Trắc nghiệm môn Cấu tạo máy tính – Tin học đại cương

Bạn đang xem:
Trắc nghiệm môn Cấu tạo máy tính – Tin học đại cương
tại tieuhocchauvanliem.edu.vn

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

KIỂM TRA Cấu trúc MÁY TÍNH

Câu hỏi 1: Trong kiến ​​trúc xử lý 4 bit. Thanh ghi MBR làm gì?
một. Đọc dữ liệu từ ô nhớ trong bộ nhớ
b. Ghi dữ liệu vào bộ nhớ
c. Đọc địa chỉ của một ô trong bộ nhớ
d. Tín hiệu đọc dữ liệu từ ô nhớ trong bộ nhớ

Câu 2: Trong kiến ​​trúc xử lý 4 bit. Thanh ghi MAR làm gì?
một. Đọc địa chỉ của một ô trong bộ nhớ
b. Ghi dữ liệu vào bộ nhớ
c. Đọc dữ liệu từ ô nhớ trong bộ nhớ
d. Tín hiệu đọc dữ liệu từ một ô nhớ trong bộ nhớ

Câu hỏi 3: Các loại bus được sử dụng trong kiến ​​trúc I / O của máy tính kỹ thuật số là:
một. Cả 3 loại Bus: Dữ liệu, Địa chỉ, Điều khiển
b. xe buýt địa chỉ
c. Kiểm soát xe buýt
d. xe buýt dữ liệu

Câu 4: Loại bus nào làm nhiệm vụ điều khiển tín hiệu đọc/ghi dữ liệu giữa chip vi xử lý và bộ nhớ:
một. xe buýt điều khiển
b. Địa chỉ xe buýt
c. xe buýt dữ liệu
d. Bus địa chỉ và bus điều khiển

Câu 5: Loại bus nào chịu trách nhiệm đọc / ghi dữ liệu giữa chip vi xử lý và bộ nhớ?
một. xe buýt dữ liệu
b. xe buýt địa chỉ
c. Kiểm soát xe buýt
d. Bus địa chỉ và bus điều khiển

Câu 6: Trong khối kiến ​​trúc máy tính 4 bit. Khối nào thực hiện nhiệm vụ con trỏ lệnh?
một. ID khối
b. Chặn MBR
c. khối MAR
d. khối CU

Xem thêm: Giáo án môn toán lớp 8 – Giáo án môn toán lớp 8 theo định hướng phát triển năng lực

Câu 7: Trong kiến ​​trúc vi xử lý 16 bit. Cặp thanh ghi nào quản lý hoạt động của ngăn xếp.
một. SS: SP
b. CS:IP
c. BP: SP
d. ĐS:SI

Câu 8: Trong kiến ​​trúc vi xử lý 16 bit. Thanh ghi SP làm gì?
một. Trỏ lên đầu ngăn xếp
b. Trỏ tới cuối Stack
c. Trỏ tới địa chỉ con trỏ lệnh
d. Trỏ đến địa chỉ bù của đoạn lệnh

Câu 9: Trong kiến ​​trúc vi xử lý 16 bit. Đăng ký IP làm gì?
một. Trỏ đến địa chỉ bù của đoạn lệnh
b. Trỏ tới cuối Stack
c. Trỏ đến địa chỉ con trỏ hướng dẫn
d. Trỏ lên đầu ngăn xếp

Câu 10: Nếu địa chỉ trên cùng của ngăn xếp trong kiến ​​trúc 16 bit là FFEE, thì sau khi thực hiện các hướng dẫn sau:
PUSH AX
ĐẨY BX
Khi đó giá trị của phần trên cùng của ngăn xếp là bao nhiêu:
một. FFEA
b. FFEC
c. FFED
d. FFEB

Câu 11: Trong kiến ​​trúc xử lý 16 bit. Cặp thanh ghi CS: IP làm gì?
một. Trỏ đến địa chỉ SEGMENT của ô nhớ trong lệnh
b. Trỏ đến địa chỉ bù của đoạn lệnh
c. Trỏ tới địa chỉ SEGMENT của ô nhớ trong đoạn dữ liệu
d. Trỏ đến địa chỉ bù của đoạn dữ liệu

Câu 12: Trong kiến ​​trúc bộ xử lý 16bits. Cặp thanh ghi DS: DI làm gì?
một. Trỏ đến địa chỉ SEGMENT trong phân đoạn dữ liệu mục tiêu
b. Trỏ đến địa chỉ SEGMENT của ô nhớ trong phân đoạn dữ liệu nguồn
c. Trỏ tới địa chỉ offset của ô nhớ trong đoạn dữ liệu
d. Trỏ tới địa chỉ offset của đoạn dữ liệu

Xem thêm: Sáng kiến ​​kinh nghiệm: Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học âm nhạc ở tiểu học

Câu 13: Trong kiến ​​trúc bộ xử lý 16bits. Cặp thanh ghi DS: SI có chức năng gì?
một. Trỏ tới địa chỉ SEGMENT của ô nhớ trong đoạn dữ liệu nguồn
b. Trỏ đến địa chỉ SEGMENT trong phân đoạn dữ liệu mục tiêu
c. Trỏ tới địa chỉ offset của ô nhớ trong đoạn dữ liệu
d. Trỏ tới địa chỉ offset của đoạn dữ liệu

Câu 14: Chức năng của khối ALU trong kiến ​​trúc bộ vi xử lý 16 bit là:
một. Thực hiện các phép tính Logic và Toán học
b. Thực hiện giải mã lệnh
c. Thực hiện đếm lệnh
d. Nó là một cấu trúc lưu trữ các hướng dẫn trong quá trình giải mã hướng dẫn

Câu 15: Chức năng của khối ID trong kiến ​​trúc bộ vi xử lý 16bits là:
một. Thực hiện giải mã hướng dẫn
b. Thực hiện các phép tính logic và toán học
c. Thực hiện đếm lệnh
d. Nó là một cấu trúc lưu trữ các lệnh trong quá trình giải mã lệnh

Câu 16: Chức năng của EU trong 16bits. kiến trúc vi xử lý
một. Thực thi các lệnh đã giải mã
b. Giải mã các hướng dẫn được đọc từ bộ nhớ
c. Thực hiện các phép tính logic
d. Thực hiện các phép toán số học

Tải xuống tài liệu để biết thêm chi tiết

5/5 – (594 bình chọn)

xem thêm thông tin chi tiết về
Trắc nghiệm môn Cấu tạo máy tính – Tin học đại cương

Trắc nghiệm môn Cấu tạo máy tính – Tin học đại cương

Hình Ảnh về:
Trắc nghiệm môn Cấu tạo máy tính – Tin học đại cương

Video về:
Trắc nghiệm môn Cấu tạo máy tính – Tin học đại cương

Wiki về
Trắc nghiệm môn Cấu tạo máy tính – Tin học đại cương


Trắc nghiệm môn Cấu tạo máy tính – Tin học đại cương -

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

KIỂM TRA Cấu trúc MÁY TÍNH

Câu hỏi 1: Trong kiến ​​trúc xử lý 4 bit. Thanh ghi MBR làm gì?
một. Đọc dữ liệu từ ô nhớ trong bộ nhớ
b. Ghi dữ liệu vào bộ nhớ
c. Đọc địa chỉ của một ô trong bộ nhớ
d. Tín hiệu đọc dữ liệu từ ô nhớ trong bộ nhớ

Câu 2: Trong kiến ​​trúc xử lý 4 bit. Thanh ghi MAR làm gì?
một. Đọc địa chỉ của một ô trong bộ nhớ
b. Ghi dữ liệu vào bộ nhớ
c. Đọc dữ liệu từ ô nhớ trong bộ nhớ
d. Tín hiệu đọc dữ liệu từ một ô nhớ trong bộ nhớ

Câu hỏi 3: Các loại bus được sử dụng trong kiến ​​trúc I / O của máy tính kỹ thuật số là:
một. Cả 3 loại Bus: Dữ liệu, Địa chỉ, Điều khiển
b. xe buýt địa chỉ
c. Kiểm soát xe buýt
d. xe buýt dữ liệu

Câu 4: Loại bus nào làm nhiệm vụ điều khiển tín hiệu đọc/ghi dữ liệu giữa chip vi xử lý và bộ nhớ:
một. xe buýt điều khiển
b. Địa chỉ xe buýt
c. xe buýt dữ liệu
d. Bus địa chỉ và bus điều khiển

Câu 5: Loại bus nào chịu trách nhiệm đọc / ghi dữ liệu giữa chip vi xử lý và bộ nhớ?
một. xe buýt dữ liệu
b. xe buýt địa chỉ
c. Kiểm soát xe buýt
d. Bus địa chỉ và bus điều khiển

Câu 6: Trong khối kiến ​​trúc máy tính 4 bit. Khối nào thực hiện nhiệm vụ con trỏ lệnh?
một. ID khối
b. Chặn MBR
c. khối MAR
d. khối CU

Xem thêm: Giáo án môn toán lớp 8 - Giáo án môn toán lớp 8 theo định hướng phát triển năng lực

Câu 7: Trong kiến ​​trúc vi xử lý 16 bit. Cặp thanh ghi nào quản lý hoạt động của ngăn xếp.
một. SS: SP
b. CS:IP
c. BP: SP
d. ĐS:SI

Câu 8: Trong kiến ​​trúc vi xử lý 16 bit. Thanh ghi SP làm gì?
một. Trỏ lên đầu ngăn xếp
b. Trỏ tới cuối Stack
c. Trỏ tới địa chỉ con trỏ lệnh
d. Trỏ đến địa chỉ bù của đoạn lệnh

Câu 9: Trong kiến ​​trúc vi xử lý 16 bit. Đăng ký IP làm gì?
một. Trỏ đến địa chỉ bù của đoạn lệnh
b. Trỏ tới cuối Stack
c. Trỏ đến địa chỉ con trỏ hướng dẫn
d. Trỏ lên đầu ngăn xếp

Câu 10: Nếu địa chỉ trên cùng của ngăn xếp trong kiến ​​trúc 16 bit là FFEE, thì sau khi thực hiện các hướng dẫn sau:
PUSH AX
ĐẨY BX
Khi đó giá trị của phần trên cùng của ngăn xếp là bao nhiêu:
một. FFEA
b. FFEC
c. FFED
d. FFEB

Câu 11: Trong kiến ​​trúc xử lý 16 bit. Cặp thanh ghi CS: IP làm gì?
một. Trỏ đến địa chỉ SEGMENT của ô nhớ trong lệnh
b. Trỏ đến địa chỉ bù của đoạn lệnh
c. Trỏ tới địa chỉ SEGMENT của ô nhớ trong đoạn dữ liệu
d. Trỏ đến địa chỉ bù của đoạn dữ liệu

Câu 12: Trong kiến ​​trúc bộ xử lý 16bits. Cặp thanh ghi DS: DI làm gì?
một. Trỏ đến địa chỉ SEGMENT trong phân đoạn dữ liệu mục tiêu
b. Trỏ đến địa chỉ SEGMENT của ô nhớ trong phân đoạn dữ liệu nguồn
c. Trỏ tới địa chỉ offset của ô nhớ trong đoạn dữ liệu
d. Trỏ tới địa chỉ offset của đoạn dữ liệu

Xem thêm: Sáng kiến ​​kinh nghiệm: Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học âm nhạc ở tiểu học

Câu 13: Trong kiến ​​trúc bộ xử lý 16bits. Cặp thanh ghi DS: SI có chức năng gì?
một. Trỏ tới địa chỉ SEGMENT của ô nhớ trong đoạn dữ liệu nguồn
b. Trỏ đến địa chỉ SEGMENT trong phân đoạn dữ liệu mục tiêu
c. Trỏ tới địa chỉ offset của ô nhớ trong đoạn dữ liệu
d. Trỏ tới địa chỉ offset của đoạn dữ liệu

Câu 14: Chức năng của khối ALU trong kiến ​​trúc bộ vi xử lý 16 bit là:
một. Thực hiện các phép tính Logic và Toán học
b. Thực hiện giải mã lệnh
c. Thực hiện đếm lệnh
d. Nó là một cấu trúc lưu trữ các hướng dẫn trong quá trình giải mã hướng dẫn

Câu 15: Chức năng của khối ID trong kiến ​​trúc bộ vi xử lý 16bits là:
một. Thực hiện giải mã hướng dẫn
b. Thực hiện các phép tính logic và toán học
c. Thực hiện đếm lệnh
d. Nó là một cấu trúc lưu trữ các lệnh trong quá trình giải mã lệnh

Câu 16: Chức năng của EU trong 16bits. kiến trúc vi xử lý
một. Thực thi các lệnh đã giải mã
b. Giải mã các hướng dẫn được đọc từ bộ nhớ
c. Thực hiện các phép tính logic
d. Thực hiện các phép toán số học

Tải xuống tài liệu để biết thêm chi tiết

5/5 - (594 bình chọn)

[rule_{ruleNumber}]

#Trắc #nghiệm #môn #Cấu #tạo #máy #tính #Tin #học #đại #cương

[rule_3_plain]

#Trắc #nghiệm #môn #Cấu #tạo #máy #tính #Tin #học #đại #cương

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

4 tuần ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

4 tuần ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

4 tuần ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

4 tuần ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

4 tuần ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

4 tuần ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

4 tuần ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

4 tuần ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

4 tuần ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

4 tuần ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

4 tuần ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

4 tuần ago

Danh mục bài viết

Related posts:

TRẮC NGHIỆM MÔN CẤU TẠO MÁY TÍNH
Câu 1: Trong kiến trúc xử lý 4 bits. Thanh ghi MBR làm nhiệm vụ gì?a. Đọc dữ liệu từ ô nhớ trong bộ nhớb. Ghi dữ liệu ra bộ nhớc. Đọc địa chỉ ô nhớ trong bộ nhớd. Tín hiệu đọc dữ liệu từ một ô nhớ trong bộ nhớ

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 2: Trong kiến trúc xử lý 4 bits. Thanh ghi MAR làm nhiệm vụ gì?a. Đọc địa chỉ ô nhớ trong bộ nhớb. Ghi dữ liệu ra bộ nhớc. Đọc dữ liệu từ ô nhớ trong bộ nhớd. Tín hiệu đọc dữ liệu từ một ô nhớ trong bộ nhớ
Câu 3: Các loại Bus nào sử dụng trong kiến trúc vào/ra của máy tính số là:a. Cả 3 loại Bus: Dữ liệu, địa chỉ, điều khiểnb. Bus địa chỉc. Bus điều khiểnd. Bus dữ liệu
Câu 4: Loại Bus nào làm nhiệm vụ điều khiển các tín hiệu đọc/ghi dữ liệu giữa chip vi xử lý và bộ nhớ:a. Bus điều khiểnb. Bus địa chỉc. Bus dữ liệud. Bus địa chỉ và Bus điều khiển

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 5: Loại Bus nào làm nhiệm vụ đọc/ghi dữ liệu giữa chip vi xử lý và bộ nhớa. Bus dữ liệub. Bus địa chỉc. Bus điều khiểnd. Bus địa chỉ và Bus điều khiển
Câu 6: Trong khối kiến trúc máy vi tính 4 bits. Khối nào làm thực hiện nhiệm vụ con trỏ lệnha. Khối IDb. Khối MBRc. Khối MARd. Khối CU
.u5c13a09703a2624b300e8643fbbefbb4 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u5c13a09703a2624b300e8643fbbefbb4:active, .u5c13a09703a2624b300e8643fbbefbb4:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u5c13a09703a2624b300e8643fbbefbb4 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u5c13a09703a2624b300e8643fbbefbb4 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u5c13a09703a2624b300e8643fbbefbb4 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u5c13a09703a2624b300e8643fbbefbb4:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Giáo án môn Toán lớp 8 – Giáo án Toán 8 theo định hướng phát triển năng lựcCâu 7: Trong kiến trúc vi xử lý 16 bits. Cặp thanh ghi nào quản lý sự hoạt động của Stack.a. SS:SPb. CS:IPc. BP:SPd. DS:SI

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 8: Trong kiến trúc vi xử lý 16 bits. Thanh ghi SP làm nhiệm vụ gì?a. Trỏ đến đỉnh Stackb. Trỏ đến đáy Stackc. Trỏ đến địa chỉ con trỏ lệnhd. Trỏ đến địa chỉ Offset của đoạn lệnh
Câu 9: Trong kiến trúc vi xử lý 16 bits. Thanh ghi IP làm nhiệm vụ gì?a. Trỏ đến địa chỉ Offset của đoạn lệnhb. Trỏ đến đáy Stackc. Trỏ đến địa chỉ con trỏ lệnhd. Trỏ đến đỉnh Stack
Câu 10: Nếu địa chỉ đỉnh Stack trong kiến trúc 16 bits là FFEE thì sau khi thực hiện các lệnh sau:PUSH AXPUSH BXThì giá trị đỉn Stack còn bao nhiêu:a. FFEAb. FFECc. FFEDd. FFEB

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 11: Trong kiến trúc xử lý 16 bits. Cặp thanh ghi CS:IP thực hiện nhiệm vụ gì?a. Trỏ đến địa chỉ SEGMENT của ô nhớ trong đoạn lệnhb. Trỏ đến địa chỉ Offset của đoạn lệnhc. Trỏ đến địa chỉ SEGMENT của ô nhớ trong đoạn dữ liệud. Trỏ đến địa chỉ Offset của đoạn dữ liệu
Câu 12: Trong kiến trúc xử lý 16bits. Cặp thanh ghi DS:DI thực hiện nhiệm vụ gì?a. Trỏ đến địa chỉ SEGMENT ô nhớ trong đoạn dữ liệu đíchb. Trỏ đến địa chỉ SEGMENT ô nhớ trong đoạn dữ liệu nguồnc. Trỏ đến địa chỉ Offset của ô nhớ trong đoạn dữ liệud. Trỏ đến địa chỉ Offset của đoạn dữ liệu
.u875fbb6b1996489abd1f3323a458eedc { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u875fbb6b1996489abd1f3323a458eedc:active, .u875fbb6b1996489abd1f3323a458eedc:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u875fbb6b1996489abd1f3323a458eedc { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u875fbb6b1996489abd1f3323a458eedc .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u875fbb6b1996489abd1f3323a458eedc .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u875fbb6b1996489abd1f3323a458eedc:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Sáng kiến kinh nghiệm: Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy môn Âm nhạc trường Tiểu họcCâu 13: Trong kiến trúc xử lý 16bits. Cặp thanh ghi DS:SI thực hiện nhiệm vụ gì?a. Trỏ đến địa chỉ SEGMENT ô nhớ trong đoạn dữ liệu nguồnb. Trỏ đến địa chỉ SEGMENT ô nhớ trong đoạn dữ liệu đíchc. Trỏ đến địa chỉ Offset của ô nhớ trong đoạn dữ liệud. Trỏ đến địa chỉ Offset của đoạn dữ liệu

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 14: Chức năng của khối A.L.U trong kiến trúc vi xử lý 16bits là:a. Thực hiện các phép tính Logic và Toán họcb. Thực hiện việc giải mã lệnhc. Thực hiện việc đếm lệnhd. Là cấu trúc nhớ đệm lệnh trong quá trình giải mã lệnh
Câu 15: Chức năng của khối I.D trong kiến trúc vi xử lý 16bits là:a. Thực hiện việc giải mã lệnhb. Thực hiện các phép tính Logic và Toán họcc. Thực hiện việc đếm lệnhd. Là cấu trúc nhớ đệm lệnh trong quá trình giải mã lệnh
Câu 16: Chức năng của khối EU trong kiến trúc vi xử lý 16bitsa. Thực hiện các lệnh đã giải mãb. Giải mã các lệnh đã đọc vào từ bộ nhớc. Thực hiện các phép tính logicd. Thực hiện các phép tính số học

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Download tài liệu để xem thêm chi tiết

5/5 – (594 bình chọn)

Related posts:700 câu hỏi ôn tập thi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương
Trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương – Ôn tập Pháp luật đại cương
Câu hỏi trắc nghiệm môn kinh tế học
100 câu hỏi trắc nghiệm Tin học văn phòng
.uc1171ea270db7f58f7afe5aa5987426c { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .uc1171ea270db7f58f7afe5aa5987426c:active, .uc1171ea270db7f58f7afe5aa5987426c:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .uc1171ea270db7f58f7afe5aa5987426c { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .uc1171ea270db7f58f7afe5aa5987426c .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .uc1171ea270db7f58f7afe5aa5987426c .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .uc1171ea270db7f58f7afe5aa5987426c:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Cơm rang kim chi hấp dẫn cho những tín đồ yêu món Hàn

#Trắc #nghiệm #môn #Cấu #tạo #máy #tính #Tin #học #đại #cương

[rule_2_plain]

#Trắc #nghiệm #môn #Cấu #tạo #máy #tính #Tin #học #đại #cương

[rule_2_plain]

#Trắc #nghiệm #môn #Cấu #tạo #máy #tính #Tin #học #đại #cương

[rule_3_plain]

#Trắc #nghiệm #môn #Cấu #tạo #máy #tính #Tin #học #đại #cương

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

4 tuần ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

4 tuần ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

4 tuần ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

4 tuần ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

4 tuần ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

4 tuần ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

4 tuần ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

4 tuần ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

4 tuần ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

4 tuần ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

4 tuần ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

4 tuần ago

Danh mục bài viết

Related posts:

TRẮC NGHIỆM MÔN CẤU TẠO MÁY TÍNH
Câu 1: Trong kiến trúc xử lý 4 bits. Thanh ghi MBR làm nhiệm vụ gì?a. Đọc dữ liệu từ ô nhớ trong bộ nhớb. Ghi dữ liệu ra bộ nhớc. Đọc địa chỉ ô nhớ trong bộ nhớd. Tín hiệu đọc dữ liệu từ một ô nhớ trong bộ nhớ

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 2: Trong kiến trúc xử lý 4 bits. Thanh ghi MAR làm nhiệm vụ gì?a. Đọc địa chỉ ô nhớ trong bộ nhớb. Ghi dữ liệu ra bộ nhớc. Đọc dữ liệu từ ô nhớ trong bộ nhớd. Tín hiệu đọc dữ liệu từ một ô nhớ trong bộ nhớ
Câu 3: Các loại Bus nào sử dụng trong kiến trúc vào/ra của máy tính số là:a. Cả 3 loại Bus: Dữ liệu, địa chỉ, điều khiểnb. Bus địa chỉc. Bus điều khiểnd. Bus dữ liệu
Câu 4: Loại Bus nào làm nhiệm vụ điều khiển các tín hiệu đọc/ghi dữ liệu giữa chip vi xử lý và bộ nhớ:a. Bus điều khiểnb. Bus địa chỉc. Bus dữ liệud. Bus địa chỉ và Bus điều khiển

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 5: Loại Bus nào làm nhiệm vụ đọc/ghi dữ liệu giữa chip vi xử lý và bộ nhớa. Bus dữ liệub. Bus địa chỉc. Bus điều khiểnd. Bus địa chỉ và Bus điều khiển
Câu 6: Trong khối kiến trúc máy vi tính 4 bits. Khối nào làm thực hiện nhiệm vụ con trỏ lệnha. Khối IDb. Khối MBRc. Khối MARd. Khối CU
.u5c13a09703a2624b300e8643fbbefbb4 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u5c13a09703a2624b300e8643fbbefbb4:active, .u5c13a09703a2624b300e8643fbbefbb4:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u5c13a09703a2624b300e8643fbbefbb4 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u5c13a09703a2624b300e8643fbbefbb4 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u5c13a09703a2624b300e8643fbbefbb4 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u5c13a09703a2624b300e8643fbbefbb4:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Giáo án môn Toán lớp 8 – Giáo án Toán 8 theo định hướng phát triển năng lựcCâu 7: Trong kiến trúc vi xử lý 16 bits. Cặp thanh ghi nào quản lý sự hoạt động của Stack.a. SS:SPb. CS:IPc. BP:SPd. DS:SI

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 8: Trong kiến trúc vi xử lý 16 bits. Thanh ghi SP làm nhiệm vụ gì?a. Trỏ đến đỉnh Stackb. Trỏ đến đáy Stackc. Trỏ đến địa chỉ con trỏ lệnhd. Trỏ đến địa chỉ Offset của đoạn lệnh
Câu 9: Trong kiến trúc vi xử lý 16 bits. Thanh ghi IP làm nhiệm vụ gì?a. Trỏ đến địa chỉ Offset của đoạn lệnhb. Trỏ đến đáy Stackc. Trỏ đến địa chỉ con trỏ lệnhd. Trỏ đến đỉnh Stack
Câu 10: Nếu địa chỉ đỉnh Stack trong kiến trúc 16 bits là FFEE thì sau khi thực hiện các lệnh sau:PUSH AXPUSH BXThì giá trị đỉn Stack còn bao nhiêu:a. FFEAb. FFECc. FFEDd. FFEB

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 11: Trong kiến trúc xử lý 16 bits. Cặp thanh ghi CS:IP thực hiện nhiệm vụ gì?a. Trỏ đến địa chỉ SEGMENT của ô nhớ trong đoạn lệnhb. Trỏ đến địa chỉ Offset của đoạn lệnhc. Trỏ đến địa chỉ SEGMENT của ô nhớ trong đoạn dữ liệud. Trỏ đến địa chỉ Offset của đoạn dữ liệu
Câu 12: Trong kiến trúc xử lý 16bits. Cặp thanh ghi DS:DI thực hiện nhiệm vụ gì?a. Trỏ đến địa chỉ SEGMENT ô nhớ trong đoạn dữ liệu đíchb. Trỏ đến địa chỉ SEGMENT ô nhớ trong đoạn dữ liệu nguồnc. Trỏ đến địa chỉ Offset của ô nhớ trong đoạn dữ liệud. Trỏ đến địa chỉ Offset của đoạn dữ liệu
.u875fbb6b1996489abd1f3323a458eedc { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u875fbb6b1996489abd1f3323a458eedc:active, .u875fbb6b1996489abd1f3323a458eedc:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u875fbb6b1996489abd1f3323a458eedc { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u875fbb6b1996489abd1f3323a458eedc .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u875fbb6b1996489abd1f3323a458eedc .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u875fbb6b1996489abd1f3323a458eedc:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Sáng kiến kinh nghiệm: Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy môn Âm nhạc trường Tiểu họcCâu 13: Trong kiến trúc xử lý 16bits. Cặp thanh ghi DS:SI thực hiện nhiệm vụ gì?a. Trỏ đến địa chỉ SEGMENT ô nhớ trong đoạn dữ liệu nguồnb. Trỏ đến địa chỉ SEGMENT ô nhớ trong đoạn dữ liệu đíchc. Trỏ đến địa chỉ Offset của ô nhớ trong đoạn dữ liệud. Trỏ đến địa chỉ Offset của đoạn dữ liệu

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 14: Chức năng của khối A.L.U trong kiến trúc vi xử lý 16bits là:a. Thực hiện các phép tính Logic và Toán họcb. Thực hiện việc giải mã lệnhc. Thực hiện việc đếm lệnhd. Là cấu trúc nhớ đệm lệnh trong quá trình giải mã lệnh
Câu 15: Chức năng của khối I.D trong kiến trúc vi xử lý 16bits là:a. Thực hiện việc giải mã lệnhb. Thực hiện các phép tính Logic và Toán họcc. Thực hiện việc đếm lệnhd. Là cấu trúc nhớ đệm lệnh trong quá trình giải mã lệnh
Câu 16: Chức năng của khối EU trong kiến trúc vi xử lý 16bitsa. Thực hiện các lệnh đã giải mãb. Giải mã các lệnh đã đọc vào từ bộ nhớc. Thực hiện các phép tính logicd. Thực hiện các phép tính số học

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Download tài liệu để xem thêm chi tiết

5/5 – (594 bình chọn)

Related posts:700 câu hỏi ôn tập thi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương
Trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương – Ôn tập Pháp luật đại cương
Câu hỏi trắc nghiệm môn kinh tế học
100 câu hỏi trắc nghiệm Tin học văn phòng
.uc1171ea270db7f58f7afe5aa5987426c { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .uc1171ea270db7f58f7afe5aa5987426c:active, .uc1171ea270db7f58f7afe5aa5987426c:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .uc1171ea270db7f58f7afe5aa5987426c { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .uc1171ea270db7f58f7afe5aa5987426c .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .uc1171ea270db7f58f7afe5aa5987426c .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .uc1171ea270db7f58f7afe5aa5987426c:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Cơm rang kim chi hấp dẫn cho những tín đồ yêu món Hàn

Chuyên mục: Giáo dục
#Trắc #nghiệm #môn #Cấu #tạo #máy #tính #Tin #học #đại #cương

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button