Tài liệu ôn tập môn quản trị học – Sách tham khảo quản trị học

Bạn đang xem:
Tài liệu ôn tập môn quản trị học – Sách tham khảo quản trị học
tại tieuhocchauvanliem.edu.vn

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

TÀI LIỆU ĐÁNH GIÁ QUẢN LÝ NGHIÊN CỨU

Câu hỏi 1: Nêu và phân tích các khái niệm khác nhau về quản lý. Bạn thích định nghĩa nào nhất? Giải thích.

1. Quản trị là cách đạt được các mục tiêu của tổ chức một cách hiệu quả bằng và thông qua những người khác. Phương pháp đó được nhà quản lý thực hiện thông qua công việc hay còn gọi là chức năng hoạch định, tổ chức, điều hành và kiểm tra. Quản lý là những hoạt động cần thiết khi nhiều người cùng hợp lại trong một tổ chức để thực hiện mục tiêu chung của tổ chức.

2. Quản trị là tạo ra và duy trì môi trường nội bộ thuận lợi nhất mà ở đó các cá nhân làm việc theo nhóm có thể đạt được hiệu quả cao nhất nhằm thực hiện các mục tiêu chung của tổ chức.

3. Quản trị là thực hành làm việc với và thông qua con người để đạt được các mục tiêu của tổ chức trong một môi trường luôn thay đổi. Trọng tâm của quá trình này là sử dụng hiệu quả các nguồn lực hạn chế. Giải thích định nghĩa một: định nghĩa này xác định rằng quản trị chỉ phát sinh khi mọi người cùng nhau thành lập một tổ chức. Nếu cá nhân sống và hành động một mình như Robinson trên hoang đảo thì không có hoạt động quản trị. Khi hai người quyết tâm cùng nhau thực hiện mục tiêu chung, nhiều hoạt động sẽ nảy sinh mà chưa ai từng trải qua khi sống và làm việc một mình. Trong sự kết hợp vào tổ chức, hoạt động quản lý là rất cần thiết bởi nếu không có nó thì tập thể sẽ không biết phải làm gì, làm như thế nào hoặc sẽ rối tung lên thay vì cùng đi về một hướng. Mọi người đều đi theo những hướng khác nhau.

Câu 2: Chứng minh quản lý vừa là một khoa học vừa là một nghệ thuật. Theo anh (chị) để nâng cao nghệ thuật quản lý, các nhà quản trị cần lưu ý những vấn đề gì trong thực tiễn quản lý.

Xem thêm: Làm thế nào để chuyển đổi từ Hiện tại hoàn thành sang Quá khứ đơn và ngược lại

Quản lý vừa là một khoa học vừa là một nghệ thuật. Khoa học là nó nghiên cứu, phân tích công việc quản lý trong các tổ chức, khái quát những kinh nghiệm hay thành những nguyên tắc, lý thuyết áp dụng cho mọi hình thức quản lý tương tự. Nó cũng giải thích các hiện tượng quản lý và đề xuất các lý thuyết và kỹ thuật nên được áp dụng để giúp các nhà quản lý hoàn thành nhiệm vụ của họ và từ đó giúp các tổ chức đạt được mục tiêu của họ.

Quản lý tập trung vào việc nghiên cứu các hoạt động quản lý thực chất, tức là các hoạt động quản lý nhằm duy trì và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức hoạt động. Quản lý cung cấp các khái niệm cơ bản làm nền tảng cho việc nghiên cứu các môn học quản lý chức năng như quản lý sản xuất, quản lý marketing, quản lý nhân viên, quản lý hành chính, quản lý nhà nước …

Quản lý là một khoa học vì nó có đối tượng nghiên cứu cụ thể, phương pháp phân tích và lý thuyết rút ra từ nghiên cứu. Quản lý còn là một khoa học liên ngành, vì nó sử dụng tri thức của nhiều ngành khoa học khác như kinh tế học, tâm lý học, xã hội học, toán học, thống kê học, v.v.

Quản lý là cả một khoa học, nhưng thực tiễn quản lý là một nghệ thuật. Nhà quản lý phải hiểu lý thuyết quản lý, nhưng để có thể quản lý hiệu quả, nhà quản lý phải biết vận dụng linh hoạt các lý thuyết vào các tình huống cụ thể.

Trong thực tiễn quản lý, để nâng cao nghệ thuật quản lý cần chú ý:

Quy mô của tổ chức.

+ Đặc điểm của ngành.

+ Đặc điểm con người.

Đặc điểm môi trường.

Câu hỏi 3: Phân tích 10 vai trò của nhà quản lý trong hoạt động của tổ chức. Mức độ quan trọng này có thay đổi theo cấp bậc không? Trong bối cảnh hoạt động ngày nay, chúng ta cần nhấn mạnh những vai trò nào?

* Phân tích 10 vai trò của nhà quản lý:

– Vai trò trong quan hệ với mọi người:

+ Vai trò đại diện (hoặc mang tính biểu tượng, nghi lễ trong tổ chức): trong các buổi lễ, ký kết văn bản, hợp đồng với khách hàng, đối tác.

Xem thêm: Phân số và bài tập Hình học lớp 9 – Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 9

+ Vai trò của người lãnh đạo: đòi hỏi nhà quản trị phải phối hợp, kiểm tra công việc của cấp dưới như hướng dẫn, ra lệnh, động viên, tạo điều kiện thuận lợi để cấp dưới thực hiện tốt. Công việc.

+ Vai trò liên lạc: xúc tiến các mối liên hệ và các mối quan hệ, nhằm gắn bó cả bên trong và bên ngoài (có thể sử dụng các phương tiện thư tín, điện thoại, v.v.)

Vai trò thông tin:

Vai trò thu thập và tiếp nhận thông tin: Thường xuyên xem xét và phân tích bối cảnh xung quanh tổ chức để xác định các tin tức, hoạt động và sự kiện có thể là cơ hội tốt hoặc mối đe dọa đối với tổ chức. các hoạt động của tổ chức (đọc báo, tài liệu và thông qua trao đổi, tiếp xúc với mọi người… .để biết được diễn biến của môi trường bên trong và bên ngoài).

+ Vai trò phổ biến thông tin (nội bộ): thông tin được truyền đạt một cách chính xác, đầy đủ (hoặc có thể được người lãnh đạo xử lý) đến những người có liên quan, có thể là cấp dưới, đồng nghiệp hoặc cấp trên.

+ Người phát ngôn (đối ngoại): thực hiện và cung cấp thông tin cho các bộ phận trong cùng đơn vị hoặc các cơ quan, tổ chức bên ngoài. Mục đích là để giải thích, bảo vệ hoặc giành được nhiều sự ủng hộ hơn cho tổ chức.

– Vai trò quyết định:

+ Vai trò doanh nhân: xuất hiện khi nhà quản trị tìm cách cải tiến hoạt động của tổ chức, khởi xướng những dự án mới về hoạt động sản xuất kinh doanh, chịu trách nhiệm cuối cùng về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. , chấp nhận rủi ro.

+ Vai trò giải quyết các xáo trộn: xử lý kịp thời các sự việc bất ngờ xảy ra nhằm sớm đưa tổ chức trở lại ổn định, hòa giải các mâu thuẫn, xung đột nội bộ giữa cấp dưới.

+ Vai trò của phân bổ nguồn lực: quyết định phân bổ và sử dụng các nguồn lực (tiền bạc, thời gian, sức lực, thiết bị hoặc con người) cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Xem thêm: Soạn bài Hai chữ Tổ quốc – Soạn văn 8 tập 1 bài 17 (trang 159)

+ Vai trò đàm phán, thương lượng: thay mặt cơ quan trong các cuộc đàm phán về hợp đồng kinh tế hoặc trong quan hệ với các đối tác, tổ chức có liên quan.

Câu hỏi 4: Phân tích các kỹ năng cần thiết cho nhà quản lý? Có ý nghĩa?

Ba kỹ năng của nhà quản lý: kỹ năng kỹ thuật, nguồn nhân lực, tư duy.

– Kỹ năng nghiệp vụ: (kỹ năng nghiệp vụ) nắm bắt và thực hành công việc chuyên môn liên quan đến phạm vi mà mình đang hoạt động (hiểu biết về quy trình, nguyên tắc, kỹ thuật thực hiện công việc). Kỹ năng này giúp nhà quản trị có thể chỉ đạo, điều hành công việc, kiểm soát và đánh giá năng lực của cấp dưới. Kỹ năng này phải trở thành hoạt động thường xuyên và nhất quán của nhà quản trị. Ví dụ: soạn thảo chương trình máy tính, soạn thảo hợp đồng kinh tế, pháp luật, thiết kế máy …

– Kỹ năng con người: là tài năng đặc biệt của nhà quản trị trong mối quan hệ với những người khác (cùng làm việc, thúc đẩy và kiểm soát mọi người và tập thể trong doanh nghiệp, dù họ là cấp dưới, ngang hàng hay cấp trên). ) nhằm tạo điều kiện và thúc đẩy hoàn thành công việc chung. Các kỹ năng nhân sự cần thiết cho người quản lý là biết cách giao tiếp hiệu quả, quan tâm tích cực đến người khác, xây dựng bầu không khí hợp tác và tạo động lực cho cấp dưới.

– Kỹ năng tư duy (nhận thức): tầm nhìn, tư duy hệ thống, khả năng phán đoán, khả năng khái quát hóa các mối quan hệ từ đó giúp xác định vấn đề và đưa ra giải pháp, từ đó lập kế hoạch (đặc biệt là hoạch định chiến lược) và tổ chức thực hiện.

Tải xuống tài liệu để biết thêm chi tiết

5/5 – (722 bình chọn)

xem thêm thông tin chi tiết về
Tài liệu ôn tập môn quản trị học – Sách tham khảo quản trị học

Tài liệu ôn tập môn quản trị học – Sách tham khảo quản trị học

Hình Ảnh về:
Tài liệu ôn tập môn quản trị học – Sách tham khảo quản trị học

Video về:
Tài liệu ôn tập môn quản trị học – Sách tham khảo quản trị học

Wiki về
Tài liệu ôn tập môn quản trị học – Sách tham khảo quản trị học


Tài liệu ôn tập môn quản trị học – Sách tham khảo quản trị học -

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

TÀI LIỆU ĐÁNH GIÁ QUẢN LÝ NGHIÊN CỨU

Câu hỏi 1: Nêu và phân tích các khái niệm khác nhau về quản lý. Bạn thích định nghĩa nào nhất? Giải thích.

1. Quản trị là cách đạt được các mục tiêu của tổ chức một cách hiệu quả bằng và thông qua những người khác. Phương pháp đó được nhà quản lý thực hiện thông qua công việc hay còn gọi là chức năng hoạch định, tổ chức, điều hành và kiểm tra. Quản lý là những hoạt động cần thiết khi nhiều người cùng hợp lại trong một tổ chức để thực hiện mục tiêu chung của tổ chức.

2. Quản trị là tạo ra và duy trì môi trường nội bộ thuận lợi nhất mà ở đó các cá nhân làm việc theo nhóm có thể đạt được hiệu quả cao nhất nhằm thực hiện các mục tiêu chung của tổ chức.

3. Quản trị là thực hành làm việc với và thông qua con người để đạt được các mục tiêu của tổ chức trong một môi trường luôn thay đổi. Trọng tâm của quá trình này là sử dụng hiệu quả các nguồn lực hạn chế. Giải thích định nghĩa một: định nghĩa này xác định rằng quản trị chỉ phát sinh khi mọi người cùng nhau thành lập một tổ chức. Nếu cá nhân sống và hành động một mình như Robinson trên hoang đảo thì không có hoạt động quản trị. Khi hai người quyết tâm cùng nhau thực hiện mục tiêu chung, nhiều hoạt động sẽ nảy sinh mà chưa ai từng trải qua khi sống và làm việc một mình. Trong sự kết hợp vào tổ chức, hoạt động quản lý là rất cần thiết bởi nếu không có nó thì tập thể sẽ không biết phải làm gì, làm như thế nào hoặc sẽ rối tung lên thay vì cùng đi về một hướng. Mọi người đều đi theo những hướng khác nhau.

Câu 2: Chứng minh quản lý vừa là một khoa học vừa là một nghệ thuật. Theo anh (chị) để nâng cao nghệ thuật quản lý, các nhà quản trị cần lưu ý những vấn đề gì trong thực tiễn quản lý.

Xem thêm: Làm thế nào để chuyển đổi từ Hiện tại hoàn thành sang Quá khứ đơn và ngược lại

Quản lý vừa là một khoa học vừa là một nghệ thuật. Khoa học là nó nghiên cứu, phân tích công việc quản lý trong các tổ chức, khái quát những kinh nghiệm hay thành những nguyên tắc, lý thuyết áp dụng cho mọi hình thức quản lý tương tự. Nó cũng giải thích các hiện tượng quản lý và đề xuất các lý thuyết và kỹ thuật nên được áp dụng để giúp các nhà quản lý hoàn thành nhiệm vụ của họ và từ đó giúp các tổ chức đạt được mục tiêu của họ.

Quản lý tập trung vào việc nghiên cứu các hoạt động quản lý thực chất, tức là các hoạt động quản lý nhằm duy trì và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức hoạt động. Quản lý cung cấp các khái niệm cơ bản làm nền tảng cho việc nghiên cứu các môn học quản lý chức năng như quản lý sản xuất, quản lý marketing, quản lý nhân viên, quản lý hành chính, quản lý nhà nước ...

Quản lý là một khoa học vì nó có đối tượng nghiên cứu cụ thể, phương pháp phân tích và lý thuyết rút ra từ nghiên cứu. Quản lý còn là một khoa học liên ngành, vì nó sử dụng tri thức của nhiều ngành khoa học khác như kinh tế học, tâm lý học, xã hội học, toán học, thống kê học, v.v.

Quản lý là cả một khoa học, nhưng thực tiễn quản lý là một nghệ thuật. Nhà quản lý phải hiểu lý thuyết quản lý, nhưng để có thể quản lý hiệu quả, nhà quản lý phải biết vận dụng linh hoạt các lý thuyết vào các tình huống cụ thể.

Trong thực tiễn quản lý, để nâng cao nghệ thuật quản lý cần chú ý:

Quy mô của tổ chức.

+ Đặc điểm của ngành.

+ Đặc điểm con người.

Đặc điểm môi trường.

Câu hỏi 3: Phân tích 10 vai trò của nhà quản lý trong hoạt động của tổ chức. Mức độ quan trọng này có thay đổi theo cấp bậc không? Trong bối cảnh hoạt động ngày nay, chúng ta cần nhấn mạnh những vai trò nào?

* Phân tích 10 vai trò của nhà quản lý:

- Vai trò trong quan hệ với mọi người:

+ Vai trò đại diện (hoặc mang tính biểu tượng, nghi lễ trong tổ chức): trong các buổi lễ, ký kết văn bản, hợp đồng với khách hàng, đối tác.

Xem thêm: Phân số và bài tập Hình học lớp 9 - Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 9

+ Vai trò của người lãnh đạo: đòi hỏi nhà quản trị phải phối hợp, kiểm tra công việc của cấp dưới như hướng dẫn, ra lệnh, động viên, tạo điều kiện thuận lợi để cấp dưới thực hiện tốt. Công việc.

+ Vai trò liên lạc: xúc tiến các mối liên hệ và các mối quan hệ, nhằm gắn bó cả bên trong và bên ngoài (có thể sử dụng các phương tiện thư tín, điện thoại, v.v.)

Vai trò thông tin:

Vai trò thu thập và tiếp nhận thông tin: Thường xuyên xem xét và phân tích bối cảnh xung quanh tổ chức để xác định các tin tức, hoạt động và sự kiện có thể là cơ hội tốt hoặc mối đe dọa đối với tổ chức. các hoạt động của tổ chức (đọc báo, tài liệu và thông qua trao đổi, tiếp xúc với mọi người… .để biết được diễn biến của môi trường bên trong và bên ngoài).

+ Vai trò phổ biến thông tin (nội bộ): thông tin được truyền đạt một cách chính xác, đầy đủ (hoặc có thể được người lãnh đạo xử lý) đến những người có liên quan, có thể là cấp dưới, đồng nghiệp hoặc cấp trên.

+ Người phát ngôn (đối ngoại): thực hiện và cung cấp thông tin cho các bộ phận trong cùng đơn vị hoặc các cơ quan, tổ chức bên ngoài. Mục đích là để giải thích, bảo vệ hoặc giành được nhiều sự ủng hộ hơn cho tổ chức.

- Vai trò quyết định:

+ Vai trò doanh nhân: xuất hiện khi nhà quản trị tìm cách cải tiến hoạt động của tổ chức, khởi xướng những dự án mới về hoạt động sản xuất kinh doanh, chịu trách nhiệm cuối cùng về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. , chấp nhận rủi ro.

+ Vai trò giải quyết các xáo trộn: xử lý kịp thời các sự việc bất ngờ xảy ra nhằm sớm đưa tổ chức trở lại ổn định, hòa giải các mâu thuẫn, xung đột nội bộ giữa cấp dưới.

+ Vai trò của phân bổ nguồn lực: quyết định phân bổ và sử dụng các nguồn lực (tiền bạc, thời gian, sức lực, thiết bị hoặc con người) cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Xem thêm: Soạn bài Hai chữ Tổ quốc - Soạn văn 8 tập 1 bài 17 (trang 159)

+ Vai trò đàm phán, thương lượng: thay mặt cơ quan trong các cuộc đàm phán về hợp đồng kinh tế hoặc trong quan hệ với các đối tác, tổ chức có liên quan.

Câu hỏi 4: Phân tích các kỹ năng cần thiết cho nhà quản lý? Có ý nghĩa?

Ba kỹ năng của nhà quản lý: kỹ năng kỹ thuật, nguồn nhân lực, tư duy.

- Kỹ năng nghiệp vụ: (kỹ năng nghiệp vụ) nắm bắt và thực hành công việc chuyên môn liên quan đến phạm vi mà mình đang hoạt động (hiểu biết về quy trình, nguyên tắc, kỹ thuật thực hiện công việc). Kỹ năng này giúp nhà quản trị có thể chỉ đạo, điều hành công việc, kiểm soát và đánh giá năng lực của cấp dưới. Kỹ năng này phải trở thành hoạt động thường xuyên và nhất quán của nhà quản trị. Ví dụ: soạn thảo chương trình máy tính, soạn thảo hợp đồng kinh tế, pháp luật, thiết kế máy ...

- Kỹ năng con người: là tài năng đặc biệt của nhà quản trị trong mối quan hệ với những người khác (cùng làm việc, thúc đẩy và kiểm soát mọi người và tập thể trong doanh nghiệp, dù họ là cấp dưới, ngang hàng hay cấp trên). ) nhằm tạo điều kiện và thúc đẩy hoàn thành công việc chung. Các kỹ năng nhân sự cần thiết cho người quản lý là biết cách giao tiếp hiệu quả, quan tâm tích cực đến người khác, xây dựng bầu không khí hợp tác và tạo động lực cho cấp dưới.

- Kỹ năng tư duy (nhận thức): tầm nhìn, tư duy hệ thống, khả năng phán đoán, khả năng khái quát hóa các mối quan hệ từ đó giúp xác định vấn đề và đưa ra giải pháp, từ đó lập kế hoạch (đặc biệt là hoạch định chiến lược) và tổ chức thực hiện.

Tải xuống tài liệu để biết thêm chi tiết

5/5 - (722 bình chọn)

[rule_{ruleNumber}]

#Tài #liệu #ôn #tập #môn #quản #trị #học #Sách #tham #khảo #quản #trị #học

[rule_3_plain]

#Tài #liệu #ôn #tập #môn #quản #trị #học #Sách #tham #khảo #quản #trị #học

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

4 tuần ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

4 tuần ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

4 tuần ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

4 tuần ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

4 tuần ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

4 tuần ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

4 tuần ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

4 tuần ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

4 tuần ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

4 tuần ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

4 tuần ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

4 tuần ago

Danh mục bài viết

Related posts:

TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN QUẢN TRỊ HỌC
Câu 1: Hãy Nêu và phân tích các khái niệm khác nhau về quản trị. Anh chị thích nhất là định nghĩa nào? Giải thích.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

1. Quản trị là phương thức để thực hiện có hiệu quả mục tiêu của tổ chức bằng và thông qua những người khác. Phương thức đó được các nhà quản trị thực hiện qua các công việc hay còn gọi là các chức năng hoạch định, tổ chức, điều khiển, kiểm tra. Quản trị là những hoạt động cần thiết khi có nhiều người kết hợp với nhau trong 1 tổ chức nhằm hoàn thành mục tiêu chung của tổ chức.
2. Quản trị là nhằm tạo lập và duy trì một môi trường nội bộ thuận lợi nhất, trong đó các cá nhân làm việc theo nhóm có thể đạt được một hiệu suất cao nhất nhằm hoàn thành những mục tiêu chung của tổ chức.
3. Quản trị là tiến hành làm việc với con người và thông qua con người nhằm đạt được mục tiêu của tổ chức trong một môi trường luôn luôn thay đổi. Trọng tâm của quá trình này là sử dụng có hiệu quả nguồn lực có giới hạn. Giải thích định nghĩa một: định nghĩa này xác định rằng hoạt động quản trị chỉ phát sinh khi con người kết hợp với nhau thành một tổ chức. Nếu cá nhân chỉ sống, hoạt động một mình như Rôbinson trên hoang đảo, thì không có hoạt động quản trị. Khi có hai người quyết tâm kết hợp với nhau để cùng thực hiện mục tiêu chung thì sẽ phát sinh nhiều hoạt động mà chưa ai có kinh nghiệm khi sống và làm việc một mình. Trong sự kết hợp thành tổ chức, các hoạt động quản trị là hết sức cần thiết vì nếu không có nó, tập thể sẽ không biết phải làm gì, làm như thế nào, hoặc sẽ làm lộn xộn, thay vì bước cùng một hướng thì mỗi người lại bước theo những hướng khác nhau.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 2: Chứng minh quản trị vừa có tính khoa học, vừa có tính nghệ thuật. Theo các anh chị để nâng cao tính nghệ thuật trong Quản trị, các nhà quản trị cần phải lưu ý những vấn đề gì trong thực tiễn công tác quản trị.
.u07ce3cc256be45b303e6778ece452c83 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u07ce3cc256be45b303e6778ece452c83:active, .u07ce3cc256be45b303e6778ece452c83:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u07ce3cc256be45b303e6778ece452c83 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u07ce3cc256be45b303e6778ece452c83 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u07ce3cc256be45b303e6778ece452c83 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u07ce3cc256be45b303e6778ece452c83:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Cách chuyển đổi từ Hiện tại hoàn thành sang Quá khứ đơn và ngược lạiQuản trị vừa có tính khoa học vừa có tính nghệ thuật. Khoa học ở chỗ nó nghiên cứu, phân tích về công việc quản trị trong các tổ chức, tổng quát hoá các kinh nghiệm tốt thành nguyên tắc và lý thuyết áp dụng cho mọi hình thức quản trị tương tự. Nó cũng giải thích các hiện tượng quản trị và đề xuất những lý thuyết cùng những kỹ thuật nên áp dụng để giúp nhà quản trị hoàn thành nhiệm vụ và qua đó giúp các tổ chức thực hiện tốt mục tiêu.
Quản trị tập trung nghiên cứu các hoạt động quản trị thực chất, tức là những hoạt động quản trị có ý nghĩa duy trì và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức hoạt động. Quản trị cung cấp các khái niệm cơ bản làm nền tảng cho việc nghiên cứu các môn học về quản trị chức năng như quản trị sản xuất, quản trị tiếp thị, quản trị nhân viên, quản trị hành chánh, quản trị nhà nước…

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Quản trị là một môn khoa học vì nó có đối tượng nghiên cứu cụ thể, có phương pháp phân tích, và có lý thuyết xuất phát từ các nghiên cứu. Quản trị học cũng là một khoa học liên ngành, vì nó sử dụng tri thức của nhiều ngành khoa học khác như kinh tế học, tâm lý học, xã hội học, toán học, thống kê…
Quản trị vừa là một khoa học, nhưng sự thực hành quản trị là 1 nghệ thuật. Nhà quản trị phải hiểu biết lý thuyết quản trị, nhưng để có thể quản trị hữu hiệu, nhà quản trị phải biết linh hoạt vận dụng các lý thuyết vào những tình huống cụ thể.
Trong thực tiễn công tác quản trị, để nâng cao tính nghệ thuật nhà quản trị cần lưu ý đến:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

+ Qui mô của tổ chức.
+ Đặc điểm ngành nghề.
+ Đặc điểm con người.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

+ Đặc điểm môi trường.
Câu 3: Phân tích 10 vai trò của nhà quản trị trong hoạt động tổ chức. Tầm quan trọng này có thay đổi theo cấp bậc hay không? Trong bối cảnh hoạt động ngày nay chúng ta cần nhấn mạnh những vai trò nào ?
* Phân tích 10 vai trò của nhà quản trị:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Vai trò quan hệ với con người:
+ Vai trò đại diện (hay tượng trưng, có tính chất nghi lễ trong tổ chức): trong các cuộc nghi lễ, ký kết văn bản, hợp đồng với khách hàng và các đối tác.
.u0064686ba5691d848bf638fcac96f47b { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u0064686ba5691d848bf638fcac96f47b:active, .u0064686ba5691d848bf638fcac96f47b:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u0064686ba5691d848bf638fcac96f47b { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u0064686ba5691d848bf638fcac96f47b .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u0064686ba5691d848bf638fcac96f47b .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u0064686ba5691d848bf638fcac96f47b:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Phân dạng và bài tập Hình học lớp 9 – Tài liệu ôn tập lớp 9 môn Toán+ Vai trò của người lãnh đạo: đòi hỏi nhà quản trị phải phối hợp và kiểm tra công việc của nhân viên dưới quyền như chỉ dẫn, ra lệnh, động viên, tạo ra những điều kiện thuận lợi để người dưới quyền thực hiện tốt công việc.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

+ Vai trò liên lạc : phát huy các liên hệ, quan hệ, nhằm gắn liền cả bên trong lẫn bên ngoài (có thể sử dụng các phương tiện thư tín, điện đàm….)
– Vai trò thông tin:
+ Vai trò thu thập và tiếp nhận thông tin: thường xuyên xem xét, phân tích bối cảnh chung quanh tổ chức để nhận ra những tin tức, những hoạt động và những sự kiện có thể đem lại cơ hội tốt hay đe doạ đối với các hoạt động của tổ chức (đọc báo chí, văn bản và qua trao đổi, tiếp xúc với mọi người….để biết được diễn biến môi trường bên trong và bên ngoài).

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

+ Vai trò phổ biến tin (đối nội): thông tin được truyền đạt chính xác, đầy đủ (hoặc có thể được xử lý bởi người lãnh đạo) đến người có liên quan, có thể là thuộc cấp, người đồng cấp hay thượng cấp.
+ Vai trò phát ngôn (đối ngoại): hiện thực hoá và cung cấp thông tin cho các bộ phận trong cùng một đơn vị hay các cơ quan, tổ chức bên ngoài. Mục tiêu là để giải thích, bảo vệ hay tranh thủ thêm sự ủng hộ cho tổ chức.
– Vai trò quyết định:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

+ Vai trò doanh nhân: xuất hiện khi nhà quản trị tìm cách cải tiến hoạt động của tổ chức, khởi xướng các dự án mới về hoạt động sản xuất kinh doanh, chịu trách nhiệm cuối cùng về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, chấp nhận rủi ro.
+ Vai trò giải quyết xáo trộn: phải kịp thời đối phó với những biến cố bất ngờ nhằm đưa tổ chức sớm trở lại ổn định, hoà giải các xung đột, mâu thuẫn nội bộ giữa các thuộc cấp.
+ Vai trò phân bổ tài nguyên: quyết định phân bổ và sử dụng các nguồn lực (tiền bạc, thời gian, quyền hành, trang thiết bị hay con người) cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

.uf053585c28f436b6f9e0ea9f4b3b366b { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .uf053585c28f436b6f9e0ea9f4b3b366b:active, .uf053585c28f436b6f9e0ea9f4b3b366b:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .uf053585c28f436b6f9e0ea9f4b3b366b { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .uf053585c28f436b6f9e0ea9f4b3b366b .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .uf053585c28f436b6f9e0ea9f4b3b366b .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .uf053585c28f436b6f9e0ea9f4b3b366b:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Soạn bài Hai chữ nước nhà – Soạn văn 8 tập 1 bài 17 (trang 159)+ Vai trò thương thuyết, đàm phán: thay mặt cơ quan trong các cuộc thương nghị về các hợp đồng kinh tế hoặc trong quan hệ với các đối tác và các tổ chức có liên quan.
Câu 4: Phân tích kỹ năng cần thiết đối với nhà quản trị? Ý nghĩa?
Ba kỹ năng của nhà quản trị: kỹ năng kỹ thuật, nhân sự, tư duy.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Kỹ năng kỹ thuật: (kỹ năng chuyên môn) nắm bắt và thực hành được công việc chuyên môn liên quan đến phạm vi mà mình đang điều hành (hiểu biết về qui trình, nguyên tắc, kỹ thuật thực hiện công việc). Kỹ năng này giúp nhà quản trị thực hiện việc chỉ đạo, điều hành công việc, kiểm soát và đánh giá năng lực cấp dưới. Kỹ năng này phải trở thành một hoạt động thường xuyên liên tục, nhất quán của nhà quản trị. Vd: thảo chương trình điện toán, soạn thảo hợp đồng pháp lý kinh tế, thiết kế máy móc…
– Kỹ năng nhân sự: là tài năng đặc biệt của nhà quản trị trong việc quan hệ với người khác (cùng làm việc, động viên điều khiển con người và tập thể trong xí nghiệp dù đó là thuộc cấp, ngang cấp hay cấp trên) nhằm tạo thuận lợi và thúc đẩy sự hoàn thành công việc chung. Các kỹ năng nhân sự cần thiết cho nhà quản trị là biết cách thông đạt hữu hiệu, quan tâm tích cực đến người khác, xây dựng không khí hợp tác và động viên nhân viên dưới quyền.
– Kỹ năng tư duy (nhận thức): tầm nhìn, tư duy có hệ thống, năng lực xét đoán, khả năng trong việc khái quát các mối quan hệ qua đó giúp cho việc nhận dạng vấn đề và đưa ra giải pháp, từ đó lập kế hoạch (đặc biệt là kế hoạch chiến lược) và tổ chức thực hiện.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Download tài liệu để xem thêm chi tiết

5/5 – (722 bình chọn)

Related posts:Hướng dẫn ôn tập môn kiểm toán nội bộ – Tài liệu Đại học – cao đẳng
Câu hỏi và đáp án môn Quản trị học – Tài liệu ôn thi Cao học
Các dạng bài tập về Nitơ – Photpho – Tài liệu ôn tập môn Hóa học lớp 11
Tài liệu tự học môn Toán lớp 7 – Ôn tập lớp 7 môn Toán cả năm

#Tài #liệu #ôn #tập #môn #quản #trị #học #Sách #tham #khảo #quản #trị #học

[rule_2_plain]

#Tài #liệu #ôn #tập #môn #quản #trị #học #Sách #tham #khảo #quản #trị #học

[rule_2_plain]

#Tài #liệu #ôn #tập #môn #quản #trị #học #Sách #tham #khảo #quản #trị #học

[rule_3_plain]

#Tài #liệu #ôn #tập #môn #quản #trị #học #Sách #tham #khảo #quản #trị #học

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

4 tuần ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

4 tuần ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

4 tuần ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

4 tuần ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

4 tuần ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

4 tuần ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

4 tuần ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

4 tuần ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

4 tuần ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

4 tuần ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

4 tuần ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

4 tuần ago

Danh mục bài viết

Related posts:

TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN QUẢN TRỊ HỌC
Câu 1: Hãy Nêu và phân tích các khái niệm khác nhau về quản trị. Anh chị thích nhất là định nghĩa nào? Giải thích.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

1. Quản trị là phương thức để thực hiện có hiệu quả mục tiêu của tổ chức bằng và thông qua những người khác. Phương thức đó được các nhà quản trị thực hiện qua các công việc hay còn gọi là các chức năng hoạch định, tổ chức, điều khiển, kiểm tra. Quản trị là những hoạt động cần thiết khi có nhiều người kết hợp với nhau trong 1 tổ chức nhằm hoàn thành mục tiêu chung của tổ chức.
2. Quản trị là nhằm tạo lập và duy trì một môi trường nội bộ thuận lợi nhất, trong đó các cá nhân làm việc theo nhóm có thể đạt được một hiệu suất cao nhất nhằm hoàn thành những mục tiêu chung của tổ chức.
3. Quản trị là tiến hành làm việc với con người và thông qua con người nhằm đạt được mục tiêu của tổ chức trong một môi trường luôn luôn thay đổi. Trọng tâm của quá trình này là sử dụng có hiệu quả nguồn lực có giới hạn. Giải thích định nghĩa một: định nghĩa này xác định rằng hoạt động quản trị chỉ phát sinh khi con người kết hợp với nhau thành một tổ chức. Nếu cá nhân chỉ sống, hoạt động một mình như Rôbinson trên hoang đảo, thì không có hoạt động quản trị. Khi có hai người quyết tâm kết hợp với nhau để cùng thực hiện mục tiêu chung thì sẽ phát sinh nhiều hoạt động mà chưa ai có kinh nghiệm khi sống và làm việc một mình. Trong sự kết hợp thành tổ chức, các hoạt động quản trị là hết sức cần thiết vì nếu không có nó, tập thể sẽ không biết phải làm gì, làm như thế nào, hoặc sẽ làm lộn xộn, thay vì bước cùng một hướng thì mỗi người lại bước theo những hướng khác nhau.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 2: Chứng minh quản trị vừa có tính khoa học, vừa có tính nghệ thuật. Theo các anh chị để nâng cao tính nghệ thuật trong Quản trị, các nhà quản trị cần phải lưu ý những vấn đề gì trong thực tiễn công tác quản trị.
.u07ce3cc256be45b303e6778ece452c83 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u07ce3cc256be45b303e6778ece452c83:active, .u07ce3cc256be45b303e6778ece452c83:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u07ce3cc256be45b303e6778ece452c83 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u07ce3cc256be45b303e6778ece452c83 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u07ce3cc256be45b303e6778ece452c83 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u07ce3cc256be45b303e6778ece452c83:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Cách chuyển đổi từ Hiện tại hoàn thành sang Quá khứ đơn và ngược lạiQuản trị vừa có tính khoa học vừa có tính nghệ thuật. Khoa học ở chỗ nó nghiên cứu, phân tích về công việc quản trị trong các tổ chức, tổng quát hoá các kinh nghiệm tốt thành nguyên tắc và lý thuyết áp dụng cho mọi hình thức quản trị tương tự. Nó cũng giải thích các hiện tượng quản trị và đề xuất những lý thuyết cùng những kỹ thuật nên áp dụng để giúp nhà quản trị hoàn thành nhiệm vụ và qua đó giúp các tổ chức thực hiện tốt mục tiêu.
Quản trị tập trung nghiên cứu các hoạt động quản trị thực chất, tức là những hoạt động quản trị có ý nghĩa duy trì và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức hoạt động. Quản trị cung cấp các khái niệm cơ bản làm nền tảng cho việc nghiên cứu các môn học về quản trị chức năng như quản trị sản xuất, quản trị tiếp thị, quản trị nhân viên, quản trị hành chánh, quản trị nhà nước…

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Quản trị là một môn khoa học vì nó có đối tượng nghiên cứu cụ thể, có phương pháp phân tích, và có lý thuyết xuất phát từ các nghiên cứu. Quản trị học cũng là một khoa học liên ngành, vì nó sử dụng tri thức của nhiều ngành khoa học khác như kinh tế học, tâm lý học, xã hội học, toán học, thống kê…
Quản trị vừa là một khoa học, nhưng sự thực hành quản trị là 1 nghệ thuật. Nhà quản trị phải hiểu biết lý thuyết quản trị, nhưng để có thể quản trị hữu hiệu, nhà quản trị phải biết linh hoạt vận dụng các lý thuyết vào những tình huống cụ thể.
Trong thực tiễn công tác quản trị, để nâng cao tính nghệ thuật nhà quản trị cần lưu ý đến:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

+ Qui mô của tổ chức.
+ Đặc điểm ngành nghề.
+ Đặc điểm con người.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

+ Đặc điểm môi trường.
Câu 3: Phân tích 10 vai trò của nhà quản trị trong hoạt động tổ chức. Tầm quan trọng này có thay đổi theo cấp bậc hay không? Trong bối cảnh hoạt động ngày nay chúng ta cần nhấn mạnh những vai trò nào ?
* Phân tích 10 vai trò của nhà quản trị:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Vai trò quan hệ với con người:
+ Vai trò đại diện (hay tượng trưng, có tính chất nghi lễ trong tổ chức): trong các cuộc nghi lễ, ký kết văn bản, hợp đồng với khách hàng và các đối tác.
.u0064686ba5691d848bf638fcac96f47b { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u0064686ba5691d848bf638fcac96f47b:active, .u0064686ba5691d848bf638fcac96f47b:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u0064686ba5691d848bf638fcac96f47b { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u0064686ba5691d848bf638fcac96f47b .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u0064686ba5691d848bf638fcac96f47b .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u0064686ba5691d848bf638fcac96f47b:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Phân dạng và bài tập Hình học lớp 9 – Tài liệu ôn tập lớp 9 môn Toán+ Vai trò của người lãnh đạo: đòi hỏi nhà quản trị phải phối hợp và kiểm tra công việc của nhân viên dưới quyền như chỉ dẫn, ra lệnh, động viên, tạo ra những điều kiện thuận lợi để người dưới quyền thực hiện tốt công việc.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

+ Vai trò liên lạc : phát huy các liên hệ, quan hệ, nhằm gắn liền cả bên trong lẫn bên ngoài (có thể sử dụng các phương tiện thư tín, điện đàm….)
– Vai trò thông tin:
+ Vai trò thu thập và tiếp nhận thông tin: thường xuyên xem xét, phân tích bối cảnh chung quanh tổ chức để nhận ra những tin tức, những hoạt động và những sự kiện có thể đem lại cơ hội tốt hay đe doạ đối với các hoạt động của tổ chức (đọc báo chí, văn bản và qua trao đổi, tiếp xúc với mọi người….để biết được diễn biến môi trường bên trong và bên ngoài).

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

+ Vai trò phổ biến tin (đối nội): thông tin được truyền đạt chính xác, đầy đủ (hoặc có thể được xử lý bởi người lãnh đạo) đến người có liên quan, có thể là thuộc cấp, người đồng cấp hay thượng cấp.
+ Vai trò phát ngôn (đối ngoại): hiện thực hoá và cung cấp thông tin cho các bộ phận trong cùng một đơn vị hay các cơ quan, tổ chức bên ngoài. Mục tiêu là để giải thích, bảo vệ hay tranh thủ thêm sự ủng hộ cho tổ chức.
– Vai trò quyết định:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

+ Vai trò doanh nhân: xuất hiện khi nhà quản trị tìm cách cải tiến hoạt động của tổ chức, khởi xướng các dự án mới về hoạt động sản xuất kinh doanh, chịu trách nhiệm cuối cùng về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, chấp nhận rủi ro.
+ Vai trò giải quyết xáo trộn: phải kịp thời đối phó với những biến cố bất ngờ nhằm đưa tổ chức sớm trở lại ổn định, hoà giải các xung đột, mâu thuẫn nội bộ giữa các thuộc cấp.
+ Vai trò phân bổ tài nguyên: quyết định phân bổ và sử dụng các nguồn lực (tiền bạc, thời gian, quyền hành, trang thiết bị hay con người) cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

.uf053585c28f436b6f9e0ea9f4b3b366b { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .uf053585c28f436b6f9e0ea9f4b3b366b:active, .uf053585c28f436b6f9e0ea9f4b3b366b:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .uf053585c28f436b6f9e0ea9f4b3b366b { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .uf053585c28f436b6f9e0ea9f4b3b366b .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .uf053585c28f436b6f9e0ea9f4b3b366b .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .uf053585c28f436b6f9e0ea9f4b3b366b:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Soạn bài Hai chữ nước nhà – Soạn văn 8 tập 1 bài 17 (trang 159)+ Vai trò thương thuyết, đàm phán: thay mặt cơ quan trong các cuộc thương nghị về các hợp đồng kinh tế hoặc trong quan hệ với các đối tác và các tổ chức có liên quan.
Câu 4: Phân tích kỹ năng cần thiết đối với nhà quản trị? Ý nghĩa?
Ba kỹ năng của nhà quản trị: kỹ năng kỹ thuật, nhân sự, tư duy.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Kỹ năng kỹ thuật: (kỹ năng chuyên môn) nắm bắt và thực hành được công việc chuyên môn liên quan đến phạm vi mà mình đang điều hành (hiểu biết về qui trình, nguyên tắc, kỹ thuật thực hiện công việc). Kỹ năng này giúp nhà quản trị thực hiện việc chỉ đạo, điều hành công việc, kiểm soát và đánh giá năng lực cấp dưới. Kỹ năng này phải trở thành một hoạt động thường xuyên liên tục, nhất quán của nhà quản trị. Vd: thảo chương trình điện toán, soạn thảo hợp đồng pháp lý kinh tế, thiết kế máy móc…
– Kỹ năng nhân sự: là tài năng đặc biệt của nhà quản trị trong việc quan hệ với người khác (cùng làm việc, động viên điều khiển con người và tập thể trong xí nghiệp dù đó là thuộc cấp, ngang cấp hay cấp trên) nhằm tạo thuận lợi và thúc đẩy sự hoàn thành công việc chung. Các kỹ năng nhân sự cần thiết cho nhà quản trị là biết cách thông đạt hữu hiệu, quan tâm tích cực đến người khác, xây dựng không khí hợp tác và động viên nhân viên dưới quyền.
– Kỹ năng tư duy (nhận thức): tầm nhìn, tư duy có hệ thống, năng lực xét đoán, khả năng trong việc khái quát các mối quan hệ qua đó giúp cho việc nhận dạng vấn đề và đưa ra giải pháp, từ đó lập kế hoạch (đặc biệt là kế hoạch chiến lược) và tổ chức thực hiện.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Download tài liệu để xem thêm chi tiết

5/5 – (722 bình chọn)

Related posts:Hướng dẫn ôn tập môn kiểm toán nội bộ – Tài liệu Đại học – cao đẳng
Câu hỏi và đáp án môn Quản trị học – Tài liệu ôn thi Cao học
Các dạng bài tập về Nitơ – Photpho – Tài liệu ôn tập môn Hóa học lớp 11
Tài liệu tự học môn Toán lớp 7 – Ôn tập lớp 7 môn Toán cả năm

Chuyên mục: Giáo dục
#Tài #liệu #ôn #tập #môn #quản #trị #học #Sách #tham #khảo #quản #trị #học

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button