Trình bày suy nghĩ của em về câu nói của Bác Hồ: Không có gì quý hơn độc lập tự do.


Các bài văn mẫu lớp 7

Trình bày suy nghĩ của anh/chị về câu nói của Bác Hồ: Không có gì quý hơn độc lập, tự do.

Trình bày suy nghĩ của anh/chị về câu nói của Bác Hồ: Không có gì quý hơn độc lập, tự do.

Hướng dẫn


Trong khi đế quốc Mỹ tìm mọi cách thống trị nhân dân miền Nam bằng chủ nghĩa thực dân mới và leo thang bắn phá miền Bắc, ngày 177-1966, trong Lời kêu gọi chống Mỹ, cứu nước, Hồ Chủ tịch đã viết: Không còn gì nữa. quý hơn độc lập tự do”.

Lời kêu gọi của Bác đã cổ vũ quân và dân ta đánh đuổi giặc Mỹ ra khỏi Việt Nam, mang lại độc lập, tự do, thống nhất cho Tổ quốc.

“Không có gì quý hơn độc lập tự do”, một câu nói ngắn gọn nhưng gần như là một chân lý, khẳng định giá trị to lớn của độc lập, tự do của một đất nước, một dân tộc.

Thực tế cho thấy, trong sự tồn tại và phát triển của một quốc gia, một dân tộc, không có độc lập thì sẽ không có tự do. Người dân sẽ không có quyền làm chủ đất nước của mình. Tuy nhiên, “độc lập, tự do” phải được hiểu đúng với tinh thần mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy.

Độc lập, tự do phải gắn liền với con đường chủ nghĩa xã hội. Mất định hướng xã hội chủ nghĩa thì độc lập, tự do sẽ mất đi ý nghĩa đích thực. Tôi còn nhớ nền độc lập ở miền Nam thời Mỹ – ngụy chỉ là nền độc lập giả tạo và người dân miền Nam lúc bấy giờ không có tự do.

Thực tế lịch sử dân tộc ta đã chứng minh điều đó. Mất nước, mỗi người dân Việt Nam mất độc lập, tự do:


Xem thêm: Giải thích câu nói của Bác Hồ

“Vua là tượng gỗ, dân là thân trâu”.

Điều đó cho chúng ta thấy, mất độc lập, tự do là mất tất cả. Nước mất nhà tan, nỗi đau và tang tóc của mỗi người dân. Vì vậy, lời Bác thực sự chân thành và chí lý. Chính vì tầm quan trọng và ý nghĩa to lớn của độc lập, tự do mà dân tộc ta đã đứng lên làm Cách mạng Tháng Tám thành công, giải phóng dân tộc khỏi ách thực dân Pháp và phát xít Nhật, giành lại độc lập. độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, nhân dân ta đã giương cao ngọn cờ “không có gì quý hơn độc lập, tự do” chiến đấu với quyết tâm giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Chỉ có độc lập tự do mới có tất cả.

Lời kêu gọi của Bác như hồi kèn xung trận, thúc giục mọi người “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy quyền”, làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975.

“Không có gì quý hơn độc lập, tự do” là chân lý sáng ngời mà vị lãnh tụ kính yêu đã rút ra từ thực tiễn lịch sử đấu tranh của dân tộc. Bản thân Bác Hồ hiểu hơn ai hết giá trị của độc lập, tự do nên Người đã bôn ba bôn ba tìm đường cứu nước, đem lại độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Lời kêu gọi của Bác Hồ là tiếng nói của cả nước động viên toàn dân vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh vì lý tưởng “độc lập, tự do”.

Nguồn: Vietvanhoctro.com

Xem thêm: Hãy cùng làm sáng tỏ bi kịch của nhân vật Hồn Trương Ba trong một đoạn trích trong vở kịch Hồn Trương Ba, da hàng thịt của Lưu Quang Vũ.thẻ:
#Bác Hồ #con đường #tư duy

Bạn thấy bài viết Trình bày suy nghĩ của em về câu nói của Bác Hồ: Không có gì quý hơn độc lập tự do. có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu không hãy comment góp ý thêm bên dưới để tieuhocchauvanliem.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Châu Văn Liêm

Chuyên mục: Văn Mẫu Lớp 7

Nguồn: Trường Châu Văn Liêm

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button