Xem tuổi xông đất năm 2023 tuổi Dần

Bạn đang xem: Xem tuổi xông đất năm 2023 tuổi Dần Tại Tieuhocchauvanliem.edu.vn

Xem tuổi xông đất năm 2023 tuổi Bính Dần

Gia chủ tuổi Dần chọn người xông nhà 2023 – Năm 2023 làm nhà thế nào tốt? Tết Quý Mão 2023 sắp đến, Hoạt động xin chia sẻ đến quý độc giả danh sách các tuổi xông đất, xông nhà đẹp cho gia chủ tuổi Dần, Nhâm Dần, Giáp Dần, Canh Dần, Mậu Dần. nhân dịp năm mới 2023 cầu cho cả năm may mắn, phát tài phát lộc và thịnh vượng.

  • Xem tuổi xông đất năm 2023 tuổi Quý Sửu

Sau đây là danh sách các tuổi xông nhà đẹp năm 2023 cho gia chủ Bính Dần. Mời các bạn tham khảo.

1. Xem tuổi xông đất, xông nhà 2023 cho tuổi Bính Dần

Các tuổi xông đất tốt nhất cho người sinh năm Bính Dần năm 2023 là:

Bính Tuất 1946 (Tốt), Tân Mùi 1991 (Tốt), Đinh Hợi 1947 (Tốt), Tân Sửu 1961 (Tốt), Canh Ngọ 1990 (Tốt), Mậu Dần 1998 (Tốt), Kỷ Mão 1999 (Tốt), Mậu Thân Năm Kỷ Hợi 1958 (TB), Kỷ Hợi 1976 (TB), Kỷ Hợi 1959 (TB).

Các tuổi xông đất xấu cho người sinh năm Bính Dần năm 2023 là:

Giáp Ngọ 1954 (Xấu), Canh Dần 1950 (Xấu), Quý Sửu 1973 (Xấu), Mậu Ngọ 1978 (Xấu), Tân Dậu 1981 (Xấu), Mậu Thìn 1988 (Xấu), Nhâm Thìn 1952 (Xấu), Ất Quý Dậu 1945 (Xấu), Giáp Thân 1944 (Xấu), Kỷ Sửu 1949 (Xấu).

2. Xem tuổi xông đất, xông nhà 2023 cho tuổi Bính Dần

Các tuổi xông đất tốt nhất cho người sinh năm Bính Dần năm 2023 là:

Đinh Hợi 1947 (Tốt), Đinh Mùi 1967 (Tốt), Nhâm Tuất 1982 (Tốt), Bính Tuất 1946 (Tốt), Tân Mùi 1991 (Tốt), Quý Hợi 1983 (Tốt), Canh Ngọ 1990 (Tốt), Đinh Ất Sửu 1997 (Khá), Bính Ngọ 1966 (Khá), Tân Sửu 1961 (Khá).

Các tuổi xông đất xấu cho người sinh năm Bính Dần năm 2023 là:

Quý Mão 1963 (Xấu), Giáp Tuất 1994 (Xấu), Canh Thìn 2000 (Xấu), Kỷ Hợi 1959 (Xấu), Mậu Tuất 1958 (Xấu), Kỷ Mùi 1979 (Xấu), Giáp Tý 1984 (Xấu), Nhâm Thân Thân 1992 (Xấu), Ất Hợi 1995 (Xấu), Tân Tỵ 2001 (Xấu)

3. Xem tuổi xông đất, xông nhà 2023 cho tuổi Bính Dần

Các tuổi xông đất tốt nhất cho người sinh năm Bính Dần năm 2023 là:

Nhâm Tuất 1982 (Tốt), Ất Mùi 1955 (Tốt), Đinh Mùi 1967 (Tốt), Canh Tuất 1970 (Tốt), Tân Hợi 1971 (Tốt), Bính Ngọ 1966 (Trung bình), Bính Tuất 1946 (Trung bình), Giáp Thân Giáp Ngọ 1954 (Trung bình), Kỷ Hợi 1959 (Trung bình), Quý Hợi 1983 (Trung bình)

Các tuổi xông đất xấu cho người sinh năm Bính Dần năm 2023 là:

Kỷ Dậu 1969 (Xấu), Quý Tỵ 1953 (Xấu), Canh Dần 1950 (Xấu), Quý Sửu 1973 (Xấu), Bính Thìn 1976 (Xấu), Kỷ Mùi 1979 (Xấu), Kỷ Tỵ 1989 (Xấu) , Quý Dậu 1993 (Xấu), Giáp Tuất 1994 (Xấu), Mậu Dần 1998 (Xấu)

4. Xem tuổi xông đất, xông nhà 2023 cho tuổi Bính Dần

Các tuổi xông đất tốt nhất cho người sinh năm Bính Dần năm 2023 là:

Canh Tuất 1970 (Tốt), Bính Tuất 1946 (Tốt), Đinh Hợi 1947 (Tốt), Ất Mùi 1955 (Tốt), Tân Hợi 1971 (Tốt), Tân Mùi 1991 (Tốt), Canh Ngọ 1990 (Trung Bình), Giáp Thân Giáp Tuất 1994 (Trung bình), Tân Sửu 1961 (Trung bình), Giáp Ngọ 1954 (Trung bình).

Các tuổi xông đất xấu cho người sinh năm Bính Dần năm 2023 là:

Mậu Tuất 1958 (Xấu), Giáp Dần 1974 (Xấu), Giáp Tý 1984 (Xấu), Nhâm Thân 1992 (Xấu), Quý Dậu 1993 (Xấu), Nhâm Thìn 1952 (Xấu), Mậu Tý 1948 (Xấu), Ất Quý Dậu 1945 (Xấu), Đinh Dậu 1957 (Xấu), Bính Thân 1956 (Xấu).

5. Xem tuổi xông đất, xông nhà 2023 cho tuổi Bính Dần

Các tuổi xông đất tốt nhất cho người sinh năm Bính Dần năm 2023 là:

Nhâm Tuất 1982 (Tốt), Đinh Mùi 1967 (Tốt), Ất Mão 1975 (Tốt), Quý Hợi 1983 (Tốt), Bính Ngọ 1966 (Tốt), Giáp Tuất 1994 (Tốt), Đinh Sửu 1997 (Tốt), Ất Quý Dậu 1945 (Trung bình), Nhâm Thìn 1952 (Trung bình), Giáp Dần 1974 (Trung bình).

Các tuổi xông đất xấu cho người sinh năm Bính Dần năm 2023 là:

Quý Mùi 1943 (Xấu), Ất Tỵ 1965 (Xấu), Ất Sửu 1985 (Xấu), Bính Dần 1986 (Xấu), Nhâm Ngọ 2002 (Xấu), Giáp Ngọ 1954 (Xấu), Tân Mão 1951 (Xấu), Canh Thân Canh Dần 1950 (Xấu), Mậu Tý 1948 (Xấu), Nhâm Dần 1962 (Xấu).

Mời các bạn tham khảo thêm những thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tết cổ truyền của HoaTieu.vn.

Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Châu Văn Liêm

Chuyên mục: Tổng Hợp Ngày Tết

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button