Tài liệu thí nghiệm vật liệu xây dựng – Trường trung cấp Cầu đường và dạy nghề

Bạn đang xem:
Tài liệu thí nghiệm vật liệu xây dựng – Trường trung cấp Cầu đường và dạy nghề
tại tieuhocchauvanliem.edu.vn

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

1 tháng trước

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY

KINH NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Tài liệu “Hướng dẫn thí nghiệm thực hành vật liệu xây dựng” là một trong những nội dung thực hành cơ bản trong chương trình đào tạo Trung cấp Cầu đường. Nội dung bao gồm: giới thiệu Định nghĩa, dụng cụ thí nghiệm, phương pháp tiến hành, xử lý kết quả và mẫu biên bản thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của vật liệu xây dựng.

Để đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu và thực hành thực tế của sinh viên, việc biên soạn, biên tập, bổ sung tài liệu “Hướng dẫn thực hành thí nghiệm vật liệu xây dựng” là một vấn đề mới. Việc đáp ứng kịp thời cho công tác dạy và học trong Nhà trường là hết sức cần thiết.

Tài liệu “Hướng dẫn thực hành thí nghiệm VLXD” gồm 5 bài:

Bài 1: Phương pháp thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý của Đá, Cát dùng trong xây dựng

Bài 2: Phương pháp thí nghiệm đánh giá chất lượng Xi măng

Bài 3: Phương pháp thí nghiệm đánh giá chất lượng bê tông xi măng

Bài 4: Phương pháp thực nghiệm đánh giá chất lượng vữa xây dựng

Bài 5: Phương pháp thí nghiệm đánh giá chất lượng nhựa đường và bê tông nhựa dầu mỏ

Trong quá trình biên soạn và chỉnh sửa tài liệu “Hướng dẫn thực hành thí nghiệm VLXKN” lần này, chúng tôi đã cố gắng lược bỏ và bổ sung những nội dung cần thiết, cô đọng, áp dụng các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn. các tiêu chuẩn kỹ thuật mới nhất vào bài viết để có tài liệu mới sát với thực tế nhất.

BÀI 1: THỰC NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CÁC TÍNH CHẤT CƠ HỌC CỦA ĐÁ, CÁT DÙNG TRONG XÂY DỰNG

Xem thêm: Đề cương môn học: Thiết kế Cầu – Trường Trung cấp Cầu đường và Dạy nghề

1.1. Trọng lượng riêng của đá dăm

1.1.1. Định nghĩa

Là khối lượng của một đơn vị thể tích đá dăm ở trạng thái rắn hoàn toàn (không có lỗ rỗng). Ký hiệu: aD

Công thức xác định:(1.1)

Trong đó:

G: là khối lượng của mẫu đá dăm ở trạng thái rắn hoàn toàn (kg, tấn …)
VaD: Là thể tích mẫu thử của đá dăm ở trạng thái rắn hoàn toàn (m3cm3..)

1.1.2. Làm thế nào để xác định

a, Dụng cụ thí nghiệm: Cân kỹ thuật, Tủ sấy, Bình tỷ trọng kế và các dụng cụ thông dụng khác

b, Phương pháp tiến hành

– Mẫu đá dăm lấy tại mỏ được sấy khô và cân xác định G.

– Sau đó nghiền mịn để phá vỡ cấu trúc lỗ rỗng rồi cho vào bình tỷ trọng kế (chứa nước) ta xác định được Va ​​bằng thể tích nước đã dịch chuyển khi cho bột đá đã nghiền vào.

– Sau khi xác định được G và Va, áp dụng công thức (1.1) để tính aD

– Ta tiến hành thí nghiệm trên 3 mẫu điển hình, kết quả lấy trung bình cộng của 3 mẫu

1.2. Khối lượng thể tích của đá dăm nguyên thủy (đá gốc)

1.2.1.Định nghĩa

Là khối lượng của một đơn vị thể tích đá dăm ở trạng thái tự nhiên bao gồm cả các lỗ rỗng. Biểu tượng:Đ.

Công thức xác định:Tài liệu thí nghiệm vật liệu xây dựng - Trường Trung cấp nghề Cầu đường - Thinghiemvatlieu 3(1.2)

Trong đó:

G: là khối lượng của mẫu đá dăm ở trạng thái tự nhiên có độ rỗng (kg, tấn…)
VẼ TRANHA: là thể tích mẫu đá dăm ở trạng thái tự nhiên (m3, cm3..)

1.2.2. Làm thế nào để xác định

a, Thiết bị thí nghiệm: Cân kỹ thuật, Tủ sấy, thước cặp, Dụng cụ ngâm bão hòa mẫu, Bể nước có đánh dấu, các dụng cụ thông dụng khác

Xem thêm: Giáo trình Vật liệu xây dựng – Trường Trung cấp nghề Cầu đường

b, Phương pháp thực hiện: Tùy theo kích thước hình học của đá dăm mà ta có các cách xác định khác nhau:

– Đối với đá dăm đã gia công được có kích thước hình học rõ nét (như khối lập phương, khối lăng trụ ..) ta sấy khô đá dăm sau đó đem cân để xác định G và dùng thước cặp để đo chính xác kích thước đã xác định. V0D. Sau đó áp dụng công thức (1.2) để xác định khối lượng thể tích.

– Đối với đá dăm không có kích thước hình học rõ ràng (kích thước bất kỳ), chúng tôi tiến hành như sau:

+ Mẫu đã được sấy khô và cân để xác định G

+ Bọc một lớp Parafin để ngăn nước rồi tiếp tục cân xác định G1

+ Sau đó cho mẫu đá dăm đã bọc parafin vào bình nước, ban đầu bình có thể tích nước là V1, sau khi cho mẫu vào bình có thể tích nước là V2 ta xác định được VD như sau:

Tài liệu thí nghiệm VLXD - Trường Trung Cấp Nghề Cầu Đường - Thinghiemvatlieu 4

Trong đó:

V1: là thể tích nước ban đầu trong bể.
V2: Là thể tích nước sau khi cho mẫu vào.
G1: Là khối lượng của mẫu bọc parafin.
G là khối lượng của mẫu ở trạng thái khô.

– Chúng tôi tiến hành thí nghiệm trên ba mẫu điển hình, kết quả là trung bình của ba mẫu.

1.3. Khối lượng thể tích xốp của đá dăm

1.3.1. Định nghĩa

Là khối lượng của một đơn vị thể tích đá dăm ở trạng thái xốp (đá dăm ở trạng thái rời rạc). Ký hiệu: xĐ

Công thức xác định:Tài liệu thí nghiệm vật liệu xây dựng - Trường Trung cấp nghề Cầu đường - Thinghiemvatlieu 5(1.3)

Trong đó:

G: là khối lượng mẫu đá dăm ở trạng thái khô (kg, tấn…)
VxĐ: là thể tích của mẫu đá dăm ở trạng thái xốp (m3cm3..)

1.3.2. Làm thế nào để xác định

Xem thêm: Cách phân biệt danh từ đếm được và không đếm được?

a, Thiết bị thí nghiệm: Cân thương phẩm có trọng lượng 50 kg, Tủ sấy, thùng đong xác định thể tích 2, 5, 10, 20 lít, phễu chứa nguyên liệu.

b, Phương pháp thực hiện:

– Sấy khô mẫu thử (khối lượng mẫu cần sấy phụ thuộc vào cỡ hạt, cỡ hạt càng lớn thì khối lượng càng nhiều, khoảng 15 -50kg)

– Đổ mẫu đã sấy khô vào phễu chứa. Đặt thùng định lượng dưới đỉnh phễu, mở cửa phễu cho nguyên liệu rơi vào thùng định lượng cho đến khi đầy thùng định lượng. Dùng thanh gỗ hoặc thanh sắt san bằng mặt thùng (tuỳ theo cỡ hạt mà dùng loại thước thùng cho phù hợp).

– Cân xác định khối lượng mẫu trong thùng và tính theo công thức (1.3)

– Chúng tôi tiến hành thí nghiệm trên ba mẫu điển hình, kết quả lấy trung bình của ba mẫu

1.4. Độ xốp của đá nguyên sinh (đá gốc) và độ xốp của đá

1.4.1. Độ xốp của đá nguyên sinh (đá gốc)

Độ rỗng của đá nguyên sinh (đá gốc). Ký hiệu (rĐ) là tỷ số giữa thể tích lỗ rỗng của đá dăm (VrĐ) với thể tích tự nhiên (VoD). Đây là chỉ tiêu được tính từ chỉ tiêu khối lượng thể tích của đá nguyên sinh (đá gốc) và được xác định theo công thức:

Tài liệu thí nghiệm VLXD - Trường Trung Cấp Nghề Cầu Đường - Thinghiemvatlieu 6

Tải tài liệu để biết thêm chi tiết

5/5 – (651 phiếu bầu)

xem thêm thông tin chi tiết về
Tài liệu thí nghiệm vật liệu xây dựng – Trường trung cấp Cầu đường và dạy nghề

Tài liệu thí nghiệm vật liệu xây dựng – Trường trung cấp Cầu đường và dạy nghề

Hình Ảnh về:
Tài liệu thí nghiệm vật liệu xây dựng – Trường trung cấp Cầu đường và dạy nghề

Video về:
Tài liệu thí nghiệm vật liệu xây dựng – Trường trung cấp Cầu đường và dạy nghề

Wiki về
Tài liệu thí nghiệm vật liệu xây dựng – Trường trung cấp Cầu đường và dạy nghề


Tài liệu thí nghiệm vật liệu xây dựng – Trường trung cấp Cầu đường và dạy nghề -

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

1 tháng trước

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY

KINH NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Tài liệu “Hướng dẫn thí nghiệm thực hành vật liệu xây dựng” là một trong những nội dung thực hành cơ bản trong chương trình đào tạo Trung cấp Cầu đường. Nội dung bao gồm: giới thiệu Định nghĩa, dụng cụ thí nghiệm, phương pháp tiến hành, xử lý kết quả và mẫu biên bản thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của vật liệu xây dựng.

Để đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu và thực hành thực tế của sinh viên, việc biên soạn, biên tập, bổ sung tài liệu “Hướng dẫn thực hành thí nghiệm vật liệu xây dựng” là một vấn đề mới. Việc đáp ứng kịp thời cho công tác dạy và học trong Nhà trường là hết sức cần thiết.

Tài liệu "Hướng dẫn thực hành thí nghiệm VLXD" gồm 5 bài:

Bài 1: Phương pháp thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý của Đá, Cát dùng trong xây dựng

Bài 2: Phương pháp thí nghiệm đánh giá chất lượng Xi măng

Bài 3: Phương pháp thí nghiệm đánh giá chất lượng bê tông xi măng

Bài 4: Phương pháp thực nghiệm đánh giá chất lượng vữa xây dựng

Bài 5: Phương pháp thí nghiệm đánh giá chất lượng nhựa đường và bê tông nhựa dầu mỏ

Trong quá trình biên soạn và chỉnh sửa tài liệu “Hướng dẫn thực hành thí nghiệm VLXKN” lần này, chúng tôi đã cố gắng lược bỏ và bổ sung những nội dung cần thiết, cô đọng, áp dụng các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn. các tiêu chuẩn kỹ thuật mới nhất vào bài viết để có tài liệu mới sát với thực tế nhất.

BÀI 1: THỰC NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CÁC TÍNH CHẤT CƠ HỌC CỦA ĐÁ, CÁT DÙNG TRONG XÂY DỰNG

Xem thêm: Đề cương môn học: Thiết kế Cầu - Trường Trung cấp Cầu đường và Dạy nghề

1.1. Trọng lượng riêng của đá dăm

1.1.1. Định nghĩa

Là khối lượng của một đơn vị thể tích đá dăm ở trạng thái rắn hoàn toàn (không có lỗ rỗng). Ký hiệu: aD

Công thức xác định:Tài liệu thí nghiệm vật liệu xây dựng - Trường Trung cấp nghề Cầu đường - Thinghiemvatlieu 1(1.1)

Trong đó:

G: là khối lượng của mẫu đá dăm ở trạng thái rắn hoàn toàn (kg, tấn ...)
VaD: Là thể tích mẫu thử của đá dăm ở trạng thái rắn hoàn toàn (m3cm3..)

1.1.2. Làm thế nào để xác định

a, Dụng cụ thí nghiệm: Cân kỹ thuật, Tủ sấy, Bình tỷ trọng kế và các dụng cụ thông dụng khác

b, Phương pháp tiến hành

– Mẫu đá dăm lấy tại mỏ được sấy khô và cân xác định G.

- Sau đó nghiền mịn để phá vỡ cấu trúc lỗ rỗng rồi cho vào bình tỷ trọng kế (chứa nước) ta xác định được Va ​​bằng thể tích nước đã dịch chuyển khi cho bột đá đã nghiền vào.

– Sau khi xác định được G và Va, áp dụng công thức (1.1) để tính aD

– Ta tiến hành thí nghiệm trên 3 mẫu điển hình, kết quả lấy trung bình cộng của 3 mẫu

1.2. Khối lượng thể tích của đá dăm nguyên thủy (đá gốc)

1.2.1.Định nghĩa

Là khối lượng của một đơn vị thể tích đá dăm ở trạng thái tự nhiên bao gồm cả các lỗ rỗng. Biểu tượng:Đ.

Công thức xác định:Tài liệu thí nghiệm vật liệu xây dựng - Trường Trung cấp nghề Cầu đường - Thinghiemvatlieu 3(1.2)

Trong đó:

G: là khối lượng của mẫu đá dăm ở trạng thái tự nhiên có độ rỗng (kg, tấn...)
VẼ TRANHA: là thể tích mẫu đá dăm ở trạng thái tự nhiên (m3, cm3..)

1.2.2. Làm thế nào để xác định

a, Thiết bị thí nghiệm: Cân kỹ thuật, Tủ sấy, thước cặp, Dụng cụ ngâm bão hòa mẫu, Bể nước có đánh dấu, các dụng cụ thông dụng khác

Xem thêm: Giáo trình Vật liệu xây dựng - Trường Trung cấp nghề Cầu đường

b, Phương pháp thực hiện: Tùy theo kích thước hình học của đá dăm mà ta có các cách xác định khác nhau:

- Đối với đá dăm đã gia công được có kích thước hình học rõ nét (như khối lập phương, khối lăng trụ ..) ta sấy khô đá dăm sau đó đem cân để xác định G và dùng thước cặp để đo chính xác kích thước đã xác định. V0D. Sau đó áp dụng công thức (1.2) để xác định khối lượng thể tích.

- Đối với đá dăm không có kích thước hình học rõ ràng (kích thước bất kỳ), chúng tôi tiến hành như sau:

+ Mẫu đã được sấy khô và cân để xác định G

+ Bọc một lớp Parafin để ngăn nước rồi tiếp tục cân xác định G1

+ Sau đó cho mẫu đá dăm đã bọc parafin vào bình nước, ban đầu bình có thể tích nước là V1, sau khi cho mẫu vào bình có thể tích nước là V2 ta xác định được VD như sau:

Tài liệu thí nghiệm VLXD - Trường Trung Cấp Nghề Cầu Đường - Thinghiemvatlieu 4

Trong đó:

V1: là thể tích nước ban đầu trong bể.
V2: Là thể tích nước sau khi cho mẫu vào.
G1: Là khối lượng của mẫu bọc parafin.
G là khối lượng của mẫu ở trạng thái khô.

- Chúng tôi tiến hành thí nghiệm trên ba mẫu điển hình, kết quả là trung bình của ba mẫu.

1.3. Khối lượng thể tích xốp của đá dăm

1.3.1. Định nghĩa

Là khối lượng của một đơn vị thể tích đá dăm ở trạng thái xốp (đá dăm ở trạng thái rời rạc). Ký hiệu: xĐ

Công thức xác định:Tài liệu thí nghiệm vật liệu xây dựng - Trường Trung cấp nghề Cầu đường - Thinghiemvatlieu 5(1.3)

Trong đó:

G: là khối lượng mẫu đá dăm ở trạng thái khô (kg, tấn...)
VxĐ: là thể tích của mẫu đá dăm ở trạng thái xốp (m3cm3..)

1.3.2. Làm thế nào để xác định

Xem thêm: Cách phân biệt danh từ đếm được và không đếm được?

a, Thiết bị thí nghiệm: Cân thương phẩm có trọng lượng 50 kg, Tủ sấy, thùng đong xác định thể tích 2, 5, 10, 20 lít, phễu chứa nguyên liệu.

b, Phương pháp thực hiện:

- Sấy khô mẫu thử (khối lượng mẫu cần sấy phụ thuộc vào cỡ hạt, cỡ hạt càng lớn thì khối lượng càng nhiều, khoảng 15 -50kg)

– Đổ mẫu đã sấy khô vào phễu chứa. Đặt thùng định lượng dưới đỉnh phễu, mở cửa phễu cho nguyên liệu rơi vào thùng định lượng cho đến khi đầy thùng định lượng. Dùng thanh gỗ hoặc thanh sắt san bằng mặt thùng (tuỳ theo cỡ hạt mà dùng loại thước thùng cho phù hợp).

– Cân xác định khối lượng mẫu trong thùng và tính theo công thức (1.3)

- Chúng tôi tiến hành thí nghiệm trên ba mẫu điển hình, kết quả lấy trung bình của ba mẫu

1.4. Độ xốp của đá nguyên sinh (đá gốc) và độ xốp của đá

1.4.1. Độ xốp của đá nguyên sinh (đá gốc)

Độ rỗng của đá nguyên sinh (đá gốc). Ký hiệu (rĐ) là tỷ số giữa thể tích lỗ rỗng của đá dăm (VrĐ) với thể tích tự nhiên (VoD). Đây là chỉ tiêu được tính từ chỉ tiêu khối lượng thể tích của đá nguyên sinh (đá gốc) và được xác định theo công thức:

Tài liệu thí nghiệm VLXD - Trường Trung Cấp Nghề Cầu Đường - Thinghiemvatlieu 6

Tải tài liệu để biết thêm chi tiết

5/5 - (651 phiếu bầu)

[rule_{ruleNumber}]

#Tài #liệu #thí #nghiệm #vật #liệu #xây #dựng #Trường #trung #cấp #Cầu #đường #và #dạy #nghề

[rule_3_plain]

#Tài #liệu #thí #nghiệm #vật #liệu #xây #dựng #Trường #trung #cấp #Cầu #đường #và #dạy #nghề

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

4 tuần ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

4 tuần ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

4 tuần ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

4 tuần ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

4 tuần ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

4 tuần ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

4 tuần ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

4 tuần ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

4 tuần ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

4 tuần ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

4 tuần ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

1 tháng ago

Danh mục bài viết

Related posts:

GIÁO TRÌNH
TÀI LIỆU THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Tài liệu “Hướng dẫn thực hành thí nghiệm VLXD ” là một trong những nội dung thực hành cơ bản trong chương trình đào tạo Trung cấp Cầu đường. Nội dung bao gồm: giới thiệu Định nghĩa, dụng cụ thí nghiệm, phương pháp tiến hành, sử lý kết quả và các mẫu biểu báo cáo thí nghiệm về các chỉ tiêu Cơ, Lý của VLXD.
Để đáp ứng yêu cầu cho công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu và thực hành thực tập của Học viên thì việc biên soạn, chỉnh lý, bổ sung cuốn tài liệu “Hướng dẫn thực hành thí nghiệm VLXD” mới là vấn đề rất cần thiết để đáp ứng kịp thời cho công tác Dạy – Học trong Nhà trường.
Tài liệu “Hướng dẫn thực hành thí nghiệm VLXD ” gồm 5 bài:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài 1: Các phương pháp thí nghiệm xác định tính chất cơ lý của Đá, Cát dùng trong xây dựng
Bài 2: Các phương pháp thí nghiệm để đánh giá chất lượng của Xi măng
Bài 3: Các phương pháp thí nghiệm để đánh giá chất lượng của Bê tông xi măng

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài 4: Các phương pháp thí nghiệm để đánh giá chất lượng của vữa xây dựng
Bài 5: Các phương pháp thí nghiệm để đánh giá chất lượng của Bi tum dầu mỏ và Bê tông át phan
Trong quá trình biên soạn và chỉnh lý tài liệu “Hướng dẫn thực hành thí nghiệm VLXD” lần này chúng tôi đã cố gắng lược bỏ và bổ sung những nội dung cần thiết, cô đọng, vận dụng các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật mới nhất vào các bài để có cuốn tài liệu mới sát với thực tế nhất.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

BÀI 1: CÁC PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA ĐÁ,CÁT DÙNG TRONG XÂY DỰNG
.u17ff0a020dccd0147f31763f11bc1db0 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u17ff0a020dccd0147f31763f11bc1db0:active, .u17ff0a020dccd0147f31763f11bc1db0:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u17ff0a020dccd0147f31763f11bc1db0 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u17ff0a020dccd0147f31763f11bc1db0 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u17ff0a020dccd0147f31763f11bc1db0 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u17ff0a020dccd0147f31763f11bc1db0:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Giáo trình môn: Thiết kế Cầu – Trường trung cấp Cầu đường và dạy nghề1.1. Khối lượng riêng của đá dăm
1.1.1. Định nghĩa

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Là khối lượng của một đơn vị thể tích đá dăm ở trạng thái hoàn toàn đặc chắc (không có lỗ rỗng). Ký hiệu: УaĐ
Công thức xác định:(1.1)
Trong đó:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

G :là khối lượng mẫu đá dăm ở trạng thái hoàn toàn đặc chắc (kg, tấn…)
VaĐ: Là thể tích mẫu thí nghiệm của đá dăm ở trạng thái hoàn toàn đặc chắc (m3, cm3..)
1.1.2. Cách xác định
a, Dụng cụ thí nghiệm: Cân kỹ thuật, Tủ sấy, Bình tỷ trọng kế và các dụng cụ thông thường khác

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

b, Phương pháp tiến hành
– Mẫu đá dăm lấy tại mỏ đá được sấy khô đem cân xác định được G.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Sau đó nghiền mịn phá vỡ kết cấu lỗ rỗng và cho vào bình tỷ trọng kế (có chứa nước) ta xác định được Va bằng thể tích nước dời đi khi cho bột đá dăm vào.
– Sau khi xác định được G và Va áp dụng công thức (1.1) để tính УaĐ
– Ta tiến hành thí nghiệm trên ba mẫu đặc trưng kết quả lấy trung bình của ba mẫu

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

1.2. Khối lượng thể tích của đá dăm nguyên khai (đá gốc)
1.2.1.Định nghĩa
Là khối lượng của một đơn vị thể tích đá dăm ở trạng thái tự nhiên có cả lỗ rỗng. Ký hiệu: УĐ

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Công thức xác định:(1.2)
Trong đó:
G: là khối lượng mẫu đá dăm ở trạng thái tự nhiên có cả lỗ rỗng (kg, tấn…)
VĐ: là thể tích mẫu đá dăm ở trạng thái tự nhiên (m3, cm3..)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

1.2.2. Cách xác định
a, Dụng cụ thí nghiệm: Cân kỹ thuật, Tủ sấy, Thước kẹp, Dụng cụ ngâm bão hòa mẫu, Bình dựng nước có khắc vạch, các dụng cụ thông thường khác
.u4fc3f24118eb56977b651cbc14903ba8 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u4fc3f24118eb56977b651cbc14903ba8:active, .u4fc3f24118eb56977b651cbc14903ba8:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u4fc3f24118eb56977b651cbc14903ba8 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u4fc3f24118eb56977b651cbc14903ba8 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u4fc3f24118eb56977b651cbc14903ba8 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u4fc3f24118eb56977b651cbc14903ba8:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Giáo trình môn Vật liệu xây dựng – Trường trung cấp Cầu đường và dạy nghềb, Phương pháp tiến hành: Tuỳ theo kích thước hình học của đá dăm mà ta có cách xác định khác nhau:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Đối với đá dăm có thể gia công kích thước hình học rõ ràng (như khối lập phương, khối lăng trụ..) ta sấy khô đá dăm rồi cân xác định được G và dùng thước kẹp đo chính xác kích thước xác định được V0Đ. Sau đó áp dụng công thức (1.2) để xác định khối lượng thể tích.
– Đối với đá dăm không có kích thước hình học rõ ràng (kích thước bất kỳ) ta tiến hành như sau:
+ Mẫu được sấy khô cân xác định được G

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

+ Bọc một lớp Paraphin cách nước và ta lại tiếp tục cân xác định được G1
+ Sau đó cho mẫu đá dăm đã bọc Paraphin vào bình chứa nước, ban đầu bình có thể tích nước là V1, sau khi cho mẫu vào bình có thể tích nước là V2 ta xác định được VĐ như sau:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Trong đó:
V1: là thể tích nước ban đầu trong bình.
V2: Là thể tích nước sau khi cho mẫu vào.
G1: Là khối lượng của mẫu đã bọc Paraphin.
G : Là khối lượng mẫu ở trạng thái khô.
– Ta tiến hành thí nghiệm trên ba mẫu đặc trưng, kết quả lấy trung bình của ba mẫu.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

1.3. Khối lượng thể tích xốp của đá dăm
1.3.1. Định nghĩa
Là khối lượng của một đơn vị thể tích đá dăm ở trạng thái xốp (đá dăm ở trạng thái rời rạc). Ký hiệu: УxĐ

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Công thức xác định:(1.3)
Trong đó:
G: là khối lượng mẫu đá dăm ở trạng thái khô (kg, tấn…)
VxĐ :là thể tích mẫu đá dăm ở trạng thái xốp (m3, cm3..)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

1.3.2. Cách xác định
.ud266db8ac05d5549365c9c47c231703a { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ud266db8ac05d5549365c9c47c231703a:active, .ud266db8ac05d5549365c9c47c231703a:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ud266db8ac05d5549365c9c47c231703a { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ud266db8ac05d5549365c9c47c231703a .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ud266db8ac05d5549365c9c47c231703a .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ud266db8ac05d5549365c9c47c231703a:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Cách phân biệt danh từ đếm được và danh từ không đếm đượca, Dụng cụ thí nghiệm: Cân thương nghiệp có thể cân đựơc 50 kg, Tủ sấy, thùng đong có thể tích xác định 2, 5, 10, 20 lít, phễu chứa vật liệu.
b, Phương pháp tiến hành:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Sấy khô mẫu thí nghiệm (khối lượng của mẫu đem sấy tùy thuộc vào kích cỡ hạt, kích cỡ hạt càng lớn thì khối lượng càng nhiều khoảng 15 -50kg)
– Đổ mẫu đã sấy khô vào trong phễu chứa. Đặt thùng đong dưới miệng phễu, mở cửa phễu để vật liệu rơi vào thùng đong đến lúc đầy. Dùng thanh gỗ hoặc sắt gạt ngang bằng bề mặt thùng (tùy theo đường kích hạt mà dùng loại thùng đong phù hợp)
– Cân xác định khối lượng của mẫu ở trong thùng và tính theo công thức (1.3)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Ta tiến hành thí nghiệm trên ba mẫu đặc trưng, kết quả lấy trung bình của ba mẫu
1.4. Độ rỗng của đá nguyên khai (đá gốc) và độ hổng của đá
1.4.1. Độ rỗng của đá nguyên khai (đá gốc)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Độ rỗng của đá nguyên khai (đá gốc). Ký hiệu (rĐ) là tỉ số giữa thể tích lỗ rỗng của đá dăm (VrĐ) với thể tích tự nhiên (VoĐ). Đây là chỉ tiêu tính toán từ chỉ tiêu khối lượng thể tích của đá nguyên khai (đá gốc) và được xác định theo công thức:

Download tài liệu để xem thêm chi tiết

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

5/5 – (651 bình chọn)

Related posts:Giáo trình Cơ học đất – Địa chất (Trường trung cấp Cầu đường và dạy nghề)
Giáo trình môn Máy xây dựng – Trường trung cấp Cầu đường và dạy nghề
Giáo trình Thủy lực thủy văn – Trường trung cấp Cầu đường và dạy nghề
Giáo trình môn Vật liệu xây dựng – Trường trung cấp Cầu đường và dạy nghề

#Tài #liệu #thí #nghiệm #vật #liệu #xây #dựng #Trường #trung #cấp #Cầu #đường #và #dạy #nghề

[rule_2_plain]

#Tài #liệu #thí #nghiệm #vật #liệu #xây #dựng #Trường #trung #cấp #Cầu #đường #và #dạy #nghề

[rule_2_plain]

#Tài #liệu #thí #nghiệm #vật #liệu #xây #dựng #Trường #trung #cấp #Cầu #đường #và #dạy #nghề

[rule_3_plain]

#Tài #liệu #thí #nghiệm #vật #liệu #xây #dựng #Trường #trung #cấp #Cầu #đường #và #dạy #nghề

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

4 tuần ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

4 tuần ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

4 tuần ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

4 tuần ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

4 tuần ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

4 tuần ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

4 tuần ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

4 tuần ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

4 tuần ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

4 tuần ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

4 tuần ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

1 tháng ago

Danh mục bài viết

Related posts:

GIÁO TRÌNH
TÀI LIỆU THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Tài liệu “Hướng dẫn thực hành thí nghiệm VLXD ” là một trong những nội dung thực hành cơ bản trong chương trình đào tạo Trung cấp Cầu đường. Nội dung bao gồm: giới thiệu Định nghĩa, dụng cụ thí nghiệm, phương pháp tiến hành, sử lý kết quả và các mẫu biểu báo cáo thí nghiệm về các chỉ tiêu Cơ, Lý của VLXD.
Để đáp ứng yêu cầu cho công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu và thực hành thực tập của Học viên thì việc biên soạn, chỉnh lý, bổ sung cuốn tài liệu “Hướng dẫn thực hành thí nghiệm VLXD” mới là vấn đề rất cần thiết để đáp ứng kịp thời cho công tác Dạy – Học trong Nhà trường.
Tài liệu “Hướng dẫn thực hành thí nghiệm VLXD ” gồm 5 bài:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài 1: Các phương pháp thí nghiệm xác định tính chất cơ lý của Đá, Cát dùng trong xây dựng
Bài 2: Các phương pháp thí nghiệm để đánh giá chất lượng của Xi măng
Bài 3: Các phương pháp thí nghiệm để đánh giá chất lượng của Bê tông xi măng

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài 4: Các phương pháp thí nghiệm để đánh giá chất lượng của vữa xây dựng
Bài 5: Các phương pháp thí nghiệm để đánh giá chất lượng của Bi tum dầu mỏ và Bê tông át phan
Trong quá trình biên soạn và chỉnh lý tài liệu “Hướng dẫn thực hành thí nghiệm VLXD” lần này chúng tôi đã cố gắng lược bỏ và bổ sung những nội dung cần thiết, cô đọng, vận dụng các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật mới nhất vào các bài để có cuốn tài liệu mới sát với thực tế nhất.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

BÀI 1: CÁC PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA ĐÁ,CÁT DÙNG TRONG XÂY DỰNG
.u17ff0a020dccd0147f31763f11bc1db0 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u17ff0a020dccd0147f31763f11bc1db0:active, .u17ff0a020dccd0147f31763f11bc1db0:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u17ff0a020dccd0147f31763f11bc1db0 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u17ff0a020dccd0147f31763f11bc1db0 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u17ff0a020dccd0147f31763f11bc1db0 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u17ff0a020dccd0147f31763f11bc1db0:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Giáo trình môn: Thiết kế Cầu – Trường trung cấp Cầu đường và dạy nghề1.1. Khối lượng riêng của đá dăm
1.1.1. Định nghĩa

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Là khối lượng của một đơn vị thể tích đá dăm ở trạng thái hoàn toàn đặc chắc (không có lỗ rỗng). Ký hiệu: УaĐ
Công thức xác định:(1.1)
Trong đó:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

G :là khối lượng mẫu đá dăm ở trạng thái hoàn toàn đặc chắc (kg, tấn…)
VaĐ: Là thể tích mẫu thí nghiệm của đá dăm ở trạng thái hoàn toàn đặc chắc (m3, cm3..)
1.1.2. Cách xác định
a, Dụng cụ thí nghiệm: Cân kỹ thuật, Tủ sấy, Bình tỷ trọng kế và các dụng cụ thông thường khác

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

b, Phương pháp tiến hành
– Mẫu đá dăm lấy tại mỏ đá được sấy khô đem cân xác định được G.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Sau đó nghiền mịn phá vỡ kết cấu lỗ rỗng và cho vào bình tỷ trọng kế (có chứa nước) ta xác định được Va bằng thể tích nước dời đi khi cho bột đá dăm vào.
– Sau khi xác định được G và Va áp dụng công thức (1.1) để tính УaĐ
– Ta tiến hành thí nghiệm trên ba mẫu đặc trưng kết quả lấy trung bình của ba mẫu

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

1.2. Khối lượng thể tích của đá dăm nguyên khai (đá gốc)
1.2.1.Định nghĩa
Là khối lượng của một đơn vị thể tích đá dăm ở trạng thái tự nhiên có cả lỗ rỗng. Ký hiệu: УĐ

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Công thức xác định:(1.2)
Trong đó:
G: là khối lượng mẫu đá dăm ở trạng thái tự nhiên có cả lỗ rỗng (kg, tấn…)
VĐ: là thể tích mẫu đá dăm ở trạng thái tự nhiên (m3, cm3..)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

1.2.2. Cách xác định
a, Dụng cụ thí nghiệm: Cân kỹ thuật, Tủ sấy, Thước kẹp, Dụng cụ ngâm bão hòa mẫu, Bình dựng nước có khắc vạch, các dụng cụ thông thường khác
.u4fc3f24118eb56977b651cbc14903ba8 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u4fc3f24118eb56977b651cbc14903ba8:active, .u4fc3f24118eb56977b651cbc14903ba8:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u4fc3f24118eb56977b651cbc14903ba8 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u4fc3f24118eb56977b651cbc14903ba8 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u4fc3f24118eb56977b651cbc14903ba8 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u4fc3f24118eb56977b651cbc14903ba8:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Giáo trình môn Vật liệu xây dựng – Trường trung cấp Cầu đường và dạy nghềb, Phương pháp tiến hành: Tuỳ theo kích thước hình học của đá dăm mà ta có cách xác định khác nhau:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Đối với đá dăm có thể gia công kích thước hình học rõ ràng (như khối lập phương, khối lăng trụ..) ta sấy khô đá dăm rồi cân xác định được G và dùng thước kẹp đo chính xác kích thước xác định được V0Đ. Sau đó áp dụng công thức (1.2) để xác định khối lượng thể tích.
– Đối với đá dăm không có kích thước hình học rõ ràng (kích thước bất kỳ) ta tiến hành như sau:
+ Mẫu được sấy khô cân xác định được G

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

+ Bọc một lớp Paraphin cách nước và ta lại tiếp tục cân xác định được G1
+ Sau đó cho mẫu đá dăm đã bọc Paraphin vào bình chứa nước, ban đầu bình có thể tích nước là V1, sau khi cho mẫu vào bình có thể tích nước là V2 ta xác định được VĐ như sau:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Trong đó:
V1: là thể tích nước ban đầu trong bình.
V2: Là thể tích nước sau khi cho mẫu vào.
G1: Là khối lượng của mẫu đã bọc Paraphin.
G : Là khối lượng mẫu ở trạng thái khô.
– Ta tiến hành thí nghiệm trên ba mẫu đặc trưng, kết quả lấy trung bình của ba mẫu.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

1.3. Khối lượng thể tích xốp của đá dăm
1.3.1. Định nghĩa
Là khối lượng của một đơn vị thể tích đá dăm ở trạng thái xốp (đá dăm ở trạng thái rời rạc). Ký hiệu: УxĐ

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Công thức xác định:(1.3)
Trong đó:
G: là khối lượng mẫu đá dăm ở trạng thái khô (kg, tấn…)
VxĐ :là thể tích mẫu đá dăm ở trạng thái xốp (m3, cm3..)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

1.3.2. Cách xác định
.ud266db8ac05d5549365c9c47c231703a { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ud266db8ac05d5549365c9c47c231703a:active, .ud266db8ac05d5549365c9c47c231703a:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ud266db8ac05d5549365c9c47c231703a { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ud266db8ac05d5549365c9c47c231703a .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ud266db8ac05d5549365c9c47c231703a .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ud266db8ac05d5549365c9c47c231703a:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Cách phân biệt danh từ đếm được và danh từ không đếm đượca, Dụng cụ thí nghiệm: Cân thương nghiệp có thể cân đựơc 50 kg, Tủ sấy, thùng đong có thể tích xác định 2, 5, 10, 20 lít, phễu chứa vật liệu.
b, Phương pháp tiến hành:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Sấy khô mẫu thí nghiệm (khối lượng của mẫu đem sấy tùy thuộc vào kích cỡ hạt, kích cỡ hạt càng lớn thì khối lượng càng nhiều khoảng 15 -50kg)
– Đổ mẫu đã sấy khô vào trong phễu chứa. Đặt thùng đong dưới miệng phễu, mở cửa phễu để vật liệu rơi vào thùng đong đến lúc đầy. Dùng thanh gỗ hoặc sắt gạt ngang bằng bề mặt thùng (tùy theo đường kích hạt mà dùng loại thùng đong phù hợp)
– Cân xác định khối lượng của mẫu ở trong thùng và tính theo công thức (1.3)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Ta tiến hành thí nghiệm trên ba mẫu đặc trưng, kết quả lấy trung bình của ba mẫu
1.4. Độ rỗng của đá nguyên khai (đá gốc) và độ hổng của đá
1.4.1. Độ rỗng của đá nguyên khai (đá gốc)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Độ rỗng của đá nguyên khai (đá gốc). Ký hiệu (rĐ) là tỉ số giữa thể tích lỗ rỗng của đá dăm (VrĐ) với thể tích tự nhiên (VoĐ). Đây là chỉ tiêu tính toán từ chỉ tiêu khối lượng thể tích của đá nguyên khai (đá gốc) và được xác định theo công thức:

Download tài liệu để xem thêm chi tiết

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

5/5 – (651 bình chọn)

Related posts:Giáo trình Cơ học đất – Địa chất (Trường trung cấp Cầu đường và dạy nghề)
Giáo trình môn Máy xây dựng – Trường trung cấp Cầu đường và dạy nghề
Giáo trình Thủy lực thủy văn – Trường trung cấp Cầu đường và dạy nghề
Giáo trình môn Vật liệu xây dựng – Trường trung cấp Cầu đường và dạy nghề

Chuyên mục: Giáo dục
#Tài #liệu #thí #nghiệm #vật #liệu #xây #dựng #Trường #trung #cấp #Cầu #đường #và #dạy #nghề

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button