Tổng hợp bài toán nâng cao thường gặp lớp 6

Bạn đang xem:
Tổng hợp bài toán nâng cao thường gặp lớp 6
tại tieuhocchauvanliem.edu.vn

Nhằm cung cấp cho các bạn học sinh lớp 6 có thêm tài liệu học tập môn Toán, chiase24.com xin giới thiệu đến các bạn tài liệu Tổng hợp các bài toán nâng cao thường gặp lớp 6 được chúng tôi biên soạn và đăng tải ngay sau đây. Sau đây. Xin vui lòng duyệt và tải về các tài liệu ở đây.

Tổng hợp các bài toán nâng cao thường gặp lớp 6

Câu hỏi 1: Số nào vừa là bội của 3, vừa là ước của 54?

Câu 2: Gọi P là tập hợp các ước không nguyên tố của số 180. Số phần tử của tập hợp P là ?

Câu 3: Ba số nguyên tố có tổng bằng 106. Trong số các số hạng đó, số nguyên tố lớn nhất có thể là…

Câu 4: Có bao nhiêu số chẵn có 4 chữ số?

Câu 5: Cho đoạn thẳng OI = 6. Trên OI lấy điểm H sao cho . Độ dài đoạn thẳng OH là…….cm.

Câu 6: Số tự nhiên nhỏ nhất (khác 0) chia hết cho cả hai; 3; 5 và 9 là ………….

Câu 7: Lúc 8 giờ một người đi xe đạp từ A đến B cách A khoảng 10km. Biết rằng người đó đến B lúc 10 giờ 30 phút. Vận tốc của người đi xe đạp là……….km/h.

câu 8: Một lớp có 40 học sinh được chia thành các nhóm, mỗi nhóm tối đa 6 học sinh. Hỏi số nhóm ít nhất có thể

câu 9: Một người mỗi phút đi bộ 60m, một người kia mỗi giờ đi xe đạp 24km. Tỉ số phần trăm vận tốc của người đi bộ và người đi xe đạp là ………….%.

Xem thêm: Tập làm văn lớp 3: Tả cây phượng (8 bài)

Câu 10: Tổng số tuổi của họ là 30 tuổi. Tôi biết bạn bằng tuổi tôi. Tuổi anh hiện nay là ………….

câu 11: Viết liên tiếp các số tự nhiên từ 1 đến 100 ta được số có……..chữ số.

Câu 12: Một người đi quãng đường AB với vận tốc 15/km trong nửa đầu và 10/km trong nửa sau. Vận tốc trung bình của người đó trên cả quãng đường AB là …..km/h.

câu 13: Một tháng có ba ngày chủ nhật, tất cả đều là ngày chẵn. Ngày 15 tháng đó là ………….

câu 14: Bây giờ tuổi anh gấp 2 lần tuổi em, 6 năm trước tuổi anh gấp 5 lần tuổi em. Tổng số tuổi của hai anh em hiện nay là

Câu 15: Tính diện tích hình tròn, biết rằng nếu giảm đường kính hình tròn đi 20% thì diện tích giảm đi 113,04 cm2

câu 16: Em hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số thập phân có hai chữ số lớn hơn 24 và nhỏ hơn 25?

Câu 17: Chia 126 cho số tự nhiên a dư 25. Vậy số a là

câu 18: Có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số?

Có bao nhiêu số chẵn có 3 chữ số?

Câu 19: Tìm số tự nhiên nhỏ nhất biết rằng khi chia số này cho 29 thì dư 5 và chia cho 31 thì dư 28

Câu 20: Gọi A là tập hợp ước của 154. Hỏi A có bao nhiêu tập con?

Xem thêm: Giáo án công nghệ 6 cuốn Chân trời sáng tạo

Câu 21:

Một. Có bao nhiêu cách viết 34 thành tổng của hai số nguyên tố? Trả lời:……làm thế nào.

b. Có……số vừa là bội của 3 vừa là ước của 54

c. Số ước tự nhiên có hai chữ số của 45 là

Câu 22:

Câu A. Khi chia một số tự nhiên cho 4 thì dư 2. Số tự nhiên đó chia 2 thì dư là

Câu B: Một lớp có 40 học sinh được chia thành nhiều nhóm, mỗi nhóm có nhiều nhất là 6 học sinh. Hỏi số nhóm ít nhất có thể

Câu C: Cho hình chữ nhật ABCD có chiều dài 12cm, chiều rộng 8cm. Diện tích tam giác ABC là

Câu D: Trong một phép chia, nếu ta nhân đôi số bị chia thì thương của phép chia cũ gấp 2 lần thương của phép chia mới.

Câu E: Cho tam giác ABC. Trên cạnh AB lấy điểm M, trên cạnh AC lấy điểm N sao cho AM bằng 1/3 cạnh AB. NC là 2/3 AC. Diện tích tam giác ABC gấp mấy lần diện tích tam giác AMN là…………..

Câu F: Tổng của hai số tự nhiên là 102. Nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải số bé rồi cộng với số lớn thì được tổng mới là 417. Vậy số lớn là .

Câu G: Một người mỗi phút đi bộ 60m, một người khác mỗi giờ đi xe đạp 24km. Tỷ lệ phần trăm tốc độ của người đi bộ và người đi xe đạp là %.

Xem thêm: Tập làm văn lớp 5: Tả cảnh trường em trước buổi học

Câu H: Một người đi quãng đường AB với vận tốc 15 km/h trên nửa quãng đường đầu và vận tốc 10 km/h trên nửa quãng đường sau. Vận tốc trung bình của người đó trên cả quãng đường AB là.

Câu I: Tỉ số của 2 số là 7/2, thêm 10 vào số thứ nhất thì tỉ số của chúng là 3/4. Tổng của 2 số là bao nhiêu?

Hỏi K: Một tháng có ba ngày chủ nhật, tất cả đều là ngày chẵn. Ngày 15 của tháng đó là

Câu 23: Viết số 43 dưới dạng tổng của hai số nguyên tố a,b với a

Câu 24: Viết số 43 dưới dạng tổng của hai số nguyên tố a,b với a

Câu 25: Số ước tự nhiên có hai chữ số của 45 là

Câu 26: Có bao nhiêu cách viết 34 thành tổng của hai số nguyên tố?

………….

Vui lòng tải file tài liệu để xem nội dung chi tiết hơn

5/5 – (435 phiếu)

xem thêm thông tin chi tiết về
Tổng hợp bài toán nâng cao thường gặp lớp 6

Tổng hợp bài toán nâng cao thường gặp lớp 6

Hình Ảnh về:
Tổng hợp bài toán nâng cao thường gặp lớp 6

Video về:
Tổng hợp bài toán nâng cao thường gặp lớp 6

Wiki về
Tổng hợp bài toán nâng cao thường gặp lớp 6


Tổng hợp bài toán nâng cao thường gặp lớp 6 -

Nhằm cung cấp cho các bạn học sinh lớp 6 có thêm tài liệu học tập môn Toán, chiase24.com xin giới thiệu đến các bạn tài liệu Tổng hợp các bài toán nâng cao thường gặp lớp 6 được chúng tôi biên soạn và đăng tải ngay sau đây. Sau đây. Xin vui lòng duyệt và tải về các tài liệu ở đây.

Tổng hợp các bài toán nâng cao thường gặp lớp 6

Câu hỏi 1: Số nào vừa là bội của 3, vừa là ước của 54?

Câu 2: Gọi P là tập hợp các ước không nguyên tố của số 180. Số phần tử của tập hợp P là ?

Câu 3: Ba số nguyên tố có tổng bằng 106. Trong số các số hạng đó, số nguyên tố lớn nhất có thể là…

Câu 4: Có bao nhiêu số chẵn có 4 chữ số?

Câu 5: Cho đoạn thẳng OI = 6. Trên OI lấy điểm H sao cho . Độ dài đoạn thẳng OH là…….cm.

Câu 6: Số tự nhiên nhỏ nhất (khác 0) chia hết cho cả hai; 3; 5 và 9 là ………….

Câu 7: Lúc 8 giờ một người đi xe đạp từ A đến B cách A khoảng 10km. Biết rằng người đó đến B lúc 10 giờ 30 phút. Vận tốc của người đi xe đạp là……….km/h.

câu 8: Một lớp có 40 học sinh được chia thành các nhóm, mỗi nhóm tối đa 6 học sinh. Hỏi số nhóm ít nhất có thể

câu 9: Một người mỗi phút đi bộ 60m, một người kia mỗi giờ đi xe đạp 24km. Tỉ số phần trăm vận tốc của người đi bộ và người đi xe đạp là ………….%.

Xem thêm: Tập làm văn lớp 3: Tả cây phượng (8 bài)

Câu 10: Tổng số tuổi của họ là 30 tuổi. Tôi biết bạn bằng tuổi tôi. Tuổi anh hiện nay là ………….

câu 11: Viết liên tiếp các số tự nhiên từ 1 đến 100 ta được số có……..chữ số.

Câu 12: Một người đi quãng đường AB với vận tốc 15/km trong nửa đầu và 10/km trong nửa sau. Vận tốc trung bình của người đó trên cả quãng đường AB là …..km/h.

câu 13: Một tháng có ba ngày chủ nhật, tất cả đều là ngày chẵn. Ngày 15 tháng đó là ………….

câu 14: Bây giờ tuổi anh gấp 2 lần tuổi em, 6 năm trước tuổi anh gấp 5 lần tuổi em. Tổng số tuổi của hai anh em hiện nay là

Câu 15: Tính diện tích hình tròn, biết rằng nếu giảm đường kính hình tròn đi 20% thì diện tích giảm đi 113,04 cm2

câu 16: Em hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số thập phân có hai chữ số lớn hơn 24 và nhỏ hơn 25?

Câu 17: Chia 126 cho số tự nhiên a dư 25. Vậy số a là

câu 18: Có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số?

Có bao nhiêu số chẵn có 3 chữ số?

Câu 19: Tìm số tự nhiên nhỏ nhất biết rằng khi chia số này cho 29 thì dư 5 và chia cho 31 thì dư 28

Câu 20: Gọi A là tập hợp ước của 154. Hỏi A có bao nhiêu tập con?

Xem thêm: Giáo án công nghệ 6 cuốn Chân trời sáng tạo

Câu 21:

Một. Có bao nhiêu cách viết 34 thành tổng của hai số nguyên tố? Trả lời:……làm thế nào.

b. Có……số vừa là bội của 3 vừa là ước của 54

c. Số ước tự nhiên có hai chữ số của 45 là

Câu 22:

Câu A. Khi chia một số tự nhiên cho 4 thì dư 2. Số tự nhiên đó chia 2 thì dư là

Câu B: Một lớp có 40 học sinh được chia thành nhiều nhóm, mỗi nhóm có nhiều nhất là 6 học sinh. Hỏi số nhóm ít nhất có thể

Câu C: Cho hình chữ nhật ABCD có chiều dài 12cm, chiều rộng 8cm. Diện tích tam giác ABC là

Câu D: Trong một phép chia, nếu ta nhân đôi số bị chia thì thương của phép chia cũ gấp 2 lần thương của phép chia mới.

Câu E: Cho tam giác ABC. Trên cạnh AB lấy điểm M, trên cạnh AC lấy điểm N sao cho AM bằng 1/3 cạnh AB. NC là 2/3 AC. Diện tích tam giác ABC gấp mấy lần diện tích tam giác AMN là…………..

Câu F: Tổng của hai số tự nhiên là 102. Nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải số bé rồi cộng với số lớn thì được tổng mới là 417. Vậy số lớn là .

Câu G: Một người mỗi phút đi bộ 60m, một người khác mỗi giờ đi xe đạp 24km. Tỷ lệ phần trăm tốc độ của người đi bộ và người đi xe đạp là %.

Xem thêm: Tập làm văn lớp 5: Tả cảnh trường em trước buổi học

Câu H: Một người đi quãng đường AB với vận tốc 15 km/h trên nửa quãng đường đầu và vận tốc 10 km/h trên nửa quãng đường sau. Vận tốc trung bình của người đó trên cả quãng đường AB là.

Câu I: Tỉ số của 2 số là 7/2, thêm 10 vào số thứ nhất thì tỉ số của chúng là 3/4. Tổng của 2 số là bao nhiêu?

Hỏi K: Một tháng có ba ngày chủ nhật, tất cả đều là ngày chẵn. Ngày 15 của tháng đó là

Câu 23: Viết số 43 dưới dạng tổng của hai số nguyên tố a,b với a

Câu 24: Viết số 43 dưới dạng tổng của hai số nguyên tố a,b với a

Câu 25: Số ước tự nhiên có hai chữ số của 45 là

Câu 26: Có bao nhiêu cách viết 34 thành tổng của hai số nguyên tố?

………….

Vui lòng tải file tài liệu để xem nội dung chi tiết hơn

5/5 - (435 phiếu)

[rule_{ruleNumber}]

#Tổng #hợp #bài #toán #nâng #cao #thường #gặp #lớp

[rule_3_plain]

#Tổng #hợp #bài #toán #nâng #cao #thường #gặp #lớp

Sùi mào gà – mụn cóc sinh dục: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

2 tháng ago

Nổi mề đay: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

2 tháng ago

Dị ứng: nguyên nhân, biểu hiện, chuẩn đoán và cách chữa hiệu quả

2 tháng ago

5 bí quyết chọn và bảo quản thắt lưng da cho chàng – chị em nên biết

2 tháng ago

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

5 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

5 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

5 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

5 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

5 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

5 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

5 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

5 tháng ago

Danh mục bài viết

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Tổng hợp bài toán nâng cao thường gặp lớp 6Related posts:

Nhằm đem đến cho các bạn học sinh lớp 6 có thêm nhiều tài liệu học tập môn Toán, chiase24.com xin giới thiệu đến các bạn tài liệu Tổng hợp bài toán nâng cao thường gặp lớp 6 được chúng tôi tổng hợp và đăng tải ngay sau đây. Mời các bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.
Tổng hợp bài toán nâng cao thường gặp lớp 6

Câu 1: Số vừa là bội của 3 vừa là ước của 54 là?
Câu 2: Cho P là tập hợp các ước không nguyên tố của số 180. Số phần tử của tập hợp P là ?
Câu 3: Ba số nguyên tố có tổng là 106. Trong các số hạng đó,số nguyên tố lớn nhất thỏa mãn có thể là…
Câu 4: có bao nhiêu số chẵn có 4 chữ số

Câu 5: Cho đoạn thẳng OI = 6. Trên OI lấy điểm H sao cho . Độ dài đoạn thẳng OH là…….cm.
Câu 6: Số tự nhiên nhỏ nhất (khác 0) chia hết cho cả 2; 3; 5 và 9 là ………….
Câu 7: Lúc 8 giờ, một người đi xe đạp từ A đến B cách A một khoảng 10km. Biết rằng người đó đến B lúc 10 giờ 30 phút. Vận tốc của người đi xe đạp là……….km/h.
Câu 8: Một lớp học có 40 học sinh chia thành các nhóm, mỗi nhóm nhiều nhất 6 học sinh. Hỏi số nhóm ít nhất có thể là
Câu 9: Một người đi bộ mỗi phút được 60m, người khác đi xe đạp mỗi giờ được 24km. Tỉ số phần trăm vận tốc của người đi bộ và người đi xe đạp là ……….%.
.uc54ee6e18daf8fbbe26743d2d737aabc { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .uc54ee6e18daf8fbbe26743d2d737aabc:active, .uc54ee6e18daf8fbbe26743d2d737aabc:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .uc54ee6e18daf8fbbe26743d2d737aabc { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .uc54ee6e18daf8fbbe26743d2d737aabc .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .uc54ee6e18daf8fbbe26743d2d737aabc .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .uc54ee6e18daf8fbbe26743d2d737aabc:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Tập làm văn lớp 3: Tả cây phượng vĩ (8 mẫu)Câu 10: Tổng số tuổi của hai anh em là 30 tuổi. Biết tuổi em bằng tuổi anh. Tuổi anh hiện nay là ………
Câu 11: Viết liên tiếp các số tự nhiên từ 1 đến 100 ta được số có……..chữ số.
Câu 12: Một người đi quãng đường AB vận tốc 15/km trên nửa quãng đường đầu và vận tốc 10/km trên nửa quãng đường sau. Vận tốc trung bình của người đó trên cả quãng đường AB là …..km/h.

Câu 13: Một tháng có ba ngày chủ nhật đều là ngày chẵn. Ngày 15 tháng đó là thứ………
Câu 14: Hiện nay tuổi anh gấp 2 lần tuổi em, cách đây 6 năm tuổi anh gấp 5 lần tuổi em. Tổng số tuổi của 2 anh em hiện nay là
Câu 15: Tính diện tích một hình tròn, biết nếu giảm đường kính hình tròn đó đi 20% thì diện tích giảm đi 113,04 cm2
Câu 16: Hãy cho biết có bao nhiêu số thập phân có 2 chữ số ở phần thập phân mà lớn hơn 24 và nhỏ hơn 25?
Câu 17: Chia 126 cho một số tự nhiên a ta được số dư là 25. Vậy số a là
Câu 18: Có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số?
Có bao nhiêu số chẵn có 3 chữ số?
Câu 19: tìm số tự nhiên nhỏ nhất biết rằng khi chia số này cho 29 thì dư 5 và chia cho 31 dư 28
Câu 20: Gọi A là tập hợp ước của 154. A có số tập hợp con là?
.u785feda58bcaa0427ef4845147382b78 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u785feda58bcaa0427ef4845147382b78:active, .u785feda58bcaa0427ef4845147382b78:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u785feda58bcaa0427ef4845147382b78 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u785feda58bcaa0427ef4845147382b78 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u785feda58bcaa0427ef4845147382b78 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u785feda58bcaa0427ef4845147382b78:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Kế hoạch giáo dục môn Công nghệ 6 sách Chân trời sáng tạoCâu 21:
a. Có tất cả bao nhiêu cách viết số 34 dưới dạng tổng của hai số nguyên tố? Trả lời:……cách.
b. Có……số vừa là bội của 3 và là ước của 54
c. Số các ước tự nhiên có hai chữ số của 45 là
Câu 22:
Câu A. Khi chia một số tự nhiên cho 4 được số dư là 2. Số dư trong phép chia số tự nhiên đó cho 2 là
Câu B: Một lớp học có 40 học sinh chia thành các nhóm, mỗi nhóm nhiều nhất 6 học sinh. Hỏi số nhóm ít nhất có thể là
Câu C: Cho hình chữ nhật ABCD có chiều dài là 12cm, chiều rộng là 8cm. Diện tích hình tam giác ABC là
Câu D: Trong một phép chia, nếu ta gấp đôi số chia thì thương của phép chia cũ gấp lần so với thương của phép chia mới.
Câu E: Cho tam giác ABC.Trên cạnh AB lấy điểm M, trên cạnh AC lấy điểm N sao cho AM bằng 1/3 AB. NC bằng 2/3 AC. Diện tích hình tam giác ABC gấp diện tích hình tam giác AMNsố lần là………………..
Câu F: Tổng của hai số tự nhiên là 102. Nếu thêm chữ số 0 vào bên phải số bé rồi cộng với số lớn ta được tổng mới là 417. Vậy số lớn là .
Câu G: Một người đi bộ mỗi phút được 60m, người khác đi xe đạp mỗi giờ được 24km. Tỉ số phần trăm vận tốc của người đi bộ và người đi xe đạp là %.
.u86a8ee89f57fdc5252da019480773e7a { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u86a8ee89f57fdc5252da019480773e7a:active, .u86a8ee89f57fdc5252da019480773e7a:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u86a8ee89f57fdc5252da019480773e7a { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u86a8ee89f57fdc5252da019480773e7a .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u86a8ee89f57fdc5252da019480773e7a .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u86a8ee89f57fdc5252da019480773e7a:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Tập làm văn lớp 5: Tả quang cảnh trường em trước buổi họcCâu H: Một người đi quãng đường AB vận tốc 15km/giờ trên nửa quãng đường đầu và vận tốc 10km/giờ trên nửa quãng đường sau. Vận tốc trung bình của người đó trên cả quãng đường AB là.
Câu I: Tỉ số của 2 số là 7/2, thêm 10 vào số thứ nhất thì tỉ số của chúng là 3/4. Tổng của 2 số là?
Câu K: Một tháng có ba ngày chủ nhật đều là ngày chẵn. Ngày 15 tháng đó là thứ
Câu 23: Viết số 43 dưới dạng tổng hai số nguyên tố a,b với a<b. Khi đó b=
Câu 24: Viết số 43 dưới dạng tổng của hai số nguyên tố a,b với a<b. Khi đó
Câu 25: Số các ước tự nhiên có hai chữ số của 45 là
Câu 26: Có tất cả bao nhiêu cách viết số 34 dưới dạng tổng của hai số nguyên tố ?
………….
Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

5/5 – (435 bình chọn)

Related posts:Tổng hợp bài tập học hè môn Toán lớp 6 – Bài tập học hè môn Toán lớp 6 lên 7
Tổng hợp kiến thức và bài tập Toán lớp 4 – Các bài tập môn Toán lớp 4 cơ bản và nâng cao
Tổng hợp bài tập Toán lớp 2 cơ bản và nâng cao
Bài tập Tính chất chia hết của một tổng – Bài tập toán lớp 6

#Tổng #hợp #bài #toán #nâng #cao #thường #gặp #lớp

[rule_2_plain]

#Tổng #hợp #bài #toán #nâng #cao #thường #gặp #lớp

[rule_2_plain]

#Tổng #hợp #bài #toán #nâng #cao #thường #gặp #lớp

[rule_3_plain]

#Tổng #hợp #bài #toán #nâng #cao #thường #gặp #lớp

Sùi mào gà – mụn cóc sinh dục: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

2 tháng ago

Nổi mề đay: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

2 tháng ago

Dị ứng: nguyên nhân, biểu hiện, chuẩn đoán và cách chữa hiệu quả

2 tháng ago

5 bí quyết chọn và bảo quản thắt lưng da cho chàng – chị em nên biết

2 tháng ago

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

5 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

5 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

5 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

5 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

5 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

5 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

5 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

5 tháng ago

Danh mục bài viết

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Tổng hợp bài toán nâng cao thường gặp lớp 6Related posts:

Nhằm đem đến cho các bạn học sinh lớp 6 có thêm nhiều tài liệu học tập môn Toán, chiase24.com xin giới thiệu đến các bạn tài liệu Tổng hợp bài toán nâng cao thường gặp lớp 6 được chúng tôi tổng hợp và đăng tải ngay sau đây. Mời các bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.
Tổng hợp bài toán nâng cao thường gặp lớp 6

Câu 1: Số vừa là bội của 3 vừa là ước của 54 là?
Câu 2: Cho P là tập hợp các ước không nguyên tố của số 180. Số phần tử của tập hợp P là ?
Câu 3: Ba số nguyên tố có tổng là 106. Trong các số hạng đó,số nguyên tố lớn nhất thỏa mãn có thể là…
Câu 4: có bao nhiêu số chẵn có 4 chữ số

Câu 5: Cho đoạn thẳng OI = 6. Trên OI lấy điểm H sao cho . Độ dài đoạn thẳng OH là…….cm.
Câu 6: Số tự nhiên nhỏ nhất (khác 0) chia hết cho cả 2; 3; 5 và 9 là ………….
Câu 7: Lúc 8 giờ, một người đi xe đạp từ A đến B cách A một khoảng 10km. Biết rằng người đó đến B lúc 10 giờ 30 phút. Vận tốc của người đi xe đạp là……….km/h.
Câu 8: Một lớp học có 40 học sinh chia thành các nhóm, mỗi nhóm nhiều nhất 6 học sinh. Hỏi số nhóm ít nhất có thể là
Câu 9: Một người đi bộ mỗi phút được 60m, người khác đi xe đạp mỗi giờ được 24km. Tỉ số phần trăm vận tốc của người đi bộ và người đi xe đạp là ……….%.
.uc54ee6e18daf8fbbe26743d2d737aabc { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .uc54ee6e18daf8fbbe26743d2d737aabc:active, .uc54ee6e18daf8fbbe26743d2d737aabc:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .uc54ee6e18daf8fbbe26743d2d737aabc { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .uc54ee6e18daf8fbbe26743d2d737aabc .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .uc54ee6e18daf8fbbe26743d2d737aabc .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .uc54ee6e18daf8fbbe26743d2d737aabc:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Tập làm văn lớp 3: Tả cây phượng vĩ (8 mẫu)Câu 10: Tổng số tuổi của hai anh em là 30 tuổi. Biết tuổi em bằng tuổi anh. Tuổi anh hiện nay là ………
Câu 11: Viết liên tiếp các số tự nhiên từ 1 đến 100 ta được số có……..chữ số.
Câu 12: Một người đi quãng đường AB vận tốc 15/km trên nửa quãng đường đầu và vận tốc 10/km trên nửa quãng đường sau. Vận tốc trung bình của người đó trên cả quãng đường AB là …..km/h.

Câu 13: Một tháng có ba ngày chủ nhật đều là ngày chẵn. Ngày 15 tháng đó là thứ………
Câu 14: Hiện nay tuổi anh gấp 2 lần tuổi em, cách đây 6 năm tuổi anh gấp 5 lần tuổi em. Tổng số tuổi của 2 anh em hiện nay là
Câu 15: Tính diện tích một hình tròn, biết nếu giảm đường kính hình tròn đó đi 20% thì diện tích giảm đi 113,04 cm2
Câu 16: Hãy cho biết có bao nhiêu số thập phân có 2 chữ số ở phần thập phân mà lớn hơn 24 và nhỏ hơn 25?
Câu 17: Chia 126 cho một số tự nhiên a ta được số dư là 25. Vậy số a là
Câu 18: Có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số?
Có bao nhiêu số chẵn có 3 chữ số?
Câu 19: tìm số tự nhiên nhỏ nhất biết rằng khi chia số này cho 29 thì dư 5 và chia cho 31 dư 28
Câu 20: Gọi A là tập hợp ước của 154. A có số tập hợp con là?
.u785feda58bcaa0427ef4845147382b78 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u785feda58bcaa0427ef4845147382b78:active, .u785feda58bcaa0427ef4845147382b78:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u785feda58bcaa0427ef4845147382b78 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u785feda58bcaa0427ef4845147382b78 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u785feda58bcaa0427ef4845147382b78 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u785feda58bcaa0427ef4845147382b78:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Kế hoạch giáo dục môn Công nghệ 6 sách Chân trời sáng tạoCâu 21:
a. Có tất cả bao nhiêu cách viết số 34 dưới dạng tổng của hai số nguyên tố? Trả lời:……cách.
b. Có……số vừa là bội của 3 và là ước của 54
c. Số các ước tự nhiên có hai chữ số của 45 là
Câu 22:
Câu A. Khi chia một số tự nhiên cho 4 được số dư là 2. Số dư trong phép chia số tự nhiên đó cho 2 là
Câu B: Một lớp học có 40 học sinh chia thành các nhóm, mỗi nhóm nhiều nhất 6 học sinh. Hỏi số nhóm ít nhất có thể là
Câu C: Cho hình chữ nhật ABCD có chiều dài là 12cm, chiều rộng là 8cm. Diện tích hình tam giác ABC là
Câu D: Trong một phép chia, nếu ta gấp đôi số chia thì thương của phép chia cũ gấp lần so với thương của phép chia mới.
Câu E: Cho tam giác ABC.Trên cạnh AB lấy điểm M, trên cạnh AC lấy điểm N sao cho AM bằng 1/3 AB. NC bằng 2/3 AC. Diện tích hình tam giác ABC gấp diện tích hình tam giác AMNsố lần là………………..
Câu F: Tổng của hai số tự nhiên là 102. Nếu thêm chữ số 0 vào bên phải số bé rồi cộng với số lớn ta được tổng mới là 417. Vậy số lớn là .
Câu G: Một người đi bộ mỗi phút được 60m, người khác đi xe đạp mỗi giờ được 24km. Tỉ số phần trăm vận tốc của người đi bộ và người đi xe đạp là %.
.u86a8ee89f57fdc5252da019480773e7a { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u86a8ee89f57fdc5252da019480773e7a:active, .u86a8ee89f57fdc5252da019480773e7a:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u86a8ee89f57fdc5252da019480773e7a { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u86a8ee89f57fdc5252da019480773e7a .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u86a8ee89f57fdc5252da019480773e7a .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u86a8ee89f57fdc5252da019480773e7a:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Tập làm văn lớp 5: Tả quang cảnh trường em trước buổi họcCâu H: Một người đi quãng đường AB vận tốc 15km/giờ trên nửa quãng đường đầu và vận tốc 10km/giờ trên nửa quãng đường sau. Vận tốc trung bình của người đó trên cả quãng đường AB là.
Câu I: Tỉ số của 2 số là 7/2, thêm 10 vào số thứ nhất thì tỉ số của chúng là 3/4. Tổng của 2 số là?
Câu K: Một tháng có ba ngày chủ nhật đều là ngày chẵn. Ngày 15 tháng đó là thứ
Câu 23: Viết số 43 dưới dạng tổng hai số nguyên tố a,b với a<b. Khi đó b=
Câu 24: Viết số 43 dưới dạng tổng của hai số nguyên tố a,b với a<b. Khi đó
Câu 25: Số các ước tự nhiên có hai chữ số của 45 là
Câu 26: Có tất cả bao nhiêu cách viết số 34 dưới dạng tổng của hai số nguyên tố ?
………….
Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

5/5 – (435 bình chọn)

Related posts:Tổng hợp bài tập học hè môn Toán lớp 6 – Bài tập học hè môn Toán lớp 6 lên 7
Tổng hợp kiến thức và bài tập Toán lớp 4 – Các bài tập môn Toán lớp 4 cơ bản và nâng cao
Tổng hợp bài tập Toán lớp 2 cơ bản và nâng cao
Bài tập Tính chất chia hết của một tổng – Bài tập toán lớp 6

Chuyên mục: Giáo dục
#Tổng #hợp #bài #toán #nâng #cao #thường #gặp #lớp

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button