Trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương – Ôn tập Pháp luật đại cương

Bạn đang xem:
Trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương – Ôn tập Pháp luật đại cương
tại tieuhocchauvanliem.edu.vn

3 tuần trước

3 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

KIỂM TRA LUẬT CHUNG

Tài liệu gồm 6 phần:

– Bộ phận công ty

– Phần đầu tư

– Bộ phận kinh doanh tư nhân

– Phần hợp đồng

– Phần phá sản

– Phần Tòa án

Câu hỏi trắc nghiệm: Luật kinh tế – Phần doanh nghiệp

Đầu tiên. Có bao nhiêu loại hình công ty?
một. Công ty cổ phần, công ty TNHH 1 hoặc 2 thành viên trở lên
b. Công ty cổ phần, công ty TNHH 1 hoặc 2 thành viên trở lên, công ty hợp danh
c. Công ty cổ phần, Công ty TNHH 1 hoặc 2 thành viên trở lên, Công ty hợp danh, Nhóm công ty
đ. Công ty Cổ phần, Công ty TNHH 1 hoặc 2 thành viên trở lên, Công ty hợp danh, Nhóm công ty và Doanh nghiệp tư nhân

2. Những loại cổ phần nào được tự do chuyển nhượng?
a.Cổ phần phổ thông, loại cổ phần ưu đãi
b.Cổ phần phổ thông, các loại cổ phần ưu đãi trừ cổ phần ưu đãi biểu quyết
c.Cổ phần phổ thông, các loại cổ phần ưu đãi trừ cổ phần ưu đãi cổ tức
d) Cổ phần phổ thông, các loại cổ phần ưu đãi trừ cổ phần ưu đãi hoàn lại

3. Trong thời hạn bao nhiêu ngày, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đó cho cơ quan thuế, cơ quan thống kê:
một. 7 ngày
b. 15 ngày
c. 20 ngày
đ. 30 ngày

4. Một cá nhân được thành lập bao nhiêu doanh nghiệp tư nhân?
một. 1 b. 2 C. 3 d. Không bắt buộc

Xem thêm: Giáo án môn Toán 1 sách Cùng học phát triển năng lực (Cả năm)

5. Loại hình doanh nghiệp có quyền phát hành cổ phiếu:
một. TNHH
b. Công ty hợp danh
c. Công Ty Cổ Phần XO
đ. Doanh nghiệp tư nhân

6. Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân khi:
một. đăng ký kinh doanh
b. Được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
c. Khi xin thành lập công ty
d. a, b, c đều sai

7. Sự khác nhau giữa thành viên hợp danh (TVHD) và thành viên góp vốn (TVGV):
một. HDTV phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của Công ty và TVGV chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn mình góp vào Công ty.
b. HDTV có quyền điều hành và quản lý công ty, nhưng TVGV thì không
c. HDTV có thể không phải là chủ sở hữu của một doanh nghiệp tư nhân khác hoặc HDTV của một công ty hợp danh khác, nhưng một giáo viên có thể
d. Cả 3 câu đều đúng

số 8. Tổ chức kinh doanh nào sau đây không có tư cách pháp nhân:
một. Công ty Cổ phần
b. Công ty hợp danh
c. Doanh nghiệp tư nhân
d. Cả 3 câu đều sai

9. Vốn điều lệ là gì?
một. Số vốn tối thiểu theo quy định của pháp luật để doanh nghiệp hoạt động
b. Số vốn góp của các thành viên trong doanh nghiệp
c. Là số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào Điều lệ công ty
d. b và c đúng

mười. Sự bảo đảm của Nhà nước đối với doanh nghiệp và chủ doanh nghiệp thể hiện ở:
một. Nhà nước công nhận sự tồn tại và phát triển lâu dài của các loại hình doanh nghiệp được quy định trong luật, bảo đảm sự bình đẳng trước pháp luật của doanh nghiệp.
b. Công nhận và bảo vệ quyền sở hữu tài sản, vốn đầu tư và các lợi ích hợp pháp khác của doanh nghiệp, chủ sở hữu doanh nghiệp
c. Tài sản và vốn đầu tư hợp pháp của doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp không bị quốc hữu hóa
đ. được rồi

Xem thêm: Tự làm tương ớt ngon “vạn người mê”

11. Các quyền cơ bản và quan trọng nhất của doanh nghiệp:
một. Tự chủ kinh doanh, chủ động lựa chọn ngành nghề, địa điểm, hình thức kinh doanh, đầu tư, chủ động mở rộng quy mô, ngành nghề kinh doanh
b. Lựa chọn các hình thức, phương thức huy động, phân phối và sử dụng vốn
c. Tích cực tìm kiếm thị trường, khách hàng và ký kết hợp đồng
d. Trực tiếp thông qua người đại diện theo ủy quyền tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật

thứ mười hai. Nghĩa vụ của doanh nghiệp:
một. Quyền tự quyết định hoạt động kinh doanh
b. Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản của doanh nghiệp
c. Đảm bảo quyền và lợi ích của người lao động theo quy định của pháp luật lao động
đ. Khiếu nại, tố cáo theo quy định.

13. Các hành vi sau đây bị nghiêm cấm đối với doanh nghiệp:
một. Sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ không đúng số lượng, chất lượng
b. Không đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho khách hàng
c. Kê khai không trung thực, không chính xác hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hoặc không kịp thời với những thay đổi của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp
đ. Từ chối mọi yêu cầu về tài nguyên không được pháp luật yêu cầu

14. Các trường hợp sau đây được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:
một. Khi thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, văn phòng chi nhánh
b. Thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
c. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu hủy dưới mọi hình thức
d. b và c đúng

Xem thêm: Ôn tập hè môn Toán, Tiếng Việt lớp 2 – Tài liệu ôn tập lớp 2

15. Điều lệ của công ty là:
một. Bản cam kết hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật
b. Bảng cam kết của các thành viên về việc thành lập, quản lý và điều hành công ty
c. Bảng cam kết giữa các thành viên trong doanh nghiệp trong việc phân chia lợi nhuận
d. Bảng cam kết với khách hàng

Tải xuống tài liệu để biết thêm chi tiết

5/5 – (615 phiếu bầu)

xem thêm thông tin chi tiết về
Trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương – Ôn tập Pháp luật đại cương

Trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương – Ôn tập Pháp luật đại cương

Hình Ảnh về:
Trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương – Ôn tập Pháp luật đại cương

Video về:
Trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương – Ôn tập Pháp luật đại cương

Wiki về
Trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương – Ôn tập Pháp luật đại cương


Trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương – Ôn tập Pháp luật đại cương -

3 tuần trước

3 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

4 tuần trước

KIỂM TRA LUẬT CHUNG

Tài liệu gồm 6 phần:

- Bộ phận công ty

– Phần đầu tư

- Bộ phận kinh doanh tư nhân

– Phần hợp đồng

- Phần phá sản

– Phần Tòa án

Câu hỏi trắc nghiệm: Luật kinh tế - Phần doanh nghiệp

Đầu tiên. Có bao nhiêu loại hình công ty?
một. Công ty cổ phần, công ty TNHH 1 hoặc 2 thành viên trở lên
b. Công ty cổ phần, công ty TNHH 1 hoặc 2 thành viên trở lên, công ty hợp danh
c. Công ty cổ phần, Công ty TNHH 1 hoặc 2 thành viên trở lên, Công ty hợp danh, Nhóm công ty
đ. Công ty Cổ phần, Công ty TNHH 1 hoặc 2 thành viên trở lên, Công ty hợp danh, Nhóm công ty và Doanh nghiệp tư nhân

2. Những loại cổ phần nào được tự do chuyển nhượng?
a.Cổ phần phổ thông, loại cổ phần ưu đãi
b.Cổ phần phổ thông, các loại cổ phần ưu đãi trừ cổ phần ưu đãi biểu quyết
c.Cổ phần phổ thông, các loại cổ phần ưu đãi trừ cổ phần ưu đãi cổ tức
d) Cổ phần phổ thông, các loại cổ phần ưu đãi trừ cổ phần ưu đãi hoàn lại

3. Trong thời hạn bao nhiêu ngày, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đó cho cơ quan thuế, cơ quan thống kê:
một. 7 ngày
b. 15 ngày
c. 20 ngày
đ. 30 ngày

4. Một cá nhân được thành lập bao nhiêu doanh nghiệp tư nhân?
một. 1 b. 2 C. 3 d. Không bắt buộc

Xem thêm: Giáo án môn Toán 1 sách Cùng học phát triển năng lực (Cả năm)

5. Loại hình doanh nghiệp có quyền phát hành cổ phiếu:
một. TNHH
b. Công ty hợp danh
c. Công Ty Cổ Phần XO
đ. Doanh nghiệp tư nhân

6. Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân khi:
một. đăng ký kinh doanh
b. Được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
c. Khi xin thành lập công ty
d. a, b, c đều sai

7. Sự khác nhau giữa thành viên hợp danh (TVHD) và thành viên góp vốn (TVGV):
một. HDTV phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của Công ty và TVGV chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn mình góp vào Công ty.
b. HDTV có quyền điều hành và quản lý công ty, nhưng TVGV thì không
c. HDTV có thể không phải là chủ sở hữu của một doanh nghiệp tư nhân khác hoặc HDTV của một công ty hợp danh khác, nhưng một giáo viên có thể
d. Cả 3 câu đều đúng

số 8. Tổ chức kinh doanh nào sau đây không có tư cách pháp nhân:
một. Công ty Cổ phần
b. Công ty hợp danh
c. Doanh nghiệp tư nhân
d. Cả 3 câu đều sai

9. Vốn điều lệ là gì?
một. Số vốn tối thiểu theo quy định của pháp luật để doanh nghiệp hoạt động
b. Số vốn góp của các thành viên trong doanh nghiệp
c. Là số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào Điều lệ công ty
d. b và c đúng

mười. Sự bảo đảm của Nhà nước đối với doanh nghiệp và chủ doanh nghiệp thể hiện ở:
một. Nhà nước công nhận sự tồn tại và phát triển lâu dài của các loại hình doanh nghiệp được quy định trong luật, bảo đảm sự bình đẳng trước pháp luật của doanh nghiệp.
b. Công nhận và bảo vệ quyền sở hữu tài sản, vốn đầu tư và các lợi ích hợp pháp khác của doanh nghiệp, chủ sở hữu doanh nghiệp
c. Tài sản và vốn đầu tư hợp pháp của doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp không bị quốc hữu hóa
đ. được rồi

Xem thêm: Tự làm tương ớt ngon "vạn người mê"

11. Các quyền cơ bản và quan trọng nhất của doanh nghiệp:
một. Tự chủ kinh doanh, chủ động lựa chọn ngành nghề, địa điểm, hình thức kinh doanh, đầu tư, chủ động mở rộng quy mô, ngành nghề kinh doanh
b. Lựa chọn các hình thức, phương thức huy động, phân phối và sử dụng vốn
c. Tích cực tìm kiếm thị trường, khách hàng và ký kết hợp đồng
d. Trực tiếp thông qua người đại diện theo ủy quyền tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật

thứ mười hai. Nghĩa vụ của doanh nghiệp:
một. Quyền tự quyết định hoạt động kinh doanh
b. Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản của doanh nghiệp
c. Đảm bảo quyền và lợi ích của người lao động theo quy định của pháp luật lao động
đ. Khiếu nại, tố cáo theo quy định.

13. Các hành vi sau đây bị nghiêm cấm đối với doanh nghiệp:
một. Sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ không đúng số lượng, chất lượng
b. Không đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho khách hàng
c. Kê khai không trung thực, không chính xác hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hoặc không kịp thời với những thay đổi của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp
đ. Từ chối mọi yêu cầu về tài nguyên không được pháp luật yêu cầu

14. Các trường hợp sau đây được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:
một. Khi thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, văn phòng chi nhánh
b. Thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
c. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu hủy dưới mọi hình thức
d. b và c đúng

Xem thêm: Ôn tập hè môn Toán, Tiếng Việt lớp 2 - Tài liệu ôn tập lớp 2

15. Điều lệ của công ty là:
một. Bản cam kết hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật
b. Bảng cam kết của các thành viên về việc thành lập, quản lý và điều hành công ty
c. Bảng cam kết giữa các thành viên trong doanh nghiệp trong việc phân chia lợi nhuận
d. Bảng cam kết với khách hàng

Tải xuống tài liệu để biết thêm chi tiết

5/5 - (615 phiếu bầu)

[rule_{ruleNumber}]

#Trắc #nghiệm #môn #Pháp #luật #đại #cương #Ôn #tập #Pháp #luật #đại #cương

[rule_3_plain]

#Trắc #nghiệm #môn #Pháp #luật #đại #cương #Ôn #tập #Pháp #luật #đại #cương

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

3 tuần ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

3 tuần ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

4 tuần ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

4 tuần ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

4 tuần ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

4 tuần ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

4 tuần ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

4 tuần ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

4 tuần ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

4 tuần ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

4 tuần ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

4 tuần ago

Danh mục bài viết

Related posts:

TRẮC NGHIỆM MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG
Tài liệu gồm 6 phần:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Phần công ty
– Phần đầu tư
– Phần doanh nghiệp tư nhân

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Phần hợp đồng
– Phần phá sản
– Phần Tòa án

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu hỏi trắc nghiệm: Luật kinh tế – Phần công ty
1. Có bao nhiêu lọai hình công ty?a. Cty cổ phần, Cty TNHH 1 hoặc 2 thành viên trở lênb. Cty cổ phần, Cty TNHH 1 hoặc 2 thành viên trở lên, Cty hợp danhc. Cty cổ phần, Cty TNHH 1 hoặc 2 thành viên trở lên, Cty hợp danh, Nhóm Ctyd. Cty cổ phần, Cty TNHH 1 hoặc 2 thành viên trở lên, Cty hợp danh, Nhóm Cty và các DNTN
2. Lọai cổ phần nào được chuyển nhượng tự do?a.Cổ phần phổ thông, các lọai cổ phần ưu đãib.Cổ phần phổ thông, các lọai cổ phần ưu đãi trừ cổ phần ưu đãi biểu quyếtc.Cổ phần phổ thông, các lọai cổ phần ưu đãi trừ cổ phần ưu đãi cổ tứcd.Cổ phần phổ thông, các lọai cổ phần ưu đãi trừ cổ phần ưu đãi hòan lại

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

3. Trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh, cơ quan đăng kí kinh doanh phải thông báo nội dung giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh đó cho cơ quan thuế, thống kê:a. 7 ngàyb. 15 ngàyc. 20 ngàyd. 30 ngày
4. Mỗi cá nhân được quyền thành lập bao nhiêu doanh nghiệp tư nhân?a. 1 b. 2 c. 3 d. Tùy ý
.u1b86230a6d63ccd999da12dd54a0f349 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u1b86230a6d63ccd999da12dd54a0f349:active, .u1b86230a6d63ccd999da12dd54a0f349:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u1b86230a6d63ccd999da12dd54a0f349 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u1b86230a6d63ccd999da12dd54a0f349 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u1b86230a6d63ccd999da12dd54a0f349 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u1b86230a6d63ccd999da12dd54a0f349:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Giáo án Toán 1 sách Cùng học để phát triển năng lực (Cả năm)5. Lọai hình DN nào có quyền phát hành các lọai cổ phiếu:a. Cty TNHHb. Cty hợp danhc. Cty cổ phần Xd. DNTN

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

6. Cty cổ phần có tư cách pháp nhân khi:a. Đăng kí kinh doanhb. Được cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanhc. Khi nộp đơn xin thành lập Ctyd. a,b,c đều sai
7. Điểm khác biệt giữa thành viên hợp danh(TVHD) và thành viên góp vốn(TVGV):a. TVHD phải chịu trách nhiệm bằng tòan bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của Cty còn TVGV chỉ chịu trác nhiệm bằng số vốn mình góp vào Cty b. TVHD có quyền điều hành quản lí Cty còn TVGV thì khôngc. TVHD không được làm chủ DNTN khác hoặc làm TVHD của Cty Hợp danh khác còn TVGV thì đượcd. Cả 3 câu trên đều đúng
8. Tổ chức kinh doanh nào sau đây không có tư cách pháp nhân:a. Cty cổ phầnb. Cty hợp danhc. DNTNd. Cả 3 câu đều sai

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

9. Vốn điều lệ là gì?a. Số vốn tối thiểu theo qui định pháp luật để doanh nghiệp họat động kinh doanhb. Số vốn do các thành viên của doanh nghiệp góp vàoc. Số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp trong 1 thời hạn nhất định và được ghi vào điều lệ công tyd. b và c đúng
10. Việc bảo đảm của nhà nước đối với doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp thể hiện ở:a. Nhà nước công nhận sự tồn tại lâu dài và phát triển của các loại hình doanh nghiệp được qui định trong luật nảy,bảo đảm sự bình đẳng trước pháp luật của các doanh nghiệpb. Công nhận và bảo hộ quyền sở hữu tài sản,vốn đầu tư,quyền lợi ích hợp pháp khác của DN và chủ sở hữu DNc. Tài sản và vốn đầu tư hợp pháp của DN và chủ sở hữu DN không bị quốc hữu hóad. Tất cả đều đúng
.u34d6e12684f409812f4bf21652209adc { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u34d6e12684f409812f4bf21652209adc:active, .u34d6e12684f409812f4bf21652209adc:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u34d6e12684f409812f4bf21652209adc { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u34d6e12684f409812f4bf21652209adc .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u34d6e12684f409812f4bf21652209adc .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u34d6e12684f409812f4bf21652209adc:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Tự làm các loại tương ớt “chấm ngàn món” ngon ngất ngây11. Các quyền cơ bản,quan trọng nhất của DN:a. Tự chủ KD,chủ động lựa chọn ngành nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh, đầu tư, chủ động mở rộng qui mô và ngành nghề kinh doanhb. Lựa chọn hình thức, phương thức huy động phân bố và sử dụng vốnc. Chủ động tìm kiếm thị trường, khách hàng và kí kết hợp đồngd. Trực tiếp thong qua người đại diện theo ủy quyền tham gia tố tụng theo qui định của pháp luật

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

12. Nghĩa vụ của doanh nghiệp:a. Tự chủ quyết định các công việc kinh doanhb. Chiếm hữu,sử dụng, định đoạt tài sản của DNc. Bảo đảm quyền và lợi ích của người lao động theo qui định của pháp luật về lao độngd. Khiếu nại tố cáo theo qui định.
13. Các hành vi nào là bị cấm đối với DN:a. Sản xuất và cung ứng sản phẩm,dịch vụ không theo đúng chất lượng và số lượngb. Không đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho khách hàngc. Kê khai không trung thực,không chính xác nội dung,hồ sơ đăng kí kinh doanh hoặc không kịp thời với những thay đổi của hồ sơ đăng kí kinh doanhd. Từ chối mọi yêu cầu cung cấp các nguồn lực không được pháp luật qui định
14. Trường hợp nào thì được cấp lại giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh:a. Khi thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, chi nhánh văn phòngb. Thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng kí kinh doanhc. Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh bị mất, rách, cháy hoặc tiêu hủy dưới các hình thứcd. b và c đúng

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

.u9c4564447e5824111710930fcb9ed007 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u9c4564447e5824111710930fcb9ed007:active, .u9c4564447e5824111710930fcb9ed007:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u9c4564447e5824111710930fcb9ed007 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u9c4564447e5824111710930fcb9ed007 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u9c4564447e5824111710930fcb9ed007 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u9c4564447e5824111710930fcb9ed007:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Ôn tập hè môn Toán, tiếng Việt lớp 2 – Tài liệu ôn tập lớp 215. Điều lệ công ty là:a. Bảng cam kết về việc thực hiện kinh doanh theo đúng pháp luậtb. Bảng cam kết của tất cả các thành viên về việc thành lập tổ chức, quản lí và hoạt động của công tyc. Bảng cam kết giữa các thành viên của DN trong việc chia tỉ lệ lợi nhuậnd. Bảng cam kết đối với khách hàng
Download tài liệu để xem thêm chi tiết

5/5 – (615 bình chọn)

Related posts:700 câu hỏi ôn tập thi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương
Trắc nghiệm môn Cấu tạo máy tính – Tin học đại cương
Bài tập trắc nghiệm Đại số lớp 10 – Tài liệu ôn tập lớp 10 môn Toán
85 Câu hỏi ôn tập trắc nghiệm môn Kinh tế chính trị

#Trắc #nghiệm #môn #Pháp #luật #đại #cương #Ôn #tập #Pháp #luật #đại #cương

[rule_2_plain]

#Trắc #nghiệm #môn #Pháp #luật #đại #cương #Ôn #tập #Pháp #luật #đại #cương

[rule_2_plain]

#Trắc #nghiệm #môn #Pháp #luật #đại #cương #Ôn #tập #Pháp #luật #đại #cương

[rule_3_plain]

#Trắc #nghiệm #môn #Pháp #luật #đại #cương #Ôn #tập #Pháp #luật #đại #cương

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

3 tuần ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

3 tuần ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

4 tuần ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

4 tuần ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

4 tuần ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

4 tuần ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

4 tuần ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

4 tuần ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

4 tuần ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

4 tuần ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

4 tuần ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

4 tuần ago

Danh mục bài viết

Related posts:

TRẮC NGHIỆM MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG
Tài liệu gồm 6 phần:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Phần công ty
– Phần đầu tư
– Phần doanh nghiệp tư nhân

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Phần hợp đồng
– Phần phá sản
– Phần Tòa án

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu hỏi trắc nghiệm: Luật kinh tế – Phần công ty
1. Có bao nhiêu lọai hình công ty?a. Cty cổ phần, Cty TNHH 1 hoặc 2 thành viên trở lênb. Cty cổ phần, Cty TNHH 1 hoặc 2 thành viên trở lên, Cty hợp danhc. Cty cổ phần, Cty TNHH 1 hoặc 2 thành viên trở lên, Cty hợp danh, Nhóm Ctyd. Cty cổ phần, Cty TNHH 1 hoặc 2 thành viên trở lên, Cty hợp danh, Nhóm Cty và các DNTN
2. Lọai cổ phần nào được chuyển nhượng tự do?a.Cổ phần phổ thông, các lọai cổ phần ưu đãib.Cổ phần phổ thông, các lọai cổ phần ưu đãi trừ cổ phần ưu đãi biểu quyếtc.Cổ phần phổ thông, các lọai cổ phần ưu đãi trừ cổ phần ưu đãi cổ tứcd.Cổ phần phổ thông, các lọai cổ phần ưu đãi trừ cổ phần ưu đãi hòan lại

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

3. Trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh, cơ quan đăng kí kinh doanh phải thông báo nội dung giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh đó cho cơ quan thuế, thống kê:a. 7 ngàyb. 15 ngàyc. 20 ngàyd. 30 ngày
4. Mỗi cá nhân được quyền thành lập bao nhiêu doanh nghiệp tư nhân?a. 1 b. 2 c. 3 d. Tùy ý
.u1b86230a6d63ccd999da12dd54a0f349 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u1b86230a6d63ccd999da12dd54a0f349:active, .u1b86230a6d63ccd999da12dd54a0f349:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u1b86230a6d63ccd999da12dd54a0f349 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u1b86230a6d63ccd999da12dd54a0f349 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u1b86230a6d63ccd999da12dd54a0f349 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u1b86230a6d63ccd999da12dd54a0f349:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Giáo án Toán 1 sách Cùng học để phát triển năng lực (Cả năm)5. Lọai hình DN nào có quyền phát hành các lọai cổ phiếu:a. Cty TNHHb. Cty hợp danhc. Cty cổ phần Xd. DNTN

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

6. Cty cổ phần có tư cách pháp nhân khi:a. Đăng kí kinh doanhb. Được cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanhc. Khi nộp đơn xin thành lập Ctyd. a,b,c đều sai
7. Điểm khác biệt giữa thành viên hợp danh(TVHD) và thành viên góp vốn(TVGV):a. TVHD phải chịu trách nhiệm bằng tòan bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của Cty còn TVGV chỉ chịu trác nhiệm bằng số vốn mình góp vào Cty b. TVHD có quyền điều hành quản lí Cty còn TVGV thì khôngc. TVHD không được làm chủ DNTN khác hoặc làm TVHD của Cty Hợp danh khác còn TVGV thì đượcd. Cả 3 câu trên đều đúng
8. Tổ chức kinh doanh nào sau đây không có tư cách pháp nhân:a. Cty cổ phầnb. Cty hợp danhc. DNTNd. Cả 3 câu đều sai

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

9. Vốn điều lệ là gì?a. Số vốn tối thiểu theo qui định pháp luật để doanh nghiệp họat động kinh doanhb. Số vốn do các thành viên của doanh nghiệp góp vàoc. Số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp trong 1 thời hạn nhất định và được ghi vào điều lệ công tyd. b và c đúng
10. Việc bảo đảm của nhà nước đối với doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp thể hiện ở:a. Nhà nước công nhận sự tồn tại lâu dài và phát triển của các loại hình doanh nghiệp được qui định trong luật nảy,bảo đảm sự bình đẳng trước pháp luật của các doanh nghiệpb. Công nhận và bảo hộ quyền sở hữu tài sản,vốn đầu tư,quyền lợi ích hợp pháp khác của DN và chủ sở hữu DNc. Tài sản và vốn đầu tư hợp pháp của DN và chủ sở hữu DN không bị quốc hữu hóad. Tất cả đều đúng
.u34d6e12684f409812f4bf21652209adc { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u34d6e12684f409812f4bf21652209adc:active, .u34d6e12684f409812f4bf21652209adc:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u34d6e12684f409812f4bf21652209adc { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u34d6e12684f409812f4bf21652209adc .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u34d6e12684f409812f4bf21652209adc .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u34d6e12684f409812f4bf21652209adc:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Tự làm các loại tương ớt “chấm ngàn món” ngon ngất ngây11. Các quyền cơ bản,quan trọng nhất của DN:a. Tự chủ KD,chủ động lựa chọn ngành nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh, đầu tư, chủ động mở rộng qui mô và ngành nghề kinh doanhb. Lựa chọn hình thức, phương thức huy động phân bố và sử dụng vốnc. Chủ động tìm kiếm thị trường, khách hàng và kí kết hợp đồngd. Trực tiếp thong qua người đại diện theo ủy quyền tham gia tố tụng theo qui định của pháp luật

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

12. Nghĩa vụ của doanh nghiệp:a. Tự chủ quyết định các công việc kinh doanhb. Chiếm hữu,sử dụng, định đoạt tài sản của DNc. Bảo đảm quyền và lợi ích của người lao động theo qui định của pháp luật về lao độngd. Khiếu nại tố cáo theo qui định.
13. Các hành vi nào là bị cấm đối với DN:a. Sản xuất và cung ứng sản phẩm,dịch vụ không theo đúng chất lượng và số lượngb. Không đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho khách hàngc. Kê khai không trung thực,không chính xác nội dung,hồ sơ đăng kí kinh doanh hoặc không kịp thời với những thay đổi của hồ sơ đăng kí kinh doanhd. Từ chối mọi yêu cầu cung cấp các nguồn lực không được pháp luật qui định
14. Trường hợp nào thì được cấp lại giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh:a. Khi thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, chi nhánh văn phòngb. Thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng kí kinh doanhc. Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh bị mất, rách, cháy hoặc tiêu hủy dưới các hình thứcd. b và c đúng

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

.u9c4564447e5824111710930fcb9ed007 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u9c4564447e5824111710930fcb9ed007:active, .u9c4564447e5824111710930fcb9ed007:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u9c4564447e5824111710930fcb9ed007 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u9c4564447e5824111710930fcb9ed007 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u9c4564447e5824111710930fcb9ed007 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u9c4564447e5824111710930fcb9ed007:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Ôn tập hè môn Toán, tiếng Việt lớp 2 – Tài liệu ôn tập lớp 215. Điều lệ công ty là:a. Bảng cam kết về việc thực hiện kinh doanh theo đúng pháp luậtb. Bảng cam kết của tất cả các thành viên về việc thành lập tổ chức, quản lí và hoạt động của công tyc. Bảng cam kết giữa các thành viên của DN trong việc chia tỉ lệ lợi nhuậnd. Bảng cam kết đối với khách hàng
Download tài liệu để xem thêm chi tiết

5/5 – (615 bình chọn)

Related posts:700 câu hỏi ôn tập thi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương
Trắc nghiệm môn Cấu tạo máy tính – Tin học đại cương
Bài tập trắc nghiệm Đại số lớp 10 – Tài liệu ôn tập lớp 10 môn Toán
85 Câu hỏi ôn tập trắc nghiệm môn Kinh tế chính trị

Chuyên mục: Giáo dục
#Trắc #nghiệm #môn #Pháp #luật #đại #cương #Ôn #tập #Pháp #luật #đại #cương

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button