Trắc nghiệm địa lý kinh tế – Tài liệu đại cương

Bạn đang xem:
Trắc nghiệm địa lý kinh tế – Tài liệu đại cương
tại tieuhocchauvanliem.edu.vn

3 tuần trước

3 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

TRẮC NGHIỆM KINH TẾ ĐỊA LÝ

ĐỊA LÝ VIỆT NAM

Khoanh tròn câu trả lời đúng trong các câu dưới đây.

Câu hỏi 1. Kỹ thuật đạo đức là một bộ môn Khoa học xã hội, Khoa học và Công nghệ với các đối tượng nghiên cứu:
một. hệ thống kinh tế xã hội
b. Lãnh thổ, lĩnh vực sản xuất, dân cư – xã hội
c. Mối quan hệ giữa các điều kiện tự nhiên – kinh tế – xã hội trên lãnh thổ
d. Các hệ thống tự nhiên về dân cư, kinh tế – xã hội trên lãnh thổ

Câu 2. Khoa học địa lý kinh tế có mối quan hệ với:
một. Nhiều ngành khoa học khác
b. khoa học địa chất
c. Trong hệ thống khoa học địa lý
đ. Khoa học kinh tế

Câu 3. Đối tượng nghiên cứu của địa lý kinh tế là:
một. Điểm chung với địa lý tự nhiên
b. Các hiện tượng kinh tế xã hội
c. Cùng với khoa học kinh tế
đ. Hiện tượng phân bố sản xuất

Câu 4. Sinh viên kinh tế cần học môn địa lý kinh tế để bổ sung kiến ​​thức:
một. Quản lý các ngành kinh tế ở tầm vĩ mô
b. Điều kiện tự nhiên – kinh tế – xã hội
c. Sử dụng và quản lý theo lãnh thổ
d. Quản lý sản xuất ở quy mô vĩ mô

Câu 5. Đặc điểm và xu hướng chung của kinh tế thế giới hiện nay:
một. Mỗi quốc gia độc lập đều có xu hướng phát triển riêng
b. Có một kết nối trong một số cách
c. Xu hướng thống nhất, phát triển đa dạng, bất thường, mâu thuẫn
d. Có xu hướng hội nhập và thống nhất theo xu thế chính trị

Xem thêm: Tiếng Anh 9 Unit 2: A Closer Look 1 – Soạn Tiếng Anh 9 trang 18, 19

Câu 6. Những nguyên nhân chính dẫn đến xu thế của nền kinh tế thống nhất?
một. Các quốc gia cùng tồn tại trên trái đất, nhu cầu sản xuất và tiêu dùng ngày càng tăng, các quốc gia trở thành mắt xích của nền kinh tế thế giới.
b. Do sản xuất phát triển nhanh dẫn đến thiếu nhiên liệu và công nghệ
c. Do nhu cầu của người tiêu dùng tăng nhanh, ưa chuộng hàng ngoại, ưa chuộng sự đa dạng
đ. Một số nước có nhu cầu sản xuất và tiêu thụ tương đồng nên liên kết. Xây dựng thị trường chung, liên kết sản xuất

Câu 7. Nguyên nhân chủ yếu của sự phát triển kinh tế không đồng đều giữa các nước là gì?
một. Mỗi quốc gia, mỗi vùng có điều kiện tự nhiên – kinh tế – xã hội khác nhau
b. Là thuộc địa cũ, công nghệ kém phát triển
c. Do lịch sử phát triển
đ. Do nông dân, tài nguyên thiên nhiên đang thiếu hụt

Câu 8. Các nguyên nhân chính của xung đột:
một. sự phát triển không đồng đều
b. Những vấn đề tồn tại trong tiến trình lịch sử, lợi ích quốc gia bị đè nén
c. Xung đột lợi ích quốc gia, sự can thiệp của nước ngoài
d. Những vấn đề do chủ nghĩa thực dân cũ để lại

Câu 9. Đâu là lợi thế quan trọng nhất hiện nay để Việt Nam gia nhập nền kinh tế thế giới:
một. Vị trí địa lý thuận lợi, điều kiện tự nhiên phong phú
b. Tài nguyên thiên nhiên phong phú
c. Nằm ở Đông Nam Á
d. Đường lối đổi mới, với chính sách mở cửa

Xem thêm: Bài giảng điện tử Địa lý 8 – Giáo án PowerPoint Địa lý 8 (13 bài)

Câu 10. Những hạn chế và tồn tại lớn nhất của Việt Nam khi tham gia hội nhập là:
một. Trình độ khoa học, công nghệ và quản lý lạc hậu
b. Vẫn gánh chịu hậu quả to lớn và dai dẳng của chiến tranh
c. Hạn chế của cơ chế thị trường
d. Mức sống thấp, nhiều tệ nạn xã hội

Câu 11. Ảnh hưởng của cuộc cách mạng khoa học – kỹ thuật hiện đại đến đặc điểm của nền kinh tế thế giới.
một. Phát huy và làm sâu sắc thêm đặc điểm của nền kinh tế thế giới
b. Sự hình thành các ngành sản xuất mới ở các nước đang phát triển
c. Tạo ra sự chênh lệch lớn của nền kinh tế
d. Hình thành hỗ trợ kỹ thuật từ các nước phát triển cho các nước khác

Câu 12. Đặc điểm và xu hướng quan trọng nhất của nền kinh tế thế giới là gì?
một. Đa dạng
b. Xung đột
c. Thống nhât
d. thất thường

Câu 13. Quan hệ kinh tế quốc tế hiện nay được thể hiện ở:
một. Phân công lao động quốc tế
b. Chính sách đóng cửa của một số quốc gia
c. Chính sách cấm vận của một số nước
d. Nhu cầu phát triển của các nước đang phát triển

Câu 14. Môi trường địa lý được hiểu là môi trường tự nhiên có vai trò:
một. Tác động đến hoạt động sản xuất của con người
b. Bao quanh con người, chịu sự tác động của sản xuất – xã hội
c. Tác động đến hoạt động xã hội của con người
đ. Bao quanh con người và ảnh hưởng đến nền sản xuất xã hội

Xem thêm: Tập làm văn lớp 4: Kể chuyện cổ tích ba điều ước trong mơ (10 bài văn mẫu)

Tải tài liệu để biết thêm chi tiết

5/5 – (428 phiếu bầu)

xem thêm thông tin chi tiết về
Trắc nghiệm địa lý kinh tế – Tài liệu đại cương

Trắc nghiệm địa lý kinh tế – Tài liệu đại cương

Hình Ảnh về:
Trắc nghiệm địa lý kinh tế – Tài liệu đại cương

Video về:
Trắc nghiệm địa lý kinh tế – Tài liệu đại cương

Wiki về
Trắc nghiệm địa lý kinh tế – Tài liệu đại cương


Trắc nghiệm địa lý kinh tế – Tài liệu đại cương -

3 tuần trước

3 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

TRẮC NGHIỆM KINH TẾ ĐỊA LÝ

ĐỊA LÝ VIỆT NAM

Khoanh tròn câu trả lời đúng trong các câu dưới đây.

Câu hỏi 1. Kỹ thuật đạo đức là một bộ môn Khoa học xã hội, Khoa học và Công nghệ với các đối tượng nghiên cứu:
một. hệ thống kinh tế xã hội
b. Lãnh thổ, lĩnh vực sản xuất, dân cư - xã hội
c. Mối quan hệ giữa các điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội trên lãnh thổ
d. Các hệ thống tự nhiên về dân cư, kinh tế - xã hội trên lãnh thổ

Câu 2. Khoa học địa lý kinh tế có mối quan hệ với:
một. Nhiều ngành khoa học khác
b. khoa học địa chất
c. Trong hệ thống khoa học địa lý
đ. Khoa học kinh tế

Câu 3. Đối tượng nghiên cứu của địa lý kinh tế là:
một. Điểm chung với địa lý tự nhiên
b. Các hiện tượng kinh tế xã hội
c. Cùng với khoa học kinh tế
đ. Hiện tượng phân bố sản xuất

Câu 4. Sinh viên kinh tế cần học môn địa lý kinh tế để bổ sung kiến ​​thức:
một. Quản lý các ngành kinh tế ở tầm vĩ mô
b. Điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội
c. Sử dụng và quản lý theo lãnh thổ
d. Quản lý sản xuất ở quy mô vĩ mô

Câu 5. Đặc điểm và xu hướng chung của kinh tế thế giới hiện nay:
một. Mỗi quốc gia độc lập đều có xu hướng phát triển riêng
b. Có một kết nối trong một số cách
c. Xu hướng thống nhất, phát triển đa dạng, bất thường, mâu thuẫn
d. Có xu hướng hội nhập và thống nhất theo xu thế chính trị

Xem thêm: Tiếng Anh 9 Unit 2: A Closer Look 1 - Soạn Tiếng Anh 9 trang 18, 19

Câu 6. Những nguyên nhân chính dẫn đến xu thế của nền kinh tế thống nhất?
một. Các quốc gia cùng tồn tại trên trái đất, nhu cầu sản xuất và tiêu dùng ngày càng tăng, các quốc gia trở thành mắt xích của nền kinh tế thế giới.
b. Do sản xuất phát triển nhanh dẫn đến thiếu nhiên liệu và công nghệ
c. Do nhu cầu của người tiêu dùng tăng nhanh, ưa chuộng hàng ngoại, ưa chuộng sự đa dạng
đ. Một số nước có nhu cầu sản xuất và tiêu thụ tương đồng nên liên kết. Xây dựng thị trường chung, liên kết sản xuất

Câu 7. Nguyên nhân chủ yếu của sự phát triển kinh tế không đồng đều giữa các nước là gì?
một. Mỗi quốc gia, mỗi vùng có điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội khác nhau
b. Là thuộc địa cũ, công nghệ kém phát triển
c. Do lịch sử phát triển
đ. Do nông dân, tài nguyên thiên nhiên đang thiếu hụt

Câu 8. Các nguyên nhân chính của xung đột:
một. sự phát triển không đồng đều
b. Những vấn đề tồn tại trong tiến trình lịch sử, lợi ích quốc gia bị đè nén
c. Xung đột lợi ích quốc gia, sự can thiệp của nước ngoài
d. Những vấn đề do chủ nghĩa thực dân cũ để lại

Câu 9. Đâu là lợi thế quan trọng nhất hiện nay để Việt Nam gia nhập nền kinh tế thế giới:
một. Vị trí địa lý thuận lợi, điều kiện tự nhiên phong phú
b. Tài nguyên thiên nhiên phong phú
c. Nằm ở Đông Nam Á
d. Đường lối đổi mới, với chính sách mở cửa

Xem thêm: Bài giảng điện tử Địa lý 8 - Giáo án PowerPoint Địa lý 8 (13 bài)

Câu 10. Những hạn chế và tồn tại lớn nhất của Việt Nam khi tham gia hội nhập là:
một. Trình độ khoa học, công nghệ và quản lý lạc hậu
b. Vẫn gánh chịu hậu quả to lớn và dai dẳng của chiến tranh
c. Hạn chế của cơ chế thị trường
d. Mức sống thấp, nhiều tệ nạn xã hội

Câu 11. Ảnh hưởng của cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật hiện đại đến đặc điểm của nền kinh tế thế giới.
một. Phát huy và làm sâu sắc thêm đặc điểm của nền kinh tế thế giới
b. Sự hình thành các ngành sản xuất mới ở các nước đang phát triển
c. Tạo ra sự chênh lệch lớn của nền kinh tế
d. Hình thành hỗ trợ kỹ thuật từ các nước phát triển cho các nước khác

Câu 12. Đặc điểm và xu hướng quan trọng nhất của nền kinh tế thế giới là gì?
một. Đa dạng
b. Xung đột
c. Thống nhât
d. thất thường

Câu 13. Quan hệ kinh tế quốc tế hiện nay được thể hiện ở:
một. Phân công lao động quốc tế
b. Chính sách đóng cửa của một số quốc gia
c. Chính sách cấm vận của một số nước
d. Nhu cầu phát triển của các nước đang phát triển

Câu 14. Môi trường địa lý được hiểu là môi trường tự nhiên có vai trò:
một. Tác động đến hoạt động sản xuất của con người
b. Bao quanh con người, chịu sự tác động của sản xuất - xã hội
c. Tác động đến hoạt động xã hội của con người
đ. Bao quanh con người và ảnh hưởng đến nền sản xuất xã hội

Xem thêm: Tập làm văn lớp 4: Kể chuyện cổ tích ba điều ước trong mơ (10 bài văn mẫu)

Tải tài liệu để biết thêm chi tiết

5/5 - (428 phiếu bầu)

[rule_{ruleNumber}]

#Trắc #nghiệm #địa #lý #kinh #tế #Tài #liệu #đại #cương

[rule_3_plain]

#Trắc #nghiệm #địa #lý #kinh #tế #Tài #liệu #đại #cương

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

3 tuần ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

3 tuần ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

4 tuần ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

4 tuần ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

4 tuần ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

4 tuần ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

4 tuần ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

4 tuần ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

4 tuần ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

4 tuần ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

4 tuần ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

4 tuần ago

Danh mục bài viết

Related posts:

TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÝ KINH TẾ
ĐỊA LÝ VIỆT NAM

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Hãy khoanh tròn đáp án đúng trong các câu dưới đây.
Câu 1. ĐLKT là một môn Khoa Học Xã Hội, KHKT có đối tượng nghiên cứu:a. Các hệ thống dân cư-kinh tế-xã hộib. Các lãnh thổ, các ngành sản xuất, dân cư-xã hộic. Mối quan hệ giữa điều kiện tự nhiên-kinh tế-xã hội trên lãnh thổd. Các hệ thống tự nhiên dân cư-kinh tế-xã hội trên lãnh thổ
Câu 2. Khoa học địa lý kinh tế có mối quan hệ với:a. Nhiều ngành khoa học khácb. Các ngành khoa học địa lýc. Trong hệ thống khoa học địa lýd. Các ngành khoa học kinh tế

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 3. Đối tượng nghiên cứu của địa lý kinh tế là:a. Chung với địa lý tự nhiênb. Các hiện tượng kinh tế xã hộic. Chung với khoa học kinh tếd. Các hiện tượng phân bố sản xuất
Câu 4. Sinh viên kinh tế cần học địa lý kinh tế để bổ sung kiến thức:a. Quản lý các ngành kinh tế trên tầm vĩ môb. Điều kiện tự nhiên – kinh tế – xã hộic. Sử dụng và quản lý theo lãnh thổd. Quản lý sản xuất trên tầm vĩ mô
Câu 5. Đặc điểm và xu hướng chung của nền kinh tế thế giới hiện nay:a. Mỗi nước độc lập có xu hướng phát triển riêngb. Có sự liên kết trong một số mặtc. Xu hướng thống nhất, phát triển đa dạng, không đều, mâu thuẫnd. Có xu hướng hội nhập, thống nhất theo xu thế chính trị

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

.ucde7c011191fe1108d25a6e5171e5c28 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ucde7c011191fe1108d25a6e5171e5c28:active, .ucde7c011191fe1108d25a6e5171e5c28:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ucde7c011191fe1108d25a6e5171e5c28 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ucde7c011191fe1108d25a6e5171e5c28 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ucde7c011191fe1108d25a6e5171e5c28 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ucde7c011191fe1108d25a6e5171e5c28:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Tiếng Anh 9 Unit 2: A Closer Look 1 – Soạn Anh 9 trang 18, 19Câu 6. Nguyên nhân nào là chủ yếu của xu thế nền kinh tế thống nhất:a. Các quốc gia cùng tồn tại trên trái đất, nhu cầu của sản xuất và tiêu dùng ngày càng tăng, các nước trở thành những mắt xích của nền kinh tế thế giớib. Do sản xuất phát triển nhanh dẫn đến thiếu nguyên nhiên liệu, thiếu kỹ thuậtc. Do nhu cầu tiêu dùng tăng nhanh, ưu chuộng hàng ngoại, ưu sự đa dạngd. Một số nước có nhu cầu sx và tiêu dùng giống nhau nên liên kết. Xây dựng thị trường chung, liên kết sản xuất
Câu 7. Nguyên nhân nào là chủ yếu dẫn đến phát triển kinh tế không đều giữa các nước.a. Mỗi quốc gia, mỗi khu vực có điều kiện tự nhiên – kinh tế – xã hội khác nhaub. Là các nước thuộc địa cũ, kỹ thuật kém phát triểnc. Do quá trình phát triển trong lịch sửd. Do nông dân, tài nguyên tự nhiên thiếu hụt
Câu 8. Nguyên nhân chủ yếu của các mâu thuẫn:a. phát triển không đềub. Những vấn đề tồn tại trong qúa trình lịch sử, quyền lợi dân tộc bị chèn épc. Va chạm quyền lợi dân tộc, bị nước ngoài can thiệpd. Những vấn đề do chủ nghĩa thực dân cũ để lại

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 9. Lợi thế nào quan trọng nhất hiện nay để Việt Nam tham gia hội nhập nền kinh tế thế giới:a. Vị trí địa lý thuận lợi, điều kiện tự nhiên giàu cób. Tài nguyên thiên nhiên phong phúc. Nằm trong khu vực đông nam ád. Đường lối đổi mới, với chính sách mở cửa
.uf5cf4f5b986f6baf8df51001712eeac3 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .uf5cf4f5b986f6baf8df51001712eeac3:active, .uf5cf4f5b986f6baf8df51001712eeac3:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .uf5cf4f5b986f6baf8df51001712eeac3 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .uf5cf4f5b986f6baf8df51001712eeac3 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .uf5cf4f5b986f6baf8df51001712eeac3 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .uf5cf4f5b986f6baf8df51001712eeac3:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Bài giảng điện tử môn Địa lí 8 – Giáo án PowerPoint Địa 8 (13 bài)Câu 10. Hạn chế và tồn tại lớn nhất hiện nay để Việt Nam tham gia hội nhập là:a. Trình độ lạc hậu về khoa học, kỹ thuật, quản lýb. Còn chịu những hậu quả to lớn dai dẳng của chiến tranhc. Những hạn chế của cơ chế thị trườngd. Mức sống thấp, nhiều tệ nạn xã hội
Câu 11. Ảnh hưởng của cách mạng khoa học-kỹ thuật hiện đại đối với đặc điểm nền kinh tế thế giới.a. Thúc đẩy và làm sâu sắc hơn các đặc điểm của nền kinh tế thế giớib. Hình thành các ngành sản xuất mới ở các nước đang phát triểnc. Tạo ra sự chênh lệch lớn của nền kinh tếd. Hình thành sự hỗ trợ kỹ thuật của các nước phát triển đối với các nước khác

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 12. Đặc điểm và xu hướng nào quan trọng nhất trong nền kinh tế thế giớia. Đa dạngb. Mâu thuẫnc. Thống nhấtd. Không đều
Câu 13. Các mối quan hệ kinh tế quốc tế hiện nay được biểu hiện ở:a. Sự phân công lao động quốc tếb. Chính sách đóng cửa của một số quốc giac. Chính sách bao vây cấm vận của một số quốc giad. Nhu cầu phát triển của các nước đang phát triển
Câu 14. Môi trường địa lý được hiểu là môi trường tự nhiên có vai trò:a. Tác động đến hoạt động sản xuất của con ngườib. Bao quanh con người, chịu sự tác động của sản xuất – xã hộic. Tác động lên hoạt động xã hội của con ngườid. Bao quanh con người và tác động vào sản xuất xã hội

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

.u6fd4a95cf2f4c89a6de30fb03ab6e218 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u6fd4a95cf2f4c89a6de30fb03ab6e218:active, .u6fd4a95cf2f4c89a6de30fb03ab6e218:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u6fd4a95cf2f4c89a6de30fb03ab6e218 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u6fd4a95cf2f4c89a6de30fb03ab6e218 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u6fd4a95cf2f4c89a6de30fb03ab6e218 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u6fd4a95cf2f4c89a6de30fb03ab6e218:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Tập làm văn lớp 4: Kể chuyện bà tiên cho ba điều ước trong giấc mơ (10 mẫu)Download tài liệu để xem thêm chi tiết

5/5 – (428 bình chọn)

Related posts:Câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vĩ mô – Tài liệu kinh tế vĩ mô
Trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô (có đáp án) – Tài liệu học kinh tế vĩ mô
Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý lớp 12: Phần địa lý kinh tế
Bộ câu hỏi trắc nghiệm Địa lý các vùng kinh tế (Có đáp án)

#Trắc #nghiệm #địa #lý #kinh #tế #Tài #liệu #đại #cương

[rule_2_plain]

#Trắc #nghiệm #địa #lý #kinh #tế #Tài #liệu #đại #cương

[rule_2_plain]

#Trắc #nghiệm #địa #lý #kinh #tế #Tài #liệu #đại #cương

[rule_3_plain]

#Trắc #nghiệm #địa #lý #kinh #tế #Tài #liệu #đại #cương

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

3 tuần ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

3 tuần ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

4 tuần ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

4 tuần ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

4 tuần ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

4 tuần ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

4 tuần ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

4 tuần ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

4 tuần ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

4 tuần ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

4 tuần ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

4 tuần ago

Danh mục bài viết

Related posts:

TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÝ KINH TẾ
ĐỊA LÝ VIỆT NAM

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Hãy khoanh tròn đáp án đúng trong các câu dưới đây.
Câu 1. ĐLKT là một môn Khoa Học Xã Hội, KHKT có đối tượng nghiên cứu:a. Các hệ thống dân cư-kinh tế-xã hộib. Các lãnh thổ, các ngành sản xuất, dân cư-xã hộic. Mối quan hệ giữa điều kiện tự nhiên-kinh tế-xã hội trên lãnh thổd. Các hệ thống tự nhiên dân cư-kinh tế-xã hội trên lãnh thổ
Câu 2. Khoa học địa lý kinh tế có mối quan hệ với:a. Nhiều ngành khoa học khácb. Các ngành khoa học địa lýc. Trong hệ thống khoa học địa lýd. Các ngành khoa học kinh tế

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 3. Đối tượng nghiên cứu của địa lý kinh tế là:a. Chung với địa lý tự nhiênb. Các hiện tượng kinh tế xã hộic. Chung với khoa học kinh tếd. Các hiện tượng phân bố sản xuất
Câu 4. Sinh viên kinh tế cần học địa lý kinh tế để bổ sung kiến thức:a. Quản lý các ngành kinh tế trên tầm vĩ môb. Điều kiện tự nhiên – kinh tế – xã hộic. Sử dụng và quản lý theo lãnh thổd. Quản lý sản xuất trên tầm vĩ mô
Câu 5. Đặc điểm và xu hướng chung của nền kinh tế thế giới hiện nay:a. Mỗi nước độc lập có xu hướng phát triển riêngb. Có sự liên kết trong một số mặtc. Xu hướng thống nhất, phát triển đa dạng, không đều, mâu thuẫnd. Có xu hướng hội nhập, thống nhất theo xu thế chính trị

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

.ucde7c011191fe1108d25a6e5171e5c28 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ucde7c011191fe1108d25a6e5171e5c28:active, .ucde7c011191fe1108d25a6e5171e5c28:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ucde7c011191fe1108d25a6e5171e5c28 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ucde7c011191fe1108d25a6e5171e5c28 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ucde7c011191fe1108d25a6e5171e5c28 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ucde7c011191fe1108d25a6e5171e5c28:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Tiếng Anh 9 Unit 2: A Closer Look 1 – Soạn Anh 9 trang 18, 19Câu 6. Nguyên nhân nào là chủ yếu của xu thế nền kinh tế thống nhất:a. Các quốc gia cùng tồn tại trên trái đất, nhu cầu của sản xuất và tiêu dùng ngày càng tăng, các nước trở thành những mắt xích của nền kinh tế thế giớib. Do sản xuất phát triển nhanh dẫn đến thiếu nguyên nhiên liệu, thiếu kỹ thuậtc. Do nhu cầu tiêu dùng tăng nhanh, ưu chuộng hàng ngoại, ưu sự đa dạngd. Một số nước có nhu cầu sx và tiêu dùng giống nhau nên liên kết. Xây dựng thị trường chung, liên kết sản xuất
Câu 7. Nguyên nhân nào là chủ yếu dẫn đến phát triển kinh tế không đều giữa các nước.a. Mỗi quốc gia, mỗi khu vực có điều kiện tự nhiên – kinh tế – xã hội khác nhaub. Là các nước thuộc địa cũ, kỹ thuật kém phát triểnc. Do quá trình phát triển trong lịch sửd. Do nông dân, tài nguyên tự nhiên thiếu hụt
Câu 8. Nguyên nhân chủ yếu của các mâu thuẫn:a. phát triển không đềub. Những vấn đề tồn tại trong qúa trình lịch sử, quyền lợi dân tộc bị chèn épc. Va chạm quyền lợi dân tộc, bị nước ngoài can thiệpd. Những vấn đề do chủ nghĩa thực dân cũ để lại

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 9. Lợi thế nào quan trọng nhất hiện nay để Việt Nam tham gia hội nhập nền kinh tế thế giới:a. Vị trí địa lý thuận lợi, điều kiện tự nhiên giàu cób. Tài nguyên thiên nhiên phong phúc. Nằm trong khu vực đông nam ád. Đường lối đổi mới, với chính sách mở cửa
.uf5cf4f5b986f6baf8df51001712eeac3 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .uf5cf4f5b986f6baf8df51001712eeac3:active, .uf5cf4f5b986f6baf8df51001712eeac3:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .uf5cf4f5b986f6baf8df51001712eeac3 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .uf5cf4f5b986f6baf8df51001712eeac3 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .uf5cf4f5b986f6baf8df51001712eeac3 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .uf5cf4f5b986f6baf8df51001712eeac3:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Bài giảng điện tử môn Địa lí 8 – Giáo án PowerPoint Địa 8 (13 bài)Câu 10. Hạn chế và tồn tại lớn nhất hiện nay để Việt Nam tham gia hội nhập là:a. Trình độ lạc hậu về khoa học, kỹ thuật, quản lýb. Còn chịu những hậu quả to lớn dai dẳng của chiến tranhc. Những hạn chế của cơ chế thị trườngd. Mức sống thấp, nhiều tệ nạn xã hội
Câu 11. Ảnh hưởng của cách mạng khoa học-kỹ thuật hiện đại đối với đặc điểm nền kinh tế thế giới.a. Thúc đẩy và làm sâu sắc hơn các đặc điểm của nền kinh tế thế giớib. Hình thành các ngành sản xuất mới ở các nước đang phát triểnc. Tạo ra sự chênh lệch lớn của nền kinh tếd. Hình thành sự hỗ trợ kỹ thuật của các nước phát triển đối với các nước khác

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 12. Đặc điểm và xu hướng nào quan trọng nhất trong nền kinh tế thế giớia. Đa dạngb. Mâu thuẫnc. Thống nhấtd. Không đều
Câu 13. Các mối quan hệ kinh tế quốc tế hiện nay được biểu hiện ở:a. Sự phân công lao động quốc tếb. Chính sách đóng cửa của một số quốc giac. Chính sách bao vây cấm vận của một số quốc giad. Nhu cầu phát triển của các nước đang phát triển
Câu 14. Môi trường địa lý được hiểu là môi trường tự nhiên có vai trò:a. Tác động đến hoạt động sản xuất của con ngườib. Bao quanh con người, chịu sự tác động của sản xuất – xã hộic. Tác động lên hoạt động xã hội của con ngườid. Bao quanh con người và tác động vào sản xuất xã hội

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

.u6fd4a95cf2f4c89a6de30fb03ab6e218 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u6fd4a95cf2f4c89a6de30fb03ab6e218:active, .u6fd4a95cf2f4c89a6de30fb03ab6e218:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u6fd4a95cf2f4c89a6de30fb03ab6e218 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u6fd4a95cf2f4c89a6de30fb03ab6e218 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u6fd4a95cf2f4c89a6de30fb03ab6e218 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u6fd4a95cf2f4c89a6de30fb03ab6e218:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Tập làm văn lớp 4: Kể chuyện bà tiên cho ba điều ước trong giấc mơ (10 mẫu)Download tài liệu để xem thêm chi tiết

5/5 – (428 bình chọn)

Related posts:Câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vĩ mô – Tài liệu kinh tế vĩ mô
Trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô (có đáp án) – Tài liệu học kinh tế vĩ mô
Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý lớp 12: Phần địa lý kinh tế
Bộ câu hỏi trắc nghiệm Địa lý các vùng kinh tế (Có đáp án)

Chuyên mục: Giáo dục
#Trắc #nghiệm #địa #lý #kinh #tế #Tài #liệu #đại #cương

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button