyễn Trãi đã nhận thức được “văn hiến”, truyền thống lịch sử là yếu tố cơ bản nhất, là hạt nhân để xác định dân tộc. Bên cạnh đó, sự sâu sắc của Nguyễn Trãi còn thể hiện ở chỗ, cái mà kẻ xâm lược luôn cố gắng phủ định (văn hóa nước Nam) lại là hiện thực, tồn tại với sức mạnh của sự thật khách quan.

Xem thêm: Viết bài văn: Chương trình địa phương (phần văn bản)


Trong bài Nam quốc sơn hà, tác giả đã thể hiện niềm tự hào dân tộc, lòng tự hào dân tộc sâu sắc qua từ “ đế vương”. Ở Bình Ngô Đại Cáo Nguyễn Trãi tiếp tục phát huy lòng tự hào dân tộc sâu sắc và mạnh mẽ đó: “mỗi bên xưng một nẻo”. Cần phân biệt sự khác nhau giữa “dé” và “vuong” mặc dù dịch ra tiếng Việt chúng đều là “vua”. Nếu “đế” là vị vua duy nhất, duy nhất, toàn năng trên trời, thì “vương” là vua chư hầu có nhiều, lệ thuộc vào hoàng đế. Đề cao tư tưởng đế vương là phủ nhận tư tưởng “trời không hai mặt trời, đất không hai hoàng đế” là khẳng định chủ quyền của Đại Việt ngang hàng với phương Bắc.

Câu 4: Đặc sắc nghệ thuật trong đoạn trích:

 • Tác giả sử dụng nhiều lớp từ thể hiện tính chất hiển nhiên, lâu đời của nước Đại Việt ta. Những từ như: từ trước, từ đầu, lâu lắm rồi, đã chia, cũng khác, v.v.

 • Biện pháp so sánh kết hợp liệt kê cũng làm cho đoạn văn đạt hiệu quả lập luận cao (tác giả đặt nước ta ngang hàng với Trung Quốc về nhiều mặt như trình độ chính trị, văn hóa,…).

 • Các câu văn biền ngẫu chạy song song với nhau cũng góp phần làm cho nội dung chân thực, chân lý mà tác giả muốn khẳng định thêm chắc chắn, rõ ràng.

Xem thêm: Soạn bài: Đại Cáo Bình Ngô – Phần 1: Tác giả Nguyễn Trãi (Bình Ngô Đại Cáo – Nguyễn Trãi)

Câu 5: Câu đối có biến ngẫu nhiên cân đối, nhịp nhàng.

Trong bài Nam Quốc Sơn Hà, tác giả cũng khẳng định sức mạnh chân lý chính nghĩa của nền độc lập dân tộc, kẻ xâm lược là một tên bạo chúa làm điều sai trái, vi phạm thiên sách (sách trời). Cuối cùng, nghĩa là đi ngược lại sự thật khách quan nhất định dẫn đến thất bại hoàn toàn (thất bại thảm hại).

Trong Bình Ngô Đại Cáo, sau khi nêu nguyên lý nhân quả, đã nêu chân lý khách quan. Nguyễn Trãi đưa ra những dẫn chứng thuyết phục về sức mạnh của nhân nghĩa, của chân lý và nói chung là sức mạnh của chính nghĩa. Lưu Công thất bại, Triệu Tiết diệt vong. Toa Đô, Ô Mã, người bị giết, người bị bắt. Tác giả dùng “bằng chứng còn ghi” để chứng minh sức mạnh của chính nghĩa, đồng thời thể hiện niềm tự hào dân tộc.

Câu 6: Có thể tóm tắt trình tự các lập luận trong đoạn trích Nước Đại Việt ta bằng sơ đồ sau:thẻ:
#Nguyễn Trãi #Quốc Gia Đại Việt Ta

Bạn thấy bài viết Soạn văn bài: Nước Đại Việt ta (trích Bình Ngô Đại Cáo) – Nguyễn Trãi có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?
Nếu không hãy comment góp ý thêm bên dưới để tieuhocchauvanliem.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé!
Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Châu Văn Liêm

Chuyên mục: Soạn Văn Lớp 8

Nguồn: Trường Châu Văn Liêm

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button